UKRYTA TRUDNOŚĆ LUB PROBLEM W ZADANIU DO ROZWIĄZANIA ALBO UKRYTA NIEDOGODNOŚĆ W DOKUMENCIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HACZYK to:

ukryta trudność lub problem w zadaniu do rozwiązania albo ukryta niedogodność w dokumencie (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HACZYK

HACZYK to:

zakrzywiony, często z ostrym końcem, element służący do zaczepiania i przytrzymywania (na 6 lit.)HACZYK to:

wykonana najczęściej z metalu część osprzętu wędkarskiego, zaostrzona na końcu, która, dzięki zaczepionej na niej przynęcie, służy do zahaczenia ryby przez wędkarza, a następnie, dzięki żyłce do niej przyczepionej, wyciągnięcia jej na brzeg (na 6 lit.)HACZYK to:

część haftki (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UKRYTA TRUDNOŚĆ LUB PROBLEM W ZADANIU DO ROZWIĄZANIA ALBO UKRYTA NIEDOGODNOŚĆ W DOKUMENCIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.693

EGZORCYZM, FORMACJA, MERENGA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, KRYTERIUM SYLVESTERA, EMOTKA, STÓJKA, TAKSON MONOTYPOWY, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, SZYBKOŚĆ, SZLACHCIURA, POJĘCIE LOGICZNE, SER, DRAPIEŻNOŚĆ, WYROBISKO GÓRNICZE, NASZYWKA, ROZMODLENIE, REMULADA, HACJENDA, TROLLING, KRÓLOWA RENET, DZ, RAJOKSZTAŁTNE, NAPAŚĆ, UKAZ, GŁOS, BIEGUN MAGNETYCZNY, CHRUST, ELANA, ANSAMBL, AKSAMIT, MOMENT TEORETYCZNY, ALARM POŻAROWY, SZYB, GNÓJ, ŁUPEK WĘGLISTY, DŻEM, GRZĘDA, KOP, KARMEL, POLIGAMICZNOŚĆ, DYKTATURA, GRANAT, MIKSER, SĄD OSTATECZNY, RÓŻANKA, WASĄG, ZIELONE, FRONT STACJONARNY, ASTRAGAL, STACJA POSTOJOWA, WYWIAD, ROŚLINA DWUPIENNA, WŁAŚCIWOŚĆ, OBIEKT WESTCHNIEŃ, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, ROTA, LENIUCH, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, KUCHNIA, ŻUŻLOBETON, WCISTEK, KIOSK, RAMA KOMUNIKACYJNA, SPÓŁKA POWIĄZANA, KONTYNGENT, BRZDĄC, ROZGAŁĘZIACZ, SUMA KONTROLNA, LUFA, FIRMÓWKA, DRAMAT GANGSTERSKI, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, POJAZD KOLEJOWY, FLASZKA, SPOILER, KRUŻA, ŁADOWANIE, SZWAGROSTWO, CZYNNIK SYTUACYJNY, SZÓSTY, PASKUDA, LIŚCIONOGI, SZLACHAR, ZAGARNIĘCIE MIENIA, RELISZ, KURHAN, PIRACTWO, ŁATA, KOLORYT, LUCERNA, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, NOSZE, ŁĄCZE ABONENCKIE, DYSKONTO, PRZEDZIAŁ, SZYBOLET, PRACA, GUMBAD, OBSTRUKCJA, ŁADUNEK, CZÓŁNO, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, IMPLEMENTACJA, WIBRACJA, DZIELNIK, JOSE, FORMA, DODATEK RODZINNY, ZAGRYWKA, ZŁOŻONOŚĆ OBLICZENIOWA, REKOMENDACJA, DETENCJA, EMISJA, JĘZYK ANGIELSKI, STAROSTA GENERALNY, ZAKOŃCZENIE, MODEL, TWARZYCZKA, SKWAPLIWOŚĆ, KRYZA, POLIPTYK, IBIS, WYRAŻENIE, AFERA, PRZEDROŚLE, MASZYNOWNIA, BEAN, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, KANU, PRZEMIANA ODWRACALNA, STOŻEK DZIOBOWY, SERIA, STEROLOTKA, POR, ANTAŁEK, PRZEDSZKOLE, KREWNIAK, BLOCZEK, KUPNO, FRYZ, LARYNGEKTOMIA, OSTEOTOMIA, KOCIOŁ SUFOZYJNY, SEZAMEK, NASTAWIENIE, AEROCASCO, STOPA ZWROTU, AGRESJA, EMENTALER, ENTOMOFAUNA, EKSPRESJA GENU, TRESKA, ARABIKA, ŻÓŁW LEŚNY, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, BELWEDER, GNIEW, WARIACJE, ZAŁATWIANIE, CIŚNIENIE STATYCZNE, KASZTELAN, WYMÓG, LICZKO, SWORZEŃ, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, PŁYTA KORKOWA, PĄCZEK, PISTACJA, JAPOŃSKI, KRATKA, SMOLT, REFERENCJA, PORTUGALSKOŚĆ, PRĄTNIK ALPEJSKI, NUKLEOZYD, KALINA, SUBSTYTUCJA, LEGOWISKO, NIEWINNA KREW, KANAŁ, INWESTOR, PŁETWA, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, BOŚNIACKOŚĆ, MUTACJA PUNKTOWA, POLONISTYKA, OGNIWO SREBROWE, KLAWIATURA, ŻÓŁW, ARCHEOLOGIA, PAJĄK, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, STAN WOLNY, SNIFFER, MOBILE, EMPORA, DOKUMENT LOKACYJNY, GRANAT, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, PAPIER WELINOWY, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, TARTYNKA, ROZSZCZEP WARGI, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, STAN NADZWYCZAJNY, FILM SCIENCE-FICTION, WOJNA, TELESKOP, ROLA, PRZENOSICIEL, TYPOLOGIZACJA, APOSTAZJA, ANIOŁECZEK, BULLA, ZEBROID, KLAUZULA WALORYZACYJNA, GAJA, REDUTA, SĄSIEDZKOŚĆ, WSZYSTKOŻERCA, BELKA, ZNAK, UZDATNIACZ, NA JEŹDŹCA, OBSERWATOR, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, INFORMACJA, BUŃCZUK, BENCHMARK, METRYKA, ICHTIOFAUNA, OMEN, PULARES, BAZA ODSETKOWA, BODMERIA, ROKOWANIA ZBIOROWE, BŁYSK HELOWY, GŁUCHY TELEFON, TRAGICZNOŚĆ, SYLWETA, NISZA, CIAŁO, ODCIEK, POLE, ŁUK TRIUMFALNY, PĘTLA, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, OBJAW, URAN, PRĄTNIKI, KORPUS, IDIOMAT, ZAMIANA, STADION, NIECHLUBNOŚĆ, DZIECINA, CZAS TERAŹNIEJSZY, ŻYWA PAGINA, BRAND, ALBUM, PSIANKA, UNIWERSAŁ, NIEZDARSTWO, KAUKAZ, NAROST, KURAK, KREDYT KUPIECKI, KAWALERIA, BRZMIENIE, PROSO, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, KNEDLIK, GALERIA, ZMOWA CENOWA, PIONIER, PREFIKS, GENERACJA, HASŁO WYWOŁAWCZE, ZŁORZECZENIE, LEJTNANT, HEKSAMETR, POLIFAG, PROFESJA, BLIŹNIACZOŚĆ, ORBITA BIEGUNOWA, GADŻET, TONACJA, TABLICA, AGNOSTYCYZM, SUSZ, OŁATKA, SZCZĘK ORĘŻA, FROTTOLA, WZÓR CHEMICZNY, LEBERWURST, KRYNOLINA, EWALUACJA SPLOTOWA, RÓŻANIEC, ?NIEMIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.693 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UKRYTA TRUDNOŚĆ LUB PROBLEM W ZADANIU DO ROZWIĄZANIA ALBO UKRYTA NIEDOGODNOŚĆ W DOKUMENCIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UKRYTA TRUDNOŚĆ LUB PROBLEM W ZADANIU DO ROZWIĄZANIA ALBO UKRYTA NIEDOGODNOŚĆ W DOKUMENCIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HACZYK ukryta trudność lub problem w zadaniu do rozwiązania albo ukryta niedogodność w dokumencie (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HACZYK
ukryta trudność lub problem w zadaniu do rozwiązania albo ukryta niedogodność w dokumencie (na 6 lit.).

Oprócz UKRYTA TRUDNOŚĆ LUB PROBLEM W ZADANIU DO ROZWIĄZANIA ALBO UKRYTA NIEDOGODNOŚĆ W DOKUMENCIE sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - UKRYTA TRUDNOŚĆ LUB PROBLEM W ZADANIU DO ROZWIĄZANIA ALBO UKRYTA NIEDOGODNOŚĆ W DOKUMENCIE. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x