CECHA CZEGOŚ, CO JEST OKREŚLONE, SPRECYZOWANE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKREŚLONOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest określone, sprecyzowane (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO JEST OKREŚLONE, SPRECYZOWANE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.009

ŻYWIZNA, ŁONO, NADWOZIE SAMONOŚNE, POSTĘPOWANIE, PLAN, PODWIECZÓR, PEŁNIA, ESENCJA, DZIUPLA, KONWIKCJA, WÓZ KEMPINGOWY, NIECHLUJNOŚĆ, BROŃ CHEMICZNA, PŁETWOJASZCZURY, AUTOBUS, PRZYKRYCIE, CUDACZNOŚĆ, POGODNOŚĆ, EGZEKUCJA, TRUP, CIS POŚREDNI, NISKOŚĆ, NOTA PROTESTACYJNA, JĘZYK WEWNĘTRZNY, MEANDER, DELFIN GRUBOGŁOWY, KOMPLETNOŚĆ, WESOŁOŚĆ, STRATEGIA, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, ŁADNA HISTORIA, DOJŚCIE, PIERWIASTEK GŁÓWNY, URZĄD, WIDNOŚĆ, KOSOGON, NEBIWOLOL, KOZERA, DNO, KUKLIK SZKARŁATNY, WŁAŚCIWOŚĆ CHEMICZNA, DRĄŻEK SKRĘTNY, DĄŻENIE, MĄTEWKA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, TURBINA PELTONA, ZAWODOWOŚĆ, NIEPORZĄDNOŚĆ, INTUICYJNOŚĆ, FUNKCJA CELOWA, GEN DOMINUJĄCY, STYGMAT, TĘGI UMYSŁ, USTRÓJ NIEWOLNICZY, WŚCIEK DUPY, WARTOŚĆ KATASTRALNA, BILDUNGSROMAN, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, RZADKOŚĆ, ŚWIDER, DZIESIĘCIONOGI, PUCOŁOWATOŚĆ, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, KOMETKA, SOCJOLOGIA OGÓLNA, OBOWIĄZEK, KURATORKA, AUTOKRATYCZNOŚĆ, HISTORIA, MECZ MISTRZOWSKI, SAMORZĄDOWOŚĆ, STRONA CZYNNA, SMAGŁOŚĆ, BYŁA, WIZJER, TRAWERSOWANIE, PASEK, CZŁOWIEK, KWIATUSZEK, PIGUŁKA WIEDZY, LODOWIEC WISZĄCY, DOLICHOCEFALIA, UBYTEK, IZOTROPIA, SIECIARZ JASKINIOWY, KARZEŁKOWATOŚĆ, JEŁOP, PRZEDMURZE, ŚMIECH, POWIEŚĆ SENSACYJNA, PLEŚNIAK, PUDER, ROZBIÓR, SKINNY, MINUCJA, STAROISLANDZKI, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, UMOWA BUKINGOWA, NATRYSK, RACJA, BIEDAK, DWORNOŚĆ, FAKTORYZACJA, NIESZLACHETNOŚĆ, TORFOWISKO NISKIE, ŻARÓWKA, CIĘŻKOŚĆ, FORMALIZM, WADA, LEGALIZACJA PONOWNA, WSPÓŁZAWODNICTWO, KANAŁ ŻEGLUGOWY, SNAJPER WYBOROWY, NAKŁUCIE, WIGILIA, DYSKURSYWNOŚĆ, SAMOORGANIZACJA, RACJONALIZM, ROZMACH, OBŁÓG, PŁAT, BIDAKA, ZLEW, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, EKWIPOTENCJALNOŚĆ, SPACEREK, TENDENCYJNOŚĆ, GOSPODARZ, DUPERELA, OWOC, ZASIEDZIAŁOŚĆ, ASTRALNOŚĆ, REZYDENT, NIEUMIEJĘTNOŚĆ, WYRAŹNOŚĆ, OBIEG PIENIĄDZA, OSTOJA, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, ANTYKLINA, ŁAMACZ LODU, PŁOMIEŃ, UROSTOMIA, CHYŁ, AKSAMITKA WZNIESIONA, FENKAMFAMINA, ZDRADLIWOŚĆ, METODA NAWIASÓW LIEGO, AMBICJA, SATYRA, MAŁY EKRAN, PORYWCZOŚĆ, GUGLE, SMOK, SNOBISTYCZNOŚĆ, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, WIRTUOZERIA, NIEDOROZWÓJ, WIETLICA, SUBTELNOŚĆ, GRAF DOSKONAŁY, ZASADNICZOŚĆ, POSUWISTOŚĆ, WIELOSTOPNIOWOŚĆ, DŻAGA, WIRTUOZERSTWO, DOWOLNOŚĆ, OPAKOWANIE, MANDAT WOLNY, STARODAWNOŚĆ, CHUDOŚĆ, ZERO ABSOLUTNE, DEKIEL, IZOLACJA, MODELOWOŚĆ, ZŁUDZENIE, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, PÓŁOKRĄG, KAMELEON ŻYWORODNY, ŚLISKOŚĆ, ŻAGIEL SKOŚNY, POPRZECZKA, SABATARIANIZM, DŁUG HONOROWY, KOMIN PŁACOWY, OGNIWO WESTONA, PRZECZULICA SKÓRNA, PORZĄDNOŚĆ, ZAPIS, OWAL, GRODZA, KONTYNGENT, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, PUCHAR, KARMIENIE, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, OBRANIE, KOSZTOCHŁONNOŚĆ, WSPÓŁTWÓRCZYNI, WIRTUOZERIA, SZCZODROBLIWOŚĆ, STYGOFAUNA, ŚRÓDNERCZE, SPOSÓB, OBRÓT PODATKOWY, ZBIÓR DYSKRETNY, JĘZYK SZWEDZKI, TEREN ZAMKNIĘTY, OLEJÓWKA, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, OBLEŚNOŚĆ, FUTERKO, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, DZIECINNOŚĆ, WIEK POPRODUKCYJNY, KARZEŁ, DYFERENCJA, DELFIN DŁUGONOSY, WYCIĄGARKA, ZESTAW, OLIMPIADA, MIZUNA, SUCHAREK, POMOC, BUDOWACZ, SZAŁ DUPY, DROBNIACZKOWCE, ŁAGODNOŚĆ, PUPILEK, NIECHLUBNOŚĆ, ODWRACACZ CIĄGU, ROBOTY PRZYMUSOWE, KIKUT, KOLCZATKOWATE, AKT OSKARŻENIA, CZESTER, NIRWANA, KASTA, WYPARZACZ, DIAGNOSTA, ASOCJALNOŚĆ, PODAŻ ELASTYCZNA, EMIGRACYJNOŚĆ, ŚWIATŁO DZIENNE, EDESTYDY, DOŁEK, FATYGA, OKRUCH, ZADUPIE, MUMIA, SYMULACJONIZM, FERTYCZNOŚĆ, RYS, LIRYCZNOŚĆ, PÓŁZAWODOWIEC, WIELOFAZOWOŚĆ, STACZ, EGZOSZKIELET, NIEPOJĘTOŚĆ, PODŁUŻNIK, UKRAIŃSKOŚĆ, FETYSZ, PORYWISTOŚĆ, TRAGICZNOŚĆ, SOLIPSYZM, ELIPSOIDA ZIEMSKA, ZRZĘDNOŚĆ, MALAJALAM, KRÓLEWICZĄTKO, CZUŁOŚĆ, WIELKOŚĆ, ŁÓDŹ LATAJĄCA, UMIEJĘTNOŚĆ, NIEDBALSTWO, SAMOREGULACJA, GLINIANE RĘCE, OPONA RADIALNA, HELIOFIZYKA, PAN, PURANA, NAŚLADOWCZOŚĆ, PROSIAK, MĘŻNOŚĆ, JEDYNE, PUPIL, KOPROSTANOL, LAMPA OBRAZOWA, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, URAZ, SZPETNOŚĆ, PRZEWODNICZKA, PLANTACJA NASIENNA, MECHANIZM, TAGER, POWSZECHNOŚĆ, WOLNOŚCIOWIEC, WYLECZENIE, SYTUACYJNOŚĆ, ZAWIS, GRATIS, ?PRZEŚMIEWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.009 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, CO JEST OKREŚLONE, SPRECYZOWANE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO JEST OKREŚLONE, SPRECYZOWANE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKREŚLONOŚĆ cecha czegoś, co jest określone, sprecyzowane (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKREŚLONOŚĆ
cecha czegoś, co jest określone, sprecyzowane (na 11 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, CO JEST OKREŚLONE, SPRECYZOWANE sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, CO JEST OKREŚLONE, SPRECYZOWANE. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x