DIUGONIE, DUGONGIDAE - RODZINA MORSKICH SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH Z RZĘDU SYREN; JEDYNY ŻYJĄCY WSPÓŁCZEŚNIE GATUNEK TEJ RODZINY - DIUGOŃ (DUGONG DUGON) - WYSTĘPUJE W WODACH TROPIKALNYCH U WYBRZEŻA WSCHODNIEJ AFRYKI, AZJI, AUSTRALII I NOWEJ GWINEI, NATOMIAST KROWA MORSKA (†HYDRODAMALIS GIGAS) ZOSTAŁA WYTĘPIONA W XVIII WIEKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DIUGONIOWATE to:

diugonie, Dugongidae - rodzina morskich ssaków łożyskowych z rzędu syren; jedyny żyjący współcześnie gatunek tej rodziny - diugoń (Dugong dugon) - występuje w wodach tropikalnych u wybrzeża wschodniej Afryki, Azji, Australii i Nowej Gwinei, natomiast krowa morska (†Hydrodamalis gigas) została wytępiona w XVIII wieku (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DIUGONIE, DUGONGIDAE - RODZINA MORSKICH SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH Z RZĘDU SYREN; JEDYNY ŻYJĄCY WSPÓŁCZEŚNIE GATUNEK TEJ RODZINY - DIUGOŃ (DUGONG DUGON) - WYSTĘPUJE W WODACH TROPIKALNYCH U WYBRZEŻA WSCHODNIEJ AFRYKI, AZJI, AUSTRALII I NOWEJ GWINEI, NATOMIAST KROWA MORSKA (†HYDRODAMALIS GIGAS) ZOSTAŁA WYTĘPIONA W XVIII WIEKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.408

KMIN RZYMSKI, SZLARA, FILM OBYCZAJOWY, ANFELCJA ZŁOŻONA, EDAFOZAUR, RUMIAN SZLACHETNY, KOMARNICA, BRODOBRZANKA WODNA, KULBAK, MUŻOCJA, ROTORUA, JAGODNIK BIAŁOBREWY, BEZPŁUCNIK CZERWONOGRZBIETY, BOBAK, KLASA OKRĘGOWA, JAK, ŻUBR KARPACKI, NIPPONOZAUR, ŻÓŁTLICA, KRĄŻAŁEK, AGERAZJA, TRASZKA KARPACKA, COWAN, CHRZĄSZCZ WODNY, OTUŁEK, OGONÓWKA DUŻA, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, TATARSKI, ALIGATOR AMERYKAŃSKI, OBCY, HESPEROZAUR, MAMBA, RAZBORA CZERWONOPRĘGA, GŁUPTAK AUSTRALIJSKI, KRĘPNIK ŻAŁOBNY, LIMPRICHTIA, ZŁOTOROSTOWATE, DEREŃ, TORREJA ORZECHOWA, SKRZECZEK OLBRZYMI, JĘZYKI AUSTROAZJATYCKIE, AFERA KOPERKOWA, PUSTELNIK, TRZOGONY, DZIERZBIK RÓŻNOBARWNY, PRZEPIÓRKA, CHASZCZAK DŁUGOSTERNY, GRZEBIENIOPALCZYK LAMPARCI, PETREL CZARNOPRĘGI, WIBRYS, ALOES OŚCISTY, SZAFRAN SPIŻOWY, WRÓBEL CYTRYNOWY, REN, SYCZEK BIAŁOLICY, MIKROZORIUM SKRZYDLATE, PUZANEK WIELKOOKI, GILAK, PRĄTNIK KRĘGIELKOWATY, WIECHLINA WĄSKOLISTNA, GEREZA, FUNDY, KIEŁŻOWATE, JABŁOŃ SARGENTA, KNAJAK, GRZEBIUSZKA SYRYJSKA, RZEKOTKA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, NOSOROŻEC AFRYKAŃSKI, JEŻYNA GRUCZOŁOWATA, KOROŁAZ BIAŁOGARDŁY, ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, PYTON, CIS, KAULIKARPIA, PAROZĄB KASZTANOWATY, LEW, NOSOROŻEC INDYJSKI, ŻABKA ZŁOTA, JAŁOWIEC PINGA, ZAJĄC POLARNY, PTASZYNIEC, SKULICA, KONOPIOWATE, ŁOPIAN, WANGA BIAŁOWĄSA, WRZOSOWIEC, KACZKA, MIKROPACHYCEFALOZAUR, BERBER, BICZYKOODWŁOKOWIEC, KOKORYCZ ZIMOZIELONA, PISZCZAŁKI, PARANTODON, NOCEK ORZĘSIONY, SADÓWKA, GĄGOL, PRZEMIANA POKOLEŃ, DŁUGOSZPON MAŁY, SYBERYNA, RZEKOTKI AUSTRALIJSKIE, ORZESZNICA BRAZYLIJSKA, TUKOTUKI, HUNIA, PIÓROSZ, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, HYZOP, ZWÓJKA SOSNÓWKA, MANGO, ALKANNA, KWAGGA, CZECZOTA, GWARECTWO, JONKERIA, BŁONA PŁODOWA, KMINEK, POŻYTEK, NANERCZ, SATAY, BYSTRZYK PEREZA, KOZAK, SKRZYDLICA PROMIENIOPŁETWA, GUNDIE, ASTERIONELLA, MM, PĘPAWA WIELOKWIATOWA, DELFIN DŁUGODZIOBY, MIĘTA PIEPRZOWA, PIERWIOSNEK, PANDERICHTYS, CYNGALIA, AMBROZJA BYLICOLISTNA, ŻÓŁTODZIÓB NIZINNY, ALESTES CHAPERA, CHLEB ŚWIĘTOJAŃSKI, SIERPOWIEC HAKOWATY, ŻÓŁW KAJMANOWY, PRADRAPIEŻNE, BOA KRÓTKOOGONOWY, DWUNASTOKROTNOŚĆ, WIELKA RUŚ, CHIŃSKI CHOMIK PRĘGOWANY, SZTOKFISZ, MOTYLEK, THRILLER, OSZLOCH, PYHA, LASONÓG, ROZŁUPEK OSZRONIONY, BAŁAMUTKA, PRĄTNIK SOLNISKOWY, BAWOLEC, MANTOWATE, PATAGOZAUR, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, MAŚLANKA, WPLESZCZ, KOMITET RODZICIELSKI, RUMIAN DWUBARWNY, KRĄŻOWNIK, CZOSNEK PURPUROWY, FAŁDOPŁETWE, CZAPELKA, OOST, RZEKOTKA SARDYŃSKA, PŁASKOMERZYK POKREWNY, UDNICA CEBULANKA, ŚWISTAK KANADYJSKI, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, DŁAWIGAD AFRYKAŃSKI, WRÓBEL CYNAMONOWY, ODMIEŃCOWATE, MIKROBIOTA SYBERYJSKA, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, ŻABKA, SKALNIK TĘPY, MIECHERA WYSMUKŁA, LUDWIK XVI, PŁESZKA, ASTER WYCINANY, PSZCZOŁY, DELFINOWATE, ALTANNIK LŚNIĄCY, KRÓTKOSZEK PAGÓRKOWY, SOLOWIEC, JASKÓŁKA, TATAUPA, JAŁÓWKA, WĘŻÓWKA, PACHNICA, ROŚLINA MOTYLKOWA, KLINOCHWOSTKA MAŁA, NOWOHEBRAJSKI, BREWICERATOPS, KOSTRZEWA NIBYDALMACKA, IBIS OSTROSTERNY, TIENSZANOZAUR, IRGA POZIOMA, PRZEDRZEŹNIACZ, LUBY, PŁASTUGA, POMURNIKI, FUNKIA BIAŁOOBRZEŻONA, BĄCZEK CYNAMONOWY, POLIURETAN, BEZ POSPOLITY, AUL, DROBNIACZEK TRÓJRZĘDOWY, TULIPAN AUCHERA, NARCYZ NIEZRÓWNANY, GRYZOŃ, PEKARI OBROŻNY, WILKOSZ, MARGINES, DALIA, MANTELLOWATE, RAMIENICA DELIKATNA, EFEMERYDA, TRÓJLIST UNDERWOODA, PIÓROLOTKOWATE, BĄKOJAD, DALIA, JĘCZMIEŃ, JĘZYK AZERBEJDŻAŃSKI, WIEWIÓRECZNIK OSINOWY, PAULOWNIA, DRZEWIAK SZARY, FLĄDRA, SZCZUROSKOCZKI, NUR CZARNOSZYI, PĘCHERZNICA, PIELĘGNICA, MAK, WRÓBEL SUAHILIJSKI, TURZYCA ZWISŁA, SZCZECIOGONEK, BARCZATKA DĘBÓWKA, CZYTAL, FRUCZAK BUJANKOWIEC, TRZMIEL WYSOKOGÓRSKI, SZCZUPIEŃCZYK PLAYFAIRA, OPOS, PINGWIN PERUWIAŃSKI, ANHYDRYT, GLEDICZIA, ŁYSKA, GANOIDY KOSTNE, POWŁOCZNIK, CHOINA RÓŻNOIGŁOWA, MAŁY KRAAL, SIERŚĆ, SZUFLODZIOBEK ŻÓŁTOBREWY, SOSNA LIMBA, SŁODYSZEK, KURAWONGA TASMAŃSKA, MODROPLAMEK, JOŃSKI, NASOSZNIKOWATE, MIAZGOWCE, LEPIARKA, MALINA WŁAŚCIWA, SIKORCZAK, TRZMIEL WĄSKOPASKOWY, NOGOLOTKA ARLEKIN, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, FINTIFLUSZKA, WIĄZ DROBNOLISTNY, POCHRZYN SŁONIOWY, TAPIR ANTA, KRĄBIEL, GORAL CHIŃSKI, AZJA, SEWEL, CYRANECZKA ANDAMAŃSKA, HUCZEK, TURZYCA DROBNA, OCELOT, SOSNA MASSONA, PIRI-PIRI, ŻÓŁWIAK CZARNY, WILGA KAPTUROWA, TELEKS, WARZĘCHA MAŁA, MIR, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, LASONÓG WIELKI, ROGATEK, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, KACYK, GAWRON, MHOR, TYSIĘCZNIK, ŻÓŁTNIK, GALARETÓWKOWATE, KOZA BEZOAROWA, SZCZUR, SAŁATA MORSKA, DZIERZYK AKSAMITNY, KOŁO, AMAZONETKA, ?PTASZNIK SŁONECZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.408 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DIUGONIE, DUGONGIDAE - RODZINA MORSKICH SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH Z RZĘDU SYREN; JEDYNY ŻYJĄCY WSPÓŁCZEŚNIE GATUNEK TEJ RODZINY - DIUGOŃ (DUGONG DUGON) - WYSTĘPUJE W WODACH TROPIKALNYCH U WYBRZEŻA WSCHODNIEJ AFRYKI, AZJI, AUSTRALII I NOWEJ GWINEI, NATOMIAST KROWA MORSKA (†HYDRODAMALIS GIGAS) ZOSTAŁA WYTĘPIONA W XVIII WIEKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DIUGONIE, DUGONGIDAE - RODZINA MORSKICH SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH Z RZĘDU SYREN; JEDYNY ŻYJĄCY WSPÓŁCZEŚNIE GATUNEK TEJ RODZINY - DIUGOŃ (DUGONG DUGON) - WYSTĘPUJE W WODACH TROPIKALNYCH U WYBRZEŻA WSCHODNIEJ AFRYKI, AZJI, AUSTRALII I NOWEJ GWINEI, NATOMIAST KROWA MORSKA (†HYDRODAMALIS GIGAS) ZOSTAŁA WYTĘPIONA W XVIII WIEKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DIUGONIOWATE diugonie, Dugongidae - rodzina morskich ssaków łożyskowych z rzędu syren; jedyny żyjący współcześnie gatunek tej rodziny - diugoń (Dugong dugon) - występuje w wodach tropikalnych u wybrzeża wschodniej Afryki, Azji, Australii i Nowej Gwinei, natomiast krowa morska (†Hydrodamalis gigas) została wytępiona w XVIII wieku (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DIUGONIOWATE
diugonie, Dugongidae - rodzina morskich ssaków łożyskowych z rzędu syren; jedyny żyjący współcześnie gatunek tej rodziny - diugoń (Dugong dugon) - występuje w wodach tropikalnych u wybrzeża wschodniej Afryki, Azji, Australii i Nowej Gwinei, natomiast krowa morska (†Hydrodamalis gigas) została wytępiona w XVIII wieku (na 12 lit.).

Oprócz DIUGONIE, DUGONGIDAE - RODZINA MORSKICH SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH Z RZĘDU SYREN; JEDYNY ŻYJĄCY WSPÓŁCZEŚNIE GATUNEK TEJ RODZINY - DIUGOŃ (DUGONG DUGON) - WYSTĘPUJE W WODACH TROPIKALNYCH U WYBRZEŻA WSCHODNIEJ AFRYKI, AZJI, AUSTRALII I NOWEJ GWINEI, NATOMIAST KROWA MORSKA (†HYDRODAMALIS GIGAS) ZOSTAŁA WYTĘPIONA W XVIII WIEKU sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - DIUGONIE, DUGONGIDAE - RODZINA MORSKICH SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH Z RZĘDU SYREN; JEDYNY ŻYJĄCY WSPÓŁCZEŚNIE GATUNEK TEJ RODZINY - DIUGOŃ (DUGONG DUGON) - WYSTĘPUJE W WODACH TROPIKALNYCH U WYBRZEŻA WSCHODNIEJ AFRYKI, AZJI, AUSTRALII I NOWEJ GWINEI, NATOMIAST KROWA MORSKA (†HYDRODAMALIS GIGAS) ZOSTAŁA WYTĘPIONA W XVIII WIEKU. Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

x