URZĄDZENIE TRANSPORTOWE O CHARAKTERZE CIĄGŁYM, ZWYKLE STOSOWANE DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW SYPKICH LUB DROBNYCH, UŻYWANE W MAGAZYNACH, SKŁADOWISKACH, KOPALNIACH KRUSZYWA, PLACACH BUDÓW ITP., A TAKŻE NA LINIACH PRODUKCYJNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZENOŚNIK TAŚMOWY to:

urządzenie transportowe o charakterze ciągłym, zwykle stosowane do transportu materiałów sypkich lub drobnych, używane w magazynach, składowiskach, kopalniach kruszywa, placach budów itp., a także na liniach produkcyjnych (na 17 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE TRANSPORTOWE O CHARAKTERZE CIĄGŁYM, ZWYKLE STOSOWANE DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW SYPKICH LUB DROBNYCH, UŻYWANE W MAGAZYNACH, SKŁADOWISKACH, KOPALNIACH KRUSZYWA, PLACACH BUDÓW ITP., A TAKŻE NA LINIACH PRODUKCYJNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.378

SPÓŁKA POWIĄZANA, ZABURZENIE UROJENIOWE, NADZÓR INWESTORSKI, RENATA, POPELINA, IDIOSYNKRAZJA, LINIA ZABUDOWY, SILNIK NAPĘDOWY, ANGLIK, DIRHAM MAROKAŃSKI, SŁODKA BUŁKA, DRGANIE AKUSTYCZNE, BYCZEK, PRAWO, AUTOMOBILKLUB, KONFRONTACJA, ROZGRZEWACZ, SEN, POZIOM, TWARDZIAK, SZCZELINA, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, ANIMIZM, TYNKTURA, ZASTÓJ, JĘZYK FRYZYJSKI, TETRAPOD, BIDET, PAPILOTKA, MASYW GÓRSKI, PALIK, KEYBOARD, GRUSZE EUROPEJSKIE, ŁUSZCZAK INDYGO, LAMPA ELEKTRONOWA, WOSK, HIPOLOGIA, OFICJUM, BRĄZOSZOWATE, CZERPNIA POWIETRZA, REGUŁA, FACSIMILE, KLEJONKA, PŁACHTA, DANAIDA, SYMPOZJON, DEKADA, ESKORTA, WIDŁY, NUŻENIEC LUDZKI, GAŁGAN, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, KAMIEŃ NAGROBNY, ROSZPONKA, JEDENASTKA, ZBIERALNIK, TŁUSZCZ, BEZWŁAD, KRUSZNICA, SCHABOWY, EGZEMPLARZ OKAZOWY, KOGUT, ZBROJA PEŁNA, LAMBORGHINI, KARBONIT, POLSKI-SLOWNIK.PL, SKÓRZAK, KOGA, BALON, KOLEJ, IZOMER KONFORMACYJNY, CEWKA RUHMKORFFA, MÓR, KOMAT, SEMINARIUM, TROLLING, KANONA, BRUMBY, KRWIŚCIĄG, ŻEBRO, SOCZEWKA, WIKING, STYPENDIUM, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, PARADOKS, GORĄCZKA, HOLTER, RUCHOMY CHODNIK, NIETOPERZE OWOCOŻERNE, PIECZYWO, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, AUTOTEMATYZM, ŁUK DŁONIOWY, KONTRAKT WOJEWÓDZKI, HEJT, APOLOGIA, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, ALLEGROWICZKA, DEZERCJA, LOTKA, WIELOPIĘTROWIEC, POPITA, ĆWIERTNIA, ANIMIZM, TORNADO, UKŁAD ADAPTACYJNY, STRADIVARIUS, SZPILECZKA, DIAGNOSTYKA, UKŁAD ODNIESIENIA, OFENSYWA, SUROWOŚĆ, WARZONKA, ZAPŁATA, OSIOŁ AZJATYCKI, SIEDEMNASTY, BRODAWKA, GRZBIET KSIĄŻKI, KAMIEŃ, CZYSTKA, ANTENKA, RAJA CZARNOBRZUCHA, PORĘCZ, ZAGARNIĘCIE MIENIA, KOPALINA LECZNICZA, RUMSZTYK, KAMPUS, PRZEMOC, NUMEREK, FERNAMBUK, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, RATING KREDYTOWY, PARTER OGRODOWY, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, CIĄG, PRZEKŁADACZ, RDZA, BAWEŁNA STRZELNICZA, SPARRINGPARTNER, AKCENT OSTRY, METYZACJA, GRA HAZARDOWA, ODCIEK, KOMISJA SKRUTACYJNA, MONETA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, CENA NAIWNA, KARDIOTOKOGRAF, KREDKA, MIEDZIONIKIEL, MAZUR, BAJDA, BALON, NAPIĘCIE DOTYKOWE, RZUT WOLNY, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, ANTOKOLSKI, MUR, GNIAZDO, NIEBIOSA, WIR PYŁOWY, ZASTRZALIN TOTARA, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, GŁUPSTWO, POLE BITOWE, BLOK STARTOWY, TRANSMUTACJA, MIKROWELA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, ESKORTA, ZATYŁ, RUCH BEZWIZOWY, STARZĘŚLA, ROMANS, KABRIOLECIK, DYSCYPLINA, MONTOWNIA, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, KIJEK, ZAWIKŁANIE, PRZEWRÓT, LOT CZARTEROWY, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, BRAMKA SAMOBÓJCZA, JAŚMIN, KORNISZON, PARK MASZYNOWY, SZPERACZ, GERBEREK, WIDOWNIA, ŻUREK, CZYNNIK WYTWÓRCZY, SINIEC, PRAWO ZATRZYMANIA, POPRAWKA, TUM, BOSS, USTRÓJ, AUTOCHTONICZNOŚĆ, OGNIWO JĄDROWE, OBRAZEK, SŁUPEK, TAMPON, MEMBRANOFON, CZEPNOŚĆ, GAZ WYSYPISKOWY, GORCZYCZNIK, RODZICIELSKOŚĆ, INWALIDA WOJSKOWY, PĘK, KALWARIA, MARIBOR, KARMELEK, OWICYD, WZMACNIACZ OPERACYJNY, BORDO, MACZUGA, BRODAWKA STÓP, GIPS, UDERZENIE, RYCERZYK, STAUROPIGIA, KOMORA WULKANICZNA, RATYSZCZ, DZIABA, SAJGONKA, KOROZJA BIOLOGICZNA, BERŻERETKA, FRAMUGA, PRZEDRUK, TRATWA, GAMBIT, NIEWYDOLNOŚĆ, GOBELIN, NIEBOSKŁON, PIEZOMETR, AKCELERATOR, DEKIEL, METAL, SANDWICZ, TYGIEL, POKRYWA, WAPNIAKI, CYBORG, ROZRUSZNIK, ŻAGIEW, ZATRZYMANIE, NIEWIERNOŚĆ, RULETKA, CHRAPY, DRENAŻ LIMFATYCZNY, SZNUR, ZBROJA ŁUSKOWA, PENETRATOR, ŻARLIWIEC, ZDRADA, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, WELIN, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, LIBELLA, ZATOKA, KULTURA STARTEROWA, LEPTOPLEURON, BITWA, JADZICA, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, KILOGRAM, REWOKACJA, INFOMAT, UFNOŚĆ, WARTOŚĆ, PODCHWYT, SUCHAR, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, ANNA, CZAD, SEZAMEK, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, ARCHIWOLTA, CZARODZIEJSTWO, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, SOPLICA MOCNA, KOROWAJ, GRZYBOLUBKI, KOLEC, STWORZENIE, POTOK, LIDAR, RING, BARCHAN, KOTEW, BALDACHIM, MUSZTARDA DIJON, KWIAT SIARCZANY, DRABINOWIEC MROCZNY, HADŻ, PRZESTĘPNOŚĆ, TYGRYSIE OKO, ?POWAŻNY WIEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.378 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE TRANSPORTOWE O CHARAKTERZE CIĄGŁYM, ZWYKLE STOSOWANE DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW SYPKICH LUB DROBNYCH, UŻYWANE W MAGAZYNACH, SKŁADOWISKACH, KOPALNIACH KRUSZYWA, PLACACH BUDÓW ITP., A TAKŻE NA LINIACH PRODUKCYJNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE TRANSPORTOWE O CHARAKTERZE CIĄGŁYM, ZWYKLE STOSOWANE DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW SYPKICH LUB DROBNYCH, UŻYWANE W MAGAZYNACH, SKŁADOWISKACH, KOPALNIACH KRUSZYWA, PLACACH BUDÓW ITP., A TAKŻE NA LINIACH PRODUKCYJNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZENOŚNIK TAŚMOWY urządzenie transportowe o charakterze ciągłym, zwykle stosowane do transportu materiałów sypkich lub drobnych, używane w magazynach, składowiskach, kopalniach kruszywa, placach budów itp., a także na liniach produkcyjnych (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZENOŚNIK TAŚMOWY
urządzenie transportowe o charakterze ciągłym, zwykle stosowane do transportu materiałów sypkich lub drobnych, używane w magazynach, składowiskach, kopalniach kruszywa, placach budów itp., a także na liniach produkcyjnych (na 17 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE TRANSPORTOWE O CHARAKTERZE CIĄGŁYM, ZWYKLE STOSOWANE DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW SYPKICH LUB DROBNYCH, UŻYWANE W MAGAZYNACH, SKŁADOWISKACH, KOPALNIACH KRUSZYWA, PLACACH BUDÓW ITP., A TAKŻE NA LINIACH PRODUKCYJNYCH sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - URZĄDZENIE TRANSPORTOWE O CHARAKTERZE CIĄGŁYM, ZWYKLE STOSOWANE DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW SYPKICH LUB DROBNYCH, UŻYWANE W MAGAZYNACH, SKŁADOWISKACH, KOPALNIACH KRUSZYWA, PLACACH BUDÓW ITP., A TAKŻE NA LINIACH PRODUKCYJNYCH. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast