ZWIĄZEK, W KTÓRYM ŚWIADCZY SIĘ JAKIEŚ USŁUGI, KTOŚ DZIAŁA NA RZECZ KOGOŚ LUB CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PASEK to:

związek, w którym świadczy się jakieś usługi, ktoś działa na rzecz kogoś lub czegoś (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PASEK

PASEK to:

długi, wąski kawałek skóry, tkaniny lub innego materiału, część garderoby, podtrzymująca w pasie spodnie lub spódnicę lub noszona dla ozdoby (na 5 lit.)PASEK to:

naszywka na rękawach, kołnierzu i naramiennikach munduru, która jest zależna od rangi (na 5 lit.)PASEK to:

zdrobniale: pas - wąski, prostokątny kawałek czegoś (na 5 lit.)PASEK to:

zdrobniale: pas - kształt, linia, graficznie wyodrębniony fragment powierzchni (na 5 lit.)PASEK to:

nieuczciwy handel, polegający na sprzedaży po zawyżonych cenach deficytowych towarów (na 5 lit.)PASEK to:

zdrobniale: pas - długi i wąski kawałek tkaniny, skóry lub innego materiału, który służy do spinania, podtrzymywania czegoś (na 5 lit.)PASEK to:

(1636-1701), pamiętnikarz, pamiętniki wywarły znaczny wpływ na XIX w pisarzy (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK, W KTÓRYM ŚWIADCZY SIĘ JAKIEŚ USŁUGI, KTOŚ DZIAŁA NA RZECZ KOGOŚ LUB CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.041

NAMORDNIK, PISMO, KORONKARZ, GOŁYSZEK CHIŃSKI, ROMANISTA, RÓŻNICOWANIE SIĘ, ŚCIANA, KOŁNIERZYK, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, CZARNA MAGIA, SPOJLER, WARSTWA KULISTA, KRYPTODEPRESJA, TREL, WĄTŁOŚĆ, SEJM, ZNAK ALFANUMERYCZNY, KLINIKA ODWYKOWA, ARYBALLOS, BIUROKRATA, ŁOMOT, SYMPATIA, GRAF PLANARNY, RUNA, DEFERENT, ZAKWASZENIE, MASA SPOCZYNKOWA, DYWDYK, REGLAN, WRÓBEL POLNY, ZAKŁADNIK, KOMPANIA, FONDUE SEROWE, INFORMACJA, KARZEŁEK, EMIGRACJA, DEGENERACJA, PUNKT OGNIOWY, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, KONSULTANT, WYWINIĘCIE ORŁA, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, PIKIETA, ROZDZIELCA, ALOCHTON, MIERNICZY, MOŻLIWOŚĆ, PROLIFERACJA, URANOWIEC, RYTUAŁ, FILOLOGIA ROMAŃSKA, CIAŁO SZTYWNE, EKLIPTYKA, KOLONADA, NAPOMNIENIE, JON, PRASA, POŁĄCZENIE WCISKOWE, ABOLICJONISTKA, KARA, PANEKLA, OSZOŁOM, PROTOZOOLOGIA, RÓW IRYGACYJNY, KIEŁZNO, PROMIENNIK, EPISKOPAT, DEBIUT PÓŁOTWARTY, SYMPOZJON, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, JASNOŚĆ, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, OFICER FLAGOWY, PODIUM, PALARNIA, PAPIEREK, WSZOŁY, TRZECIE OKO, SAKSAUŁ, KARTA RABATOWA, MORFOTROPIA, ROZBIERANKA, ROZPUSTA, EKLER, ZŁOTÓWKA, ŻABI SKOK, BANDANKA, ZACZEPNOŚĆ, MIKSER, ŚLIWA, UCZEŃ, TURANISTA, NADRUK, SUPERNOWA TYPU IC, MOSH, SZTOS, TRIMER, DUM-DUM, KURIEREK, NAWÓJ, BAŁAMUTNICA, NUKLEOZYD, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, SAMOCHWALCA, ZJAWISKO KERRA, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, PAŃSKOŚĆ, BIURO PARLAMENTARNE, SALAMI, NIEROZUMNOŚĆ, STEREOTYPIZACJA, PERKALIK, GŁUPKOWATOŚĆ, WOLANT, KISZKA PASZTETOWA, ELIZJA, MARCELIN, KILKAKROTNOŚĆ, ODWAGA CYWILNA, FLUWIOGLACJAŁ, BESTIARIUSZ, LÓD FIRNOWY, OBIEG, NIESŁUSZNOŚĆ, AMFIKTIONIA, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, KAPTUR, TYPOLOGIZACJA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, PROWINCJA, ZEBROID, ZAMÓWIENIE PUBLICZNE, ZACHÓD, BEFSZTYK, EFEKT LENSE-THIRRINGA, KOMBAJN, NIJAKOŚĆ, SZKIC, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, RURKA, KONFEKCJONER, ZAKON KLERYCKI, ZRZĄDZENIE LOSU, MONITORING, ANTHEM TRANCE, LISOWCZYK, KWAS SELENOWY, WYBREDNIŚ, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, GAZ MUSZTARDOWY, KRAKOWIAK, DRAPACZ, MOTYWIK, PRÓBKA, TELETECHNIKA, MATRYKUŁA, PLAMA, HEBRA, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, JĘZYK ELFÓW, OWOC SZUPINKOWY, NAUCZYCIEL, CZTEROPOLÓWKA, DOWÓD, KALKA CERAMICZNA, CYCEK, NYLON, PANOCZEK, BŁONICA NOSA, ELEKTROCHIRURGIA, KIJANKA, KOMISARZ WOJSKOWY, KWAS, CYBORIUM, FAGOT, MODYFIKACJA, TEATR, KRÓLEWICZĄTKO, NAJEBANIE SIĘ, CZŁOWIEK, OBIEG, DROGI MOCZOWE, BUSZÓWKA, PRODUCENT, FONIATRIA, METODA AGLOMERACYJNA, NIEPRZYZWYCZAJENIE, HYDROFOR, POKÓJ LEKCYJNY, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, KOŻUSZYSKO, INWAZJA, MASELNICZKA, AEROFON, ZWROT, SZABAŚNIK, MUR, ROZBRYZG, DUPOLIZ, POTENTAT, LEKKOMYŚLNOŚĆ, POSTERUNEK, GWAJAK, TRANSPORTER, LIPOID, NAPŁYW, ZWODNICZOŚĆ, WYRAZISTOŚĆ, OBŁÓG, PILON, PLANKTON, DUCHOWY OJCIEC, MYJNIA SAMOCHODOWA, MIAZMATY, GEN LETALNY, REFORMA ROLNA, ŚWIĄTYNIA, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, NAWIERZCHNIA, LITEWSKI, CHRONOMETR, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, KARDIOLOGIA, PRAWORZĄDNOŚĆ, KAMERTON WIDEŁKOWY, BRAZYLIJSKOŚĆ, POŚLUBINY, PATAGOZAUR, STYPENDIUM SOCJALNE, GŁADŹ, HABANERA, RONDEL, SZEW PODNIEBIENNY, SŁUŻEBNIK, OSTROGI, KRATOWNICA, TLENEK MIEDZI(I), RZUT OSZCZEPEM, EDUKATOR, TRIOZA, KOMÓRKA MACIERZYSTA, SUBLITORAL, KOLCZAK, KLISZA, STAROPOLSKI, PROCES, SKOMPROMITOWANY, KANTONIERA, FACH, KET, BEZINWAZYJNOŚĆ, RZĄD, NASYCANIE, HURTNICA ZWYCZAJNA, OBWAŁ, CZWOROLIST, SEMANTYKA LEKSYKALNA, AKUMULACJA, ORZECHÓWKA, PALCÓWKA, TRASZKA GRZEBIENIASTA, PROFIL, DRAJREP, SIEKANIEC, BUTONIERKA, ZASIŁEK PORODOWY, BUT, KĄKOL, KSIĘGOWA, PRALNIA CHEMICZNA, PISTACJA, EKLER, ALKAMINA, ZASIEDZIAŁOŚĆ, WIETRZENIE FIZYCZNE, ZMORA, KONTAKT, UŚMIECH SARDONICZNY, SEMINARIUM DUCHOWNE, REAKTOR, OFICER NAWIGACYJNY, SOS, NASKALNIK, CHABANINA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, TYKA, MIECZ UCHYLNY, WYWROTKA, FILOLOGIA NIEMIECKA, TANATOPSYCHOLOGIA, MIEJSCE POCHÓWKU, ZIEMIA, AALEN, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, PIROGRAFIA, RATING, PODKŁAD, MAIŻ, POMIAR, ?DWUDZIESTY SIÓDMY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.041 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK, W KTÓRYM ŚWIADCZY SIĘ JAKIEŚ USŁUGI, KTOŚ DZIAŁA NA RZECZ KOGOŚ LUB CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK, W KTÓRYM ŚWIADCZY SIĘ JAKIEŚ USŁUGI, KTOŚ DZIAŁA NA RZECZ KOGOŚ LUB CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PASEK związek, w którym świadczy się jakieś usługi, ktoś działa na rzecz kogoś lub czegoś (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PASEK
związek, w którym świadczy się jakieś usługi, ktoś działa na rzecz kogoś lub czegoś (na 5 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK, W KTÓRYM ŚWIADCZY SIĘ JAKIEŚ USŁUGI, KTOŚ DZIAŁA NA RZECZ KOGOŚ LUB CZEGOŚ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ZWIĄZEK, W KTÓRYM ŚWIADCZY SIĘ JAKIEŚ USŁUGI, KTOŚ DZIAŁA NA RZECZ KOGOŚ LUB CZEGOŚ. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast