CECHA INSTYTUCJI, WŁADZY, RYNKU POLEGAJĄCA NA MOŻNOŚCI WPŁYWANIA NA INNYCH, NA TYM, ŻE INNI LICZĄ SIĘ ZE ZDANIEM TEJ INSTYTUCJI CZY WŁADZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WPŁYWOWOŚĆ to:

cecha instytucji, władzy, rynku polegająca na możności wpływania na innych, na tym, że inni liczą się ze zdaniem tej instytucji czy władzy (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WPŁYWOWOŚĆ

WPŁYWOWOŚĆ to:

bycie wpływowym, to, że ktoś jest wpływowy (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA INSTYTUCJI, WŁADZY, RYNKU POLEGAJĄCA NA MOŻNOŚCI WPŁYWANIA NA INNYCH, NA TYM, ŻE INNI LICZĄ SIĘ ZE ZDANIEM TEJ INSTYTUCJI CZY WŁADZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.736

KASATA, KĄT OSTRY, CYRKUMFLEKS, STRZELEC, OŻYWIONOŚĆ, NIEZNAJOMY, ENUMERACJA, RACHUNEK WEKTOROWY, SISLEY, KONKURS, KNAJPA, BŁĄD, PEDOFILSTWO, POJAWIENIE SIĘ, MAGELANKA SIWOGŁOWA, SKAŁA MACIERZYSTA, ZAKOLE, SAMOUK, STREFA, FIKCJA LITERACKA, CHŁOPEK-ROZTROPEK, BAROTROPIA, MAGICZNA GÓRKA, PRODUKTYWNOŚĆ, KĄT PEŁNY, ANARCHISTA, STEREOTYPIA RUCHOWA, PROSTNICA, STRÓJ GÓRALSKI, ARTYSTKA, NIESKWAPLIWOŚĆ, ZESPÓŁ USHERA, NIENATURALNOŚĆ, GRONO, POLICYJNOŚĆ, STÓŁ, ARABIKA, GRUBA LINIA, DWUFAZOWOŚĆ, SZNAPS, ZEBRA, TŁOK, HIGHLAND, REZYGNACJA, NAWALENIE SIĘ, NAPOMNIENIE, WYDATKI KONSUMPCYJNE, MATERIAŁ, BIEGŁOŚĆ, CZASOPISMO, OSIEMDZIESIĄTKA, SHORT-TRACK, JAPOK, MOSKIT, SZARPANKA, REGUŁA GLOGERA, ABDERA, KABESTAN, ŻWAWOŚĆ, ŚCINACZ, EKSTRALIGA, NASIENNIK, MYDLARNIA, KOŁO SEGNERA, GAZETA, DIZAJNER, FOTORECEPTOR, POŚLIZGI, KRATOWNICA, PODZIAŁKA, NEOTENIA, IZBA, AHISTORYZM, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, PIES UŻYTKOWY, WIĘZADŁO PIERŚCIENIOWATE, URZĄD, WIATR POZORNY, ZACHOWANIE, OŁTARZYK PRZENOŚNY, WYRÓB CUKIERNICZY, KRAKOWIAK, CZYRACZNOŚĆ, JOGA, CIĘŻKA NOGA, CANTUS FIRMUS, TRANSPOZYCJA, SILNIK GAŹNIKOWY, USŁUGA INTERNETOWA, TINTA, NADGORLIWOŚĆ, GŁÓD, KOSTUR, UKŁAD HORMONALNY, FILET, KONIECZNY, MŁODZIEŃCZOŚĆ, WYSPA PŁYWOWA, GOTOWIEC, DEMENCJA, CHOROBA FAZIO-LONDE, ISKRA, ARMIA, NEOREALIZM, LOKATA RENTIERSKA, ZUPA, MOMENT, FUZJA WERTYKALNA, BÓJ SPOTKANIOWY, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, KANDYDEMIA, WYMIAR, GENETYKA POPULACYJNA, LIŚCIENIE, SZOWINISTA, DESKA KLOZETOWA, TERMOMETR CIECZOWY, FRONTALIZM, FILEMON CIEMNY, HOMOMORFIZM, REWANŻ, SYRENOWATE, JĄDRO MIGDAŁOWATE, KAMIZELKA, WYSTRZAŁ, BARBARZYŃSKOŚĆ, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, TACIERZYŃSKI, PRZEDSZKOLE, KĄT PÓŁPEŁNY, PHISHER, PODKOWIEC MAŁY, PAMPA, PRECESJA, BOHATERSKOŚĆ, POŁUDNIOWY ZACHÓD, RYBY DRAPIEŻNE, CHWILÓWKA, ZAWAŁ, CAŁUSEK, TRANSFORMATORNIA, DRAMA, BŁĘDNIK KOSTNY, WITRYNA, PRACOWNIK BUDOWLANY, SKARYFIKACJA, STYCZNOŚĆ, AKCENT, NIEUCZCIWOŚĆ, CZOŁÓWKA, KRÓTKOWIDZTWO, SŁUPEK STARTOWY, SEGMENT SZYJNY, DIUGONIE, NAROWISTOŚĆ, BUTA, TRANSLOKACJA, BOBIK, SUPERNOWA, POLIGINIA, ZĄBEK, KOPIOWANIE, MARKGRAF, KORONA, TELEWIZJA, OKRĄGŁOŚĆ, CHOROWITOŚĆ, PRZEDSTAWIENIE, FAKTORIA, POLIPTYK, SARDANA, KREDKA OŁÓWKOWA, MIKRORESTRUKTURYZACJA, NARZĄD RODNY, OLCHA, ROZDZIELCZOŚĆ, FIGURA, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, ZAKRYSTIA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, HYBRYDA, NUMULIT, GLIPIZYD, MAMUT WŁOCHATY, PRZEWOŹNIK, DEATH METAL, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, BIUROKRATA, CECHA DYSMORFICZNA, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, OBIEG SYNODYCZNY, BOREWICZ, HEBRA, NIEUCZCIWOŚĆ, DOBA, STERYLNOŚĆ, GALWANOSTEGIA, ROZLUŹNIENIE, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, PLECHA, WULGARNOŚĆ, KATAFOREZA, POŚWIĘCENIE, PATRIARCHAT, BOHATER LIRYCZNY, DYPTYCH, PARODIA, KONTRABANDZISTA, LUBIEŻNOŚĆ, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, EKWIPOTENCJALNOŚĆ, SĄD REJESTROWY, NADCIEKŁOŚĆ, GRA, KISIEL, BRYŁA SZTYWNA, POBLISKOŚĆ, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, BAJKA, ŚCIEG, KWADRYPTYK, MYSZ WERTYKALNA, PARA HOMOLOGICZNA, ORGANKI, OPINIA, ANALIZA REGRESJI, RAMIENICA KRUCHA, DYPTYCH, BIORCA CEN, POWSINOGA, CHONDRYT WĘGLISTY, PRĘGA, HACEL, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, KONTROLING, CUKINIA, CYTRON, SIŁACZ, ARCUS SINUS, METATEKST, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, CHRYSTOLOGIA, IMMUNOONKOLOGIA, KOTWICA, BIOZA, GRAF EULEROWSKI, OBWÓD DROGOWY, ŚCISŁOŚĆ, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, PRAWO WEBERA-FECHNERA, CENTRALNOŚĆ, TREPANGOWCE, ROLADA, WIARA, ZAPUSTY, BEZPOSTACIOWOŚĆ, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, SILNIK ZAMKNIĘTY, PLASTYKA, MIKROSKOP OPTYCZNY, MAGNES, CZĄSTKA ALFA, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, BOSS, SZAFUNEK, JĘZYK DUNGAŃSKI, TEMPERATURA ZAPALENIA, POSTÓJ LODOWCA, HERBATKA, ANGLISTYKA, PRZEJEZDNA, ENERGIA GEOTERMICZNA, KAWALERIA, PEDOSFERA, SEKRETARZ, ODROSTY, NAROWISTOŚĆ, KONWIKCJA, PAUPER, BEZPROBLEMOWOŚĆ, AVOCADO, NOWELIZACJA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, ZAROZUMIAŁOŚĆ, DIUGONIOWATE, BURRITO, SZCZODROBLIWOŚĆ, LAWONICHA, PLASTYCZNOŚĆ, NIEKONSEKWENCJA, PRZECIWSTAWIENIE, KREOL, KULOODPORNOŚĆ, BEZODPŁYWOWOŚĆ, OSTRYGOJAD, RZEŹNIK, ZNAK DIAKRYTYCZNY, AKWAWITA, ZJADLIWOŚĆ, ?DWUŚCIAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.736 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA INSTYTUCJI, WŁADZY, RYNKU POLEGAJĄCA NA MOŻNOŚCI WPŁYWANIA NA INNYCH, NA TYM, ŻE INNI LICZĄ SIĘ ZE ZDANIEM TEJ INSTYTUCJI CZY WŁADZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA INSTYTUCJI, WŁADZY, RYNKU POLEGAJĄCA NA MOŻNOŚCI WPŁYWANIA NA INNYCH, NA TYM, ŻE INNI LICZĄ SIĘ ZE ZDANIEM TEJ INSTYTUCJI CZY WŁADZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WPŁYWOWOŚĆ cecha instytucji, władzy, rynku polegająca na możności wpływania na innych, na tym, że inni liczą się ze zdaniem tej instytucji czy władzy (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WPŁYWOWOŚĆ
cecha instytucji, władzy, rynku polegająca na możności wpływania na innych, na tym, że inni liczą się ze zdaniem tej instytucji czy władzy (na 10 lit.).

Oprócz CECHA INSTYTUCJI, WŁADZY, RYNKU POLEGAJĄCA NA MOŻNOŚCI WPŁYWANIA NA INNYCH, NA TYM, ŻE INNI LICZĄ SIĘ ZE ZDANIEM TEJ INSTYTUCJI CZY WŁADZY sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - CECHA INSTYTUCJI, WŁADZY, RYNKU POLEGAJĄCA NA MOŻNOŚCI WPŁYWANIA NA INNYCH, NA TYM, ŻE INNI LICZĄ SIĘ ZE ZDANIEM TEJ INSTYTUCJI CZY WŁADZY. Dodaj komentarz

4+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast