ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, ESTER LUB SÓL KWASU KARBAMINOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARBAMINIAN to:

organiczny związek chemiczny, ester lub sól kwasu karbaminowego (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, ESTER LUB SÓL KWASU KARBAMINOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.172

KWAS ŻÓŁCIOWY, GRUPA ARYLOWA, APSYDA, CHLORAN(V) SODU, PRZERYWACZ, DOMINANTA, PUCHAR, MÓŻDŻEK, PRZYCHÓWEK, KONTROLER, KIEŁBACHA, DEWALUACJA, FRYZ, ZGRZEWKA, SŁUPISKO, KORZENIONÓŻKI, SEPTET, KOD IDENTYFIKACYJNY, SZPRYCA, AKROPOL, CHLORAN(VII) LITU, KOMPLANACJA, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, GERMAŃSKI, NIELOTNOŚĆ, PŁUŻEK, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, PIONIER, FUTURE, SALBUTAMOL, KWAS STEARYNOWY, GENDER, SÓL KAMIENNA, DRĄG, BINDA, PIĘCIOKROTNOŚĆ, SKÓRNIK, ITALIAŃSKI, FACH, AKT, SONIFIKACJA, KLISZA, KARB, DROGA TWARDA, CZWÓRKA, CHŁOPOWINA, INSTRUMENT, KONDOMINIUM, KOŁEK, EMISJA, DWUTLENEK WĘGLA, SZWADRON ŚMIERCI, POST, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, OPAŁ, REGRES, ŁATA, GATUNEK ZBIOROWY, LINIA ZABUDOWY, KARZEŁ, RABA, PAŃSTWO MŁODZI, REKOMENDACJA, FORMA, WINIETA, NOŚNOŚĆ, TROPIK, POMNICZEK, ZAMEK, DELIBERACJA, OKULAR, HOT DOG, KRATER, TORT, BARONIĄTKO, KRZYŻYK, GNIAZDO, WYWROTKA, WIELKOŚĆ, KOLOKWIUM, UJŚCIE, WYŻYNY, OPONA, GRÓB SKRZYNKOWY, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, PRZYKRYWKA, BULLA, ŁOWIECTWO, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, KOPNIAK, FOSFOREK, LUCERNA, WYPOWIEDZENIE, ODPRZĘG, KAMUFLAŻ, LICZEBNIK, BI, REEDUKACJA, PRYMAT, SŁUŻBA, TUM, SUKRALFAT, PRAWO GŁOSOWE, DYKTATURA, KAPSUŁA POWROTNA, ŚLEDŹ, PRZEJAW, CHLOROHEKSYDYNA, PŁUCZKA, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, KREDKA, PALNIK, TYMOTKA, NIEDOROZWÓJ, METRYKA, REFERENDUM LOKALNE, GALÓWKA, EMISJA, SYPIALKA, BARWNIK, PLAC APELOWY, DINAR, ANNA, PUNKT SPUSTOWY, OBRAZ OPTYCZNY, BIOKOMINEK, EUCHARYSTIA, SMALCZYK, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, LINIA SPEKTRALNA, MASWERK, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, AZOZWIĄZEK, KANAŁ PRZERZUTOWY, UDŹWIG, WIEŻA HEJNAŁOWA, PRYMUS, AZOTYN IZOAMYLU, PARKIET, SUKCESJA, KOLEŻANKA PO FACHU, RELACYJNOŚĆ, WYGŁAD TEKTONICZNY, REGIMENT, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, EGZORTA, CZAPA, MINA, KORDON SANITARNY, SETER, KAMIEŃ SŁONECZNY, ASEKURANT, USTĘP, ATRYBUCJA, BOZIA, KRZEŚLISKO, KOMŻA, KWAS WALPROINOWY, LAKIER, BICZ BOŻY, SEKRECJA, INFOMAT, FOTOALBUM, ZESTAW, EPOKA, SWORZEŃ, PULWERYZATOR, METYZACJA, SMAKOŁYK, GORCZYCZNIK, EPISTOŁA, UŚCISK, ADAGIO, CYKLAMINIAN SODU, PRELUDIUM, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, WCZASY POD GRUSZĄ, THANA, BLOCZEK, LEUNA, KRÓLEWICZ, ZNAK LEGITYMACYJNY, AKSAMIT, KORUND, BIRET, PARAFIA, REFEKTARZ, KLIENT, PROTEZA, MATAMATA, FRATER, UGRUPOWANIE, KRÓLEWNA, BAMBO, KOCHAŚ, KLERK, AKACJA, WYRAŻENIE, ZACHŁYST, GLOBUS, BUDA, KOJEC, RACJONALNA IGNORANCJA, CIOTCZYSKO, BUJANIE, RAMIENICOWE, DŹWIGAR, KWAS FLUOROWODOROWY, PIKA, POLE, KUCHENKA, BASZŁYK, EDAMMER, RZEKOTKA KRZYŻOWA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, WYWOŁYWACZ, RUTENIZACJA, METODA FEULGENA, GLICERYD, MASZT, WIDMO CZĄSTECZKOWE, ECHOLOKACJA, SUKA, OKREŚLNIK, KIBITKA, WRZUTA, PODRYG, PRÓBA GENERALNA, KARA GŁÓWNA, OPONA PNEUMATYCZNA, HERETYK, AZOTYN ALKILOWY, NUMEREK, RECEPTOR KAINOWY, METALICZNOŚĆ, REWERENCJA, USŁUGODAWCA, WROCŁAWSKOŚĆ, WCIOS, KAUKAZ, ŻAKARD, BREZYLKA, WIEŚ PLACOWA, AMUR, WÓDKA, KOALICJA, JEŻOWIEC, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, PROPORZEC, BECZKA PROCHU, KOMA, NALEPKA, BRZOZA OJCOWSKA, TONAŻ, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, POLIWĘGLAN, FIOLET GORYCZKI, MANGANIAN(VI) POTASU, FORT, INSTRUMENT MECHANICZNY, LAGUNA, PAJAC, TETRAETYLEK OŁOWIU, BUZIA, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, UKŁAD WIELOKROTNY, ROKIET, BLUSZCZ, KLASTER, ZNAK NAWIGACYJNY, ROTOR, DYFUZJA KULTUROWA, EGZORCYZM, JAN, KIESZEŃ, POWSTANIEC ŚLĄSKI, SŁONIOWATE, SPIRYTUS DRZEWNY, LUMINATOR, ACETYLENEK MIEDZI, INDUKTOR, PIERSIÓWKA, AKTYWISTA, TROMPA, MEMORIAŁ, ALFABET MUZYCZNY, KESON, BEK, WOSK, WIATR KATABATYCZNY, REPETYTYWNOŚĆ, KORELACJA, MÓL BOROWICZAK, PIERÓG, PŁYWAK, ZAKRZTUSZENIE, CHOLESTERYNA, SIŁA WYŻSZA, HAMERNIA, ?ZRĘBICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.172 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, ESTER LUB SÓL KWASU KARBAMINOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, ESTER LUB SÓL KWASU KARBAMINOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARBAMINIAN organiczny związek chemiczny, ester lub sól kwasu karbaminowego (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARBAMINIAN
organiczny związek chemiczny, ester lub sól kwasu karbaminowego (na 11 lit.).

Oprócz ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, ESTER LUB SÓL KWASU KARBAMINOWEGO sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, ESTER LUB SÓL KWASU KARBAMINOWEGO. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast