PROCES POZBAWIENIA LUB OGRANICZENIA PRAWA RZECZOWEGO (PRAWA WŁASNOŚCI, PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO CZY PRAWA RZECZOWEGO OGRANICZONEGO, JAK SŁUŻEBNOŚĆ, ZASTAW, HIPOTEKA) OKREŚLONEJ OSOBY NA MOCY INDYWIDUALNEGO AKTU PRAWNEGO I WYŁĄCZNIE NA CELE PUBLICZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EKSPROPRIACJA to:

proces pozbawienia lub ograniczenia prawa rzeczowego (prawa własności, prawa użytkowania wieczystego czy prawa rzeczowego ograniczonego, jak służebność, zastaw, hipoteka) określonej osoby na mocy indywidualnego aktu prawnego i wyłącznie na cele publiczne (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES POZBAWIENIA LUB OGRANICZENIA PRAWA RZECZOWEGO (PRAWA WŁASNOŚCI, PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO CZY PRAWA RZECZOWEGO OGRANICZONEGO, JAK SŁUŻEBNOŚĆ, ZASTAW, HIPOTEKA) OKREŚLONEJ OSOBY NA MOCY INDYWIDUALNEGO AKTU PRAWNEGO I WYŁĄCZNIE NA CELE PUBLICZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.999

NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, KAMIENICA, TYPOLOGIZACJA, PLURALIZM, ROZSZCZEPIENIE, ZMAGANIA, CHOROBA GENETYCZNA, KRATA KSIĘCIA WALII, OCZKO, FETYSZYSTA, PRZESŁONA, PLOMBOWIEC, EPOKA, DETAL, ETOLA, KAWALKATA, MURARKA OGRODOWA, PREPARAT CHEMICZNY, BIWA, TEST CIS-TRANS, AKWEN, CZEP, WAT, DEPREKACJA, HIPPIS, TRAWIENIE, MARGINESOWOŚĆ, POWIEŚĆ SF, ZIARENKOWIEC, SKAŁA WULKANICZNA, TYGIEL, KNEDLIK, BEŁT, IRYS, ŻURAWIK, ESZEWERIA, BALON, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, ADAGIO, KLAWISZ, ROZPAD, PERFORACJA, MEANDER, HUCULSKI, BIAŁY, MAKROPOLECENIE, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, EMALIA, SONDAŻ, PANORA, WERMUT, DZIESIĄTY, SINGEL, TUMBA, PLENIPOTENT, PAROKSYTON, PĘTO, ŁĄCZNIK, GŁADŹ, KRUŻ, ZASOBY, RZEKOTKA KRZYŻOWA, DACH ŁAMANY, KONTRALT, BIEDACZKA, NAGRANIE WIDEO, CHIMEROKSZTAŁTNE, B, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, MONOGAMIA, CHOCHOŁEK, UMOWA, WARTOŚĆ DODANA, DYLIŻANS, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, BAT MICWA, ŁAWA, KASZA, ALLEGRO, COASTER, UPGRADE, WJAZD, AKT NOTARIALNY, ROBOTY BUDOWLANE, ODPŁYW, BROSZA, ERG, KABINA, TRÓJKA, INTRATA, MEMORANDUM FINANSOWE, PLEKTRON, LUDZIE, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, ŁUPEK PARAFINOWY, TABLOIDYZACJA, SYSTEM EKSPERTOWY, DRZEWO GENEALOGICZNE, GUZIK, MIESIĄC, KAMIZELKA, BUT NARCIARSKI, TWARDA SPACJA, HIPOTEZA ZEROWA, RYZYKO OPERACYJNE, REWERSAŁ, KARA GŁÓWNA, GŁUPSTWO, SUBRETKA, KITEL, DRELICH, LICENCJA OTWARTA, KOZAK, HALA MASZYN, KOSMATOŚĆ, SPAMIK, UŻYTEK ZIELONY, MIKSER, KORZEŃ, OPERETKA, POCZTA ELEKTRONICZNA, POWROTNY ANALFABETYZM, WŁOSKOWATOŚĆ, POMÓR, FUNDUM, SASZETKA, ARMIA, STWORZENIE NIEBOŻE, CHWAST, SŁONINA, POSZKODOWANA, OBUCH, TONGA, KRYZYS, STATYKA, GRUPA NILPOTENTNA, DRUK BEZADRESOWY, RĘKAWICZNIK, BŁONICA NOSA, KONTENER, HACZEK, TOKSYNA SINICOWA, BEZPIECZEŃSTWO ZBIOROWE, ASEKURANT, TROJAN, ROGI, PRZYRZĄD, CZARTER, SQUATTER, INTELIGENCJA WERBALNA, WYŻYNA, ROZWÓJ, ŚMIETANKA, KOTLINA, HUTNIK, WALIDACJA, KUPON, PIERWOTEK, SERENADA, OBRAZ, OSPA, GŁUCHY TELEFON, CEREMONIAŁ, RĘKAWICA, WIKING, ELEWATOR, PĘTO, SAMOLOT BOMBOWY, EMPORA, ENTEROKOK, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, OKRUCH SKALNY, WĘŻOWNIK, FOTORECEPTOR, HALOGENEK ALKILOWY, PROCES CHEMICZNY, SERWETKA, SKORUPA, DZIURA, FAŁSZYZM, SYGNAŁ, DRUGA POŁOWA, MONOPOL, HISPANO, POSTAĆ, PIERWIASTEK CHEMICZNY, GRZEBIEŃ, BÓG, ŻYCIE, PANDANOWIEC, PASIERB, ŁONO, KRAJKA, PŁACA ZASADNICZA, LUWERS, BĘBEN, DOMEK, JASTRZĘBIE OKO, ŁĄCZE, KRUSZNICA, INFUZJA, FANDANGO, ANGARIA, KASKADA, FAKT PRAWNY, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, WODNICZKA, PIKIETA, OKULIZACJA, WARZONKA, MANTELLOWATE, LUSTRATOR, KRET, TAG, LEGALIZACJA PIERWOTNA, NARKOTYZER, OPŁATA CZYNSZOWA, JEŻ MORSKI, SMOCZA KREW, CZUBATY PAWIAN, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, FIRMA WYDMUSZKA, LAMPERIA, ODDYCHANIE TKANKOWE, SROGOŚĆ, ROZLEGŁOŚĆ, DWUDZIESTY PIĄTY, PIGMALIONIZM, MAKROKOSMOS, KOTŁOWNIA, BASILEUS, AMNEZJA, IDEOLOG, PŁAWKA, PLASTYKA, ŚMIERDZIUCH, FUNDUSZ PODSTAWOWY, WIADRO, CIĄGI, KOŁYSANIE, RZECZ PRZYSZŁA, BLIN, KARMEL, MACERACJA, STYPENDIUM SOCJALNE, NAGOLENNIK, BAGAŻOWY, MCHY WŁAŚCIWE, TARTAN, KULTUROWOŚĆ, CZUJKA, CZARNA KARTKA, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, DEKONCENTRACJA, ZESTAWIK, KLASTER, PARODIA, PĘTLICA, BAGGALA, KACZKA DZIENNIKARSKA, ZRZUT, NEON, FUNDAMENT, CZEREMCHA, KRUPON, AMORY, POJAZD ZABYTKOWY, PREDESTYNACJA, CHOROBA POPROMIENNA, UZYSK, NAUKA PRAWA, WAPORYZACJA, PONCZÓWKA, KAPUSTA KISZONA, OBIEKTYWNOŚĆ, PIŁA CZOPOWA, MISKA KLOZETOWA, ZDENERWOWANIE, EPONIM, HERB, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, OGNISKO, EMANUEL, DELFINY SŁODKOWODNE, DOBRO PUBLICZNE, DYWERSJA, SÓL, ZESTRÓJ INTONACYJNY, IZBA, POSTĘPOWANIE KARNE, NIEWINNA KREW, ŻYDOSTWO, POCISK ARTYLERYJSKI, ZIELENICE, DRESZCZ, SUMA KONTROLNA, OCZAROWIEC, USTNIK, KWATERA PRYWATNA, ?ECHOLOKACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.999 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES POZBAWIENIA LUB OGRANICZENIA PRAWA RZECZOWEGO (PRAWA WŁASNOŚCI, PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO CZY PRAWA RZECZOWEGO OGRANICZONEGO, JAK SŁUŻEBNOŚĆ, ZASTAW, HIPOTEKA) OKREŚLONEJ OSOBY NA MOCY INDYWIDUALNEGO AKTU PRAWNEGO I WYŁĄCZNIE NA CELE PUBLICZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES POZBAWIENIA LUB OGRANICZENIA PRAWA RZECZOWEGO (PRAWA WŁASNOŚCI, PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO CZY PRAWA RZECZOWEGO OGRANICZONEGO, JAK SŁUŻEBNOŚĆ, ZASTAW, HIPOTEKA) OKREŚLONEJ OSOBY NA MOCY INDYWIDUALNEGO AKTU PRAWNEGO I WYŁĄCZNIE NA CELE PUBLICZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EKSPROPRIACJA proces pozbawienia lub ograniczenia prawa rzeczowego (prawa własności, prawa użytkowania wieczystego czy prawa rzeczowego ograniczonego, jak służebność, zastaw, hipoteka) określonej osoby na mocy indywidualnego aktu prawnego i wyłącznie na cele publiczne (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EKSPROPRIACJA
proces pozbawienia lub ograniczenia prawa rzeczowego (prawa własności, prawa użytkowania wieczystego czy prawa rzeczowego ograniczonego, jak służebność, zastaw, hipoteka) określonej osoby na mocy indywidualnego aktu prawnego i wyłącznie na cele publiczne (na 13 lit.).

Oprócz PROCES POZBAWIENIA LUB OGRANICZENIA PRAWA RZECZOWEGO (PRAWA WŁASNOŚCI, PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO CZY PRAWA RZECZOWEGO OGRANICZONEGO, JAK SŁUŻEBNOŚĆ, ZASTAW, HIPOTEKA) OKREŚLONEJ OSOBY NA MOCY INDYWIDUALNEGO AKTU PRAWNEGO I WYŁĄCZNIE NA CELE PUBLICZNE sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - PROCES POZBAWIENIA LUB OGRANICZENIA PRAWA RZECZOWEGO (PRAWA WŁASNOŚCI, PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO CZY PRAWA RZECZOWEGO OGRANICZONEGO, JAK SŁUŻEBNOŚĆ, ZASTAW, HIPOTEKA) OKREŚLONEJ OSOBY NA MOCY INDYWIDUALNEGO AKTU PRAWNEGO I WYŁĄCZNIE NA CELE PUBLICZNE. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast