RODZAJ KADŁUBA MASZYNOWEGO W POSTACI KABŁĄKA LUB ZAMKNIĘTEJ RAMY O DWÓCH STOJAKACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JARZMO to:

rodzaj kadłuba maszynowego w postaci kabłąka lub zamkniętej ramy o dwóch stojakach (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JARZMO

JARZMO to:

podległość, niewola (na 6 lit.)JARZMO to:

uprząż dla bydła pociągowego (na 6 lit.)JARZMO to:

część mechanizmu napędowego (na 6 lit.)JARZMO to:

pierścieniowe umocowanie masztu w miejscu jego przechodzenia przez pokład (na 6 lit.)JARZMO to:

w elektrotechnice: nieuzwojony element przeznaczony do łączenia rdzeni elektromagnesu, transformatora itp (na 6 lit.)JARZMO to:

na szyi wołu (na 6 lit.)JARZMO to:

rama na karku wołu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ KADŁUBA MASZYNOWEGO W POSTACI KABŁĄKA LUB ZAMKNIĘTEJ RAMY O DWÓCH STOJAKACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.031

PORA, PUZANEK, ZIELONA KARTA, DRACHMA, GÓRA LODOWA, FRAK, ROZSZCZEP, CYSTA BAKERA, MASOŃSKOŚĆ, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, MODELARZ, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, OSTROGA, ANTRYKOT, SZAFOT, POSZEWKA, NIKANDRA, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, FORMA ODLEWNICZA, FILTR, FILAR, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, BURLESKA, ŁUSKA, RELIKT, KARTA TYTUŁOWA, EMISJA, SIERPOŃ, TRYSKAWKA SZKLANA, ZAWAŁ, KORNUTKA, PALUSZEK, LATANIE, NUŻENIEC, CHOROBA POPROMIENNA, PIŁKA MECZOWA, MITOLOGIZM, KET, RÓŻA BARYTOWA, SUPERNOWA TYPU IC, PIANISTYKA, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, GUAWA, RELIKWIA, MALUCH, PRZEWOŹNIK, CIECZ WYCZERPANA, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, EDYKUŁ, WELIN, MAKRAMA, STILON, RÓG, CZTEROSUW, SOPEL, LIZ, KUFF, KOŁPACZEK, JASKÓŁCZE ZŁĄCZE, BALSAM KANADYJSKI, DZIEGCIARZ, BANDYTYZM, UDERZENIE, ELEW, PIENIĄŻEK, JARZĄB, WAPOWIEC, WIELOPESTKOWIEC, WYCINEK, ADIANTUM WŁOSY WENERY, POZYCJA, GRZYB PIASKOWY, KOPRODUKCJA, PIÓRKO, WELUR, KORDONEK, DUPLIKACJA, BOGRACZ, NARKOTYZER, SZYPSZYNIEC, FLANSZA, FALKON, HARMONIKA, MAZUREK, UKŁAD CYFROWY, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, ROPOWICA KŁĘBU, CIASTO BISZKOPTOWE, CZŁON NADRZĘDNY, NIEWYCZUWALNOŚĆ, KORPUS, MIESZANINA, LAS, EGZONUKLEAZA, TRYPTYK, CZARNA MAGIA, PAKOWNOŚĆ, BIOTERAPIA, NURNIK, KANDYDEMIA, WŁOSÓWKA, PŁOMIEŃ, FUGA, OPIEKUN, PANNEAU, EGZEMPLARZ OKAZOWY, NAMORDNIK, GORSET ORTOPEDYCZNY, AMULET, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, CZŁON OKREŚLAJĄCY, VIOLA BASTARDA, TELEKONFERENCJA, WIENIEC, TWIERDZENIE CEVY, OŁTARZYK PRZENOŚNY, ENDOSKOP, CZUWANIE, GRÓD, PANCERZ, KOPALINA STAŁA, ZAPOJKA, CHOROBA DZIEDZICZNA, KŁOPOTEK, CZAS PRZYSZŁY PROSTY, FLUWIOGLACJAŁ, DIPEPTYD, CZAPRAK, RASTER, ZAWIS, KOMIN, POSTOŁ, WROŚNIAK, PĘCHERZ, KRZEMIAN WYSPOWY, KURAK, AGONISTA, TEHUELCZEZAUR, BROŃ JĄDROWA, ZAGĘSZCZACZ, POLEWKA, AFRO, KRYZA, SZCZUDŁO, WIĆ, LOJALISTA, NIEPEWNOŚĆ, SKUPINA, PROWINCJA, ACETYLENEK MIEDZI, PROPAROKSYTON, BAK, FARBA KLEJOWA, KRZYŻYK, STACJA POSTOJOWA, KASKADA, TRAMWAJ, TREPY, KONOTATKA, MCHY LIŚCIASTE, NAZWISKO MÓWIĄCE, SAMARA, METAL NIEŻELAZNY, DEKORTYKACJA, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, KASZTEL, WALUTA BAZOWA, LISTA, ESKONTO, BEZLIST, OSŁONOWOŚĆ, MALTA, ROZSADNIK, KROWA, SIATKA GEOGRAFICZNA, LUBASZKA, CHOCHOŁEK, KLAPA, CIĘGNO, BICZ BOŻY, WSPÓŁZAWODNICTWO, LISTWA, BIAŁACZKA SZPIKOWA, PLATFORMA CYFROWA, BATERIA, DROBNIACZEK, MIŁORZĄB, HELIKAZA, GIGANT, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, ETYKIETA, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, FIOLET GENCJANY, CHARYZMA, JAMRAJ, MONKONOZAUR, STANOWISKO PRACY, BAKTERIA ŚLUZOWA, TAPIR, OFICER, SÓL ORGANICZNA, TEATR MUZYCZNY, ANTOWIE, OBRZEŻKOWATE, SZWEDZKOŚĆ, GEST, WIATR, MIĘTÓWKA, RÓŻDŻKA, FAKT, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, PRZYCHÓWEK, CZYNNOŚĆ WYKONAWCZA, MADRAS, PERKAL, BRZEMIĘ, KLON, BACIK, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, LUZAK, OSTRONOS, KOLOKWIUM, STRONA, STAN DEPRESYJNY, PRZEPROST, AUGUR, KRÓL, DWUNITKA, KORDON, PRAWA POKREWNE, BARWA DRUGORZĘDOWA, SOS SOJOWY, GRENADYNA, AMBORELLA, NIBYJAGODA, IMPOTENCJA, ŚWIATŁO CZERWONE, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, MALARZ, KONGLOMERACJA, SERW, LAWA PODUSZKOWA, SZCZYTÓWKA, KOSMOS, KOSZÓWKOWATE, EUKRYT, UŁAMEK PROSTY, MATECZNIK, CZTEROTAKT, STEMPEL, PACHOŁ, SILNIK SPALINOWY, DZIEWKA, NIGER, SKLEPIENIE PALMOWE, ŁOBODA, MIKROMETR, BUTWA, NIEDOPASOWANIE, HIPOREFLEKSJA, TELEGRAF OPTYCZNY, NOTACJA, TEST, JĘZYK ANGIELSKI, SORGO ZWYCZAJNE, WARIACJE, AZALIA, OŚWIADCZENIE WOLI, DZIÓB, NARZAZ, MACHANIE RĘKĄ, MCHY WŁAŚCIWE, PIWO, ŚNIOT, WYROŚL, WYCHODŹSTWO, KLASTER PRZEMYSŁOWY, KAPITAN, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, SZASTAZAUR, PODSADNIK KULISTY, BZYGI, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, REZYDENT, KONKURENCJA, HELIKOPRION, SPENCER, KOSZÓWKI, PIEPRZ CZERWONY, DŹWIGNIA, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, OSTROGA PIĘTOWA, PŁACA ZASADNICZA, LASONOGI, ETEROFON, CZUANDONGOCELUR, ?DRUK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.031 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ KADŁUBA MASZYNOWEGO W POSTACI KABŁĄKA LUB ZAMKNIĘTEJ RAMY O DWÓCH STOJAKACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ KADŁUBA MASZYNOWEGO W POSTACI KABŁĄKA LUB ZAMKNIĘTEJ RAMY O DWÓCH STOJAKACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JARZMO rodzaj kadłuba maszynowego w postaci kabłąka lub zamkniętej ramy o dwóch stojakach (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JARZMO
rodzaj kadłuba maszynowego w postaci kabłąka lub zamkniętej ramy o dwóch stojakach (na 6 lit.).

Oprócz RODZAJ KADŁUBA MASZYNOWEGO W POSTACI KABŁĄKA LUB ZAMKNIĘTEJ RAMY O DWÓCH STOJAKACH sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - RODZAJ KADŁUBA MASZYNOWEGO W POSTACI KABŁĄKA LUB ZAMKNIĘTEJ RAMY O DWÓCH STOJAKACH. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x