RODZAJ CIASTA NA KRUCHYM SPODZIE, KTÓRE ZWYKLE JEST PRZEŁOŻONE JAKĄŚ MASĄ (GŁ. OWOCOWĄ), NA GÓRZE TEŻ MIEWA COŚ CHRUPIĄCEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKUBANIEC to:

rodzaj ciasta na kruchym spodzie, które zwykle jest przełożone jakąś masą (gł. owocową), na górze też miewa coś chrupiącego (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SKUBANIEC

SKUBANIEC to:

z podziwem o kimś, kto świetnie sobie radzi, jest sprytny, utalentowany, budzi zazdrość (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ CIASTA NA KRUCHYM SPODZIE, KTÓRE ZWYKLE JEST PRZEŁOŻONE JAKĄŚ MASĄ (GŁ. OWOCOWĄ), NA GÓRZE TEŻ MIEWA COŚ CHRUPIĄCEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.749

WYWROTNOŚĆ, SZTRUKS, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, MACIERZ KOWARIANCJI, EKTOMIKORYZA, EXTRAKLASA, METROPOLIA, PERSONEL, SKRZYDŁOLIST, DICYNODON, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, GRANDA, BYK SPIŻOWY, NIEDOBÓR, PAWANA, ROMBOEDR, WIERSZ ABECADŁOWY, WYRZUT, BURKA, SPRZĘG, TRAWERS, RETENCJA, STAWIANIE, MEA, PRZEDSTAWIENIE, CIĘŻKA WODA, NUTRIA, HEIMAT, LUDOJAD, PROTEGOWANY, KURZAJKA, CZYTANKA, NAPA, PRZERYWACZ, FAWORYTKA, REDEMPTOR, BRODAWKA, SNIFFER, WPIERDOL, KLUCZ, ZACNOŚĆ, ANALIZATOR POLOWY, ENERGIA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, EROZYJNOŚĆ, IRRADIACJA, BUCEFAŁ, ZDANIE JEDNOSTKOWE, AFISZ, KSIĄŻĄTKO, SYNONIMICZNOŚĆ, RYZYKO KONWERSJI, KOŁATKA, NIKCZEMNOŚĆ, ROZBUDOWA, POKAL, KOCIOŁ SUFOZYJNY, PANORA, PUNKT ODNIESIENIA, POPRZEDNICZKA, CZYNNOŚĆ WYKONAWCZA, PRZEJŚCIE, GLADIOLA, MUŁ, ZAKŁÓCENIE, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, SERCÓWKA, OBRAZ, MINÓG RZECZNY, ROZMEMŁANIE, ORTEZA, ŻOŁĘDNICA, SKRZYNKA, TORPEDO, STRONA CZYNNA, KECZ, KREATYZM, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, WŁOSKOŚĆ, PIÓROLOTEK, DOŚWIADCZENIE, SENIOR, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, SEMINARIUM, GORZKOŚĆ, WISKOZA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, FAŁDA, ZATRWIAN, BIEG, NIPPONOZAUR, PRACOBIORCA, PEWNOŚĆ, SZMACIAK, PRAPŁETWIEC, NIEWZAJEMNOŚĆ, SINOCELUR, SKYFOS, DOZORCA, SUKCESYWNOŚĆ, ARSENAŁ, WYRAZ PODSTAWOWY, MOST PONTONOWY, ANTYLOPA NIEBIESKA, OSTRONOS, CHRZAN, NIEDYSPONOWANIE, OPRAWA, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, WYNIKANIE LOGICZNE, PROCEK, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, SPOKOJNOŚĆ, MISJA WERYFIKACYJNA, URWISEK, ODTWÓRCA, MLECZKO MACICZNE, ZAKĄTEK, PALLIUM, FILM HISTORYCZNY, INWOKACYJNOŚĆ, OBSERWATOR, SANATORIUM ZAPOBIEGAWCZE, ZAJĄC SZARAK, WARTOWNIK, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, CHEMIA NIEORGANICZNA, SILNIK KWADRATOWY, BOGRACZ, KŁOBUK, OSZCZĘDNOŚCI, INTERMEZZO, RUCHLIWOŚĆ, OSTRONOGOWATE, DIARTROGNATUS, BERLINKA, RODZINA PSZCZELA, BARANEK, FAŁSZYWIEC, ZAŻALENIE, FACHOWOŚĆ, LOKACJA, KURDUPLOWATOŚĆ, ŹRÓDŁOWOŚĆ, FEMINIZM, NARZĘDZIE, WYGIĘCIE, POTOS, RIDE, OBIEGNIK, BALOTAŻ, KŁAMSTWO OŚWIĘCIMSKIE, PROMIEŃ ŚCIĄGAJĄCY, PRZYKRYCIE, OPIESZALSTWO, UKŁAD WIELOKROTNY, BAJER, AKSAMITNA REWOLUCJA, FALOWNICA, KRATKA WENTYLACYJNA, NOOBEK, GRACILICERATOPS, OBÓJ DA CACCIA, PROTOHISTORIA, PIENIĄŻEK, NADOBNOŚĆ, SZARPAK, SFORMUŁOWANIE, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, FABROZAUR, RZĄDY, CZEREP, MALARZ, ZARAŻONY, DROGI ODDECHOWE, KRYPA, ROZPRZA, SAMOCHÓD OPANCERZONY, WYRAŹNOŚĆ, ZŁOTODESZCZ, HESPEROZAUR, ANTYKWA, PINGWIN CESARSKI, PRZEKOPNICA WIOSENNA, GRZYB WOLAK, SKARGA, SKUBANIEC, HOMOLOGIA, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, BAJDA, PIEZOMETR, CHODNIKOWIEC, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, SZCZYRK, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, CZAPKA GARNIZONOWA, KONFEDERACJA, OSTRONOGI, PARANTODON, EGZOSZKIELET, DYSKRYMINACJA CENOWA, BAŁAMUTKA, WOLICJONALNOŚĆ, ZJAWISKO KERRA, ŻYCIE WIECZNE, WOJEWODA, JEDNOOSOBOWOŚĆ, ŚPIESZNIKOWATE, CZERSKA, ORGANIZM WYŻSZY, SŁAWIANKA, WROTA, CYJANOŻELAZIAN, SZKŁO, ZWIERCIADŁO, MAKRON, KATASTER, LYCRA, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, SUBTELNOŚĆ, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, JEDNOPARTYJNOŚĆ, PORZĄDEK, PORYWCZOŚĆ, SINOWENATOR, LINEARNOŚĆ, GENIALNOŚĆ, PĘPOWNIK, CHRAPY, ŻYWIOŁOWOŚĆ, ULEPSZACZ, KOLEGIUM, ANGAŻANT, CHROMBUCYL, SP. Z O.O, KREMÓWKA, CHEMIA, ŻEBRO, DZIECINNA ZABAWKA, INTERLUDIUM, ADVOCATUS DIABOLI, PĘPAWA DWULETNIA, SPRAWIEDLIWOŚĆ POZIOMA, KOSZULKA, GOŚĆ, PUCH, PSZCZOLINKI, ROSOLIS, PRZYNĘTA, BARWA PIERWSZORZĘDOWA, PRZYLEPA, OSŁONOWOŚĆ, BLADOŚĆ, POLIGAMICZNOŚĆ, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, BRUKSELA, ODMIEŃCOWATE, BAZA, ŻUANWILIA, FASOLKA MUNG, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, ŻARÓWKA, WSPINACZKA SPORTOWA, KLEJÓWKA, FILM PSYCHOLOGICZNY, DZIELNICA, PODPORA, HONGSZANOZAUR, RYCINA, TANCERZ, FLET, BUFOR, PUL, KRWIŚCIĄG, STUKNIĘCIE, DOGMAT, SUMA WEKSLOWA, EKSPOZYCJA, CIŚNIENIE, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, PRZEGLĄDACZ, PRZEJRZYSTOŚĆ, GÓWNIARSTWO, SŁUŻALCZOŚĆ, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, KORD, SZALET, POJEDYNEK, LEKTURA, AKTOR, POPRZEWRACANIE, MŁODZIEŃCZOŚĆ, ŚWIATŁO WAPIENNE, NAPRAWICIEL, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, KWASIELEC, SPEKTROSKOPIA MOLEKULARNA, SPÓDNICZYNA, ?MANDAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.749 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ CIASTA NA KRUCHYM SPODZIE, KTÓRE ZWYKLE JEST PRZEŁOŻONE JAKĄŚ MASĄ (GŁ. OWOCOWĄ), NA GÓRZE TEŻ MIEWA COŚ CHRUPIĄCEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ CIASTA NA KRUCHYM SPODZIE, KTÓRE ZWYKLE JEST PRZEŁOŻONE JAKĄŚ MASĄ (GŁ. OWOCOWĄ), NA GÓRZE TEŻ MIEWA COŚ CHRUPIĄCEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKUBANIEC rodzaj ciasta na kruchym spodzie, które zwykle jest przełożone jakąś masą (gł. owocową), na górze też miewa coś chrupiącego (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKUBANIEC
rodzaj ciasta na kruchym spodzie, które zwykle jest przełożone jakąś masą (gł. owocową), na górze też miewa coś chrupiącego (na 9 lit.).

Oprócz RODZAJ CIASTA NA KRUCHYM SPODZIE, KTÓRE ZWYKLE JEST PRZEŁOŻONE JAKĄŚ MASĄ (GŁ. OWOCOWĄ), NA GÓRZE TEŻ MIEWA COŚ CHRUPIĄCEGO sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - RODZAJ CIASTA NA KRUCHYM SPODZIE, KTÓRE ZWYKLE JEST PRZEŁOŻONE JAKĄŚ MASĄ (GŁ. OWOCOWĄ), NA GÓRZE TEŻ MIEWA COŚ CHRUPIĄCEGO. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x