BŁONA Z WYTRZYMAŁEJ TKANKI ŁĄCZNEJ, KTÓRA WZMACNIA POŁĄCZENIE MIĘDZY NIEKTÓRYMI NARZĄDAMI LUB JE PODTRZYMUJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIĄZADŁO to:

błona z wytrzymałej tkanki łącznej, która wzmacnia połączenie między niektórymi narządami lub je podtrzymuje (na 8 lit.)WIĘZADŁO to:

błona z wytrzymałej tkanki łącznej, która wzmacnia połączenie między niektórymi narządami lub je podtrzymuje (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIĄZADŁO

WIĄZADŁO to:

część fałd głosowych znajdujących się w krtani (na 8 lit.)WIĄZADŁO to:

błona z wytrzymałej tkanki łącznej, która wzmacnia połączenie między niektórymi narządami lub je podtrzymuje (na 8 lit.)WIĄZADŁO to:

coś, co służy do przywiązywania czegoś, związywnania elementów w celu ich połączenia (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BŁONA Z WYTRZYMAŁEJ TKANKI ŁĄCZNEJ, KTÓRA WZMACNIA POŁĄCZENIE MIĘDZY NIEKTÓRYMI NARZĄDAMI LUB JE PODTRZYMUJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.840

PRÓBNIK, INFILTRACJA, DZYNDZEL, TAKSON MONOTYPOWY, ORLEŃ KALIFORNIJSKI, TEMPERATURA MROZU, AKT, POLIPTYK, RAPTULARZ, PRZEWÓD, SKANDYNAWSKOŚĆ, PATENA, MUCHINA, DIALOGIZM, NEUROTRANSMITER, BROŃ MASZYNOWA, TEORIA INFORMACJI, OSTATECZNOŚĆ, LIMFOBLAST, CHOCHOŁEK, KROKIET, PRZEPIĘCIE, SPRAWNOŚĆ, PĘDZLIK, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, KUMKWAT, OŚMIOKROTNOŚĆ, GRA WYŚCIGOWA, PŁACZ, KOPROFAGIA, PAPILOT, SATYRA, PARSZYWOŚĆ, ŁUPIEŻ PSTRY, SPECGRUPA, MISTRZYNI, PODEJŚCIE, ŻYWY TRUP, WYCZARTEROWANIE, ODTWÓRCA, WĘZEŁ, ŚWIECA, DONOR, OSIEMNASTY, PRZETWÓRCZOŚĆ, STRATYFIKACJA, ARMIA, CHAŁWA, SZWADRON ŚMIERCI, BANANOWA MŁODZIEŻ, KONFISKATA, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, MONOGAMISTKA, KLATKA BŁAZNÓW, ZASUWNICA, ŻYDOWSKOŚĆ, PŁYWACZKA, BOGACTWO, BRYTFANKA, MECENASKA, HEMOROID, SPRZĘŻNICA, GENDER, GRÓDŹ, BOŚNIACKOŚĆ, OCIEKACZ, APATIA, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, PRZYWILEJ EMERYTALNY, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, KONFIGURACJA, CUDOWRONKA, BĘBEN, DZIEWIĄTKA, PASTYŁA, PRAWORZĄDNOŚĆ, BŁONA ŁĄCZNOTKANKOWA, SYR, EKSPROPRIACJA, KOSZT POŚREDNI, DZIADOWINA, PRZYRZĄD, STOPKA, RAKIETA, ŁOPATA, ARABIKA, AWAL, PIERÓG, TEREN, MORGA, CHORIAMB, WNĘTER, IRENA, KULT SOLARNY, PUNKT SPUSTOWY, AMFITEATR, OKRAJKA, DOBRA STRONA, PROJEKT, CHRUST, FASOLA ZŁOTA, SEKULARYZACJA, KLUCZ, PRZEZIERNOŚĆ, KOTWICA ZAPASOWA, INSTANCJA, WYPALENISKO, CENA ADMINISTRACYJNA, OLEANDER, NEKTARNIK, KRAJ, MUTACJA ZMIANY SENSU, POKRZYWDZONA, KAPSUŁA POWROTNA, ZATOKI, GAZ SPALINOWY, AFERALNOŚĆ, OKRZYK, HUBA, PAROWANIEC, BULLETIN BOARD SYSTEM, KAMIEŃ, CIMELIUM, PIERŚCIEŃ, GAZÓWKA, HUNTER, ALIENACJA, SHEMALE, JEDYNKA, KARTUSZ, LAMPKA MAŚLANA, DAKTYLOGRAFIA, WIDMO RENTGENOWSKIE, BANDYCTWO, DAWCA NARZĄDÓW, SAKWA, AFRYKAŃSKOŚĆ, IMPLIKACJA LOGICZNA, MIERZYN, REJESTR, AKACJA, CZUPRYNA, PRZEKAZIOR, DUKLA, SZESNASTY, BUKOWINA, SUWAK, NIEUŻYTECZNOŚĆ, KREM, ADENSKA, DOBIEG, TEREN ZIELENI, GRZYWNA, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, METALOPROTEINA, BRYLE, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, NACZYNIAK, GLEBA KOPALNA, MUCHA SUCHA, NOWENNA, AURA, LUTNIA, CANTUS FIRMUS, BEZIMIENNOŚĆ, ŻUŻEL, WZORZEC, FARCIARA, DWUSETKA, BENCHMARK, ŁUPEK DACHÓWKOWY, OBYWATEL, BOM, PŁYWACZ, MÓŻDŻEK, KRZYWA BEVERIDGE'A, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, KORZENIONÓŻKI, AKCJA, SZAJBUSKA, MŁOT KAFAROWY, PORTRECISTKA, BRAK, OKUCIE, POMOC STYPENDIALNA, WYRZUTNIA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, GASTRO, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, HUCULSKI, PRAKTYCZNOŚĆ, BLICHARZ, DEPORTOWANY, WSTĘŻNIAKI, WPRAWKA, CENTRUM, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, ŻUPA, PRAWO OHMA, ADOPCJA, SIEKIERA, HOBBYSTA, ZUPA, GAŁKA, GŁĄBIK, ROZDZIAŁEK, AREN, PROTEST SONG, DYNAMIZM, ROZBÓJNIK MORSKI, CEREBROZYD, REAKCJA, JAZDA, OBMUROWANIE, ONDYNA, DROGA POWIATOWA, OSTRZE TRZONECZKOWATE, POKRZYWA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, HIPODROM, BABINIEC, KAJAK, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, WOLNY, DRAMATYCZNOŚĆ, REŻIM, KOPISTKA, WERBLISTKA, ŁĄCZYNA, FAKT PRAWNY, WOLUNTARIAT, OCENIACZ, PUNKT GASTRONOMICZNY, KANTATA, EKSPARTNER, JEDWAB, APSYDA, PORCELANKA, NERW, PORCYJKA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, TROPIK, ODDZIAŁ WYDZIELONY, RZEZALNIA, MIERNIK, KARTA SIECIOWA, KROWIENTA, PODSADKA, STRAWIŃSKI, OPUCHLIZNA, REDUKTOR, SOLANKA, FRAKCJA, PIEPRZ RÓŻOWY, SZCZAPA, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, CIĄG, STOPA ZWROTU, ANALITYKA BIZNESOWA, INSTYTUT, RELIKWIA, MEDIALNOŚĆ, PLEWA, KALIBER, ŁATA, AGRAFA, UNIFIKACJA, STOPIEŃ, MASTYKS, GRANICA, OSZOŁOM, POŁAWIACZ, PODZIAŁKA, KREWNY, OPARY, SAFARI, OPOZYCJA RÓWNORZĘDNA, FLUIDYZACJA, WEBINARIUM, MONIZM, KONTRAMARKA, OKOSTNA, KABOTAŻ, BONET, RZECZOWNIK, SER EDAMSKI, OBCHODOWY, ZAWRÓT, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, EMIGRACYJNOŚĆ, KORYTARZ, ROŚLINA OKOPOWA, SAMOLUBNY DNA, SZANTA, ETERIA, PASIBRZUCH, ANTYKADENCJA, FALA PRZYBOJOWA, ?INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.840 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BŁONA Z WYTRZYMAŁEJ TKANKI ŁĄCZNEJ, KTÓRA WZMACNIA POŁĄCZENIE MIĘDZY NIEKTÓRYMI NARZĄDAMI LUB JE PODTRZYMUJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: BŁONA Z WYTRZYMAŁEJ TKANKI ŁĄCZNEJ, KTÓRA WZMACNIA POŁĄCZENIE MIĘDZY NIEKTÓRYMI NARZĄDAMI LUB JE PODTRZYMUJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIĄZADŁO błona z wytrzymałej tkanki łącznej, która wzmacnia połączenie między niektórymi narządami lub je podtrzymuje (na 8 lit.)
WIĘZADŁO błona z wytrzymałej tkanki łącznej, która wzmacnia połączenie między niektórymi narządami lub je podtrzymuje (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIĄZADŁO
błona z wytrzymałej tkanki łącznej, która wzmacnia połączenie między niektórymi narządami lub je podtrzymuje (na 8 lit.).
WIĘZADŁO
błona z wytrzymałej tkanki łącznej, która wzmacnia połączenie między niektórymi narządami lub je podtrzymuje (na 8 lit.).

Oprócz BŁONA Z WYTRZYMAŁEJ TKANKI ŁĄCZNEJ, KTÓRA WZMACNIA POŁĄCZENIE MIĘDZY NIEKTÓRYMI NARZĄDAMI LUB JE PODTRZYMUJE sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - BŁONA Z WYTRZYMAŁEJ TKANKI ŁĄCZNEJ, KTÓRA WZMACNIA POŁĄCZENIE MIĘDZY NIEKTÓRYMI NARZĄDAMI LUB JE PODTRZYMUJE. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x