OKUCIE KOLBY KARABINU LUB FUZJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STOPKA to:

okucie kolby karabinu lub fuzji (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STOPKA

STOPKA to:

mała szklanka do alkoholu (na 6 lit.)STOPKA to:

informacja o składzie redakcji gazety, adresie, telefonach, adresie e-mail itp., mówi się tak też na kolofon w książkach (na 6 lit.)STOPKA to:

jedna z trzech części fletu poprzecznego, na której znajdują się klapki odpowiedzialne za najniższe dźwięki fletu (na 6 lit.)STOPKA to:

krótka skarpetka, która przykrywa jedynie stopę (na 6 lit.)STOPKA to:

zdrobniale: stopa (na 6 lit.)STOPKA to:

następ - część urządzenia mechanicznego (tokarni, miecha, kołowrotka), którą naciska się stopą, dzięki czemu maszyna zostaje wprawiona w ruch (na 6 lit.)STOPKA to:

bezpiecznik elektryczny (na 6 lit.)STOPKA to:

zawartość stopki, małej szklanki do alkoholu (na 6 lit.)STOPKA to:

część jakiegoś sprzętu, która służy jako wspornik, podstawa; mały element umożliwiający bezpieczne postawienie czegoś (na 6 lit.)STOPKA to:

część bańki lampy elektronowej, która podtrzymuje elektrody (na 6 lit.)STOPKA to:

dolna, szersza część szyny przytwierdzana do podkładki (na 6 lit.)STOPKA to:

zakończenie dolnego członu statywu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKUCIE KOLBY KARABINU LUB FUZJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.212

TERMOS, OREGANO, RESPIRATOR, MOSTEK, EPIZOOCJA, PRALNIA, GDERACTWO, DZIRYT, EDYKUŁ, TELESKOP, WERANDA, WAGA, GNIAZDO, WSPOMINKI, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, LUK ŁADUNKOWY, BIAŁA FLAGA, PUCH KIELICHOWY, ZAPŁOTKI, NOK, BIUSTONOSZ, FAŁSZERZ, TRASZKA GÓRSKA, BARETKA, ZGRZEBŁO, KLASTER REGIONALNY, KOMBINATORYKA STOSOWANA, EFEKT STYKU, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, ANILANA, PODCAST, OPASKA, BOA, ŚCIĘCIE, KLAUZULA WALORYZACYJNA, TEATR, WĘZEŁ KOLEJOWY, SEJSMOGRAM, BACIK, INSTALACJA, OTWÓR, NERCZYŁUSK, WOJNA, TYGIEL, IGRASZKA SŁOWNA, REGULATOR KWASOWOŚCI, BAŃKA, ZWARCIE, FILTR CYFROWY, KONKURS, SKAFANDER, CIĄGACZ, DŁUGI WEEKEND, PIERNIK LUBELSKI, EWALUACJA SPLOTOWA, KOSA, BOLA, KOLCZAK, SZCZENIACZEK, ADRES FIZYCZNY, HOMESPUN, GOŹDZIANKA, WCISTEK, SZPILKOWE, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, AMFIPRION, DOSADNOŚĆ, APARTAMENT, POŁOŻENIE, KONSYSTORZ, INTELEKTUALIZM, ZNAK TOWAROWY, PIERSIÓWKA, MAKROPOLECENIE, BAKARAT, INDEKS, GENDER, KONWENANSE, DANIEL DUBICKI, PRZEKĄSKA, UBARWIENIE OCHRONNE, ROŚLINA ZARODNIKOWA, SONIFIKACJA, CEBULARZ, TORII, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, ROZBÓJNICTWO, CLERESTORIUM, KINO, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, PESTYCYD, WYDŁUŻALNIK, KALIPSO, BARANECZEK, SPOJLER, KRWAWNIK, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, POCISK ARTYLERYJSKI, OSZOŁOM, FAŁDA, TOWARZYSZKA BRONI, TAKSON MONOFILETYCZNY, JEZIORO PODLODOWCOWE, WRÓG, ZIELONI, GATUNEK AGAMICZNY, MATERAC, CHIMEROKSZTAŁTNE, KARIOLKA, ZATYŁ, CIERŃ, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, PATRON, ROZKŁAD, SONG, POLARNA CZAPA LODOWA, OKTET, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, AMORFIK, SKRÓT, TEOLOGIA NEGATYWNA, CEMENT, GROŹBA KARALNA, BRONA, ATMOSFERA, MORESKA, GRECKI, STACJA, TRĄBA POWIETRZNA, KOSZT POŚREDNI, ODPRYSK, WTRYSK, TABOR, SZNUR, KASETON, BABOCHŁOP, TRAŁ, PODDASZE, LIPA, AFRYKANIZACJA, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, WIEŻA HEJNAŁOWA, ABERRACJA, AUSZPIK, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, KAZAMATA, TALAR, GILOTYNA, NIERUCHAWOŚĆ, METABAZA, BADANY, POLIGYNANDRIA, KLEPISKO, LUDZKIE ZOO, SOLISTA, KROS, DRENAŻ, SMREKUN, ANGIELSKOŚĆ, WIELORAK, TEATR, ELEKTROWÓZ, DOMENA MAGNETYCZNA, KREMOGEN, DOKUMENT, KLASTER, PISMO IDEOGRAFICZNE, POSTOŁ, DRZEWCE, ZAKĄSKA, POLE GOLFOWE, PRACA DOMOWA, PULPA, PUSZEK, SYGNATURKA, WIEK, KRATY, ZESZYT, OBRÓBKA, ŁOWIECTWO, RAJD GWIAŹDZISTY, KASA, DOPŁATA EKSPORTOWA, TKANKA STAŁA, SERIAL TELEWIZYJNY, DUŃSKOŚĆ, AEROZOL, BALDACH, LIŚCIONOGI, SZLAUF, WIELKA JEDNOSTKA, SYGNAŁ CIĄGŁY, INSTYTUCJA KREDYTOWA, WIDŁONÓG, SZTUKATERIA, POSZKODOWANA, LENIWIEC, FLAKI, GRODZISZCZANKA, WERSET, AROMAT, GRÓD, AUDIOBOOK, ŁYK, TORPEDA, MISTRZ, BEFSZTYK, KINOTEATR, MASYW GÓRSKI, POJAZD NIENORMATYWNY, TAJEMNICA, LICZEBNIK ZBIOROWY, ANTYCYPACJA, GRANITA, GRZYB PASOŻYTNICZY, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, PRZEJEMCA, TROL, OZONEK, PRZYWILEJ EMERYTALNY, CERES, JEZIORO LODOWCOWE, KLUCZ GŁÓWNY, MŁODZI, ZABURZENIE UROJENIOWE, HALMA, PODGATUNEK, JĘZYK SZTUCZNY, STYL, PRADZIADEK, TAROK, ROŚLINA OZDOBNA, BAWOLE OKO, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, GORĄCA KREW, CIŚNIENIE, KIOSK, BRODAWKOWIEC CZYSTY, ENTOMOFAGI, KNEDLIK, JUTRZYNA, UPOKORZENIE, PRZEMIANA ODWRACALNA, POMADKA, IZBA, ODGAŁĘZIACZ, EKSPLOATATOR, SEQUEL, CHOROBA GENETYCZNA, TRACZ DŁUGODZIOBY, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, HULAJDUSZA, PAMPA, HANZA, WYSEPKA, TEKA, PODUSZKA, MONITORING, POMOC, CZYTNIK, LINIA, SŁAWA, DOWÓZ, RENÓWKA, NIEZBIEŻNOŚĆ, SREBERKO, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, SERENADA, PLEBEJUSZ, APARAT REGENERACYJNY, CELIBAT, UMYWALNIA, ADWOKAT, SPOJRZENIE, DYWIZ, PATYCZAK, ASESOR, SQUATTER, DYL, ŁAMACZ BLOKADY, STRZAŁ, SPRAWA, BAJKA, MAKRAMA, KABEL, PIECZARKOWA, DEALER, QUEBECKI, OPASANIE, PŁOZA, KARTUSZ HERBOWY, WYCIERACZKA, BANIA, SZOK CENOWY, RAJSKI PTAK, SKRA, WIHAJSTER, PRZEŚMIEWKA, ?GRANAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.212 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKUCIE KOLBY KARABINU LUB FUZJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKUCIE KOLBY KARABINU LUB FUZJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STOPKA okucie kolby karabinu lub fuzji (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STOPKA
okucie kolby karabinu lub fuzji (na 6 lit.).

Oprócz OKUCIE KOLBY KARABINU LUB FUZJI sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - OKUCIE KOLBY KARABINU LUB FUZJI. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

x