TO, ŻE KTOŚ COŚ ZACHOWUJE, PRZECHOWUJE, METAFORYCZNIE: CHRONI PRZED ZAPOMNIENIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZACHOWANIE to:

to, że ktoś coś zachowuje, przechowuje, metaforycznie: chroni przed zapomnieniem (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZACHOWANIE

ZACHOWANIE to:

sposób bycia, zespół postaw, czynności i zachowań (najczęściej w odniesieniu do człowieka) (na 10 lit.)ZACHOWANIE to:

to, jak dana substancja, dane ciało, dany układ fizyczny zachowują się w określonych warunkach (na 10 lit.)ZACHOWANIE to:

podporządkownie się nakazom, wymogom (na 10 lit.)ZACHOWANIE to:

postąpić w jakiś sposób, przyjąć jakąś postawę (na 10 lit.)ZACHOWANIE to:

dochować coś w niezmienionym stanie, nienaruszone lub niezniszczone pomimo upływu czasu lub niesprzyjających okoliczności (na 10 lit.)ZACHOWANIE to:

nie wyjawić, utrzymać w tajemnicy (na 10 lit.)ZACHOWANIE to:

przechowywanie czegoś, pozostanie w posiadaniu czegoś, zatrzymać (na 10 lit.)ZACHOWANIE to:

pojedynczy przejaw aktywności życiowej zwierząt i człowieka (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE KTOŚ COŚ ZACHOWUJE, PRZECHOWUJE, METAFORYCZNIE: CHRONI PRZED ZAPOMNIENIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.831

ZNAJDA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, SZTORMLINA, GOŁĄBECZEK, OBKŁAD, GIGANT, JEDNOLITOŚĆ, OKAZJA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, TRUDNOŚĆ, DESZCZOWOŚĆ, KONIECZNOŚĆ, OTWARTOŚĆ, KAŁAMARZ, PRZEKŁADKA, ŹDZIERSTWO, BRĄZOWNIK, TRAWERS, ZWODNICZOŚĆ, SOFISTA, NIEZBĘDNOŚĆ, PASMO, NIEUFNOŚĆ, ŻOŁDAK, ROZMEMŁANIE, DRZAZGA, KIESZEŃ, SZAFUNEK, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, WYŚWIADCZANIE, PRZEBÓJ, DESZCZOCHRON, GERMAŃSKOŚĆ, OSIEMDZIESIĄTKA, INSPIRATOR, BEZCZELNOŚĆ, ZROST, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, CENTRUM, MARSZ, KWATERUNEK, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, NIEŻYCZLIWOŚĆ, WYSPA, KONTROLA DROGOWA, WSPÓŁROZMÓWCA, GRACZ, REDA, KACZKA, FAKT, RADAR GEOLOGICZNY, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, APERIODYCZNOŚĆ, ZAMIENNIK, ŚWIATŁA DROGOWE, NIEWYRAŹNOŚĆ, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, LEP, ZDOBYWCA, WYRZUT, DOWCIPNOŚĆ, OSŁONOWOŚĆ, POWAŻNOŚĆ, ŚWIŃSTWO, SZCZODROBLIWOŚĆ, MANUFAKTURA, FUTURYSTYCZNOŚĆ, DOMNIEMANIE, NIEUNIKNIONOŚĆ, ZABAWA, CZYŚCIK, EFEKTYWNOŚĆ, CIOŁ, OSTATNIA POSŁUGA, ZERÓWKA, MIRAŻ, TAJEMNOŚĆ, PODSTAWA, NIEŚCISŁOŚĆ, BĘCKI, WAMPIREK, DOŚWIADCZENIE, WABIK, GRATKA, KURATORKA, NIESUBTELNOŚĆ, ZSYPISKO, NIEOPATRZNOŚĆ, BĘCKI, POMYSŁOWOŚĆ, OPÓR, USŁUGOWOŚĆ, TROJAN, WEKSLARZ, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, DZIEŁO KORONOWE, WIDZENIE, ATRAKCJA, ZAPUSTY, BEZWZGLĘDNOŚĆ, DOCHODZĄCA KOBIETA, CIEMNOTA, SZPETOTA, KOMUNIA, HINDUSKI, PODWIECZÓR, BURŻUJ, KLOAKA, ZGRZEBŁO, SUROWOŚĆ, BENEDYKCJA, ZAŁOŻYCIEL, KOLEKTA, KONSERWACJA, OBLICZNOŚĆ, ZAKŁAD PRACY, TRZYDZIESTKA, BANK, SMAKOWITOŚĆ, ZAOPATRZENIE, NIEOSZCZĘDNOŚĆ, KTOŚ, NAWÓJ, SIGNUM TEMPORIS, NIEROZWAŻNOŚĆ, ANTYGWAŁTY, PIERWSZOŚĆ, NAKRYCIE, PTASZEK, STROLLER, NADKOLE, DURNOŚĆ, SENSACJA, LITEWSKOŚĆ, GENIUSZEK, FRAJER, BYDŁO, SUBSTYTUCYJNOŚĆ, OŚWIECICIEL, DEBEŚCIAK, JAKOŚĆ, ODKRYWCA, SZKOLNOŚĆ, EROZYJNOŚĆ, PROTEKTOR, UCIOS, ABSURDALNOŚĆ, NIEGOŚCINNOŚĆ, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, POLICYJNOŚĆ, TRÓJKA, CELNOŚĆ, GAŁGAN, TWÓRCA, PRZYSPOSOBIENIE, NIESTANOWCZOŚĆ, REPREZENTACYJNOŚĆ, MASZKARA, PRZECINACZ, SZCZĘT, REZERWACJA, KARTA, OHYDA, EGZEKWIE, ROSZCZENIE, KORYBANT, MAKROŚWIAT, TERMOS, KOŁOWY, AMBROZJA, RANO, SZWEDZKOJĘZYCZNOŚĆ, KURSISTA, ZNAKOMITOŚĆ, HARTOWNOŚĆ, DZIECINNOŚĆ, LISEK, POLEMIZATOR, OBRAZICIEL, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, OCZKO W GŁOWIE, ÓSEMKA, ŻARLIWIEC, OUTSIDER, PARUZJA, HARCOWNIK, PARALIŻ DECYZYJNY, ROZWAŻANIE, HARCOWNIK, KLAWISZ FUNKCYJNY, EKRAN, TABLICA ASOCJACYJNA, TRYBUT, KIKS, MACIERZYSTOŚĆ, GLORYFIKATOR, BAKENBARDY, PALUSZEK, ROZGAŁĘZIACZ, NIEUPRZEJMOŚĆ, BEZIDEOWOŚĆ, COLLAGE, DZIW, BLASZKA, CIEPLAK, OSTATKI, DONIESIENIE, SZPICA, DZIWO, SMUGA, PIROFOBIA, ANTECEDENCJA, OBLĘŻENIEC, DZIEWIĄTKA, BIDAKA, BYSTRZAK, IMMUNITET MATERIALNY, AWANGARDA, AUGUR, OBSERWATORKA, CYBORIUM, ROZPIERACZ, KWADRATURA KOŁA, SZÓSTKA, DYMNICA, OBRZYDLIWOŚĆ, OBLEW, KYD, SPRAWICIEL, NEKROFOBIA, SZCZUR, ZBITOŚĆ, DWUSTRONNOŚĆ, PODŁOTA, ZACHOWAWCZOŚĆ, PODSYPANIE, KIJANKA, INDYJSKI, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, BÓG, FORPOCZTA, SCHRON PRZECIWLOTNICZY, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, IMPRESYWNOŚĆ, SCENICZNOŚĆ, CUDZOŚĆ, AKUMULATORY, FABRYKATOR, SŁOWO, EPITET, PATRON, ABSOLUCJA, MISIO, CZASOUMILACZ, OCZKO, MANIFESTACJA, POWTÓRKA, APRIORYZM, NIEROZPOZNAWALNOŚĆ, SZKARADNOŚĆ, FILTR RODZINNY, ZACHOWAWCZOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, SROM, MAŁPOLUD, POWIJAKI, MAKABRA, PYRTUŚ, BASZTA, NIENAGANNOŚĆ, WIEŚNIAK, KASKADER, UBARWIENIE OCHRONNE, BYSTRA GŁOWA, ZAKWAS, OBRZYD, BATOFOBIA, NIKT, PIZDRYK, ŁUT SZCZĘŚCIA, PRZECHOWANIE, BEZSTRONNOŚĆ, DURNOŚĆ, PŁASKOZIEMIEC, WYMÓG, STRZAŁECZKA, PLAMA, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, ODBOJNIK, ROZRUCH, DŻDŻYSTOŚĆ, ANONIMOWOŚĆ, OKRĘT ESKORTOWY, GÓWNO, NIELITOŚCIWOŚĆ, NAPOMNIENIE, PIERŚCIEŃ, ŚMIECIUCH, ?NIEODZOWNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.831 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE KTOŚ COŚ ZACHOWUJE, PRZECHOWUJE, METAFORYCZNIE: CHRONI PRZED ZAPOMNIENIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE KTOŚ COŚ ZACHOWUJE, PRZECHOWUJE, METAFORYCZNIE: CHRONI PRZED ZAPOMNIENIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZACHOWANIE to, że ktoś coś zachowuje, przechowuje, metaforycznie: chroni przed zapomnieniem (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZACHOWANIE
to, że ktoś coś zachowuje, przechowuje, metaforycznie: chroni przed zapomnieniem (na 10 lit.).

Oprócz TO, ŻE KTOŚ COŚ ZACHOWUJE, PRZECHOWUJE, METAFORYCZNIE: CHRONI PRZED ZAPOMNIENIEM sprawdź również:

apostoł uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego ,
najdokładniejszy z kamertonów; widełki z niehartowanej stali, w które uderza się, aby uzyskać dźwięk ,
typowa osada, wioska z terenów Malezji, Kambodży, Brunei, Indonezji i Singapuru ,
Theobroma L. - drzewo z rodziny zatwarowatych, pochodzące z Ameryki Południowej, obecnie uprawiane w obszarach przyrównikowych Afryki i Azji, jego nasiona służą jako surowiec do produkcji wyrobów kakaowych ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach ,
w dawnym wojsku polskim pieszy lub konny oddział ,
RUDOLFA; bezodpływowe, słone jezioro w Kenii i częściowo Etiopii, powierzchnia około 8,5 tyś. km2, głębokość do 73 m ,
wynika z mnożenia ,
nóż stalowy do ręcznego międlenia skór ,
element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi) ,
KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców ,
choroba zewnętrznych narządów płciowych kobiet objawiająca się białą wysypką na skórze, świądem i bólem ,
zazwyczaj parzysty gruczoł charakterystyczny dla gromady ssaków, wydzielający mleko, które jest pokarmem dla młodych ,
instrument muzyczny z grupy aerofonów ustnikowych; w średniowieczu był wykorzystywany jako wojskowy i dworski instrument sygnałowy ,
tempo nieco szybsze od largo ,
tytuł nadawany kobiecie, która zwyciężyła w jakiś zawodach ,
mieszkaniec współczesnej Grecji ,
dziedzina fotografii, w której zdjęcia wykonuje się z dużych wysokości z perspektywy lotu ptaka ,
miasto w województwie lubuskim ,
OGRYZEK ,
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek ,
pomocnik, uczeń ślusarza; czeladnik ,
twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu ,
zachowanie niedojrzałe, właściwe szczeniakowi - młodemu człowiekowi; oznaka braku wychowania ,
narząd o uproszczonej budowie w porównaniu do jego odpowiednika u innych organizmów, zwłaszcza przodków ,
mieszkaniec Kazachstanu, człowiek pochodzenia kazachstańskiego ,
sztucznie wytworzony ekosystem, pozwalający w sposób uproszczony zapewnić krążenie substancji ,
warzywo, jadalna główka kwiatostanu rośliny o tej samej nazwie ,
syntetyczna włóczka

Komentarze - TO, ŻE KTOŚ COŚ ZACHOWUJE, PRZECHOWUJE, METAFORYCZNIE: CHRONI PRZED ZAPOMNIENIEM. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast