HERBATA LUB KAWA Z FUSAMI, PODANA MAŁO ELEGANCKO, NP. W SZKLANCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLUJKA to:

herbata lub kawa z fusami, podana mało elegancko, np. w szklance (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PLUJKA

PLUJKA to:

inna nazwa drukarki atramentowej (na 6 lit.)PLUJKA to:

owad z rzędu muchówek (na 6 lit.)PLUJKA to:

dość duża muchówka składająca jaja w padlinę lub rany zwierząt larwy żywią się mięsem (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HERBATA LUB KAWA Z FUSAMI, PODANA MAŁO ELEGANCKO, NP. W SZKLANCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.390

SZAMPAN, KOMORA, SZAGRYN, KOLUMBARIUM, MIĘCZAK, LOŻA, DOMINATOR, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, OKRUCH SKALNY, KANU, ABORDAŻ, SKOMPROMITOWANY, CIAŁO NIEBIESKIE, ABOLICJA, MAŁA GASTRONOMIA, SUBWOOFER AKTYWNY, OMYŁKA, ANTYKADENCJA, FOSFORYT, CISZA PRZED BURZĄ, EŁK, JIM, BROŻEK, TRAWA PASTEWNA, WYPALENISKO, BORDER, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, JEDNOSTKA METRYCZNA, HETMAN NAKAŹNY, OWAD, GAJA, PLAN SYTUACYJNY, KRAN, SKŁAD PODATKOWY, BIAŁORUSKI, PROROK, ŁĄCZNOŚĆ, DŁUGODZIÓB, PRÓBA GENERALNA, POŁAWIACZ, ZACHŁYST, SZOPKARZ, OBRONA, DYSPOZYTURA, KREWETKA ELEGANCKA, LAMINAT, HAMERNIA, POKAL, REZEDA, WYRĘB, NAPIĘCIE, TEATR, ŁUK, ONELINER, SŁUP, BROŃ JĄDROWA, DYSALTERACJA, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, OPERATOR KABLOWY, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, OBCOWANIE PŁCIOWE, ORGAN, PRANIE MÓZGU, DEGENERACJA, SKÓRKA, PŁYWAK, KOŁACZYK, ŚRODEK KARNY, BASKINKA, SAJGONKA, UDERZENIE, BROŃ BIAŁA, SOCZEWKA, TWIST, DOCHTÓR, PARKAN, ŻUREK, WĄTEK, SQUAW, DZIELNOŚĆ, AGENT, BABUŚKA, BRANIE POD WŁOS, ŚWIĘTOKRADZTWO, PRZESTĘPNOŚĆ, LAMA, WAŁ, JESIOTROWATE, CZEBUREK, SUPERRAKIETA, BARSZCZ, CIĄŻA, ADIANTUM WŁAŚCIWE, CEL, KOŁYSANIE, GEEK, ZAWAŁ BLADY, MASZKARON, ŚLIZGAWKA, BULION, KARTA MOBILIZACYJNA, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, ŁUSKA, GAD, KIA, MAJONEZ, OKRZYK, SOS SOJOWY, JĘZYK, DODATEK RODZINNY, ARMATOR, TRANSMITER, DOMINACJA, BARWICZKA, SZPERACZ, SZAMANKO, OPLOT, ALIT, VOTUM, PAŃSZCZYŹNIAK, HOLOGRAM, WYCINEK, ATAK, EDYCJA, KONNICA, BYLICA, EMBRION, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, TERYNA, ILOŚĆ REFERENCYJNA, ZATRUDNIENIE, AKCJA, OCIUPINA, IDEACJA, HEMOROID, OPIS, PIĄTKA, OŚCIEŻE, RZEZAK, MIESZANIEC, SATYRYCZNOŚĆ, RADIANT, KILOMETRAŻ, ESKORTOWIEC, ALASKAN HUSKY, FOCH, BRZOZA, POWSTANIE, WARTOŚĆ NOMINALNA, DUPERELA, STARTER, GÓRNICA, WYZWANIE, PĘCHERZYK, RÓŻA BARYTOWA, ASFALT, BAJADERA, TRANSPOZYCJA, PESTO, FILM WOJENNY, RODZIMOŚĆ, CHRYJA, EKRANOPLAN, WĄSONÓG, RAKI, OSTATNI SAKRAMENT, LENIUSZEK, ZWARCIE, MODERNA, WAGA, DYL, GŁUCHY TELEFON, KAPOTAŻ, LUSTRO, LEJBIK, ODSYŁACZ, DIAGNOSTYKA, SPŁONKA, TRAP, WZORZEC, ŚMIERDZIEL, PRĄD BŁĄDZĄCY, CZŁON PODRZĘDNY, CIĄGUTKA, SPŁUKIWACZ, KOMPOTIERKA, AKCEPTOR, DEWELOPER, REGISTER, KOSMOGONIA, BEZGŁOWOŚĆ, CYKL WYDAWNICZY, PIWNICA, STOPIEŃ ETATOWY, ŁAPÓWKARSTWO, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, MASWERK, SIAD RÓWNOWAŻNY, WIGOŃ, LUZAK, IMPAS, PATROLOWIEC, KARIOLKA, WYPADEK JĄDROWY, LOG, BAJKA, PATRONAT, DŁUGIE RĘCE, PALATOGRAM, CZARNUCH, WANIENECZKA, PRODUCENT, KUMKWAT, PLATFORMÓWKA, WYGIĘCIE, FAB LAB, KAND, KRAB, TRAGEDIA, OŚMIOKROTNOŚĆ, ZŁORZECZENIE, KONWERTER, ŚPIĄCY KRÓLEWICZ, PEPSI, KALWARIA, SZPETOTA, PATENT, ŻYTO, SZEŚĆDZIESIĄTKA, URBARIUM, MASZYNA ELEKTRYCZNA, OKULARY, HLAK, DELOKALIZACJA, MAGNES, RUCH PRZYSPIESZONY, HORYZONT, EWOLUCJA KASKADERSKA, OBJAWIENIE, KREWETKA ATLANTYCKA, PALMETA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, POLE BITOWE, CHÓR, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, NESCA, ADIDAS, RANA, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, WYNAGRODZENIE, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, ZAPOJKA, HOSTIA, CIMELIUM, PLAŻA, KANAŁ PRZERZUTOWY, KANTOR, OBIEG, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, KLASTER, OPERA, TORU, AUREOLA, NAKŁAD INWESTYCYJNY, TKANKA STAŁA, BADACZ POLARNY, STANOWISKO, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, STRES OKSYDACYJNY, SYNDETIKON, DODATEK STOPOWY, HALA PERONOWA, ŁOBUZIAK, FUNKCJA, RABA, BONANZA, DUM-DUM, CIĄGUTEK, KOBIETA SPOD LATARNI, NIEDOJRZAŁOŚĆ, FUNKCJA GREENA, MANEŻ, TOREBKA, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, BORDER, SYGNATURKA, URYNA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, PRZEJAZD KOLEJOWY, LOT CZARTEROWY, NACISK, STACZ, RZĘSISTEK, ZNAKI, REPETYTYWNOŚĆ, BUM, NASTAWIENIE, ZABURZENIE, ISTOTA ŻYWA, ?TAPETA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.390 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HERBATA LUB KAWA Z FUSAMI, PODANA MAŁO ELEGANCKO, NP. W SZKLANCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HERBATA LUB KAWA Z FUSAMI, PODANA MAŁO ELEGANCKO, NP. W SZKLANCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLUJKA herbata lub kawa z fusami, podana mało elegancko, np. w szklance (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLUJKA
herbata lub kawa z fusami, podana mało elegancko, np. w szklance (na 6 lit.).

Oprócz HERBATA LUB KAWA Z FUSAMI, PODANA MAŁO ELEGANCKO, NP. W SZKLANCE sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - HERBATA LUB KAWA Z FUSAMI, PODANA MAŁO ELEGANCKO, NP. W SZKLANCE. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast