ODBITKA Z NEGATYWU LUB POZYTYWU, KOPIA FOTOGRAFICZNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOPIA to:

odbitka z negatywu lub pozytywu, kopia fotograficzna (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOPIA

KOPIA to:

rzecz dokładnie odtworzona z oryginału (na 5 lit.)KOPIA to:

kserokopia - skserowany kolejny egzemplarz oryginału (na 5 lit.)KOPIA to:

skopiowana z negatywu, naświetlona i obrobiona taśma filmowa (dziś może to być też inny niż taśma nośnik), przeznaczona do wielokrotnego odtwarzania (na 5 lit.)KOPIA to:

podobizna, najczęściej wydrukowany wizerunek czegoś (na 5 lit.)KOPIA to:

rodzaj broni drzewcowej wywodzącej się od włóczni (na 5 lit.)KOPIA to:

w średniowieczu: podstawowa jednostka organizacyjna w ciężkozbrojnej jeździe rycerskiej (na 5 lit.)KOPIA to:

dany egzemplarz czegoś produkowanego seryjnie, zwykle używane w odniesieniu do nośnika tekstu kultury (na 5 lit.)KOPIA to:

w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej (na 5 lit.)KOPIA to:

broń drzewcowa z grotem i proporcem (na 5 lit.)KOPIA to:

odpis oryginału (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODBITKA Z NEGATYWU LUB POZYTYWU, KOPIA FOTOGRAFICZNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.217

ZAĆMA POURAZOWA, NAPÓJ WINOPODOBNY, DZIEWCZĘCOŚĆ, KRYNOLINA, ABRAZJA, ATLAS NIEBA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, STARZĘŚLA, KREW, POŻYCZKA, OGIEŃ KRZYŻOWY, KOMPLEKS ŻYTNI, KROKANT, DYKTATURA, PODBIERACZ, DRABINOWIEC MROCZNY, RESPONDENTKA, BOTY, BERŻERKA, LINORYT, WYDAWNICTWO ZWARTE, ENTOMOFAGI, PRZEKOZAK, POJĘCIE LOGICZNE, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, KONKATEDRA, WOLUMEN OBROTU, NORWESKI, SĘKACZ, OPERA, WYCHODŹTWO, MANIERKA, PŁOZA, BIOCHEMIA, EUROPEJSKOŚĆ, TABLETKA, RYGIEL, SMOLT, HALA, PRAWO MAJĄTKOWE, ZABYTEK, ZATOKA, KOSZULKA, DUSZA, KROPLÓWKA, ZAPYTANIE OFERTOWE, STOPIEŃ NAUKOWY, ZIEMIA ODNIESIENIA, STROIK, SZPARA, ZLEWNIA, ŚLĄSKOŚĆ, MACHANIE RĘKĄ, UCIOS, PRZEMYT PLECAKOWY, KOTEW, POWTÓRZENIE, PLUS, SEPTET, FAGOCYTOZA, CZARTER, CHIMEROKSZTAŁTNE, STRZELBA, KRAJKA, PODUSZKA POWIETRZNA, REAKCJA SPRAWCZA, FRAKCJA, TARYFA ULGOWA, DEGENERACJA, NASTURCJA, KEFALINA, KASETA, GRAFIKA WEKTOROWA, PODATEK, RZECZNIK PATENTOWY, RUTENIZACJA, WÓDKA, BLUZG, WASABI, TERCJA, CHOROBA DZIEDZICZNA, ANIOŁEK CHARLIEGO, POKRZYWDZONY, MISTRZU, PRZĘSŁO, OCZKO, TABLOIDYZACJA, SINIEC, ZAGŁÓWEK, KIT, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, RESKRYPT, MAŁY PALEC, PRĄTNIK SREBRZYSTY, ZDROJEK POSPOLITY, EKRAN AKUSTYCZNY, TRYMER, GWARA, KOTWICA, WYTWÓRCA, DERESZOWATY, ZASKARŻENIE, WŁAŚCIWOŚĆ, BAKTERIA, KONDOTIER, SCYT, VOTUM, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, TRASZKA GÓRSKA, SUBSTRAT, SZAŁAS, SZEWRON, PAŃSZCZYZNA, NACZYNIE OZDOBNE, PRZEGRYZEK, CHOCHOŁ, PNEUMATOLIZA, ŚRUBSZTAK, ŚWIATŁO ZIELONE, DODATEK MOTYWACYJNY, FUS, LINIA KOLEJOWA, CHEMOATRAKTANT, KAMERA, ALIANT ZACHODNI, PANTOGRAF, MNICH, WOSZCZYNA, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, FIGURA GEOMETRYCZNA, URSZULA, FOTEL GINEKOLOGICZNY, ODBIJACZ, WIELOKULTUROWOŚĆ, BANDAMKA, STEK, FILTR, TREPANG, PLAŻA, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, WSTAWKA, MIEJSCE, CZAPKA TEKTONICZNA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, PASZTECIK, JANE, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, KORKOWIEC, WIĘZADŁO, ODSIEW, KRIS, SALA, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, ISTOTA, SPOINA, PLAN SYTUACYJNY, CHOWDER, AROMAT, GRYPS, NIEWIERNOŚĆ, SUPERNOWA TYPU IC, WSPÓLNOTA, TENDENCJA ROZWOJOWA, PEDOFILIA, RADA, AGREGAT, FILM S-F, NÓŻ BOJOWY, TABU MILCZENIA, BAŁAMUTNICA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, POJAZD LATAJĄCY, PACJENT URAZOWY, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, CZEREŚNIA, KOPALINA SKALNA, WAFELEK, BASZŁYK, SZPILECZKA, ŻÓŁWIE, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, KORD, C, PŁYWACZEK, PERSONA, NIETOPERZ, PRZODOWNIK, NOODLE, RETRAKCJA, ŚLIWA, WIELOKĄT, JOSE, CHWAST, EWALUACJA SPLOTOWA, WĄTROBOWIEC, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, GABINET, OBŁOK SREBRZYSTY, OBWIĄZKA, KOTLARNIA, SYSTEMIK, OTRUCIE, HAUST, COŚ, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, SOS TATARSKI, GŁOWA, TONAŻ, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, DENDRODOA, HAPTOBENTOS, WIELKOŚĆ SKALARNA, ROZSTRZYGNIĘCIE, WIESZAK, ALUZJA, STWORZENIE NIEBOŻE, OLIWKOWATE, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, PLIK DŹWIĘKOWY, KOS, NIECHLUBNOŚĆ, ROZSZCZEPIENIE, SAMOAKTUALIZACJA, CYGARNICA, SADŹ, INDOS, GARDEROBA, NIERUCHOMOŚĆ, POZYCJA TESTOWA, ĆWICZENIE, METEOR, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, PEREŁKA, REGUŁA ALLENA, ZAGĘSZCZACZ, PASTYŁA, BAZYLIKA KATEDRALNA, SANKI, DRZEWO SOLITEROWE, ETYKIETKA, PASCHA, RAKSOLOTY, WYPRAWA, RACJONALIZM, CHRYZOFITY, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, MUZYKA CERKIEWNA, MENTALNOŚĆ, SCHAB, JĘZYK KAUKASKI, WIDELEC, SER PODPUSZCZKOWY, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, ODPRYSK, URLOP DZIEKAŃSKI, TIPI, GUMKA, KŁOSEK, KURS, WIDMO, BURZA PIASKOWA, INSTALACJA, KOŁNIERZ, PODATEK IMPORTOWY, ZATOR, OŁATKA, MOHRG, BENEFICJENT, KANAŁ, PIĘTRO, MATURKA, OBRAZOBURCA, PRZEWÓD RATUNKOWY, STANOWISKO PRACY, NIEWRAŻLIWOŚĆ, RÓŻANKA, KIERUNKOWSKAZ, MELON, KARŁOWATOŚĆ, LIMFOBLAST, BURGRAF, ZBAWCZYNI, PRZEPLOTKA, POJAZD, OSOBA, OLEJ, EKOLOGISTYKA, KLAG, GRA W BUTELKĘ, MASZKARON, PASSA, KASETON, PRZEKĄSKA, NIEDOPASOWANIE, KRUSZNICA, PŁYTKA POSADZKOWA, LINIA ZABUDOWY, WYMIAR, ?SER ŻÓŁTY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.217 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODBITKA Z NEGATYWU LUB POZYTYWU, KOPIA FOTOGRAFICZNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODBITKA Z NEGATYWU LUB POZYTYWU, KOPIA FOTOGRAFICZNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOPIA odbitka z negatywu lub pozytywu, kopia fotograficzna (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOPIA
odbitka z negatywu lub pozytywu, kopia fotograficzna (na 5 lit.).

Oprócz ODBITKA Z NEGATYWU LUB POZYTYWU, KOPIA FOTOGRAFICZNA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ODBITKA Z NEGATYWU LUB POZYTYWU, KOPIA FOTOGRAFICZNA. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast