NOZDRZAKI, SIRENIA - RZĄD DUŻYCH SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH PROWADZĄCYCH WYŁĄCZNIE WODNY TRYB ŻYCIA; ZAJMUJĄ SZCZEGÓLNE MIEJSCE W EKOSYSTEMIE, PONIEWAŻ SĄ JEDYNYMI ROŚLINOŻERNYMI SSAKAMI WODNYMI I NIE JEST ZNANA PRZYCZYNA ZAJĘCIA PRZEZ NIE ŚRODOWISKA ODMIENNEGO NIŻ U WIĘKSZOŚCI INNYCH SSAKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYRENY to:

nozdrzaki, Sirenia - rząd dużych ssaków łożyskowych prowadzących wyłącznie wodny tryb życia; zajmują szczególne miejsce w ekosystemie, ponieważ są jedynymi roślinożernymi ssakami wodnymi i nie jest znana przyczyna zajęcia przez nie środowiska odmiennego niż u większości innych ssaków (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SYRENY

SYRENY to:

wyją na alarm (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NOZDRZAKI, SIRENIA - RZĄD DUŻYCH SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH PROWADZĄCYCH WYŁĄCZNIE WODNY TRYB ŻYCIA; ZAJMUJĄ SZCZEGÓLNE MIEJSCE W EKOSYSTEMIE, PONIEWAŻ SĄ JEDYNYMI ROŚLINOŻERNYMI SSAKAMI WODNYMI I NIE JEST ZNANA PRZYCZYNA ZAJĘCIA PRZEZ NIE ŚRODOWISKA ODMIENNEGO NIŻ U WIĘKSZOŚCI INNYCH SSAKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.427

WARIACJE, TERMOGRAM, KONTO, ŚMIGŁOŚĆ, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, LOOP, MARUDA, EFEKTYWNOŚĆ, KELLER, ZBROJEC, PIKIETA, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, SPIRYTUS SUROWY, ELDAR, NIEDOWIERZANIE, SUSZKA, MEDIUM, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, SĘK, CHROMATYNA PŁCIOWA, ŚWIATŁA, FUNT, KOMUNIKATYWNOŚĆ, SETKA, SEJMIK RELACYJNY, OKTAEDRYT, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, AUTOSKLEP, JĘZYK, ZGNIŁY KOMPROMIS, PRZEWIETRZNIK, MATOLA, PRZYNĘTA SZTUCZNA, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, PIJAWKA, PRODUKT GLOBALNY, BODAK, LAWINA GRUZOWA, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, PODYPLOMÓWKA, SAMOCHÓD DOSTAWCZY, INTERFEROMETR LASEROWY, GRZYB SKALNY, PRZEDWIECZNOŚĆ, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, NIEGOŚCINNOŚĆ, USTNOŚĆ, INFLACJA PIENIĘŻNA, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, KASZANA, SUBSYSTENCJA, MASER GAZOWY, LICZEBNIK, KOMBINACJA LINIOWA, PIŻMOWCOWATE, WNIEBOWZIĘCIE, AGREGAT POMPOWY, ŻARŁACZOKSZTAŁTNE, NAZGULE, SPOT, IMPERIUM GHISCARI, GRAF KOMÓRKOWY, NISZA NIWALNA, PRZEBIEG, MIĘSOŻERCA, URANIZM, NIESYMPATYCZNOŚĆ, TERMINATOR, OZONOSFERA, CHOREG, MAHAWANSA, AGRANULOCYT, WALNE ZEBRANIE, POSTOŁ, UMOWA ZLECENIA, HENNA, MATAFUNDA, PLUSKOLEC, SAMURAJ, LOŻA PRASOWA, ANALFABETA, ESKONTO, MIESZKANIE KWATERUNKOWE, ATTACHAT, CENOTAF, CWANOŚĆ, BON OŚWIATOWY, APROKSYMACJA, KOMETKA, ZGNIŁEK, MESJASZ, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, DERYWAT, CIRROCUMULUS, ULOT, HELIKOPRION, PODDAŃCZOŚĆ, MASZYNKA, NAKRYWKA, FLAK, POMPELA, TARYFA ULGOWA, ŚLIMAK, JAŁÓWKA, BOMBA KOBALTOWA, KURZYSKO, OCET, GLEJT, HORODYSZCZE, CZUPURNOŚĆ, BECZKARNIA, MIKROPRĄD, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, PREFEKTURA MIEJSKA, MASTYGONEMA, MIKROFON KONTAKTOWY, TRANSKRYPCJA, ARMANIAK, STOWARZYSZENIE, PATRON, WIATRY, KOLEKTURA, MAŚLACZEK, SKORPIONY, BERMUDY, ODRA, ABNEGAT, SEKCIARSTWO, ŻWAWOŚĆ, ANKE, POŚCIGOWIEC, ZAPASY, GLIKOZYD FENOLOWY, ANYŻ, ŻYCIE WIECZNE, RYTUAŁ, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, OBWÓD RYBACKI, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, OPODATKOWANIE, INFUŁA, LICZBA CHROMATYCZNA, RZUT RÓWNOLEGŁY, ESKORTA, OCZKO, KOK, PIERWSZOŚĆ, GRZEBIEŃ, SABAT, UROSTOMIA, POWIETRZE WENTYLACYJNE, SPÓD, ABSZTYFIKANT, SAPPORO, STATECZNIK, UWAŻNOŚĆ, HALOFIT, WZORZEC, ŁAMAGA, PRZEDTRZONOWIEC, MODYFIKACJA, WSZECHMOCNOŚĆ, WOODSTOCK, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, NIEUŻYTECZNOŚĆ, BIDŁO, BŁONKOSKRZYDŁE, PRYMITYWIZM, KARAWANA, KOPERTA, FUNKCJA BORELOWSKA, OSTATNIA, INSTRUMENT DĘTY, INTERNUNCJUSZ, ZABURZENIE IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ, OMNIPOTENCJA, LEMUR WARI, MONARCHIA PARLAMENTARNA, UBYTEK, BEZPŁCIOWIEC, TUNEL HYDROTECHNICZNY, ABRAZJA, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, KOMUNA, PIŁA, TWIST, FIMBRIA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, GŁUPI JAŚ, WIERZBÓWKA, DEMORALIZACJA, DUSZA WOŁOWA, MODUŁ MIESZKALNY, MIEDNICZKA NERKOWA, BATYSKAF, POZYTON, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, NUR RDZAWOSZYI, TWIERDZENIE PITAGORASA, WIĄZANIE PODWÓJNE, ŁUPEK MIEDZIONOŚNY, TAJEMNICZOŚĆ, KRAKUSKA, SZATA GODOWA, ZBIORKOM, PELENG, CICHE DNI, GRZYBIEŃ, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, KRAINA GEOGRAFICZNA, HISTORYZM, MUSTYK, TRYWIALIZM, KWAS GIBERELINOWY, BEMOL PODWÓJNY, OŻAGLOWANIE SKOŚNE, KREOL, DOSTĘP WARUNKOWY, WPŁYWOWOŚĆ, BOHEMISTYKA, MARYJNOŚĆ, SER, WÓZ KEMPINGOWY, PARODIA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, FERETRON, ŁYŻKA CEDZAKOWA, ŻYLAK, DEPTAK, SODA, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, SURFAKTANT, JĘZYK WEWNĘTRZNY, MIEDZIANE CZOŁO, ANTROPOLOGIA, KALEKA, LAING, WIDŁOROGIE, OSZCZĘDNOŚĆ, PINZGAUER, OTTER, RURKA INTUBACYJNA, WIRTUOZOSTWO, JASKINIA LAWOWA, SAMSON, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, KOD OGRANICZONY, USZKO, ZAKAZANY OWOC, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, ULEPSZACZ, BOROWODOREK LITU, DUR RZEKOMY, KRĄŻOWNIK, PAPIER CZERPANY, TASIEMIEC, WZORZEC UMOWNY, WALEC ELIPTYCZNY, SEWELE, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PIERWIASTEK ŚLADOWY, KLINKIER, BYSTROŚĆ, EKSTRAKLASA, KORNET, NIEPOWODZENIE, DRASTYCZNOŚĆ, PRZECHOWALNICTWO, KOMERCJA, KARMIDEŁKO, ŁUBIANKA, PRZEŚMIEWKA, FIRMA, SERWER, NOSACZ MENTAWAJSKI, KSENOBIOTYK, SSAK WYMARŁY, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, DZIELNA, ZGROMADZENIE ZAKONNE, KOLEŻEŃSKOŚĆ, LAMPKA, POLISOLOKATA, CARVING, TEST ŁOSIA, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, PRĄTNIK SREBRZYSTY, KRIONIKA, NIESKWAPLIWOŚĆ, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, DEASEMBLER, OSTATECZNOŚĆ, MĘKA PAŃSKA, DRUGI, KOŁBAŃ, TOKSYNA, PERKOZEK BIAŁOSMUGI, POMEZANIA, ?GOŁOGŁOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.427 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NOZDRZAKI, SIRENIA - RZĄD DUŻYCH SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH PROWADZĄCYCH WYŁĄCZNIE WODNY TRYB ŻYCIA; ZAJMUJĄ SZCZEGÓLNE MIEJSCE W EKOSYSTEMIE, PONIEWAŻ SĄ JEDYNYMI ROŚLINOŻERNYMI SSAKAMI WODNYMI I NIE JEST ZNANA PRZYCZYNA ZAJĘCIA PRZEZ NIE ŚRODOWISKA ODMIENNEGO NIŻ U WIĘKSZOŚCI INNYCH SSAKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NOZDRZAKI, SIRENIA - RZĄD DUŻYCH SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH PROWADZĄCYCH WYŁĄCZNIE WODNY TRYB ŻYCIA; ZAJMUJĄ SZCZEGÓLNE MIEJSCE W EKOSYSTEMIE, PONIEWAŻ SĄ JEDYNYMI ROŚLINOŻERNYMI SSAKAMI WODNYMI I NIE JEST ZNANA PRZYCZYNA ZAJĘCIA PRZEZ NIE ŚRODOWISKA ODMIENNEGO NIŻ U WIĘKSZOŚCI INNYCH SSAKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYRENY nozdrzaki, Sirenia - rząd dużych ssaków łożyskowych prowadzących wyłącznie wodny tryb życia; zajmują szczególne miejsce w ekosystemie, ponieważ są jedynymi roślinożernymi ssakami wodnymi i nie jest znana przyczyna zajęcia przez nie środowiska odmiennego niż u większości innych ssaków (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYRENY
nozdrzaki, Sirenia - rząd dużych ssaków łożyskowych prowadzących wyłącznie wodny tryb życia; zajmują szczególne miejsce w ekosystemie, ponieważ są jedynymi roślinożernymi ssakami wodnymi i nie jest znana przyczyna zajęcia przez nie środowiska odmiennego niż u większości innych ssaków (na 6 lit.).

Oprócz NOZDRZAKI, SIRENIA - RZĄD DUŻYCH SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH PROWADZĄCYCH WYŁĄCZNIE WODNY TRYB ŻYCIA; ZAJMUJĄ SZCZEGÓLNE MIEJSCE W EKOSYSTEMIE, PONIEWAŻ SĄ JEDYNYMI ROŚLINOŻERNYMI SSAKAMI WODNYMI I NIE JEST ZNANA PRZYCZYNA ZAJĘCIA PRZEZ NIE ŚRODOWISKA ODMIENNEGO NIŻ U WIĘKSZOŚCI INNYCH SSAKÓW sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - NOZDRZAKI, SIRENIA - RZĄD DUŻYCH SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH PROWADZĄCYCH WYŁĄCZNIE WODNY TRYB ŻYCIA; ZAJMUJĄ SZCZEGÓLNE MIEJSCE W EKOSYSTEMIE, PONIEWAŻ SĄ JEDYNYMI ROŚLINOŻERNYMI SSAKAMI WODNYMI I NIE JEST ZNANA PRZYCZYNA ZAJĘCIA PRZEZ NIE ŚRODOWISKA ODMIENNEGO NIŻ U WIĘKSZOŚCI INNYCH SSAKÓW. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

x