TRADYCYJNY STRÓJ GÓRALI Z PODHALA, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ KIERPCE, KOSZULA, KAMIZELKA, SPODNIE Z SZEROKIM PASEM I CHARAKTERYSTYCZNY KAPELUSZ PRZYOZDOBIONY PIÓRKIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRÓJ GÓRALSKI to:

tradycyjny strój górali z Podhala, na który składają się kierpce, koszula, kamizelka, spodnie z szerokim pasem i charakterystyczny kapelusz przyozdobiony piórkiem (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRADYCYJNY STRÓJ GÓRALI Z PODHALA, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ KIERPCE, KOSZULA, KAMIZELKA, SPODNIE Z SZEROKIM PASEM I CHARAKTERYSTYCZNY KAPELUSZ PRZYOZDOBIONY PIÓRKIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.579

RADIOOFICER, BEZBRZEŻ, SEZON, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, IKRA, SPECJALISTA, DONOR, CZERNIAWKA SPADZIOWA, UDAR SŁONECZNY, TRAWERS, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, ZAPRUCIE SIĘ, PRZESZKADZAJKA, JELEŃ SCHOMBURGKA, STRÓJ DWORSKI, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, CZARNOKSIĘŻNIK, INFORMACJA, ZEZ ROZBIEŻNY, PRZELICZNIK, KOSZAROWOŚĆ, NACHALNOŚĆ, PSYCHOBIOLOGIA, PALCE, STOJAK, SZAMOTANINA, OTWÓR WYLOTOWY, IZOLACJONIZM, WILCZY DÓŁ, SHORT-TRACK, GERIATRIA, SYRENOWATE, LISZAJ CZERWONY, GRANICA KULTUR, PRZYCHYLNY WIATR, ROZBIERACZ, WYSPA KUCHENNA, MEJLOWANIE, LAK, TWIERDZENIE CEVY, DEGRADACJA SPOŁECZNA, SĄD REJESTROWY, BEZCELOWOŚĆ, BEZA, FEDERACJA, SOLICYTACJA, WYSPA PŁYWOWA, CUDOWNY OWOC, UCINKA, JARSTWO, OBRONA PHILIDORA, WIDLICZKA, PRZEBITKA, KUPLER, PISTOLET, BOROWINA, BALANS, KOSMOGONIA, TREN, KREWETKA ATLANTYCKA, WYGIB, TURANOWIE, PARASZA, TEFILIM, TEATR, SIODLARSTWO, DYFTERYT, ROCZNIKARZ, CZAS GRAMATYCZNY, GRZYBEK HERBACIANY, ZNAMIENITOŚĆ, BRAMKA, ODKRYCIE, WETERYNARZ, UROZMAICENIE, HEIMAT, ZGODA, PRZESŁUCHANIE, ŻYŁKA, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, OGNISKO, WARUNEK LOKALOWY, FECHMISTRZ, WYRĄB, STYLISTA, POTĘPICIEL, HYGROPSAMMON, WYPRAWIACZ, NAGAR, FRYZ ARKADOWY, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, PINGWINARIUM, HERBATNICA, SYMBOL NIETERMINALNY, ŁAŻENIE, PRZEDMURZE, BIBUŁKARKA, PALUDAMENT, OBLEGA, KREACJA, BUDYŃ, NAPŁYW KORZENIOWY, ANFELTKA ZŁOŻONA, GRA SINGLOWA, BOCIAN, POKUTA, KUPER, ACHAJA, PRZEBŁYSK, WIELKI WYBUCH, MADRASA, PLEBS, NEANDERTALCZYK, SAMIEC, SIEDZISKO, FILOLOGIA WŁOSKA, FILM PSYCHOLOGICZNY, ZEZWOLENIE ZAGRANICZNE, PANCERNIK SZCZECINIASTY, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, ZIEMIA, ROBEREK, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, ROZPACZNIK, LEGWAN FRĘDZLASTY, SZEŚĆDZIESIĄTKA, MOHER, SOLISTA, GERMAŃSKI, ORTOPTYSTA, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, ROCKOWIEC, SAKRAMENT, SŁAWIANIN, EMALIA, MINUTA, EKSPANSYWNOŚĆ, DEZERTERKA, B, ANATOMIA WARSTWOWA, WZÓR, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, SUPERMAN, PIES NA BABY, SUKA, GAŁKA OCZNA, ZASYP, GDERLIWOŚĆ, UBOŻENIE, BAR, FAŁ, PLUDRY, MUZYK, CECHA RECESYWNA, CYLINDER, OKSYTAŃSKI, WYŁOŻENIE SIĘ, ZACHLANIE SIĘ, CYTYDYNA, MARABUT, TEMAT, OŚRODEK, PRZYRODNI BRAT, KOMUNALKA, CHOROBA BERGERA, LOGIKA, ZDRADA, SINGEL, KAPELUSZ, DILER, ROZŁUPNOGŁOWCE, PRZESIEK, TUBA, STWORZYCIEL, MAGELANKA SIWOGŁOWA, WODA PO KISIELU, BANDEROWIEC, TARAS WIDOKOWY, MIKROSKOP OPTYCZNY, FRANCISZKANIZM, FLUBV, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, NIEPOJĘTOŚĆ, ILOCZAS, PUNKT POMIAROWY, HAGIOGRAFIA, RYNEK, KLINOPIROKSEN, ROJSTONA KRÓLEWSKA, ZGNILIZNA DREWNA, CYRK, SZKARADZIEŃSTWO, SEPTYMOLA, GACEK SZARY, CIEMIĘŻYCA, BURAK, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, POST, EWEŃSKI, EKSPRES PRZELEWOWY, KOMBUCZA, SONAR, MIKROSILNIK, RYGIEL, HOŁDOWNIK, MRAŹNICA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, OSŁONKA, PODWÓJNA HELISA, RAK PRĘGOWATY, CYGARETKI, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, LODOWIEC CYRKOWY, TREŚĆ, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, JAZZ, POMADKA, POŚLIZGI, PASKUDZTWO, CYMES, LOJALIZM, ODBIJANY, BACZEK, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, HIPERPOWIERZCHNIA, STOPIEŃ FAHRENHEITA, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, EOZYNOCYT, STATYK, PRAKTYCZNOŚĆ, NIESPEŁNIALNOŚĆ, TELETRANSMISJA, PRYMITYW, TANCERKA BRZUCHA, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, RURALISTYKA, GALARETA WHARTONA, EPISJER, ŁADOWACZ, SZEW, KLESZCZE, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, ADMINISTRACJA SKARBOWA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, KRAWIECZYZNA, RÓWNANIE CAŁKOWE, PLUJ-ZUPKA, FORSYCJA, CHALLENGER, ZACHOWAWCZOŚĆ, JUTLAND, PODSIEĆ, TAJEMNICA ADWOKACKA, LORNETA NOŻYCOWA, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, DZIESIĘCINA SNOPOWA, POKARM, MORO, ŚWIERK, PODKATEGORIA, GZY, RĄBEK ROGÓWKI, KOSZATNICZKA POSPOLITA, ARYJSKOŚĆ, KRAINA, CIĘŻAR DOWODU, PAPIER TOALETOWY, ŚMIEĆ, INTERPRETER, TERAPIA ZAJĘCIOWA, HUBA CZERWONOBRZEŻNA, REAKCJA ORIENTACYJNA, TEOLOGIA MORALNA, KIESZONKA, ASYRYJSKI, DYFTERIA, SZABLA, JĄDRO CZERWIENNE, FORK BOMBA, KONTAKCIK, DROGA, TŁUSTY DRUK, BEZKLASOWOŚĆ, WARP, MIKROPRZEŁĄCZNIK, DŻINSY, ADAPTACJA SPOŁECZNA, BRAMKOSTRZELNOŚĆ, NADPŁYNNOŚĆ, SETKA, PORÓD LOTOSOWY, WABIK, ŁAJDACKOŚĆ, BIEGŁOŚĆ, GROMBELARD, ROMANSOPISARZ, RYBA MAŚLANA, ?OŚLA CZAPKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.579 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRADYCYJNY STRÓJ GÓRALI Z PODHALA, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ KIERPCE, KOSZULA, KAMIZELKA, SPODNIE Z SZEROKIM PASEM I CHARAKTERYSTYCZNY KAPELUSZ PRZYOZDOBIONY PIÓRKIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TRADYCYJNY STRÓJ GÓRALI Z PODHALA, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ KIERPCE, KOSZULA, KAMIZELKA, SPODNIE Z SZEROKIM PASEM I CHARAKTERYSTYCZNY KAPELUSZ PRZYOZDOBIONY PIÓRKIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRÓJ GÓRALSKI tradycyjny strój górali z Podhala, na który składają się kierpce, koszula, kamizelka, spodnie z szerokim pasem i charakterystyczny kapelusz przyozdobiony piórkiem (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRÓJ GÓRALSKI
tradycyjny strój górali z Podhala, na który składają się kierpce, koszula, kamizelka, spodnie z szerokim pasem i charakterystyczny kapelusz przyozdobiony piórkiem (na 13 lit.).

Oprócz TRADYCYJNY STRÓJ GÓRALI Z PODHALA, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ KIERPCE, KOSZULA, KAMIZELKA, SPODNIE Z SZEROKIM PASEM I CHARAKTERYSTYCZNY KAPELUSZ PRZYOZDOBIONY PIÓRKIEM sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - TRADYCYJNY STRÓJ GÓRALI Z PODHALA, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ KIERPCE, KOSZULA, KAMIZELKA, SPODNIE Z SZEROKIM PASEM I CHARAKTERYSTYCZNY KAPELUSZ PRZYOZDOBIONY PIÓRKIEM. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x