OSOBA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ ZABURZENIAMI WIDZENIA OBUOCZNEGO ORAZ ICH LECZENIEM ZA POMOCĄ ODPOWIEDNIO DOBRANYCH ĆWICZEŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ORTOPTYK to:

osoba, która zajmuje się zaburzeniami widzenia obuocznego oraz ich leczeniem za pomocą odpowiednio dobranych ćwiczeń (na 8 lit.)ORTOPTYSTA to:

osoba, która zajmuje się zaburzeniami widzenia obuocznego oraz ich leczeniem za pomocą odpowiednio dobranych ćwiczeń (na 10 lit.)ORTOPTYSTKA to:

osoba, która zajmuje się zaburzeniami widzenia obuocznego oraz ich leczeniem za pomocą odpowiednio dobranych ćwiczeń (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ ZABURZENIAMI WIDZENIA OBUOCZNEGO ORAZ ICH LECZENIEM ZA POMOCĄ ODPOWIEDNIO DOBRANYCH ĆWICZEŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.761

ROSA MIODOWA, GASTROLOG, BABA JAGA, WIEWIÓRKA, MUCHA, ZESPÓŁ BEHRA, HIPISKA, JEZIORO POLIHUMUSOWE, SZOWINISTA, SATELITA GEOSTACJONARNY, RAJTARIA, INGRESJA MORZA, FORMALISTA, SIEWKI, AWANGARDA, INTERESOWNOŚĆ, KOMPLEKS ARENOWY, PUŁAPKA MAGNETYCZNA, PELONEUSTES, KONTROLKA, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, CIELENIE, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, METAL, PHISHER, MIĘSOŻERCA, DREWNO TEKOWE, PARAWANING, ZMARŁY, LUGER, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, SYFON, PRZYPADEK, BAŁYK, AGREGAT EKONOMICZNY, SPÓŁGŁOSKA PRZYDECHOWA, KARYKATURALNOŚĆ, ZMIENNA, DYNAMIZM, CHOMIK DŁUGOOGONOWY, KASA REJESTRUJĄCA, BRÓG, REPETYCYJNOŚĆ, CÓRA KORYNTU, MERSYTEMA, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, BAJECZNOŚĆ, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, ASZKENAZYJCZYK, ZAGRANICZNIK, BECZKA, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, ERUDYTA, PEJZAŻ, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, RUNDA, BASEN OCEANICZNY, MASA KAJMAKOWA, CZĄSTECZKA FIZYCZNA, MANIPUŁ, KIR, SOLARKA, ANTYSEPTYK, BYSTROŚĆ, LATARNIK, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, BEZŻUCHWOWCE, GEODEZJA OGÓLNA, HALF-PIPE, HUTNICTWO, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, LENIWIEC, KOSMOLOGIA, NIMFA, DYLATACJA CZASU, KOŁTRYNA, WARUNEK LOKALOWY, DRAMAT EPICKI, TOKSYNA SINICOWA, KLIMAKTERIUM, GARNA, BEZIDEOWOŚĆ, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, INFORMACJA GENETYCZNA, RYGORYSTKA, KISIEL, DELIRIANT, CZTERDZIESTÓWKA, HANAFITA, NORKA, ASOCJACJE, BEZWYZNANIOWIEC, BOROWINA, FERRIMAGNETYK, RESET, POSTĘPOWANIE CYWILNE, TRYBUN, TYK, ŻELAZNE PŁUCO, DIAMAGNETYZM, TRZMIELOJAD, BANK EMISYJNY, UKŁAD BRZEŻNY, STOPOFUNT, IMPREGNATOR, ONTOLOGIA, RIGAUDON, SZARA MYSZKA, SUPERKOMBINACJA, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, KOREAŃCZYK, ORNITOLOGIA, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, CHŁODZENIE ABLACYJNE, BEZKRĘGOWIEC, PASO PERUWIAŃSKI, ATLANTYDA, ZŁOŻE OKRUCHOWE, SZACHY AKTYWNE, CASUAL, BARCZATKA ŚLIWIENICA, BOMBOWIEC STRATEGICZNY, BRAMOWNICA, SPŁATA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, CUDOTWÓRCA, CHOROBA GAMSTORP, WŁAŚCIWOŚĆ, DRAG, WYBIEG, HISTOPATOLOGIA, PŁYN ZŁOŻOWY, MISJA WERYFIKACYJNA, DENTYSTA, POWAGA, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, FINEZYJNOŚĆ, STYLIZATOR, MIOTEŁKA, DYPTYK, LEJ DEPRESYJNY, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, EMIGRACJA, ZAMSZ, TEORIA KATASTROF, LICZBA HIPERZESPOLONA, RUDAWKA ŻAŁOBNA, SYNDROM WILKOŁAKA, ŻMIJA KARŁOWATA, BEZBRONNOŚĆ, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE, NYLON, ROBIGROSZ, MAJÓWKA, WYWÓZKA, PONTICELLO, PODWIECZÓR, PROBANT, METAL CIĘŻKI, KRĄŻENIE DUŻE, SHIMMY, WSIOK, ŻABY BEZJĘZYCZNE, BRYŁA SZTYWNA, CZYSZCZALNIA, HELIOFIZYKA, KOSZT SPRZEDAŻY, SZWADRON ŚMIERCI, RADIOFOTOGRAFIA, PORZĄDEK KORYNCKI, LEŃ ŚMIERDZĄCY, DECYMA, KURSISTA, KONTAKT, ATOMISTYKA, GRUCHOT, KONKURSISTA, DZIEWKA, WIECZERNIK, PALARNIA, KOMPANIA REPREZENTACYJNA, KOŚĆ SKOKOWA, JAKOŚĆ ŻYCIA, PENETRACJA, KICHA, STRUNA GŁOSOWA, MIODOJAD MARMURKOWY, AERONOMIA, POŁUDNIOWY ZACHÓD, PERKOZ DWUCZUBY, KWALIFIKACJA, ZAWIADOWCA, KANAPA, BOA CZERWONOOGONOWY, SOS MUŚLINOWY, MONTAŻYSTA, CHOROBA UHLA, STAROGERMAŃSKI, FEBRA, DANAIDOWATE, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, TRÓJKĄT, ARAGOŃSKI, ŁĘG OLSZOWY, AEROLIT, REFORMATOR, JASKINIA LODOWA, APOSTOLSTWO ŚWIECKICH, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, CIELENIE SIĘ LODOWCA, GIL, BIAŁY WIERSZ, ASESOR, ŚCISŁY POST, MSZYCZNIK, HASŁO, MIKROWELA, HARMONIA, PERYMETR, PRZYBYTEK, KROKIET, NISZA NIWALNA, PINGLE, POMOC, IMPAS, ADLER, GRUPA ADDYTYWNA, FOTOGRAF, PLENNOŚĆ, NIEWIERNOŚĆ, MISTRZYNI, RZEŹNICZKA, BŁĘDNOŚĆ, KOSZĘCIN, RACA, REGRADACJA, FUTERKO, PRZYPRAWY KORZENNE, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, SOS MORNAY, SUFRAGANIA, REGESTRATOR, NAWALANKA, BARIERA ODŁAMKOWA, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, ŁUK ODRUCHOWY, WSPÓŁZIOMEK, ŁUK BLOCZKOWY, GIEŁDA SAMOCHODOWA, KUŚNIERCZYK, NALEŹLINA POSPOLITA, WALCOWNIA ZIMNA, ELEGANTKA, ALLEL RECESYWNY, LAMPA KARBIDOWA, JEŻOWIEC, BŁYSKOTKA, KROK PÓŁROZKROCZNY, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, CHASERKA, GANGSTERYZM, KORZONEK, RANA, REAGINA, OJCIEC CHRZESTNY, AMFORA, POLA ELIZEJSKIE, WSTECZNOŚĆ, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, KOMBINACJA, ROZKŁAD MAXWELLA, OKRUSZYNKA, ZASADA, EPIGENEZA, UKŁAD MOCZOWY, PŁYN SUROWICZY, NISKOŚĆ, WIEK NIEMOBILNY, FOTOGRAFISTA, KRĄŻENIE WROTNE, OTOLARYNGOLOGIA, MINIPIŁKA, ZAŁOM, OTRZEWNA, GOTÓWKA, PODUSZKA KURTYNOWA, FARMERYZACJA, PŁASKONOS, JĘZYK, ATOMISTYKA, BARIERA JĘZYKOWA, SOSNA CZERWONA, SOKOLSTWO, STATEK, OSOBOWE ŹRÓDŁO INFORMACJI, ?WŁOSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.761 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ ZABURZENIAMI WIDZENIA OBUOCZNEGO ORAZ ICH LECZENIEM ZA POMOCĄ ODPOWIEDNIO DOBRANYCH ĆWICZEŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ ZABURZENIAMI WIDZENIA OBUOCZNEGO ORAZ ICH LECZENIEM ZA POMOCĄ ODPOWIEDNIO DOBRANYCH ĆWICZEŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ORTOPTYK osoba, która zajmuje się zaburzeniami widzenia obuocznego oraz ich leczeniem za pomocą odpowiednio dobranych ćwiczeń (na 8 lit.)
ORTOPTYSTA osoba, która zajmuje się zaburzeniami widzenia obuocznego oraz ich leczeniem za pomocą odpowiednio dobranych ćwiczeń (na 10 lit.)
ORTOPTYSTKA osoba, która zajmuje się zaburzeniami widzenia obuocznego oraz ich leczeniem za pomocą odpowiednio dobranych ćwiczeń (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ORTOPTYK
osoba, która zajmuje się zaburzeniami widzenia obuocznego oraz ich leczeniem za pomocą odpowiednio dobranych ćwiczeń (na 8 lit.).
ORTOPTYSTA
osoba, która zajmuje się zaburzeniami widzenia obuocznego oraz ich leczeniem za pomocą odpowiednio dobranych ćwiczeń (na 10 lit.).
ORTOPTYSTKA
osoba, która zajmuje się zaburzeniami widzenia obuocznego oraz ich leczeniem za pomocą odpowiednio dobranych ćwiczeń (na 11 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ ZABURZENIAMI WIDZENIA OBUOCZNEGO ORAZ ICH LECZENIEM ZA POMOCĄ ODPOWIEDNIO DOBRANYCH ĆWICZEŃ sprawdź również:

człon nieruchomy mechanizmu ,
postać łuszczycy występująca głównie u dorosłych, o najcięższym przebiegu; wysiewowi zmian towarzyszy wysoka gorączka, osłabienie, zły stan ogólny, w części przypadków z zagrożeniem życia włącznie ,
rurki we włosach ,
Tigrisoma fasciatum - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae) ,
produkt rozkładu drewna ,
francuski malarz i grafik (1686-1755), prace do bajek La Fontaine'a, sceny polowań, portrety, kartony do gobelinów ,
Notoungulata - wymarły rząd prymitywnych ssaków kopytnych; żyły w okresie od kredy po plejstocen, zamieszkując Amerykę Południową i Północną oraz Azję ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
miasto i port we wsch. Tunezji nad Morzem Śródziemnym, ośrodek handlowy regionu uprawy oliwek ,
zaczerwienienie skóry na twarzy, często będące następstwem emocji, zmęczenia, gorąca albo mrozu ,
porządek, praworządność, dobrobyt ,
w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie ,
Falco columbarius columbarius - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku drzemlik (Falco columbarius) ,
muzułmanka walcząca z krzyżowcami ,
część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego ,
księżyc ,
Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w ,
Atypus affinis - gatunek pająka z rodziny gryzielowatych; jeden z trzech gatunków występujących w Polsce i będący pod ochroną prawną; gatunek ten zamieszkuje wyłącznie Europę i małe obszary Afryki Północnej, spotykany w południowej Anglii, Danii, sporadycznie także w Rosji, Szwecji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii i Algierii ,
wypiek, wypiekanie, pieczenie ,
podatek od spekulacyjnych transakcji walutowych, z którego dochód miał być przeznaczony na wyrównanie nierówności społecznych ,
biolog, specjalista od ekologii ,
proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera ,
sportowe spodnie męskie o krótkich bufiastych nogawkach ,
trójbok - figura geometryczna będąca wielokątem o trzech bokach; także kształt zbliżony do takiego wieloboku ,
ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w ,
pojazd silnikowy o małej mocy przeznaczony do wykonywania niewielkich prac manewrowych i ciągnięcia lekkich pociągów ,
w wiertnictwie; chwytak ząbkowy ,
straciła przyjaciela (w piosence) ,
samolot myśliwski lub pilot takiego samolotu ,
logika wolna od założeń ontologicznych, takich jak założenie niepustości dziedziny

Komentarze - OSOBA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ ZABURZENIAMI WIDZENIA OBUOCZNEGO ORAZ ICH LECZENIEM ZA POMOCĄ ODPOWIEDNIO DOBRANYCH ĆWICZEŃ. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x