W DRUKARSTWIE - CECHA ESTETYCZNA ZŁAMANEGO TEKSTU POLEGAJĄCA NA TAKIM ROZMIESZCZENIU ŁAMÓW W KOLUMNACH, ABY WIERSZE W SĄSIEDNICH ŁAMACH BYŁY POŁOŻONE NA JEDNAKOWEJ WYSOKOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REGISTER to:

w drukarstwie - cecha estetyczna złamanego tekstu polegająca na takim rozmieszczeniu łamów w kolumnach, aby wiersze w sąsiednich łamach były położone na jednakowej wysokości (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: REGISTER

REGISTER to:

wałek drukarski do regulowania marginesu (na 8 lit.)REGISTER to:

przycisk w organach piszczałkowych, służący do załączania pojedynczych głosów instrumentu lub grup głosów (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W DRUKARSTWIE - CECHA ESTETYCZNA ZŁAMANEGO TEKSTU POLEGAJĄCA NA TAKIM ROZMIESZCZENIU ŁAMÓW W KOLUMNACH, ABY WIERSZE W SĄSIEDNICH ŁAMACH BYŁY POŁOŻONE NA JEDNAKOWEJ WYSOKOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.273

LOKALIZACJA, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, PRZYZWOITOŚĆ, NORFOLK, PEŁNOŚĆ, WARSTWA OZONOWA, SKOKOWOŚĆ, WIERNOŚĆ, DEIKSA, INTERWAŁ, SEKS ANALNY, INKWIZYCYJNOŚĆ, KUSACZ CYNAMONOWY, GRUSZKA BOKSERSKA, RELIEF PŁASKI, CHUDOŚĆ, GARBOWNIK, ATOMOWOŚĆ, IMPRESYJNOŚĆ, ANCUTA, NIEAKTYWNOŚĆ, CYPR, WESOŁOŚĆ, KULMINACJA, DEFENSYWNOŚĆ, BAJECZNOŚĆ, NAŁOGOWOŚĆ, CECHA, ZAPŁODNIENIE POZAUSTROJOWE, SWAWOLNOŚĆ, TYRI, PORZĄDNOŚĆ, WIELOZADANIOWOŚĆ, BANIAK, ZAKŁADZINY, PISZCZAŁKA BURDONOWA, BAJKOWOŚĆ, ALT, DZIELENIE RYZYKA, TUNELOWANIE, ROZRZUTNOŚĆ, CHMURA WYSOKA, ŻABA Z JUNIN, OSTROŚĆ, ZEROWOŚĆ, MIEDZIANE CZOŁO, SZCZEGÓŁOWOŚĆ, REELABORACJA, GRUSZKA ŻAROWA, PAWIAN CZAKMA, KRZESŁO BIUROWE, WIELOFAZOWOŚĆ, ŚWIATŁO POZYCYJNE, PRZYLEPNOŚĆ, WIELKOŚĆ, ZBROJA GOTYCKA, BĘKART, SZCZEPONOGI, TEKTONIKA, POLISYNDETON, KONSONANS, PRAWORZĄDNOŚĆ, HEYSE, ZDATNOŚĆ, ZDRADLIWOŚĆ, SZEPLENIENIE, NIEPAMIĘĆ NASTĘPCZA, PONIATOWA, METODA PUNKTOWA, SPROSTOWANIE, SPIRALA, PĘCHERZOWCE, SZRAF, HUMANIZACJA PRACY, STRAJK WŁOSKI, ROZWÓZ, PASSUS, MIARODAJNOŚĆ, MIĘSISTOŚĆ, EKS, STYL RETORYCZNY, LOGICZNOŚĆ, PRANIE, KRYSTIANIA, HETMAN, RZADKOŚĆ, WĄTŁOŚĆ, DZIEWCZĘCOŚĆ, SZCZEROŚĆ, KOLBUSZOWA, PŁATKI ZBOŻOWE, CANTUS FIRMUS, PĘCHERZ ŻYWICZNY, SUKCESYWNOŚĆ, WERTEBROPLASTYKA, ŚWISTAK SZARY, OKRUTNOŚĆ, UNIŻONOŚĆ, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, KOLANO SZPOTAWE, ODMIANKA, MASOWOŚĆ, PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, AKAPIT, POSTRZEGALNOŚĆ, AUTOCHTONICZNOŚĆ, WOSKRIESIENSK, WOSKOWATOŚĆ, ORKA, ŚLISKOŚĆ, PLASTYKA, CENTRALNE, SKOCZNOŚĆ, SZKARADA, CHOROBA TAYA-SACHSA, TERMOBAROMETR, SZMACIANOŚĆ, TRENING AUTOGENNY, CECHA PROBIERCZA, ŻYWOTNOŚĆ, OBOJĘTNOŚĆ, GŁUPKOWATOŚĆ, NIEPRZYZWOITOŚĆ, WOLUNTARYZM, PROMIENNOŚĆ, AKCENT TONICZNY, ŻYWOŚĆ, GRUBOŚĆ, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, MELANCHOLICZNOŚĆ, UTYLITARNOŚĆ, SZKLISTOŚĆ, CELOFYZY, DUNIKOWSKI, MALTA, CHOMIK STEPOWY, NIEJAWNOŚĆ, TRWOŻLIWOŚĆ, TWARDY RESET, GŁUPKOWATOŚĆ, IMPULSYWNOŚĆ, EUFONIA, WIELOKULTUROWOŚĆ, PASSUS, STRESZCZENIE, PRACA WYJŚCIA, PRZEKŁADNIA, NIEWAŻNOŚĆ, TECHNOLOGIZM, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, MĄDROŚĆ, LUŹNOŚĆ, MACIERZ SYMETRYCZNA, ROZŁOŻYSTOŚĆ, DOMINACJA PEŁNA, GŁADKOŚĆ, GABE, WRZASKLIWOŚĆ, TERCJA, BAZA ORBITALNA, DYSKRECJA, ŻYDOWSZCZYZNA, GOLFIK, MATOWOŚĆ, PUCOŁOWATOŚĆ, ANGORYZM, ENUMERACJA, PRZEZROCZYSTOŚĆ, DIAFANOSKOPIA, NOTORYCZNOŚĆ, AMBIWERSJA, SZPALTA, DZIECINNOŚĆ, RYNKOWOŚĆ, NIEZRĘCZNOŚĆ, MODRZEW EUROPEJSKI, OSTROŚĆ, GNUŚNOŚĆ, SKNERSTWO, KRĄGŁOŚĆ, SUBSTANCJALNOŚĆ, GRZECZNOŚĆ, PRZEZORNOŚĆ, KONFISKACJA, SYMPATYCZNOŚĆ, NIEPOTRZEBNOŚĆ, DIALOGIZM, BARWA DŹWIĘKU, GALICYJSKI, TRAGIZM, BETACYZM, PAPROĆ DRZEWIASTA, INTERPRETACJA, ZAŚCIANEK, CZUŁOŚĆ, BARYTON, DŁUGONOGOŚĆ, IZOMER, WIBRACJA LABILNA, VALYRIA, PROSTY, NIEOSZCZĘDNOŚĆ, ZASTAŁOŚĆ, WYKROCZENIE SKARBOWE, KOŁO SEGNERA, BIAŁA, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, GOŁOTA, KOLEŻEŃSTWO, PROFESJONALNOŚĆ, ANALITYCZNOŚĆ, AHISTORYCZNOŚĆ, APORT, ALLEL DOMINUJĄCY, LIGABINO, BAJEREK, AMBICJA, PŁYNNOŚĆ, ADIUSTACJA, REAKCJA ŁAŃCUCHOWA POLIMERAZY, KLAROWNOŚĆ, DYNAMIKA, WADA, DUMPING, CZARNY SZLAK, ZASZCZYTNOŚĆ, FALANDYZACJA PRAWA, OGRÓD NATURALISTYCZNY, NAGOŚĆ, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, NIEŚCISŁOŚĆ, OKREŚLONOŚĆ, SŁODYCZ, PRZEWRÓT, BOCZEK, SOPLICA MOCNA, BEZINTERESOWNOŚĆ, JURNOŚĆ, CHÓD, ZASIEDZIAŁOŚĆ, SUROWOŚĆ, ISLANDIA, DESKRYPTOR, STRONA WWW, SOKORA, KRUPA, IWAN, KOMIZM, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, PAŃSKOŚĆ, FOTEL DENTYSTYCZNY, KOEDUKACYJNOŚĆ, MIAŻDŻYCA ZAROSTOWA, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, STRONA, PRZĘŚL CHIŃSKA, PASYWNOŚĆ, SZPETNOŚĆ, MOGIGAMMACYZM, WYLOT, MAKIMONO, PATOGENNOŚĆ, CIENKA SKÓRA, SPAWANIE ŁUKIEM KRYTYM, KONTRAPUNKT, KSIĄŻKOWOŚĆ, WERS, KOMISUROTOMIA, BYSTROŚĆ, ZJADLIWOŚĆ, MASZT, GŁĘBOKOŚĆ, ZALEŻNOŚĆ, NIEŻYWOTNOŚĆ, PARLANDO, IMPORT RÓWNOLEGŁY, LASONOGI, CESJA NALEŻNOŚCI, IMPLEMENTACJA, WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, POMOCNOŚĆ, INSTYNKTOWNOŚĆ, NIENATURALNOŚĆ, PERFUZJA, NIESZLACHETNOŚĆ, MONOTEMATYCZNOŚĆ, HAFCIARSTWO, MIERNOŚĆ, ZBROJA TURNIEJOWA, HISTORYZM MASKI, NOMINALNOŚĆ, ZASOBOŻERNOŚĆ, STRZELECTWO SPORTOWE, MONOCHORD, PIERWSZOŚĆ, DYNAMIZM, ?CHCIWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.273 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W DRUKARSTWIE - CECHA ESTETYCZNA ZŁAMANEGO TEKSTU POLEGAJĄCA NA TAKIM ROZMIESZCZENIU ŁAMÓW W KOLUMNACH, ABY WIERSZE W SĄSIEDNICH ŁAMACH BYŁY POŁOŻONE NA JEDNAKOWEJ WYSOKOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W DRUKARSTWIE - CECHA ESTETYCZNA ZŁAMANEGO TEKSTU POLEGAJĄCA NA TAKIM ROZMIESZCZENIU ŁAMÓW W KOLUMNACH, ABY WIERSZE W SĄSIEDNICH ŁAMACH BYŁY POŁOŻONE NA JEDNAKOWEJ WYSOKOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REGISTER w drukarstwie - cecha estetyczna złamanego tekstu polegająca na takim rozmieszczeniu łamów w kolumnach, aby wiersze w sąsiednich łamach były położone na jednakowej wysokości (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REGISTER
w drukarstwie - cecha estetyczna złamanego tekstu polegająca na takim rozmieszczeniu łamów w kolumnach, aby wiersze w sąsiednich łamach były położone na jednakowej wysokości (na 8 lit.).

Oprócz W DRUKARSTWIE - CECHA ESTETYCZNA ZŁAMANEGO TEKSTU POLEGAJĄCA NA TAKIM ROZMIESZCZENIU ŁAMÓW W KOLUMNACH, ABY WIERSZE W SĄSIEDNICH ŁAMACH BYŁY POŁOŻONE NA JEDNAKOWEJ WYSOKOŚCI sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - W DRUKARSTWIE - CECHA ESTETYCZNA ZŁAMANEGO TEKSTU POLEGAJĄCA NA TAKIM ROZMIESZCZENIU ŁAMÓW W KOLUMNACH, ABY WIERSZE W SĄSIEDNICH ŁAMACH BYŁY POŁOŻONE NA JEDNAKOWEJ WYSOKOŚCI. Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

x