JAKIEŚ OKREŚLONE REALIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RZECZYWISTOŚĆ to:

jakieś określone realia (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RZECZYWISTOŚĆ

RZECZYWISTOŚĆ to:

ogół tego, co istnieje, co uznawane jest za prawdzwiwe, realne (na 13 lit.)RZECZYWISTOŚĆ to:

cecha istnienia, fakt, że coś jest rzeczywiste (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JAKIEŚ OKREŚLONE REALIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 395

POZYCJA TESTOWA, EKONOMICZNOŚĆ, POSTĘPAK, UMIEJĘTNOŚĆ TWARDA, KULA U NOGI, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, MEDIUM, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, CYTAT, JAWA, DOBRA WIARA, CIĘCIA BUDŻETOWE, APARAT, BIBLIOGRAFIA, PRZEKŁADKA, WCINKA, BYCIE ŚWIADKIEM, OBYWATEL, SYSTEMIK, SPLOT, TRIDUUM, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, RYCZAŁT, FINANSOWY SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, ORGANIZATOR, PALEC, WIELKODUSZNOŚĆ, POZYCJA, NÓŻ NA GARDLE, KRONIKARZ, ZWIERZYNA DROBNA, PRZESŁONA, DEKLARACJA INTERPRETACYJNA, KLASA GRAFÓW, OPRAWKA, IMMUNITET MATERIALNY, TRYBUN, CZYNNOŚĆ POZORNA, FANTASTKA, OBYWATELKA, ODPOWIEDZIALNY, POPULACJA, ŚWIĄTYNIA, POLITYKA ENERGETYCZNA, TEREN, PRZYWÓZKA, PITA, EKIPA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, STANOWOŚĆ, STATYSTYKA, RACA, WIDZOWNIA, PRZYBYTEK, SKŁAD PODATKOWY, ZAGRANIE, ŚWIEŻA KREW, ZGWAŁCICIEL, DOWÓZ, HEROICZNOŚĆ, OPTYKA, WRAPS, SNOBISTYCZNOŚĆ, NATURA, KRAJ, PHISHER, OBIEKT, GALERIA, ETAPOWOŚĆ, MISJONARZ, SZCZEPICIEL, RAK, WSPOMOŻYCIELKA, PĘCHERZ, TRAKTACIK, EGZAMIN KWALIFIKACYJNY, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, BANDA, MOMENT TEORETYCZNY, UŚMIECH, TECHNOKRATA, NATYWIZM, SĄD WOJSKOWY, PRZESŁUCHANIE, GRA KARCIANA, ŚRODOWISKO, KURATOR SĄDOWY, CZERWONA NOC, ZŁA WIARA, MIŚ, BUTAFORIA, PRZESTĘPNOŚĆ, TEMAT, POKAZOWOŚĆ, STACJA ROBOCZA, KONIK, STRONY, HOBBISTA, KANAPKA, SOLIPSYZM, NIEOSTROŚĆ, GRA W KARTY, SIEWCA, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, REGULACJA CEN, GORĄCZKA, CZĘŚĆ MOWY, KOLACJA, PIGUŁKA WIEDZY, ODPOWIEDNIOŚĆ, KREDYT KONSUMPCYJNY, CIĄG FUNKCYJNY, JAW, ILOCZYN MIESZANY, KANAŁ, JANOSIKOWE, ŚMIESZNOSTKA, KOLEKTA, CYTACIK, PRZEKUPKA, ROZSIEWCA, FORMULARZ, PORZĄDEK, GŁOWICA, BINGO PIENIĘŻNE, TYTULIK, SOCJOEKONOMIKA, OKREŚLONOŚĆ, NIESTANOWCZOŚĆ, KONTEKST, WŁAŚCIWOŚĆ, ZAPROSZENIE, ZNAK JAKOŚCI, KONWOLUCJA, RAJD, SUKCESIK, MATERIAŁ, MOŻLIWOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, MEM, DOBRODZIEJKA, ANTYNATURALIZM, ALTERNATYWA, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, MANEWR, NADAWCA SPOŁECZNY, STANOWISKO, POGODNOŚĆ, WRAP, POSTERUNEK, NIECZUŁOŚĆ, BUFOR, REZONANS, POSTĘPACTWO, AKTUALIZM, KAMIEŃ U SZYI, NATURALIZM, PRZERYWNIK, OCHRONA REZERWATOWA, AKCEPTACJA, STRUMIEŃ ŚWIETLNY, STWORZENIE, PAŃSTWO, GŁOSICIEL, NIĆ, SŁUŻBA, DOMNIEMANIE, KURATOR, LUDNOŚĆ, RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA, TWARDE LĄDOWANIE, TEAM, FORUM, EMERYTURA POMOSTOWA, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, AZYLANT, PIKTOGRAM, ILOCZYN KOMPLEKSOWY, IRREALIZM, ZASIEDZIAŁOŚĆ, TAMA, SKUPISKO OSADNICZE, WZORNIK, KAPŁAN, UMOWA UBEZPIECZENIA, KOMPATYBILNOŚĆ, KONCERT, SŁABOSTKA, CIAŁKO, NIEZASKARŻALNOŚĆ, HOBBYSTA, NATURA, NIESTAWIENNICTWO, DOJŚCIE, CIĘŻAR, LEKKOMYŚLNOŚĆ, ŚLAD PAMIĘCIOWY, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, KOSMOS, ZDANIE PYTAJĄCE, KATALIZATOR, PRZYSŁONA, DZIAŁKA ROBOCZA, KROK NAPRZÓD, BABA JAGA, ZESTAWIK, ORĘDOWNIK, DOJŚCIE, PRZESYP, KRONIKARKA, SĄD, TYP, BLOKADA, WIDOWISKO, BROKER, ZASADA PRZYCZYNOWOŚCI, UPRAWA, SADYSTYCZNOŚĆ, MATKA CHRZESTNA, TRYUMWIRAT, MINISTER BEZ TEKI, STRONNOŚĆ, PREDYSPOZYCJA, WIDOWNIA, PIŚMIENNICTWO, POCIĄGNIĘCIE, FIKCJA, SZTOS, BEZINWAZYJNOŚĆ, PAPIEREK LAKMUSOWY, PUNKT GEODEZYJNY, INTERMEZZO, AMBASADOR, TERAPIA ZAJĘCIOWA, DING, MOC WYTWÓRCZA, LINIA TRAMWAJOWA, KONTYNGENT CELNY, GIGANT, KARTY, ROZSZERZYCIEL, PLURALISTA, PASEK, MATERIALIZM, ANIMAG, RZECZYWISTOŚĆ, MOTOR, CZASOWNIK PERFORMATYWNY, ŁĄCZNIK, PROGRAM, INSTANCJA, SPRAWNOŚĆ, SPOJLER, GRA, STACZ, ROZPŁODOWIEC, ZAGRYWKA, ELEKTOR, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, TEORIA DESKRYPCJI, KLISZA, ZAWADA, TRIUMWIRAT, GRUPA, MATKA NATURA, RZUT, WSKAŹNIK, KROK, ESKORTA, OBCHÓD, PAMIĄTKA, KOSTIUM, PARTNERKA, USTROJSTWO, DYSPOZYCJA, KONOTACJA, PIRAT, NIEGOŚCINNOŚĆ, ANALIZA RYZYKA, SPRAWNOŚĆ, BORDER, RYNEK FORMALNY, DEKLARACJA, ODDZIAŁ, WZÓR, OBRAZ, TEMACIK, TWÓR, OPIEKUN, ŁĄCZNIK, METRYKA, MĄŻ, FANTASTYKA, LINIA KOLEJOWA, ZALUDNIENIE, PRZYRODA, PRZEBRANIE, TEST SPRAWNOŚCIOWY, ADHEZJA, ?SWAP WALUTOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 395 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JAKIEŚ OKREŚLONE REALIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JAKIEŚ OKREŚLONE REALIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RZECZYWISTOŚĆ jakieś określone realia (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RZECZYWISTOŚĆ
jakieś określone realia (na 13 lit.).

Oprócz JAKIEŚ OKREŚLONE REALIA sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - JAKIEŚ OKREŚLONE REALIA. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x