MINERAŁ, KTÓRY POWSTAŁ POZA ŚRODOWISKIEM TWORZENIA SIĘ SKAŁ OSADOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MINERAŁ ALLOGENICZNY to:

minerał, który powstał poza środowiskiem tworzenia się skał osadowych (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MINERAŁ, KTÓRY POWSTAŁ POZA ŚRODOWISKIEM TWORZENIA SIĘ SKAŁ OSADOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.630

KOŁNIERZ, GRABARZ, DALMIERZ OPTYCZNY, CEWKA INDUKCYJNA, BAŚNIOPISARZ, KRATOWNICA, PARAPETÓWKA, SŁÓWKO, SUBTERRANEOTERAPIA, UBOŻENIE, GASTRONOM, KŁOPOTANIE SIĘ, MOPS, ENERGIA ROZPADU, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, PRACA INTERWENCYJNA, GORZELNIA ROLNICZA, ANTYSYJONISTA, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, WRAŻENIE, ISLANDZKI, TELEFON ZAMIEJSCOWY, KAPITALISTA, OSTINATO, HANDLARZ, WĄTEK, PIEC INDUKCYJNY, ZMIERACZEK PLAŻOWY, PANAMA, WALCZĄCY, BALDACHIM, PROFESOR, SENTYMENT INWESTYCYJNY, IMPRESJONIZM, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, KOD WYWOŁAWCZY, PRACE KONSERWACYJNE, GLOTTODYDAKTYKA, RZYGOWINY, BEZBRZEŻE, PILARZ, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, PRZEMYSŁ NAFTOWY, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, REGRESJA MORZA, RECYTATOR, TROGLOBIONT, SIEDZISKO, POLIGAMISTA, CHOROBA DUCHENNE'A, CZARNA MOWA, DZIEŃ, LEGENDA, MONTAŻOWNIA, PODNOSKA, SZCZEP, NOGAJOWIE, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, OKLEPIEC, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, SCHODY, FREE JAZZ, WETERYNARZ, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, ZAKŁADNIK, PIEŃ, MŁODZIK, MAKATKA, OBRONA STREFOWA, WYKONAWCA, TEORIA MODELI, PŁYTA GŁÓWNA, GLOJOPELTIS WIDLASTA, FRANCA, CUKIERNICZKA, LATINO, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, REWERSAŁ, OBSERWACJA, AGNOSTYCYZM, BOBROWISKO, TURANIZM, PRZEWODNIK SPŁAWU, BIAŁE WINO, SIŁACZ, OBSERWATOR, MIOPATIA ALKOHOLOWA, ŻYŁA, PARKIET, KASTRAT, DISNEY, GEOLOGIA NAFTOWA, MALKONTENCTWO, NERECZNICA VILLARA, KIJ, INFORMATYKA, PRZYBYTEK, ODKŁACZACZ, MAŁPI GAJ, JEDNOSTKA ALOKACJI, BROGSY, SITARSTWO, ALGONKIN, KOŃ KARABACHSKI, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, PETARDA, TEGOROCZNOŚĆ, LICZBA OKTANOWA, ZWIERCIADŁO, TROJACZEK, BOHATER LIRYCZNY, GADACZ, BEZGŁOWOŚĆ, SZYNOBUS, KARTY, BAJKA TERAPEUTYCZNA, TŁUMACZ, KOORDYNACJA RUCHOWA, BRANDMUR, PIRAMIDA ZIEMNA, FRAMUGA, WYKONANIE, PRZYROST, PIZZERIA, FAŁD KORZENIOWY, JAMS, NORZYCA, BEZWŁAD, ARGENTYNOZAUR, ŁUK BLOCZKOWY, KRAJOBRAZ PERYGLACJALNY, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, POZAHISTORYCZNOŚĆ, ŻWACZ, ŚREDNIOROLNY, CZŁOWIEK PRACY, INTERNACJONAŁ, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, CHRONOLOGIA, PRODUKT LECZNICZY, EKOSFERA, CHOROBA HALLOPEAU, BATERIA ANODOWA, GOŁĄBKA, PELIKAN KĘDZIERZAWY, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, FURGON, PRZEKAŹNIK BISTABILNY, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, MYŚL, ATAK, SAMOGRAJ, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, BIELIŹNIARSTWO, MINERAŁ, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, SAMOCHWALCA, PRZEGLĄDACZ, OBELGA, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, KORONIARZ KOŃCATY, IKAR, PŁATKONOS OGNISTY, FETYSZ, INFLACJA KONSUMENCKA, WĘŻOWNIK, RUCH, PRZYGOTOWALNIA, WIATR POZORNY, NEBULIZACJA, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, GRUSZKA, RZUT OSZCZEPEM, AUT BRAMKOWY, MIEJSCOWY, NIDERLANDZKI, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, COCKNEY, TAMARYNDA, PLATAN, ASYMILOWANIE SIĘ, KIEP, BIJATYKA, KRET, FATUM, INTERAKTYWNOŚĆ, FATAMORGANA, ITAKA, PUSTELNIK, ŁUT SZCZĘŚCIA, HOSTEL, POŻYTECZNY IDIOTA, IMIĘ, LOGIKA MATEMATYCZNA, DEMENCJA, LAWONICHA, TUNEZYJSKI, FAKIR, EKSPERTKA, LINORYT, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, SYSTEMIK, TRZEŹWOŚĆ, STYL KLASYCZNY, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, DOPUST, POMOCNIK, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, AFGAŃSKI, FAKT, ROZPIERACZ, APOGEUM, SOFISTA, TOŃ WODNA, MAGMA, ŻYŁKA, BAZA NOCLEGOWA, SZKOŁA PODSTAWOWA, DZIKUSKA, PUNKT DYMIENIA, PŁYTA KONTYNENTALNA, REALISTA, GRUCZOŁ POTOWY, DŁUGOSZPAR, FONETYKA, PARNOTA, ANTYNATURALIZM, CYGARETKI, WZGÓREK ŁONOWY, BABIMÓR, KURANT, WODA-WODA, DEMENTI, WYŁAM, STRZELNICA, MINIMALIZM, WARSTWA KOLCZYSTA, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, WYCINEK, USKOK, DEGRADACJA, GRADACJA, KONTRAMARKARNIA, WOLNY ZAWÓD, TRANSSEKSUALISTKA, CYKLON, EUPELYKOZAURY, DRUK ROZSTRZELONY, DOMINACJA NIEPEŁNA, OSZOŁOM, ADDYCJA, GROMBELARD, PLUSY, BACHATA, GAP, CUKIER ZŁOŻONY, NOCEK BECHSTEINA, DELIRKA, CEKOTROFIA, SUPERNOWA, CHAMEOFIT, SKANER PŁASKI, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, CARILLON, LUFT, MILTON ERICKSON, OBRONICIEL, TENOR DRAMATYCZNY, BORSUK, BAKTERIA ŚLUZOWA, NATRĘCTWO, PYTEL, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, SŁODOWNIA, OBŁĘD UDZIELONY, FRANCISZKANIZM, SZMATA, CYWIL, DEPTAK, LIQUID, WYTŁACZANKA, JĘZYK WOGULSKI, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, KOSTIUMERNIA, IMPROWIZATOR, SZACHOWNICA PUNNETTA, PŁOTEK, DIALIZA OTRZEWNOWA, ANTROPONIMIA, BALLADZISTA, SPOCZYNEK, BUDOWNICTWO, ANTYBIOZA, HEBRAJSKI, MASA, JAJCARZ, KLUCZ, WYWÓZ, SCRATCHING, ?WSTECZNICTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.630 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MINERAŁ, KTÓRY POWSTAŁ POZA ŚRODOWISKIEM TWORZENIA SIĘ SKAŁ OSADOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MINERAŁ, KTÓRY POWSTAŁ POZA ŚRODOWISKIEM TWORZENIA SIĘ SKAŁ OSADOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MINERAŁ ALLOGENICZNY minerał, który powstał poza środowiskiem tworzenia się skał osadowych (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MINERAŁ ALLOGENICZNY
minerał, który powstał poza środowiskiem tworzenia się skał osadowych (na 19 lit.).

Oprócz MINERAŁ, KTÓRY POWSTAŁ POZA ŚRODOWISKIEM TWORZENIA SIĘ SKAŁ OSADOWYCH sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - MINERAŁ, KTÓRY POWSTAŁ POZA ŚRODOWISKIEM TWORZENIA SIĘ SKAŁ OSADOWYCH. Dodaj komentarz

4+3 =

Poleć nas znajomym:

x