GADY SSAKOKSZTAŁTNE, THERAPSIDA - RZĄD SYNAPSYDÓW, KTÓRY POJAWIŁ SIĘ WE WCZESNYM PERMIE I STAŁ SIĘ DOMINUJĄCĄ GRUPĄ KRĘGOWCÓW LĄDOWYCH W POŁOWIE TEGO OKRESU; WIĘKSZOŚĆ NIESSACZYCH TERAPSYDÓW WYMARŁA W TRIASIE, CHOCIAŻ NIEKTÓRE PRZETRWAŁY CO NAJMNIEJ DO PÓŹNEJ JURY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GADY SSAKOKSZTAŁTNE to:

gady ssakokształtne, Therapsida - rząd synapsydów, który pojawił się we wczesnym permie i stał się dominującą grupą kręgowców lądowych w połowie tego okresu; większość niessaczych terapsydów wymarła w triasie, chociaż niektóre przetrwały co najmniej do późnej jury (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GADY SSAKOKSZTAŁTNE, THERAPSIDA - RZĄD SYNAPSYDÓW, KTÓRY POJAWIŁ SIĘ WE WCZESNYM PERMIE I STAŁ SIĘ DOMINUJĄCĄ GRUPĄ KRĘGOWCÓW LĄDOWYCH W POŁOWIE TEGO OKRESU; WIĘKSZOŚĆ NIESSACZYCH TERAPSYDÓW WYMARŁA W TRIASIE, CHOCIAŻ NIEKTÓRE PRZETRWAŁY CO NAJMNIEJ DO PÓŹNEJ JURY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.136

UDAR SŁONECZNY, UNIONISTA, SANDINISTA, KAWA MIELONA, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, KASZUBSKOŚĆ, TURANOWIE, KOMÓRKA MACIERZYSTA, LUSTRZEŃ, KOŃ BERBERYJSKI, ROZNOSICIEL, UCHO, NIKOLAITA, BOMBA ATOMOWA, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, MIKROCHIRURGIA, GRUPA KETONOWA, LUKIER, STONKA, ODPROMIENNIK, TRAFIENIE, CZERSKA, FTYZJATRA, MIKROFON DYNAMICZNY, NYLON, MARSJAŃSKI, OLDBOY, ŻAKIET, HETEROTROFIZM, STRAŻ OGNIOWA, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, EPICYKL, WIELOMIESZEK, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, BLEJTRAM, SKRĘT, CARILLON, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, PRÓBA WODY, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, KRYZA, SLOW-FOX, SZLAGIER, CHAŁTUROWIEC, UMOWA KONTRAKCYJNA, SAMOWOLNOŚĆ, PIECZYNG, SPLENDID ISOLATION, SAMOCHWALSTWO, FAŁSZYWY PROROK, ZAKON MENDYKANCKI, HEIMAT, SIEDZISKO, KOSTUR, NISZCZUKOKSZTAŁTNE, NIEREGULARNOŚĆ, OTWARCIE SERCA, ŚMIECIUCH, FOTOKSIĄŻKA, IMIESŁÓW BIERNY, HOMOFONIA, GNIAZDO, MIĘSOPUST, SYGNAŁ ANALOGOWY, METODOLOGIA, MLECZARKA, GRADACJA, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, HIEROGLIFY, SKROMNOŚĆ, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, MIKOLOGIA, USTNIK, RAMA, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, BATERIA AKUMULATOROWA, MULDA, INDUKTOR, GŁOŚNIK BEZMEMBRANOWY, ROZKŁAD, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, STOJAK, START-UP, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, KURIER PODHALAŃSKI, TRACHEOTOMIA, AUSTRONEZYJCZYK, GOMBROWICZ, TERAPENA KAROLIŃSKA, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, FANFARZYSTA, METODA AGLOMERACYJNA, KRUCHOŚĆ, ROK PLATOŃSKI, KLUCZ KODOWY, METODOLOGIA NAUK, EPIFIT, MISIAK, WAMPIREK, SYSTEM PRZYPOROWY, ANATOMIA KLINICZNA, KAZNODZIEJA, WIEK DOJRZAŁY, WALKA, KLASTER REGIONALNY, SZTUKA MINOJSKA, WYWALENIE SIĘ, KREOL, ETIUDA, CYTADELA, PROFITENT, SYNDROM PARYSKI, PIENIĄDZ GOTÓWKOWY, SIATKA, PODSYP, ARTYSTA, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, MORGAN, INLET, KRATKA ŚCIEKOWA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, NIETOLERANCYJNOŚĆ, ABISAL, SPROŚNOŚĆ, FIZYKA TEORETYCZNA, SHONEN-AI, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, ZAWŁOTNIOWCE, KRYPTOGRAFIA, WYCHOWANKA, SUCHAR, ETOLOGIA, MESA, CYWILKI, TARCZA, INŻYNIER DUSZY, HAIŃSKI, ARTYSTKA, BODOR, ZAKOLE, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, CRACKER, KOPALNIA, POPRZEDNICZKA, LENIWIEC PSTRY, PRACOWNIK LEŚNY, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, FLUWIOGLACJAŁ, PISEMNOŚĆ, INTERPOZYCJA, STRATYFIKACJA, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, STUDIO FOTOGRAFICZNE, RONDO, KRYPTOREKLAMA, SIŁA PŁYWOWA, SIDEROPS, WETERAN WOJENNY, ŚLIZGAWKA, KANAPA, BABRAŁA, SYNAPSYD, WEST COAST SWING, KONWOKACJA, ZASOBY KOPALIN, TAJEMNICZOŚĆ, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, ASOCJACJA ROŚLIN, ZDRADA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, GÓRKA, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, OTWIERANIE DUSZY, ROZWÓRKA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, KATEGORIA, RENESANSOWOŚĆ, TYP ORIENTALNY, NIELEGAL, WEKA, FILOLOGIA NIEMIECKA, CHIMEROKSZTAŁTNE, STARY KOŃ, OPERA, INTERMEZZO, BIAŁA GORĄCZKA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, WIDZĄCY, WICIOWCE, SALADA, RADIOKABINA, SIATKOWIEC, SOLIDARYZM SPOŁECZNY, ULM, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, WIERZCHOŁEK KORZENIA, NIECUŁKA, ANNAN, TEMACIK, CHRONOMETRAŻYSTA, BOCZNIAK, TUŁACZ, AMPUŁA, DASZEK, BIEG, KURZAJKA, KAMPUS, EMBRIOGENIA, CHORIJAMB, ELEGIJNOŚĆ, MŁODZIEŃCZOŚĆ, SZMUGLERZ, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, TRYNIDAD, APOSTOŁ, WĘDRÓWKA DUSZ, MIKOŁAJKI, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, SPORT SIŁOWY, ZAKRES POJĘCIOWY, PIERWIASTEK CHEMICZNY, GŁADKOMÓZGOWIE, MATEMA, CHONDRYT, BASENIK, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, FILOLOGIA POLSKA, GNIAZDO, DOBRO, CASUS, BRACIA POLSCY, PASIECZYSKO, TEORIA MODELI, PRZYTOMNOŚĆ, ZACHŁYST, ŚCINACZ, ŻYWIEC, PLEBS, PROBLEMISTYKA, TALERZ, MATERIALIZM EKONOMICZNY, KIMBANGIZM, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, EKSMĄŻ, DAMSKI KRAWIEC, MELISA, MENNICA, EURYTMIA, OSTROGA PIĘTOWA, PALATYNKA, ŁADOWNIK, KOZERA, METODYKA, SURREALIZM, LICZBA OKTANOWA, SZWARCOWNIK, BÓBR KANADYJSKI, CHAŁUPNIK, AKOMODACJA, WIEŚ, WZGLĄD, SŁÓJ, SCENKA, POZYTYWIZM, CYKLON, WIELKI STEP, OBLIGACJA SKARBOWA, MAMUTOWIEC OLBRZYMI, PODWÓJNY AGENT, ZWIĄZEK REWIZYJNY, KASA, MIODOJAD ATOLOWY, TOREBKA, POWIEŚCIOPISARZ, LORA, RZYGOWINY, RUDZIK, PODZIAŁKA, PŁUG TALERZOWY, TAGALSKI, FUNK ART, BUFFETING, PIERWOTKOWCE, EDYTOR, GALARETKA, FRANCESCO, ARC SIN, NOGOPRZĄDKI, ZAJĘCZA WARGA, OFTALMOLOG, ANTHEM TRANCE, PHISHING, FUNKCJA OKRESOWA, PLAMA, ŁOTEWSKI, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, SPOCZYNEK, ?DOM AUKCYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.136 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GADY SSAKOKSZTAŁTNE, THERAPSIDA - RZĄD SYNAPSYDÓW, KTÓRY POJAWIŁ SIĘ WE WCZESNYM PERMIE I STAŁ SIĘ DOMINUJĄCĄ GRUPĄ KRĘGOWCÓW LĄDOWYCH W POŁOWIE TEGO OKRESU; WIĘKSZOŚĆ NIESSACZYCH TERAPSYDÓW WYMARŁA W TRIASIE, CHOCIAŻ NIEKTÓRE PRZETRWAŁY CO NAJMNIEJ DO PÓŹNEJ JURY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GADY SSAKOKSZTAŁTNE, THERAPSIDA - RZĄD SYNAPSYDÓW, KTÓRY POJAWIŁ SIĘ WE WCZESNYM PERMIE I STAŁ SIĘ DOMINUJĄCĄ GRUPĄ KRĘGOWCÓW LĄDOWYCH W POŁOWIE TEGO OKRESU; WIĘKSZOŚĆ NIESSACZYCH TERAPSYDÓW WYMARŁA W TRIASIE, CHOCIAŻ NIEKTÓRE PRZETRWAŁY CO NAJMNIEJ DO PÓŹNEJ JURY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GADY SSAKOKSZTAŁTNE gady ssakokształtne, Therapsida - rząd synapsydów, który pojawił się we wczesnym permie i stał się dominującą grupą kręgowców lądowych w połowie tego okresu; większość niessaczych terapsydów wymarła w triasie, chociaż niektóre przetrwały co najmniej do późnej jury (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GADY SSAKOKSZTAŁTNE
gady ssakokształtne, Therapsida - rząd synapsydów, który pojawił się we wczesnym permie i stał się dominującą grupą kręgowców lądowych w połowie tego okresu; większość niessaczych terapsydów wymarła w triasie, chociaż niektóre przetrwały co najmniej do późnej jury (na 18 lit.).

Oprócz GADY SSAKOKSZTAŁTNE, THERAPSIDA - RZĄD SYNAPSYDÓW, KTÓRY POJAWIŁ SIĘ WE WCZESNYM PERMIE I STAŁ SIĘ DOMINUJĄCĄ GRUPĄ KRĘGOWCÓW LĄDOWYCH W POŁOWIE TEGO OKRESU; WIĘKSZOŚĆ NIESSACZYCH TERAPSYDÓW WYMARŁA W TRIASIE, CHOCIAŻ NIEKTÓRE PRZETRWAŁY CO NAJMNIEJ DO PÓŹNEJ JURY sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - GADY SSAKOKSZTAŁTNE, THERAPSIDA - RZĄD SYNAPSYDÓW, KTÓRY POJAWIŁ SIĘ WE WCZESNYM PERMIE I STAŁ SIĘ DOMINUJĄCĄ GRUPĄ KRĘGOWCÓW LĄDOWYCH W POŁOWIE TEGO OKRESU; WIĘKSZOŚĆ NIESSACZYCH TERAPSYDÓW WYMARŁA W TRIASIE, CHOCIAŻ NIEKTÓRE PRZETRWAŁY CO NAJMNIEJ DO PÓŹNEJ JURY. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast