BADANIE STATYSTYCZNE PRZEPROWADZANE RAZ NA 5 LUB 10 LAT, DOSTARCZAJĄCE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH LUDNOŚCI, TJ. WIEKU, ZAWODU, POZIOMU WYKSZTAŁCENIA ITP., JAK RÓWNIEŻ INFORMACJI O INNYCH WIELKOŚCIACH, W TYM CHARAKTERYZUJĄCYCH GOSPODARKĘ; PRZEPROWADZANE SĄ SPISY NIERUCHOMOŚCI, GOSPODARSTW ROLNYCH, ZWIERZĄT GOSPODARSKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPIS POWSZECHNY to:

badanie statystyczne przeprowadzane raz na 5 lub 10 lat, dostarczające informacji dotyczących ludności, tj. wieku, zawodu, poziomu wykształcenia itp., jak również informacji o innych wielkościach, w tym charakteryzujących gospodarkę; przeprowadzane są spisy nieruchomości, gospodarstw rolnych, zwierząt gospodarskich (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BADANIE STATYSTYCZNE PRZEPROWADZANE RAZ NA 5 LUB 10 LAT, DOSTARCZAJĄCE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH LUDNOŚCI, TJ. WIEKU, ZAWODU, POZIOMU WYKSZTAŁCENIA ITP., JAK RÓWNIEŻ INFORMACJI O INNYCH WIELKOŚCIACH, W TYM CHARAKTERYZUJĄCYCH GOSPODARKĘ; PRZEPROWADZANE SĄ SPISY NIERUCHOMOŚCI, GOSPODARSTW ROLNYCH, ZWIERZĄT GOSPODARSKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.325

HOMOLOGIA, ENERGOELEKTRYK, SOSNA POSPOLITA, JACK, OCHRONA KATODOWA, HAJDUK, SPARRINGPARTNER, OSTROWIANKA, ZWAŁY, BIOKOMPONENT, BUDOWLANY, MAŹNICA, PETABAJT, BIEDACZKA, KONDYCJA FINANSOWA, BÓG, SPALONY, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, IZOMER KONFORMACYJNY, INTEGRACJONISTA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, STROIK, BABIOGÓRZEC, RICOTTA, ANTYPAST, TWARDY RESET, GRAFA, DWUDZIESTY SZÓSTY, NIEWIADOMA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, ZŁOTKO, SKALA, SÓL FIZJOLOGICZNA, BABA-CHŁOP, CZYREŃ, KRONIKA TOWARZYSKA, GEOMETRIA WYKREŚLNA, OLIWA, CIENNIK, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, ELIZJA, FORMALIZACJA RACHUNKU ZDAŃ, PIEPRZ, CHOROBA GRZYBICZA, KODER, KRUSZYNA, AGREGACJA, SIATKA, BRYTFANKA, KONKURENCJA, DEDERON, KOLEJKA LINOWA, KAPITEL, KOBIECISKO, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, KARTACZ, MANIAK, DIADEM, BLISKOZNACZNIK, ZNACZENIE, PUNKT OKOSTNOWY, WORKOWCE, ZATOROWOŚĆ, MEMBRANOFON, DŁUGOŚĆ, EWOLUCJA KASKADERSKA, PODKŁAD, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, SAŁATA, FRYWOLITKA, PRZEKAŹNIK, ARGUMENT, ZROZUMIAŁOŚĆ, DIT, WYBRANKA, POLE GOLFOWE, KORONA, PŁAWINA, WAREG, OPASKA, KOSZT POŚREDNI, TŁUMACZ, PĘTÓWKA BALEARSKA, INKUBACJA, SZYBKI PANCERNIK, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, NIESZPUŁKA JADALNA, INKA, OPIS, TRANCE, PÓŁWYSEP, KODER, WYCZUCIE, ZESZYT W KRATKĘ, LEBERA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, MIĘDLARKA, WYCHODŹSTWO, AMBASADOR, MARK, JEŻOWCE, KUCHNIA, PODATEK MAJĄTKOWY, SNEAKERS, PASCHA, PROTEZA DENTYSTYCZNA, MONTOWNIA, HAZARD, RPG, TERMOS BUFETOWY, GOMÓŁA, CEWNIK, PRACOWNIK FIZYCZNY, PIŁA, ŻAKARD, DEPESZA, KOŁO, GALEAS, ETERIA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, JAŁTA, KIJ, ŁOŻNICZY, ZESTAWIK, APSYDA, HUNHUZ, LICZEBNOŚĆ, WLAN, INSTALACJA, GUARANA, TRANSURANOWIEC, CZERPAK, PRZEKŁADKA, PULWERYZATOR, LIZAWKA, WŁODZIMIERZ, WARTOŚĆ KATASTRALNA, MORFOLOGIA, KORUND, PODYPLOMÓWKA, WIDEOODTWARZACZ, DOLNONIEMIECKI, GLYPTODON, DODATEK PIELĘGNACYJNY, ROZJAZD, SOŁTYSOSTWO, PLEWA, ARTYSTA, KOMBAJN GÓRNICZY, ALBUM, ETYKIETKA, OBIEG SYNODYCZNY, DOBYTEK, KRYNOLINA, CHITON, OSTROMLECZ, INHALACJA, UTRWALACZ, REIFIKACJA, UMOWA KOMPENSACYJNA, ZAKWASKA, KUTIA, SODÓWKA, ANTYUTLENIACZ, CIELĘCE LATA, CIEK, WRAK CZŁOWIEKA, KUTIKULA, SEGMENT, AHISTORYZM, DZIANINA, SUPRAPORTA, GORĄCA KREW, WSKAŹNIK UBÓSTWA, KAFTAN, NIEWYDOLNOŚĆ, FETA, ŚRUBA POCIĄGOWA, ŚWIECA, TAJEMNICA BANKOWA, DRÓB, MIKROMETR, WZÓR CHEMICZNY, JĘZYK CHIŃSKI, KIEŁ, BŁOTNIAK, PLAMICA, NEGATYWIZM, DRZEWOSTAN NASIENNY, NEOGOTYK, PRZEDSZKOLE, PUNKT ASEKURACYJNY, KOMAT, RÓŻYCZKA, OTTER, DEGRADACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDCA INFORMACJI OSOBISTEJ, STACJA, FASOWANIE, KARNET, TYGIELEK, JANKESKO, NALEPKA, PEŁZAK, WERSJA LEKTORSKA, DIAGNOSTYKA, ŻYDOWIN, OBIEKT, UNDEAD, DOWÓZ, WÓZEK SZPITALNY, NEKROPOLIA, ŻUŻEL, NEOGOTYK, INTERWENCJA PROCESOWA, SEKS, KASTA, RACZEK, PATYCZAK, PLUTON, DOPŁATA OBSZAROWA, WALECZNOŚĆ, INTERWAŁ, WOJNA, JESIOTROWATE, MUZYKA SALONOWA, WARCHOŁ, SOPRAN SPINTO, GRZYB, LOT CZARTEROWY, KURZAWKA, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, DEKANTER, KLASA, ADOPCJA, PREFIKS, SIŁA AERODYNAMICZNA, BYDLĘ, SAKSOFON, CHORĄGIEW STRZELCZA, SUMA KONTROLNA, OPŁATA KONCESYJNA, NIEMOŻNOŚĆ, SEKWENCJA PALINDROMOWA, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, PETRYFIKACJA, UKŁAD CAŁKUJĄCY, AKCJA IMIENNA, KULCZYBA WRONIE OKO, CIELISTOŚĆ, OKOLE, SERECZNIK, KOALICJANT, MAGISTRALA, HISZPAŃSKI, ZAKOPIANKA, SZAL, OGÓR, KRYTERIUM STEROWANIA, SIATECZKA, JAJO, WEŁNA, ARCYBISKUP, IRREDENTYZM, ANTAŁEK, SZURPEK, SPRAWUNEK, SSAK MORSKI, SKANER BĘBNOWY, BACIK, JAZGOT, LESŁAW, IKRA, MEBLOWÓZ, ORGANIZM, KAPLERZ, AKT, NIEUCTWO, ZWAŁA, RUMIENIDŁO, PŁACA ZASADNICZA, SKAŁA MAGMOWA, MACZUGOWIEC, SZTYFT, OSSUARIUM, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, STOŻAR, FISZUTKA, ROZPAD, EINSIEDLER, MOSHING, TRACHEOSKOPIA, WYKŁAD, RÓWNONOGI, ADAM ASNYK, LB, DISCO, KAWA BEZKOFEINOWA, ?KRATKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.325 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BADANIE STATYSTYCZNE PRZEPROWADZANE RAZ NA 5 LUB 10 LAT, DOSTARCZAJĄCE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH LUDNOŚCI, TJ. WIEKU, ZAWODU, POZIOMU WYKSZTAŁCENIA ITP., JAK RÓWNIEŻ INFORMACJI O INNYCH WIELKOŚCIACH, W TYM CHARAKTERYZUJĄCYCH GOSPODARKĘ; PRZEPROWADZANE SĄ SPISY NIERUCHOMOŚCI, GOSPODARSTW ROLNYCH, ZWIERZĄT GOSPODARSKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BADANIE STATYSTYCZNE PRZEPROWADZANE RAZ NA 5 LUB 10 LAT, DOSTARCZAJĄCE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH LUDNOŚCI, TJ. WIEKU, ZAWODU, POZIOMU WYKSZTAŁCENIA ITP., JAK RÓWNIEŻ INFORMACJI O INNYCH WIELKOŚCIACH, W TYM CHARAKTERYZUJĄCYCH GOSPODARKĘ; PRZEPROWADZANE SĄ SPISY NIERUCHOMOŚCI, GOSPODARSTW ROLNYCH, ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPIS POWSZECHNY badanie statystyczne przeprowadzane raz na 5 lub 10 lat, dostarczające informacji dotyczących ludności, tj. wieku, zawodu, poziomu wykształcenia itp., jak również informacji o innych wielkościach, w tym charakteryzujących gospodarkę; przeprowadzane są spisy nieruchomości, gospodarstw rolnych, zwierząt gospodarskich (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPIS POWSZECHNY
badanie statystyczne przeprowadzane raz na 5 lub 10 lat, dostarczające informacji dotyczących ludności, tj. wieku, zawodu, poziomu wykształcenia itp., jak również informacji o innych wielkościach, w tym charakteryzujących gospodarkę; przeprowadzane są spisy nieruchomości, gospodarstw rolnych, zwierząt gospodarskich (na 14 lit.).

Oprócz BADANIE STATYSTYCZNE PRZEPROWADZANE RAZ NA 5 LUB 10 LAT, DOSTARCZAJĄCE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH LUDNOŚCI, TJ. WIEKU, ZAWODU, POZIOMU WYKSZTAŁCENIA ITP., JAK RÓWNIEŻ INFORMACJI O INNYCH WIELKOŚCIACH, W TYM CHARAKTERYZUJĄCYCH GOSPODARKĘ; PRZEPROWADZANE SĄ SPISY NIERUCHOMOŚCI, GOSPODARSTW ROLNYCH, ZWIERZĄT GOSPODARSKICH sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - BADANIE STATYSTYCZNE PRZEPROWADZANE RAZ NA 5 LUB 10 LAT, DOSTARCZAJĄCE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH LUDNOŚCI, TJ. WIEKU, ZAWODU, POZIOMU WYKSZTAŁCENIA ITP., JAK RÓWNIEŻ INFORMACJI O INNYCH WIELKOŚCIACH, W TYM CHARAKTERYZUJĄCYCH GOSPODARKĘ; PRZEPROWADZANE SĄ SPISY NIERUCHOMOŚCI, GOSPODARSTW ROLNYCH, ZWIERZĄT GOSPODARSKICH. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x