RODZAJ NADZIEWANEGO PLACKA POPULARNEGO W KRAJACH ARABSKICH ORAZ BAŁKAŃSKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BUREK to:

rodzaj nadziewanego placka popularnego w krajach arabskich oraz bałkańskich (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BUREK

BUREK to:

człowiek prosty, bez manier, taki, który jest nieobyty w świecie, nie wie, jak zachować się na salonach, jest tym onieśmielony (na 5 lit.)BUREK to:

KUNDEL, KUNDUS (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ NADZIEWANEGO PLACKA POPULARNEGO W KRAJACH ARABSKICH ORAZ BAŁKAŃSKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.037

AKCELERATOR LINIOWY, BOURBON, PELOTA, STADION, BAŁWANICA, HARD PORNO, ŻELIWIAK, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, CHANGCHENGOPTERUS, JUNKERS, SZCZUROSKOK MEKSYKAŃSKI, PLEZJOZAUR, RENKLODA, KARTA MOBILIZACYJNA, DROGA RZYMSKA, KSIĄŻECZKA ŻEGLARSKA, ZASTRZALIN, PAGAJ, MOCZARA, CZYREŃ, BOŻNICA, PRZODUJĄCY USTRÓJ, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, TAJSTRA, EMBLEMAT, CHEMIA JĄDROWA, SICHRAWA, CZAPLA MALGASKA, GEODEZJA, SZTYLPA, BAMBUSOWCE, RAWIOLI, PSZCZOŁA SYCYLIJSKA, KASZA JĘCZMIENNA, PANEL, KIMA, RÓŻA, CHARYZMATYK, ŁOTEWSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, KOMIZM SYTUACYJNY, WIESZAR, EUKALIPTUS, ZACIERKA, SUPERMOCARSTWO, GIPS SZPACHLOWY, DŻUBBA, LEPTOCERATOPS, BOMBA, OLSZYNA, KOŚĆ, ŁUSZCZAK, SILUOZAUR, MARCHEW PO KOREAŃSKU, KRZYWOSZCZEĆ, TRZMIEL, LONT WOLNOTLĄCY, ATROCIRAPTOR, CLIPART, KENEL, NUNCZAKO, STRATYFIKACJA, RZEZAK, INTERIOR, ŚWIDROWIEC, HEKSODA, SOLANKA, TRAFIKA, ELEKTROCHIRURGIA, SKOCZE, BIAŁE WINO, AUTOPILOT, EMISJA WTÓRNA, FORMIŚCI, WIELKA JEDNOSTKA, JUSZNICA, SYSTEM PREZYDENCKI, DŻYN, FILOZOFIA JĘZYKA, KARABAN, RZĄD, SILOS RAKIETOWY, BUKMACHERKA, CERAMIKA, ROZUMOWANIE REDUKCYJNE, FEZ, GORZOWIANIN, BENTOS, BROŃ BIOLOGICZNA, KULTURA MUSTIERSKA, PŁASKORZEŹBA, TRZMIEL OZDOBNY, KLESZCZE MIĘKKIE, FEDROLOZAUR, KSIĘGA HODOWLANA, UNTERWALDEN, AKUMULATOR NIKLOWO-KADMOWY, STRZAŁKA MAŁA, SALWINIA BRAZYLIJSKA, CEKIN, WENATIKOZUCH, DROŻDŻE, BATERIA BIDETOWA, KURENDA, PANCERZ KOLCZY, FILM S-F, BORSUK, KITAJKA, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, STRÓJ KĄPIELOWY, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, PRZEWIERCIEŃ, FASOLA, LIKORIN, STERYLIZACJA, TORFOWIEC SPICZASTOLISTNY, SPEKTROSKOPIA ELEKTRONOWA, PELOTA, KOMPARATYSTYKA, ANALIZA KOSZTÓW, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, ZABUDOWA BLIŹNIACZA, PAWIAN ANUBIS, WZÓR SUMARYCZNY, DERYWAT, AMBROZJA, PARANG, CIĘŻKI BOMBOWIEC, CZASZA, ODNOWA BIOLOGICZNA, CHEMIA POWIERZCHNI, SILUMIN, OBIEKT SPORTOWY, POZŁOTNICTWO, WOJSKO KOMPUTOWE, OSTRONOGOWATE, UKULELE, MAŚLACZEK, KSOBNOŚĆ, OBROST, GOŁĄBEK, KURIERKA, FARMACJA STOSOWANA, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, DESKRYPCJA OKREŚLONA, CISTECEFAL, ANALIZA FINANSOWA, NIEDŹWIEDZIÓWKA, FUGAS, PASZTETNIK, UKŁAD SAMODZIELNY, WDŻ, WĘŻOWNICA, MILA NA GODZINĘ, LAWA TRZEWIOWA, ANTENA YAGI-UDA, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, PROTOHADROS, PROKSEMIKA, RYNEK WŁAŚCIWY, ŻÓŁW KASPIJSKI, PROTOKLEPSYDROPS, KALANDER, OPŁATA SKARBOWA, EUPELYKOZAURY, CZERKIESKA, PAŁKA, PIENIĄŻEK, CIAŁO NIEBIESKIE, EKONOMIA ROZWOJU, WSZECHŚWIAT, WYSMUKLICA, ARAGOZAUR, SFENAKODON, ZAUROZUCH, PĘCHERZ, IZOLACJA, KOTEWKA, GRA SIECIOWA, ALPAKS, DRIOPITEK, KOKIETNIK, PRAWO BANKOWE, KRWIŚCIĄG, SINOWENATOR, WYPRYSK KONTAKTOWY, SZWADRON ŚMIERCI, BENGALSKI OGIEŃ, MADURA, DYPTAM, KONTOTEKA, CZAKRA, JĘZYKI ANGLO-FRYZYJSKIE, KRZYŻÓWKA, FITOPATOLOGIA, BROŃ SAMOCZYNNA, BATON, FAKOMATOZA, KWIAT LOTOSU, OBLIGACJA ZAMIENNA, MOKRADŁOSZ, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, LAZARET, BURAK, MACZETA BOLO, GRZEBIENIOWIEC, ROLADA, TĘPOSZ, SAMOTKA, NIECKA BASENOWA, FETYSZYZM, SZABLONIK, CHLEB CHRUPKI, KOALICYJKA, MILICJA OBYWATELSKA, RUMIEŃ NAGŁY, TARAN, BENZYNA SYNTETYCZNA, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, BADIANEK, OŚWIĘCIM, SZTUKA LUDOWA, LAGER, TELESKOP ZWIERCIADLANY, PANTALONY, RAJA CZARNOBRZUCHA, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, KRAWĘŻNICA, ZWÓJEK, SUMAK, STACHANOWIEC, BIRMAŃSKI, PEONIA, WŚCIEKLICE, DŁUŻLIK, OSZCZĘDNOŚCI, ARBALET, WARMING, KRYSTALOCHEMIA, CZEKAN, ROGATEK, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, JĘZYK CHORWACKI, GOŹDZIK, NOCEK OSTROUSZNY, KURZOWIEC, EOMAMENCHIZAUR, AGROWŁÓKNINA, IWAN, BRAZILOZAUR, ZAJĄC, DRIP, GMACHÓWKA, HENR, PRĄD MORSKI, PIECHOTA WYBRANIECKA, ALBULOKSZTAŁTNE, RAMIENICA, PRÓCHNICZEK, ZŁOTOGŁÓW, HIPEASTRUM, ZŁOTOLITKA, SIERPNICA, SOSNA MASSONA, NANOHENR, ŚRODOWISKO, BALSA, SZYBKOZŁĄCZKA, KOŚĆ PODNIEBIENNA, BAWEŁNICA, KATALOG PRZEDMIOTOWY, ESPRINGOLA, MATATAN, JAMRAJ ZŁOTY, MECHANIKA KLASYCZNA, URONAUTES, GHEE, WOK, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, PRZYLEPKA, CZAPATI, JĘZYK KAFIRSKI, NIECKA ABLACYJNA, PIANOGAZOSTYLIKAT, KIBITKA, KNAP, KSIĘGA WÓJTOWSKA, DYFUZJONIZM, MINOKSYDYL, ZWIERAK MIKROFALOWY, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, EKOLOGIA, LAMPA CROOKESA, POWIEŚĆ S-F, PASKOWNIK ZMIENNY, JUTA, INFOMAT, MORENA ŚRODKOWA, KARTKA, ?IGŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.037 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ NADZIEWANEGO PLACKA POPULARNEGO W KRAJACH ARABSKICH ORAZ BAŁKAŃSKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ NADZIEWANEGO PLACKA POPULARNEGO W KRAJACH ARABSKICH ORAZ BAŁKAŃSKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BUREK rodzaj nadziewanego placka popularnego w krajach arabskich oraz bałkańskich (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BUREK
rodzaj nadziewanego placka popularnego w krajach arabskich oraz bałkańskich (na 5 lit.).

Oprócz RODZAJ NADZIEWANEGO PLACKA POPULARNEGO W KRAJACH ARABSKICH ORAZ BAŁKAŃSKICH sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - RODZAJ NADZIEWANEGO PLACKA POPULARNEGO W KRAJACH ARABSKICH ORAZ BAŁKAŃSKICH. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast