TO, ŻE KTOŚ AKTYWNIE SPĘDZA CZAS, DUŻO SIĘ RUSZA, ZAŻYWA DUŻO RUCHU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKTYWNOŚĆ to:

to, że ktoś aktywnie spędza czas, dużo się rusza, zażywa dużo ruchu (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AKTYWNOŚĆ

AKTYWNOŚĆ to:

w chemii: to, że substacja lub pierwiastek są aktywne, mają zdolność do reagowania z innymi związkami lub pierwiastkami, lub że mogą przyspieszać zachodzenie reakcji (na 9 lit.)AKTYWNOŚĆ to:

to, że ktoś jest aktywny - podejmuje jakieś działania (na 9 lit.)AKTYWNOŚĆ to:

cecha jakiegoś elementu informatycznego, np. ikony, zakładki, linku (na 9 lit.)AKTYWNOŚĆ to:

cecha, stan tego, co jest aktywne (na 9 lit.)AKTYWNOŚĆ to:

cecha człowieka, który coś robi, jest czynny, przejawia zapał, inicjatywę, dużo robi, a jego działanie odznacza się intensywnością i jest zauważalne (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE KTOŚ AKTYWNIE SPĘDZA CZAS, DUŻO SIĘ RUSZA, ZAŻYWA DUŻO RUCHU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.802

ŻAŁOBA, FAŁD KORZENIOWY, FAHRENHEIT, FENOLOGIA, BLUES, LEKKOMYŚLNOŚĆ, ZAWARTOŚĆ, TURANIEC, OBŻARCIUCH, PROFESKA, ZROBIENIE RUCHU, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, ŁOPATA, CHOROBA KUFSA, PARADOKS, PANAMERYKANIZM, DZIAD, JĘZYK ISLANDZKI, KAPLICA CHRZCIELNA, WSPÓŁCZESNOŚĆ, PROTOLOGIA, SZCZELINA LODOWCOWA, JĄDRO SOCZEWKOWATE, KAPTUR, PASTERSKOŚĆ, AMEN, BOSTON, BILARD FRANCUSKI, POSYŁKA, FLESZ, CZARODZIEJ, SENTYMENT INWESTYCYJNY, CANZONA, KOSTIUMERNIA, BEZBRZEŻE, PĘCHERZ, ASTROLOGIA, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, ANALIZA KOSZTÓW, WARP, KRAJOBRAZ, INSZA INSZOŚĆ, MOSTOWNICZY, KRET, KATAKUMBY, PRZEMYSŁ HUTNICZY, ŚLIWA, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, DIABELSKI MŁYN, KRYMINALISTYKA, EROTOMAN TEORETYK, NERW, ZYGOTARIANIN, NATURALIZM, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, SŁABIZNA, STATEK, MIKROSILNIK, PRACA, FUNKCJA NAZWOWA, ŚCIGAŁKA, TUTORIAL, ASTROGRAFIA, DAMULKA, KROJCZYNI, STANOWISKO, UDERZENIE, WARAN GŁUCHY, GEN PLEJOTROPOWY, CUKIER BURACZANY, MŁODZIEŻOWIEC, ĆAKRAM, MODERN, PRZEZNACZENIE, SYNEKURZYSTA, BEZCZELNIK, ZNAJDA, RÓŻOWE OKULARY, KOLOROWY, PODŁOTA, SSAK ŻYWORODNY, DRAPACZ, REGRESJA MORZA, CHIPPENDALE, MASTYGONEMA, ROCKOWIEC, ŚMIEĆ, APRIORYZM, OBSADKA, WŁAŚCIWOŚĆ, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, SIDA, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, ANALIZA WYPUKŁA, MŁYNEK DO ODPADÓW, NABOJKA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, MERYSTEM, EKOLOŻKA, BOHATER NEGATYWNY, CZAS MĘSKI, FORMA, ROZTROPNOŚĆ, CZIROKEZ, STRAŻ POŻARNA, IMMUNOGLOBINA E, KRAV MAGA, ZNAKOMITOŚĆ, OBIEKTYW, ADMIRER, NAPÓJ, OSŁONKA, KSIĘGOWA, NASKALNIK, ŚREDNIA KWADRATOWA, FIRMAMENT, POŚCIEL, SAMOCZYSZCZENIE, DOSADNOŚĆ, DIAK, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, MIKROFON DYNAMICZNY, TEATR, ROZPIĘTOŚĆ, MONOCENTRYZM, CHOROBA CAROLEGO, TABU, DROBNY CIUŁACZ, ROZMNOŻA, ARAUKARIA WYNIOSŁA, LAMERSTWO, FALOCHRON, CZAS TRWANIA, FAVELA, WYSPA PŁYWOWA, HEAVY METAL, WYCIERACZKA, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, AEROLOGIA, BIKRON, PALEC BOŻY, RUCH WAHADŁOWY, MOPS, BERŻERETKA, CZAS PRZYSZŁY ZŁOŻONY, INCYDENTALNOŚĆ, SUTASZ, PŁYNNOŚĆ, STOLICA, METEOR, ZĘBOWCE, POŚLIZGI, ANATOMIA WARSTWOWA, WZROST GOSPODARCZY, UPOMNIENIE, SAMOZAPALENIE, FAKTORYZACJA, KURATOR SZTUKI, HISTORYZM CEGLANY, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, RESTAURATOR, ZNAJOMY Z WIDZENIA, PION, KANAŁ, WICEMISTRZ, ESPERANTYSTA, TRANSSEKSUALISTKA, WIKARYZM EKOLOGICZNY, UZBECKI, WYRĘBA, NIHILIZM, OBRONA BAŁTYCKA, SYGNAŁ, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, PORUSZENIE, UCHO ZEWNĘTRZNE, MEDYCYNA KOSMICZNA, FAŁSZYWY PROROK, PREZENTER, PLAN OGÓLNY, ACID WESTERN, ŚPIEW, NAPRĘŻACZ, PLUTON, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, DEOKSYGUANOZYNA, ZBŁĄKANA OWCA, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, KĄPIEL, NIESYMPATYCZNOŚĆ, TEREN, KOBIETA SPOD LATARNI, TAMTAM, SOLARIUM, LEMUR WARI, GOTÓWKA, MIARKA, TREPANGOWCE, ARCHITEKT WNĘTRZ, KOŚĆ PODNIEBIENNA, SUŁTANIT, EDOMETR, ANONIMOWOŚĆ, CHIROPTEROLOGIA, FILOLOGIA SERBSKA, PAUPER, ABNEGATKA, RUSKI, MENISK, ZAŁOM, DZIEŁO SZTUKI, SONOMETR, ANION HYDROKSYLOWY, NIESZCZEROŚĆ, PROCES DOSTOSOWAWCZY, CHLAPNIĘCIE JĘZOREM, CZEPNOŚĆ, MA, GRANICA KULTUR, DYNAMIKA, BUCHALTERIA, FESTON, KOR, NACJA, TABU, SNICKERS, PORWAK LODOWCOWY, PERYGLACJAŁ, PRZECHOWANIE, ALKANTARZYSTA, TELEKONFERENCJA, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, APOGEUM, KONCERT, NOEMAT, WYDOLNOŚĆ, PLEŚŃ, KOSZATNICZKA POSPOLITA, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, ACENA NOWOZELANDZKA, KOŁO SEGNERA, KUŚNIERCZYK, MALARZ, MIGELITKA, KOKSOCHEMIA, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, NIERELIGIJNOŚĆ, SROMOTA, NAGAR, PIENIĄDZ GOTÓWKOWY, OXFORD, GWAŁTOWNOŚĆ, SERBISTYKA, KWADRANS AKADEMICKI, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, ORZEŁ, OPIEKUN, BAZYLIKA, MANIAK, FUNKCJA OKRESOWA, MARNOTRAWSTWO, JADOWITOŚĆ, MASZYNA ROTACYJNA, FILA, SŁOWO, GEOLOGIA ZŁÓŻ, SARKOIDOZA, OGNISKO, CHLOASMA, FTYZJOLOG, STÓŁ MONTAŻOWY, DOJŚCIE, SINICA, KOŃ BERBERYJSKI, ASOCJACJA GWIAZD, DOWÓD ONTOLOGICZNY, POMURNIK, CHAM, SŁUGA BOŻA, ZAUROPSYDY, ORZEŁ, NIEPRZYJACIÓŁKA, WIELOETATOWOŚĆ, KRZYŻMO, EDYTORSTWO NAUKOWE, KOMORA MINOWA, SŁUPEK, BANOWINA, AUTOCHTONICZNOŚĆ, WICIOWIEC, KUBEŁ, HELIKAZA, BIAŁA GORĄCZKA, SYLWETA, TKANKA MIĘŚNIOWA, ZABUDOWANIA, ?DZIEWIĘCIOZGŁOSKOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.802 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE KTOŚ AKTYWNIE SPĘDZA CZAS, DUŻO SIĘ RUSZA, ZAŻYWA DUŻO RUCHU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE KTOŚ AKTYWNIE SPĘDZA CZAS, DUŻO SIĘ RUSZA, ZAŻYWA DUŻO RUCHU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKTYWNOŚĆ to, że ktoś aktywnie spędza czas, dużo się rusza, zażywa dużo ruchu (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKTYWNOŚĆ
to, że ktoś aktywnie spędza czas, dużo się rusza, zażywa dużo ruchu (na 9 lit.).

Oprócz TO, ŻE KTOŚ AKTYWNIE SPĘDZA CZAS, DUŻO SIĘ RUSZA, ZAŻYWA DUŻO RUCHU sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - TO, ŻE KTOŚ AKTYWNIE SPĘDZA CZAS, DUŻO SIĘ RUSZA, ZAŻYWA DUŻO RUCHU. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

x