EUPELYCOSAURIA - TAKSON W OBRĘBIE RZĘDU PELYKOZAURÓW; PIERWSZE EUPELYKOZAURY POJAWIŁY SIĘ POD KONIEC KARBONU (WCZESNY PENSYLWAN; NP. RODZAJ ARCHAEOTHYRIS, A BYĆ MOŻE TAKŻE JESZCZE WCZEŚNIEJSZY PROTOCLEPSYDROPS) I REPREZENTOWAŁY ZALEDWIE JEDEN Z WIELU ETAPÓW UPODABNIANIA SIĘ DO SSAKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EUPELYKOZAURY to:

Eupelycosauria - takson w obrębie rzędu pelykozaurów; pierwsze eupelykozaury pojawiły się pod koniec karbonu (wczesny pensylwan; np. rodzaj Archaeothyris, a być może także jeszcze wcześniejszy Protoclepsydrops) i reprezentowały zaledwie jeden z wielu etapów upodabniania się do ssaków (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "EUPELYCOSAURIA - TAKSON W OBRĘBIE RZĘDU PELYKOZAURÓW; PIERWSZE EUPELYKOZAURY POJAWIŁY SIĘ POD KONIEC KARBONU (WCZESNY PENSYLWAN; NP. RODZAJ ARCHAEOTHYRIS, A BYĆ MOŻE TAKŻE JESZCZE WCZEŚNIEJSZY PROTOCLEPSYDROPS) I REPREZENTOWAŁY ZALEDWIE JEDEN Z WIELU ETAPÓW UPODABNIANIA SIĘ DO SSAKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.895

SZOP, CEBULA PERŁOWA, TWARDZINA, LOTNICTWO, BARCIAK, PASZCZAK MARMURKOWY, WŁÓKIENKO, CHOLESTEROL, PAŁKA, BALON NA OGRZANE POWIETRZE, ZNAMIĘ SUTTONA, LUJ, ANDEZAUR, BRZESZCZOT, PRZENIKALNOŚĆ MAGNETYCZNA, WÓŁ PIŻMOWY, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, POLÓWKA, KATAKAUSTYKA, PIEC INDUKCYJNY, KRYSZTAŁ, LÓD FIRNOWY, DRZWI HARMONIJKOWE, MAJAR, KOROWÓDKI, E-LIQUID, WIEWIÓRECZNIK, JEZIORO KAROWE, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, FAZA ANALNA, OSAD, PANADA, NIEDOROZWÓJ, PŁOŻYMERZYK FALISTY, ZAWIĄZEK, POJAZD CZŁONOWY, GALOP, COACHING, ADAZAUR, KWARCÓWKA, SPRĘŻYSTOŚĆ, FLET, PARK PRZEMYSŁOWY, ZMARTWIENIE, DRUGI OFICER, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, SZAMANKO, WYRAZ SAMODZIELNY, CEGLARKA, NIEROZWIDNIA, BRANSOLETA KRZYWICZA, SIŁA NOŚNA, BOMBONIERA, ROZMÓWNICA, AWANTUROWANIE SIĘ, KAMMERLADER, KWASOWĘGLÓWKA, RADIO TAXI, KONTRAMARKARNIA, DEGRESJA PODATKOWA, ŁAZIK, HIADY, SUPERNOWE, JĘZYK, ASTMA, WIOŚLARKA, KORNET, EKSPRES, LEGWAN GŁUCHY, SKŁADNIA, BIEG, SKIPASS, ANTROPOLOG KULTUROWY, WROŚNIAK, PACHYPLEUROZAUR, TAZOUDAZAUR, ORCZYK, SZWEDZKI, TERBINAFINA, SKALIRZĘS, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, KATOLIK, PENICYLAMINA, RIEDEL, TAPIRY, NORNIK, OSTRYGOJAD KAMCZACKI, PSYCHOTEST, CIOTCZYSKO, TOMASZEWSKI, ŁOKIEĆ TENISISTY, PRZEDŚWIT, MYSZOŁÓW RDZAWOSTERNY, RODZAJ, KWILMEZAUR, LUSTRO, ŻELIWIAK, BUKACIARNIA, WYPRAWIACZ, MADERA, KRZYŻ MALTAŃSKI, NOK, ZNAK ZAPYTANIA, PIEPRZ, KWAS TŁUSZCZOWY, NIEOBLICZALNOŚĆ, SIDARA, DOBRO PRYWATNE, MAJSTRA, UBOŻENIE, ZEWNĘTRZE, REAKCYJNA PRAWICA, MENUHIN, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, EUSTENOPTERON, SAMOCHÓD PUŁAPKA, PILATES, MARZANA BARWIERSKA, PORTAL, KOPROFAG, NIEMIECKI, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, UDAR, ŁÓDŹ OKRĘTOWA, LICZEBNIK GŁÓWNY, ANGLOSAS, KONKURENCJA, RATUSZ, PAUPER, PRZEMIANA POKOLEŃ, APOTROPAIZM, SELENOGRAFIA, CHOROBA MORGELLONÓW, RUNDA, SZOPEN, PĘCHERZYK, POLE, DYNAMIKA, ANTONÓWKA, SIEDZISKO, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, KLEJOWNIA, KŁOBUK, POLEROWACZ, JAMA STAWOWA, LENIWCOWATE, BRAT SYJAMSKI, SEJSMOMETRIA, MIŁOŚĆ, WIEŚNIAK, PŁETWAL, GEODETA, LANSJER, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, MATERIAŁ WYBUCHOWY, POZŁOTNICTWO, ANGIELSKI, SYLWETKA, KOLUMNA, TELEGRAF OPTYCZNY, CALABAZA, PRZYCHÓD KRAŃCOWY, AMEN, ZWOJEK, IRREDENTA, DWURZĘDEK, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, PAŁANKOWATE, AKCJA ZWYKŁA, KONSTABL, ROTANG, KRYSTALIZACJA, SZCZYT, TORFOWIEC ODGIĘTY, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, WINDSOR, LICZBA ATOMOWA, EMYDOPS, SIŁA ODŚRODKOWA, CHOROBA WODUNKOWA, SAPROFAG, RACICZNICOWATE, ĆWICZENIA, WADERY, ŁOPATECZKA, PANEK, OKAYAMA, SUBLITORAL, ZABUDOWA BLIŹNIACZA, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, KOMIN WULKANICZNY, PALCATY, DZIECIĘCTWO, BITWA, ROZROŻKA, DRIOPITEK, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, REPUBLIKA FEDERALNA, MITSUKURINA, ORBIWIRUS, MASELNICZKA, WIELOETATOWOŚĆ, BAR, OKULISTA, KOLOKACJA, KANAŁ, BOŻY BOJOWNIK, MUTUŁY, JEZIORO WYTOPISKOWE, KONWIKCJA, BRZESZCZOTKOWATE, ILUZORYCZNOŚĆ, WSKAZÓWKA, ORGAN PROMULGACYJNY, KAWON, OKOT, FLUIDYZACJA, TKANINA UBRANIOWA, POKÓJ, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, PODGRUPA NORMALNA, MIKROORGANIZM, KAOLIN, TROJAN, OGRZEWNICTWO, PYRA, DZIOBÓWKA, SARI, MOCZARNIK, GLIKOGENOZA, WIETLICA, CHEŁBIA, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, ZUPA Z GWOŹDZIA, RZEŹNIA, ENERGIA WIATROWA, MOCZARA WŁOSKOWATA, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, PIEPRZ ZIOŁOWY, LIMIT POŁOWOWY, POSTLUDIUM, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, AYER, HISZPAŃSKI, JEROWATE, ASTRONAWIGACJA, SZARPANKA, PROFIL, BAHAMY, DRUKARKA ELEKTROSTATYCZNA, CZERWONY NADOLBRZYM, KOMIN, BUTLA GAZOWA, SOKOLE OKO, KATALOG RZECZOWY, KULANKA, GARDEROBIANA, KUBEŁ, TUSZ, REPERTUAR, GANG, DZIOBOROŻEC, ZASADA D'ALEMBERTA, SIWAPITEK, ZIZANIA, MATERIAŁ, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, IMPRESYWNOŚĆ, ARNOTA, TAMARINY, DOCHÓD WŁASNY, BOHATER NEGATYWNY, PROMINENT, SERPENTYNA, NACECHOWANIE, SKRYCIK, TEST, BARCZATKA, KROTOCHWILA, ESPADRYLA, LEW, MISIEK, HIGIENISTKA, CYPRYŚNIKOWATE, MODRZYK BRĄZOWOGRZBIETY, SASAFRAS, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, IRRADIACJA, RÓWNIK TERMICZNY, ŚWIECA, TEORIA PERTURBACJI, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, TELEWIZJA REPERTUAROWA, ZAKAŻENIE POKARMOWE, WYDATKI SOCJALNE, ZAWIKŁANIE SIĘ, ?RZEPY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.895 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

EUPELYCOSAURIA - TAKSON W OBRĘBIE RZĘDU PELYKOZAURÓW; PIERWSZE EUPELYKOZAURY POJAWIŁY SIĘ POD KONIEC KARBONU (WCZESNY PENSYLWAN; NP. RODZAJ ARCHAEOTHYRIS, A BYĆ MOŻE TAKŻE JESZCZE WCZEŚNIEJSZY PROTOCLEPSYDROPS) I REPREZENTOWAŁY ZALEDWIE JEDEN Z WIELU ETAPÓW UPODABNIANIA SIĘ DO SSAKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: EUPELYCOSAURIA - TAKSON W OBRĘBIE RZĘDU PELYKOZAURÓW; PIERWSZE EUPELYKOZAURY POJAWIŁY SIĘ POD KONIEC KARBONU (WCZESNY PENSYLWAN; NP. RODZAJ ARCHAEOTHYRIS, A BYĆ MOŻE TAKŻE JESZCZE WCZEŚNIEJSZY PROTOCLEPSYDROPS) I REPREZENTOWAŁY ZALEDWIE JEDEN Z WIELU ETAPÓW UPODABNIANIA SIĘ DO SSAKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EUPELYKOZAURY Eupelycosauria - takson w obrębie rzędu pelykozaurów; pierwsze eupelykozaury pojawiły się pod koniec karbonu (wczesny pensylwan; np. rodzaj Archaeothyris, a być może także jeszcze wcześniejszy Protoclepsydrops) i reprezentowały zaledwie jeden z wielu etapów upodabniania się do ssaków (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EUPELYKOZAURY
Eupelycosauria - takson w obrębie rzędu pelykozaurów; pierwsze eupelykozaury pojawiły się pod koniec karbonu (wczesny pensylwan; np. rodzaj Archaeothyris, a być może także jeszcze wcześniejszy Protoclepsydrops) i reprezentowały zaledwie jeden z wielu etapów upodabniania się do ssaków (na 13 lit.).

Oprócz EUPELYCOSAURIA - TAKSON W OBRĘBIE RZĘDU PELYKOZAURÓW; PIERWSZE EUPELYKOZAURY POJAWIŁY SIĘ POD KONIEC KARBONU (WCZESNY PENSYLWAN; NP. RODZAJ ARCHAEOTHYRIS, A BYĆ MOŻE TAKŻE JESZCZE WCZEŚNIEJSZY PROTOCLEPSYDROPS) I REPREZENTOWAŁY ZALEDWIE JEDEN Z WIELU ETAPÓW UPODABNIANIA SIĘ DO SSAKÓW sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - EUPELYCOSAURIA - TAKSON W OBRĘBIE RZĘDU PELYKOZAURÓW; PIERWSZE EUPELYKOZAURY POJAWIŁY SIĘ POD KONIEC KARBONU (WCZESNY PENSYLWAN; NP. RODZAJ ARCHAEOTHYRIS, A BYĆ MOŻE TAKŻE JESZCZE WCZEŚNIEJSZY PROTOCLEPSYDROPS) I REPREZENTOWAŁY ZALEDWIE JEDEN Z WIELU ETAPÓW UPODABNIANIA SIĘ DO SSAKÓW. Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

x