OSOBA, KTÓRA PALI PAPIEROSY LUB INNE UŻYWKI (NP. MARIHUANĘ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PALACZ to:

osoba, która pali papierosy lub inne używki (np. marihuanę) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PALACZ

PALACZ to:

robotnik obsługujący piec, np. w lokomotywie parowej, fabryce (na 6 lit.)PALACZ to:

pracownik kotłowni (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA PALI PAPIEROSY LUB INNE UŻYWKI (NP. MARIHUANĘ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.776

SMREKUN, DREN, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, SZTUCIEC, PARALAKSA, ANALITYKA BIZNESOWA, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, BAMBUS, ŚLIWA, PATOLOG SĄDOWY, EKSPARTNER, LINIA ŚREDNICOWA, MAGNES, ĆWICZENIA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, PARAMETR, EMPORA, ELKI, TRANSPOZYCJA, WIKING, DEZERCJA, POŁAWIACZ, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, PAPROTNICA GÓRSKA, ZEW, FILM KATASTROFICZNY, AUTOCASCO, DOWÓDCA, LAMA, AKT, PÓŁRUCH, UFNOŚĆ, INTERNUNCJUSZ, PRZEPOJA, TROPIK, WEŁNIAKOWE, BADANIA, KOGA, WELIN, POPARZENIE, PAROWIEC, DYRYGENTURA, POROST, BILLBOARD, EGZERCYCJA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, PREPARAT CHEMICZNY, REN, SEN, LEJTNANT, REDEMPTOR, RONDEL, CHRANCUSKI, SIUSIUMAJTEK, BARWNIK SPOŻYWCZY, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, SUPORT, DZIEWIĄTKA, KRYZYS KATATYMICZNY, ANTENA SATELITARNA, MADONNA, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, CHORIAMB, ANTYKATOLICYZM, RAKIETA, GOTOWIEC, BRYJKA, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, FLAMBIROWANIE, STOPKA, BALKON, ODSKOK, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, ROŻEN, KOLONIZATOR, PŁACZ, RÓG, MORFEM LEKSYKALNY, EPIZOOCJA, BŁONA LOTNA, EUFORBIA, CYSTA BAKERA, TĘPOZĘBNE, ORTOGRAFIA, HALBA, KILIM, RĘKAWEK, PRZYJACIEL, MASYW GÓRSKI, UKŁAD URBANISTYCZNY, PERSONA, PRZYBUDOWA, PRZETWÓR, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, RAMKA CZERPALNICZA, ZROŚLAK, SEKS ANALNY, OSAD DELUWIALNY, POETA LAUREATUS, MEDALION, NADAWCA PUBLICZNY, TATERNIK, ZNAJDKA, ARABIKA, BIBUŁA, PALMA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, PIŁA, KOPOLIMER, EWOLUCJA, OCIOS, PRZEWÓD, TARCIE, WATOLINA, SYMETRYCZNOŚĆ, BIZNES WOMAN, PATYCZAK, PRACOHOLICZKA, MILONGA, MARUDA, KURWIARZ, DRABKA, WĄTEK, TĘGI UMYSŁ, LABORATORIUM, PŁASTUGA, SKUTER, ŻYDOWSKOŚĆ, KAPITALNY REMONT, STOPIEŃ, ŁEBEK, OCENA, SUBSTANCJA CZYNNA, BUTERSZNIT, TINGEL, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, KŁOSEK, WIĆ ROŚLINNA, HALO, WILKOM, TYSIĄC, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, KOJEC, KONGREGACJA, FALA, ODPRAWA, BABCIA CIOTECZNA, KAWA MIELONA, TRAWA PASTEWNA, REOFILE, REGLAN, KAWA BEZKOFEINOWA, MARKETING INWAZYJNY, ISTOTA ROZUMNA, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, KONOTACJA, LODOWIEC SZELFOWY, HIPOTEZA PERMANENCJI, CINKCIARZ, JEDNOSTKA ZALEŻNA, GAŁKI, WOLNY ZAWÓD, DELEGACJA, PICA, UMOWA KOMPENSACYJNA, HYDROFIT, PULPA, OTWARTOŚĆ, REFLEKS, SZEŚCIAN, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, ADWOKAT DIABŁA, ŚCISŁOŚĆ, WARIACJA, TABOR, ALBINOS, PLOTER GRAWERUJĄCY, KOMPETYCJA, RURA, ŚREDNIOPŁAT, AKSAMITNA REWOLUCJA, TUM, DWÓJKA, DZIEWCZYNIĄTKO, ARANŻER, CHIPPENDALE, WICEDZIEKAN, KOREK, GARNEK, KAMIZELKA, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, KLESZCZE, TOLERASTA, KLISZA, MIGDAŁ, TUTOR, KULCZYBA WRONIE OKO, ROGI, SPUSZCZANIE, RETARDACJA, HETEROATOM, RZECZOWNIK, HASHTAG, EKSPERYMENT KLINICZNY, KAULIKARPIA, KOMBINACJA, UKRZYWDZONY, HADŻ, DODATEK KOMPENSACYJNY, SZYBKI BILL, CACKO, ARCYDZIEŁO, ASOCJACJA, LETARG, LIŚCIEC, KLERK, ŁYŻKA CEDZAKOWA, WYPALENISKO, HULAKA, ALKOWA, PANTOFELNIK, PARATHA, NIEWYPARZONA GĘBA, METALOWIEC, BLISTR, SERŻA, KURKA ŻÓŁTA, WYJĄTKOWOŚĆ, KOPIA FOTOGRAFICZNA, TAPIROWATE, PRZODOMÓŻDŻE, PŁÓD, MISTRZYNI, TWIERDZENIE MENELAOSA, KAMIEŃ NAGROBNY, BULWA, LEKARZ DENTYSTA, REFORMA ROLNA, ANTAŁEK, BĘBEN, KRĄG POLARNY, DOJUTREK, RYZYKO NIEWYGASŁE, KLASYFIKACJA, PODRODZAJ, KUTIKULA, RECEPTARIUSZ, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, WIDEOMANIAK, PASTEL, CAP, ŚMIEĆ, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, CHWALCA, MISO, WYWROTKA, LICZBA ALGEBRAICZNA, CZYTNIK, KRAKOWIAK, DZIANET, MELINA, ROZBÓJNICTWO, WIELOKROTNOŚĆ, GEMISTA, KAWA ROZPUSZCZALNA, REZYDUUM, ZEWŁOK, BADACZ POLARNY, ZNAMIĘ, PÓŁWYSEP, CENTRUM, POMNIK, ORGAN, TUNIKA, ROBUSTA, KONTRETYKIETA, ZAPINKA, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, DZIKUSKA, MALARSTWO IKONOWE, FRAZA, MCHY LIŚCIASTE, ZBIÓR ROZMYTY, STENOGRAF, SAGAN, NOTKA, LICZBA FERMATA, ZAGRANICZNOŚĆ, KOSMETYK, DZIEWIĘTNASTKA, ANSAMBL, SKŁAD, BOKSERKA, RAMPA, KIESZONKA, ANALIZA WARIANCYJNA, DOMENA MAGNETYCZNA, AZOTOBAKTER, ?GATUNEK INWAZYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.776 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA PALI PAPIEROSY LUB INNE UŻYWKI (NP. MARIHUANĘ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA PALI PAPIEROSY LUB INNE UŻYWKI (NP. MARIHUANĘ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PALACZ osoba, która pali papierosy lub inne używki (np. marihuanę) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PALACZ
osoba, która pali papierosy lub inne używki (np. marihuanę) (na 6 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA PALI PAPIEROSY LUB INNE UŻYWKI (NP. MARIHUANĘ) sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - OSOBA, KTÓRA PALI PAPIEROSY LUB INNE UŻYWKI (NP. MARIHUANĘ). Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast