STAŁOŚĆ TEMPERATURY POWIETRZA PRZY WZROŚCIE WYSOKOŚCI LUB PODCZAS DANEGO PROCESU ATMOSFERYCZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IZOTERMIA to:

stałość temperatury powietrza przy wzroście wysokości lub podczas danego procesu atmosferycznego (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: IZOTERMIA

IZOTERMIA to:

zjawisko stałości temperatury powietrza wraz ze zmianą wysokości (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAŁOŚĆ TEMPERATURY POWIETRZA PRZY WZROŚCIE WYSOKOŚCI LUB PODCZAS DANEGO PROCESU ATMOSFERYCZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.978

SATELITA SZPIEGOWSKI, WSTĘGA MÖBIUSA, UPAŁ, PODBIERACZ, GRZBIET, SER, PROTEZA DENTYSTYCZNA, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, TAPETA, ASPEKT, FELER, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, PRZEDZIAŁ, PLAŻA, SZUKACZ, PERL, OSTOJA, DAMA, SERPENTYNA, RELIEF PŁASKI, URMIA, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, KIANG, BRZOZA OJCOWSKA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, LICENCJA POETYCKA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, JĘZYK GEOGRAFICZNY, OKNO, ESTRAGON, ADWENTYSTA, DZIRYT, WARSTWA, LAJKRA, ZDANIE, GORĄCE KRZESŁA, HAYDN, KOALICJANT, ANGIELSKI, KAJZER, AGATA, NOGA, ŁAZĘGA, PROCH BEZDYMNY, KRAJ, SYGNAŁ, CYKL GOSPODARCZY, NUTA, ZAJĘCZA WARGA, WEŁNIAK, UDERZENIE, EKSPANDER, BAZA PŁYWAJĄCA, KLON, ZAIMEK, KIBITKA, NOWELIZACJA, KREACJA, CIĘGNIK, DESKA RATUNKU, NISZA, BOCHOLT, OKREŚLNIK, STADIONIK, BURZA MÓZGÓW, STERYLNOŚĆ, REGUŁA, WIGILIA, SAMOTNA MATKA, KOŻUSZYSKO, PACJENT URAZOWY, DROŻDŻE, ŁÓŻKO, MADZIARSKI, PLASTYKA, BAMBO, KLUCZ TELEGRAFICZNY, DWORAK, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, WSPINACZKA SPORTOWA, ODRA, BŹDZINA, AKCENT, DRAMATYKA, EURYTMIA, WĘZEŁ TKACKI, KOMORA MINOWA, PERILLA ZWYCZAJNA, BOSS, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, ZNAK, CIASTECZKO, ŚWIDEREK, WOLE, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, MYDELNICZKA, KRAWĘDŹ, TRANSPOZYCJA, PROMIEŃ BETA, SKWARKI, WEZYRAT, CENA WYWOŁAWCZA, ŁUK TRIUMFALNY, INGUSZ, BEZPROBLEMOWOŚĆ, POLARNA CZAPA LODOWA, KANCONETTA, DACH ŁAMANY, MOBIL, OCIEPLENIE, LAMBREKIN, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, SZADŹ, HIPERTONIA, WYROCZNIA, SALA, ŁUPACZKA, MOŁDAWSKI, TABLICA, ZUPA, KOLIMATOR, CUG, KLERK, MINA MORSKA, WULKAN BŁOTNY, MALARSTWO IKONOWE, RELIKT, GŁUPSTWO, PLUJKA, PROMIENIOWANIE, EROS, DOSTAWA, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, FILAR, WĄTPLIWOŚĆ, KLASTER, EWOLUCJONIZM KULTUROWY, WIARA, OBELGA, OPUKIWANIE, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, BASEN, ZIELONE, NAWÓZ MINERALNY, IMPRESJA, VIP, ŻYŁKA, RÓWNONOGI, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, CZARNA MAGIA, GEEK, SPŁUKIWANIE, RACHUNEK ZDAŃ, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, DIATRYBA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, ROZMIARÓWKA, MELON, KRAJ, TRĄBA POWIETRZNA, PAPIER, KUCIE, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, SIWAK, MADŻONG, BIEGUN, OKRĘŻNOŚĆ, PLEWA, ENERGOELEKTRYK, LODÓWKA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, MELASA, MACICA, MALTA, ANITA, STACJA, ŚREDNIOPŁAT, PROTETYKA, TYTUŁ NAUKOWY, BRACHYCEFALIA, MALARZ, KANONIK, DRELICH, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, DWUDZIESTKA, STEP, PRZENIKALNOŚĆ MAGNETYCZNA, KONSULTANT, RACZYNA, CZTEROTAKT, HRABINI, KWARTET, ZIELONE, KONWERGENCJA, ARMARIA, OLEANDER, ROZDANIE, PAŃSZCZYŹNIAK, JEDNANE, KARTA, KOMPLEMENTARIUSZ, PRÓBA, WIZJA, CUG, HAFT, RZECZY OSTATECZNE, BETON ŻUŻLOWY, TŁOKA, WARIATKA, TEMPERATURA ZAPŁONU, NEKROMANTA, UKŁAD FIZYCZNY, BAGIETA, WYCHOWAWCZYNI, SMOCZEK, RAMA, PUSTAK, SPRZĘT MECHANICZNY, SYLWETKA, KAMIEŃ NERKOWY, GAZ ŁZAWIĄCY, PSALM RESPONSORYJNY, SŁUPICA, NAJDUCH, UKAZ, AUTOMOBILISTA, REGIMENT, DZIEŁO OTWARTE, DANONEK, STELLARATOR, SIARKA POPIOŁOWA, INFOMAT, STRZAŁECZKA, WŁADZUCHNA, TWAROŻEK, CHORÓBKA, PREZESKA, NAPĘD, KROPLA, PÓŁSIOSTRA, PRODUKCJA, FALC, OKRAJKA, POWIELACZ ELEKTRONOWY, GAŁKA, WARIACJA, OMEN, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, PÓŁKOLONIE, WIROPŁAT, OBJAWIENIE, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, ODSTRZAŁ, PAPRYKARZ, PLATFORMA CYFROWA, WĘGLIK SPIEKANY, WIATROWNICA, URAZ, KASKADA, ADIANTUM WŁOSY WENERY, RÓW MELIORACYJNY, GÓRA, CIMELIUM, GÓRA LODOWA, NIEREZYDENT, DUMPING, MARMURKOWANIE, POLISYNDETON, KOŁO POLARNE, SZEZLONG, BURLESKA, BEZWODNIK, KOMANDOR, KAZAMATA, PODJAZD, PRZEMOC, MOLINO, NOOB, KANTOR, SUPERNOWA, DIAKRYT, NASTAWA OŁTARZOWA, SOLARZ, MASER, WIDLICZKA, ASNYKOWIEC, OSPA, NADZIEWARKA, CZAPKA SPORTOWA, STROBILANT, NIEWYPARZONA GĘBA, GAMA, BAGAŻÓWKA, ARMIA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, ADRES, INFORMATYK, ?PĘCHERZYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.978 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAŁOŚĆ TEMPERATURY POWIETRZA PRZY WZROŚCIE WYSOKOŚCI LUB PODCZAS DANEGO PROCESU ATMOSFERYCZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAŁOŚĆ TEMPERATURY POWIETRZA PRZY WZROŚCIE WYSOKOŚCI LUB PODCZAS DANEGO PROCESU ATMOSFERYCZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IZOTERMIA stałość temperatury powietrza przy wzroście wysokości lub podczas danego procesu atmosferycznego (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IZOTERMIA
stałość temperatury powietrza przy wzroście wysokości lub podczas danego procesu atmosferycznego (na 9 lit.).

Oprócz STAŁOŚĆ TEMPERATURY POWIETRZA PRZY WZROŚCIE WYSOKOŚCI LUB PODCZAS DANEGO PROCESU ATMOSFERYCZNEGO sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - STAŁOŚĆ TEMPERATURY POWIETRZA PRZY WZROŚCIE WYSOKOŚCI LUB PODCZAS DANEGO PROCESU ATMOSFERYCZNEGO. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

x