CZĘŚĆ POKŁADU, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ PONAD PUŁAPEM CHODNIKA GÓRNICZEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UCINKA to:

część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: UCINKA

UCINKA to:

przytyk (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ POKŁADU, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ PONAD PUŁAPEM CHODNIKA GÓRNICZEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.551

JĘZYK WOGULSKI, PRZENIKLIWOŚĆ, FORT, POJAZD SPECJALNY, ZYSK INFLACYJNY, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, BUTA, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, NARĘCZAK, PYTANIE SIĘ, BONANZA, SKARYFIKACJA, ŚCIANA, FACHURA, GIMBAZA, OGON, AGENEZJA NERKI, STEREOIZOMER, KONTRGAMBIT GIANUTIO, ODLEGŁOŚĆ, CUKIER MLEKOWY, ROMANISTA, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, WIDOWISKO, WYCISK, CIĄGUTKA, MEDRESA, OBOZOWISKO, TYFLOLOGIA, PRAWIDŁO, ŻELAZICA, SZWADRON ŚMIERCI, KAMERDYNER, DOBRO, IMMUNOGLOBULINA, DIAKON, TABLICA MENDELEJEWA, LOSOWANIE WARSTWOWE, WIDZĄCA, SKŁADNIK LOSOWY, BIEG PATROLOWY, CHWYT, CZUWANIE, TELEBINGO, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, MAJZA, SATELITA GEOSTACJONARNY, PRZEPOJKA, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, KOLOR, SKÓRZAK, ZMIENNOKSZTAŁTNY, GOTOWIEC, TEST, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, HECA, GEOELEKTRYKA, ZBIÓRKA, AFRYKAŃSKI, FIFKA, WAGA SZALKOWA, BRYANT, STROFA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, DYMNICA, BERSON, KAGU, WIELKA ROSJA, KORZENIE, BALANS, GMINNOŚĆ, TECHNICZNOŚĆ, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, WZGLĄD, WZORZEC, APEKS, ORZEŁ, MOST, POWOLNOŚĆ, ONDYNA, OTWARTOŚĆ, NAUCZYCIEL MATEMATYKI, DETEKTYW, ANOLIT, LOKATA DYNAMICZNA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, ZASOBY OPERATYWNE, TRANSFORMATORNIA, CHOROBA NASU-HAKOLI, BLASTODERMA, ATRAPA, WSPÓŁDECYZJA, SZOPEN, MRÓWNIK, WEZWANIE, LODY, RZEŹNIK, KOKPIT, DYSLEKSJA, BLICHARZ, JAZDA, PIERWIASTEK, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, BOROWINA, CZYNNIK SYTUACYJNY, RODZIC CHRZESTNY, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, GALARETKA, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, DZIKI ZACHÓD, ZASŁONA, PASIECZYSKO, PRZODOMÓZGOWIE, REALNOŚĆ, JELEŃ BIAŁOWARGI, MATECZNIK, KUŚNIERCZYK, KARTEL NARKOTYKOWY, SOLARIUM, POŻAR, MIĘSOPUST, STARTER, ROZMNOŻA, OBLICZENIA INTELIGENTNE, BIUSTONOSZ, NEURONAUKA, SZEW STRZAŁKOWY, BLANK, GOŁĄBKA, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, PACHNOTKA UPRAWNA, BUJANIE, BOHATER LIRYCZNY, POPLECZNICTWO, SŁOWIANIN, SKI-TOURING, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, ERA PALEOFITYCZNA, WYGIB, PERKOZ OLBRZYMI, HELIKOPRION, PRZEPLOTKA, ENCYKLOPEDYSTA, ANTENA YAGI, ROZŁOŻENIE SIĘ, ORCZYK, WSPARCIE, CZEREP, POKUTA, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, CHOROBA DUCHENNE'A, SUPERKOMBINACJA, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, KAZUISTYKA, NIEPIŚMIENNY, KIEROWCA TESTOWY, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, TERMOS BUFETOWY, METODOLOGIA NAUK, WYSPA PŁYWOWA, POŻYCZKA LOMBARDOWA, STELMACH, SPRZEDAWCA, BLOCKERS, ROŚLINA AKWARIOWA, BIAŁY PUCH, RZEZAK, CHOROBA BRUGADÓW, NADZIAŁ, OPOZYCJONISTA, OSTATNIA, WIBRACJA, KSENOFIL, PROGRESJA, NARZĘDZIE, WERSYFIKACJA, CHOROBA UHLA, FUNKCJONALNY ANALFABETA, PAPIER TOALETOWY, GESTALTYZM, PERKOZ ROGATY, RUMPEL, MINERALIZATOR, WAŁKARZ, MIMETYZM, PALEOTERIOLOGIA, HAFTARZ, PARTER, BAZOFIL, TORSJA, GOSPODARKA PLANOWA, ŁĄCZE ABONENCKIE, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, KOKOSZ, NADMIERNA SENNOŚĆ, PIANKA, BUDOWNICTWO LĄDOWE, RAMA, MINERALOGIA, CIERPIĄCA, ANTOWIE, SKAŁA LITA, REFREN, PALNIK GAZOWY, HYCEL, KABAŁA, OBELGA, KARELIA, WALENTYNKA, SKARPETKA, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, PŁYTA KORKOWA, KRAINA, CYTADELA, ULTRABOOK, TAMTAM, MAJOWY KIEROWCA, PORTRECISTKA, REFLEKS, KARBUNKUŁ, ANALIZA TECHNICZNA, WIEŚ, WIECZNA ZMARZLINA, RADIOELEKTRYKA, KAPRALSTWO, OCZYSZCZALNIK, DUKLA WIERTNICZA, ZJAWA, KOŃ TROJAŃSKI, STĄGIEW, GNIAZDO, KAZNODZIEJA, BIEGNIK, CEBER, BĘBEN TAKTOWY, OPTYKA KWANTOWA, LEJEK, PASZTET, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, ROZBÓJNIK, KOSA, REJESTRATOR, MPA, HANDEL ZAMIENNY, PUB, PŁASKORYT, TEREN ZIELENI, MANIPUŁ, TERCJA OBRONNA, BRĄZOWY PODKARZEŁ, OKOLICZNIK, TUNEL, JON HYDROKSYLOWY, LIGOWIEC, DOMINIUM, BUKIET, KROK, WAĆPANNA, NATRYSK, FILM DROGI, SZPACHLARZ, DUCH, WIERZCHOŁEK, JĘZYK DRAWIDYJSKI, AWANPORT, PANICZĄTKO, OCEL, WIELKORUSKI, WYSZYWANKA, OPTYKA, ROLA, OBRĘB EWIDENCYJNY, GNIAZDO, JAZGOT, FETYSZYSTA, ŁĄCZNOŚĆ, FESTON, BASZTAN, ANTOLOGISTA, KRYSZNAIZM, DECERNAT, NONET, PERILLA ZWYCZAJNA, BATERIA, DWUNASTA CZĘŚĆ, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, AGROPROMOCJA, PRZEZNACZENIE, INWALIDA WOJENNY, KRATKA ŚCIEKOWA, KRONIKARKA, ANIMAG, DZIELNICA HISTORYCZNA, DAWCZYNI, WNIEBOWSTĄPIENIE, APARAT REGENERACYJNY, LINA PORĘCZOWA, ZESTAWIK, ?BUCZYNA NIŻOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.551 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ POKŁADU, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ PONAD PUŁAPEM CHODNIKA GÓRNICZEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ POKŁADU, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ PONAD PUŁAPEM CHODNIKA GÓRNICZEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UCINKA część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UCINKA
część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ POKŁADU, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ PONAD PUŁAPEM CHODNIKA GÓRNICZEGO sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - CZĘŚĆ POKŁADU, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ PONAD PUŁAPEM CHODNIKA GÓRNICZEGO. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x