WEWNĘTRZNA CZĘŚĆ OWOCU, W KTÓREJ MIESZCZĄ SIĘ PESTKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GNIAZDO NASIENNE to:

wewnętrzna część owocu, w której mieszczą się pestki (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WEWNĘTRZNA CZĘŚĆ OWOCU, W KTÓREJ MIESZCZĄ SIĘ PESTKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.825

HISTORIA, APLEGIER, KURDUPLOWATOŚĆ, BRZUSIEC, ALBUM, RÓJ METEORÓW, AUTOTELICZNOŚĆ, SZYB WINDOWY, PRZEWIĄZKA, HRABIĄTKO, INKRUSTACJA, CHIRURGIA URAZOWA, JATKA, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, DIATERMIA, TRAWERS, PROSZEK DO PIECZENIA, MIĘKKOSKÓRKOWATE, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, SŁOWOTWÓRSTWO DIACHRONICZNE, KATEGORIA URZĘDNICZA, GŁODÓWKA, SAMOGŁOSKA, ZADRAPNIĘCIE, KWARTET SMYCZKOWY, MAMUT POŁUDNIOWY, EUTANAZJA, TRAIL, OSUWISKO, METEOR, FILA, SPRZECIW, APOSTOŁ, FUZJA KONGLOMERATOWA, PROCH, WYSMUKŁOŚĆ, JĘZYK DRAWIDYJSKI, WAGA RZYMSKA, SYKATYWA, SZTAJEREK, KATECHEZA, TEREN, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, PIEC TYGLOWY, GŁÓD, BIBLISTYKA, OKOT, KOMÓRKA KERRA, OTWÓR KIERUNKOWY, RUBRYKA, ROK PODATKOWY, HIPERTONIA, AMALAKA, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, MALARSTWO IKONOWE, MINISTERSTWO, TWARDE PORNO, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, ZATRACENIE, NAJEM OKAZJONALNY, OBRABIALNOŚĆ, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, RETINOPATIA, TEREN ZIELENI, ROŚLINA OKRYWOWA, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, NARCIARZ DOWOLNY, BETONKA, POLARYZACJA, FIZJOKRATYZM, GRYMAŚNICA, KARETA, ODŚRODKOWOŚĆ, LEGENDA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, POTÓWKA, KLĘSKA URODZAJU, OGRANICZONOŚĆ, SUKCESYWNOŚĆ, BOCIAN, KANALIK NERKOWY, OKTAWA, PRZEKLEŃSTWO, DERMATOGLIFIKA, WYROK, GRAF PŁASKI, WODA POZAKLASOWA, KULON, WZGLĄD, JEDNOPARTYJNOŚĆ, NACZYNIÓWKA, NACIĄG, TYCZKARZ, SELENODEZJA, ZABUDOWA, ANKSJOGENIK, FISZ, ZBIÓRKA, INDIAŃSKI, ŁOPATKA, ORTOPEDIA, WYŁAWIACZ TALENTÓW, PROMINENT, WYRYWEK, PROZODIA, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, SIODŁO, ŁÓW, SZPONDER, NACHLANIE SIĘ, TRANSFUZJOLOGIA, KONWOJER, ROZSTRZAŁ, SZASZŁYKARNIA, PRYSZNIC, KISIEL, MAK NISKOMORFINOWY, MOSTOWNICZY, PROCES DOSTOSOWAWCZY, RUMSZTYK, ODBŁYŚNIK, KWADRANT, DISACHARYD, KAWKA, STELA, RURA WYDECHOWA, DREDNOT, KUMULACJA, CZYRAK GROMADNY, SZELF KONTYNENTALNY, KOLKA, TARCZKA, LĘK, WIECZÓR, CZASOPISMO, ROŚLINA AKWARIOWA, KRUŻA, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, KARAFINKA, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, GAWRON, FOLIARZ, STUDIO FOTOGRAFICZNE, ROBAK, AGONIA, NIERZĄDNICA, MOST, ZĄBEK, AURORACERATOPS, AUTOBUS PRZEGUBOWY, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, SUROWICA, CHOROBA STRÜMPLLA, LOS, DZIELNICA, NOZOLOGIA, SZEPT, IMPROMPTU, DRIP, RAPTULARZ, ENTOMOLOGIA, ADHEZJA, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, PIERŚ, CHA-CHA, ŁUSKOSKÓRNE, ANGLIA, PRZYCISK DZWONKA, SYROP, KONSTRUKCJA NOŚNA, ROTUNDA, PIŻMOWIEC, KOMEDIA NISKA, CENZOR, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, DRUKARKA ELEKTROSTATYCZNA, KANAPKA, EPIZOOTIOLOGIA, STUŁA, CZEKOLADA, INŻYNIER DUSZY, LÓD FIRNOWY, AWIACJA, DUWAJHIN, PRZEKŁADACZ, POŁOŻENIE, RAMFORYNCHUSY, HAJS, LIOTARD, PUKU, SZCZAWIOWA, FUNT GIBRALTARSKI, LORA, GRUPA KETONOWA, NOUMEN, TAFTA, LEVEL, WSCHÓD, WSTRZĄS TEKTONICZNY, ENERGIA WIATROWA, KOŃ ARDEŃSKI, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, WĘŻYK, NIEOBYCZAJNOŚĆ, INTERPOZYCJA, DIAMAGNETYK, DOLINA LODOWCOWA, TEREBINT, ŁAMANIEC, RUDERA, PREPARATYKA, PUSZCZYK, OZIMINA, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, PSYCHIATRYK, HIEROTOPOGRAFIA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, KIESZEŃ, PIĘKNOŚĆ, CZWÓRKA, TABU, GARBARZ, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, SKÓRNIK, CZARNA SOTNIA, DOMENA INTERNETOWA, SEPARACJONIZM, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, CHAŁTUROWIEC, FILECIK, POWIEŚĆ MILICYJNA, KRÓLIK, PRZEWRÓT PAŁACOWY, UNIŻENIE SIĘ, FUZJA PIONOWA, PODMIOT ZBIOROWY, NIEBOSKŁON, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, PARAZYTOFIT, ROZETKA, KRZYŻÓWKA HETMAŃSKA, KARCYNOGEN, EDYL, MISZCZU, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, RZEZAK, TARCZA, ODZIOM, NĘCISKO, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, PRZETARG OGRANICZONY, MIETLORZ, PAS, WAMPIREK, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, KATAKAUSTYKA, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, FLISAK, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, SWAWOLNIK, SZKŁO OPTYCZNE, PRZESTĘPCA, CZERPARKA, OFICER NAWIGACYJNY, WSKAŹNIK, TŁO, SIATKA, ANALOGIA, KALANETYKA, JĄDRO MIAŻDŻYSTE, PRZETWÓRSTWO, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, LATAWIEC, KRATOWNICA, JĘZYK, SKROMNOŚĆ, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, KOMFORT CIEPLNY, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, POLITYKA ZDROWOTNA, BIOLOGIA, URODYNAMIKA, WIADRO, NAGRODA, ŁAPA, GAŁUSZKA, STYK, KARATEKA, KONDYGNACJA, ZBOŻE, SZÓSTA CZĘŚĆ, NAGRODA POCIESZENIA, DRUK ROZSTRZELONY, KRASNOLUDZKI, MAJOWY PRACOWNIK, DŻIG, ?MINIMALISTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.825 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WEWNĘTRZNA CZĘŚĆ OWOCU, W KTÓREJ MIESZCZĄ SIĘ PESTKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WEWNĘTRZNA CZĘŚĆ OWOCU, W KTÓREJ MIESZCZĄ SIĘ PESTKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GNIAZDO NASIENNE wewnętrzna część owocu, w której mieszczą się pestki (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GNIAZDO NASIENNE
wewnętrzna część owocu, w której mieszczą się pestki (na 15 lit.).

Oprócz WEWNĘTRZNA CZĘŚĆ OWOCU, W KTÓREJ MIESZCZĄ SIĘ PESTKI sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - WEWNĘTRZNA CZĘŚĆ OWOCU, W KTÓREJ MIESZCZĄ SIĘ PESTKI. Dodaj komentarz

2+8 =

Poleć nas znajomym:

x