NARZĘDZIE DO DOKRĘCANIA LUB ODKRĘCANIA ŚRUB, NAKRĘTEK ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLUCZ to:

narzędzie do dokręcania lub odkręcania śrub, nakrętek itp (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLUCZ

KLUCZ to:

przedmiot służący do otwierania zamków lub kłódek (na 5 lit.)KLUCZ to:

charakterystyczna formacja tworzona podczas wędrówki przez niektóre migrujące ptaki (na 5 lit.)KLUCZ to:

zestaw rozwiązań do zbioru zadań, wskazówek do interpretowania wyników jakiegoś testu czy sprawdzianu (na 5 lit.)KLUCZ to:

system znaków (często ukryty pod postacią jakiejś pojedynczej informacji) umożliwiający wykonywanie czynności kryptograficznych lub blok danych służący do szyfrowania informacji (na 5 lit.)KLUCZ to:

narzędzie techniczne służące do przykręcania i odkręcania śrub i nakrętek (na 5 lit.)KLUCZ to:

symbol graficzny notacji muzycznej, znak wyznaczający bezwzględną wysokość dźwięku na linii, na której się znajduje (na 5 lit.)KLUCZ to:

objaśnienie, komentarz, instrukcja do rozwiązywania zadań (na 5 lit.)KLUCZ to:

założenie, na którym oparto sposób prowadzenia lub rozstrzygania spraw; zasada; sposób podejścia do tematu (na 5 lit.)KLUCZ to:

element konstrukcji; często ozdobny szczytowy kliniec łuku lub niektórych typów sklepienia; zwornik (na 5 lit.)KLUCZ to:

środek, sposób na poradzenie sobie z czymś, rozgryzienie, zrozumienie czegoś (na 5 lit.)KLUCZ to:

narzędzie do nakręcania mechanizmu sprężynowego (na 5 lit.)KLUCZ to:

przycisk przy urządzeniu telegraficznym lub radiowym, dzięki któremu steruje się wysyłaniem lub przerywaniem sygnału (na 5 lit.)KLUCZ to:

najmniejsza formacja w lotnictwie, licząca od trzech do pięciu samolotów (na 5 lit.)KLUCZ to:

w różnych naukach przyrodniczych: wykaz zawierający systematykę (np. organizmów, minerałów), służący do ich oznaczania (na 5 lit.)KLUCZ to:

zespół majątków ziemskich, które są położone blisko siebie i znajdują się pod wspólnym zarządem (na 5 lit.)KLUCZ to:

element instrumentów strunowych - począwszy od skrzypiec, przez kontrabas, po gitarę - zamontowany najczęściej na główce, odpowiadający za strojenie (na 5 lit.)KLUCZ to:

szyk samolotów podczas lotu grupowego (na 5 lit.)KLUCZ to:

najmniejszy zespół taktyczny samolotów, część eskadry (na 5 lit.)KLUCZ to:

część eskadry, najmniejszy zespół taktyczny samolotów w powietrzu (na 5 lit.)KLUCZ to:

(ciesielski) element stalowy łączący elementy drewniane (na 5 lit.)KLUCZ to:

znak graficzny określający kształtem i umiejscowieniem bezwzględną wysokość symbolizowanych nutami dźwięków (na 5 lit.)KLUCZ to:

wsuwany do zamka (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NARZĘDZIE DO DOKRĘCANIA LUB ODKRĘCANIA ŚRUB, NAKRĘTEK ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.196

DOROBEK, ZAŁATWIANIE, ROZBIEG, PROJEKT, TRAŁ, SZAL, TRZECI, DRZEWOSTAN NASIENNY, TROMPA, STOS, REAKCJA JĄDROWA, KALIKO, FASOLA, SAMOCHÓD OPANCERZONY, PRZEKLEŃSTWO, BAT, PONCZÓWKA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, BLUZA, BEFSZTYK, SZYNA, KROSOWNICA WIZYJNA, KREM, SIAD, ODRĘTWIENIE, POŁOŻENIE, SKARPA, BILLBOARD, BERNARD, AKROBATYKA SPORTOWA, KASZUBSKI, GRONO, RATYSZCZ, TĘPICIEL, BABKA, HULAKA, UCHWYT, IWO, JEDEN, PÓŁKREW, SZARPANKA, ROPA, KARPLE, KORMA, DOSTĘP, SZYJA, NAWA GŁÓWNA, MORENA BOCZNA, PĘTELKA, RACJONALIZM, KOMPOTIERKA, TARTINKA, DYMISJA, BAT, CZOP ZATOROWY, ZRAZÓWKA, KONFIGURACJA, KALATOS, WIDMO, SZCZOTKA, WERMUT, GROTESKA, KROKIEW, KIEŁŻ, BARANECZEK, SMOCZA KREW, SZPONTON, SALA, WIATR, RUNA, PRZEDNÓWEK, ŚLEPA PRÓBA, METODA DELFICKA, PRĄTNIKOWCE, BAZYLIKA KATEDRALNA, KORDIAŁ, SEKSTET, INTERESOWNOŚĆ, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, NALEWAK, PRZEŁYKANIE, MOŻLIWOŚĆ, KANCELARYZM, TYGIEL, WIELOPIĘTROWIEC, BŁONA ZEWNĘTRZNA, ZNAK, HIPOREFLEKSJA, ROZTRUCHAN, PRĄTNIKOWCOWE, ENERGIA ELEKTRYCZNA, SIEKIERA, GLOSA, JAWNOGRZESZNICA, GÓRA LODOWA, BOBIK, WYKŁADOWCA, TAKT, POLEW, PATROLOWIEC, WIEŻA HEJNAŁOWA, WYNAGRODZENIE, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, BŁYSZCZYK, ŁAGIEW, OGNISKO, MASTYKS, ODKAŻACZ, ŻEGADŁO, MINIATURA, ZASTOINA, TOR, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, DEZETA, PRYMITYW, CANZONA, FUNKCJA GREENA, PATENT, NARTA WODNA, ZAKWAS, KOŁO RATUNKOWE, KOLUMBARIUM, AMFITEATR, ŚRODEK KARNY, DESKA SEDESOWA, EKSLIBRIS, ZAKON KONTEMPLACYJNY, DYSOCJACJA TERMICZNA, ROZKŁAD, KLUCZ SESYJNY, KRUPNIK, TAJNE KOMPLETY, FAŁSZERZ, BOBOWATE WŁAŚCIWE, EMFAZA, BŁYSK HELOWY, MASER, ASTRAGALOMANCJA, KURACJA SZOKOWA, BRAZYLIANY, POJAZD KONNY, KREDYT PAŃSTWOWY, SIEDLISKO, OLEFINA, SOLIDARNOŚĆ, MŁOT KAFAROWY, MRÓWKA FARAONA, PLUS, ANTENA YAGI, PŁATKI, SZTORMOWANIE, NACZYNIAK, KRET, LINIA PRZEMIANY, PULARES, SONG, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, KAND, LOT CZARTEROWY, ODPRAWA, JALAPENO, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, BÓR, OKO, ZATOKA, WIZERUNEK, ZAKŁAD, BRAMSEL, FOCH, ABORDAŻ, KONTYNGENT, ROZŁUPKA, DRUK ROZSTRZELONY, ZAKUTY ŁEB, ARKA, WIELOKĄT, WYZWANIE, KORYTO RZEKI, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, MINIATURA, KLASTER, BURGER, JERSEY, MŁAKA, FIOLET GORYCZKI, DOBRO POZYCJONALNE, KOLORYSTYKA, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, PRZYSŁÓWEK, KARYKATURALNOŚĆ, ZEŚWIECCZENIE, PŁASKOSZ, ARTYKUŁ, ZNAK INTERPUNKCYJNY, WĘGAR, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, FIGÓWKA, CAPINA, PSAMMOFITY, DESKA ŚNIEŻNA, BŁYSK, MORENA ABLACYJNA, CIELICZKA, BOCZNIK, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, ŁASKAWCA, PŁUŻYCA, HUBA SINIAK, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, DRAPACZ, TYRANEK, STRAWNOŚĆ, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, GŁUCHY TELEFON, SZKLIWO, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, OBIEKT, NIETZSCHEANISTA, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, PRZYSTRÓJ, PRZYWILEJ EMERYTALNY, ANTENA RAMOWA, FAKSYMILE, PRĄTNIKOWE, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, SAPROFAG, DŻEMIK, BUT, DŻAGA, LIST PASTERSKI, MARCHWIANE RĘCE, PŁOMYCZEK, BULIONÓWKA, KOLEGA, MCHY WŁAŚCIWE, KUMKWAT, NAKIEROWANIE SIĘ, RADIOODTWARZACZ, BAŃKA, BRYGANTYNA, ELIPSA, OBRÓBKA, EMANUEL, ABSOLUTYZACJA, ANALIZA, STEREOTAKSJA, IGIEŁKA, DZIABKA, OSIEMDZIESIĄTKA, ANILANA, KULTUROWOŚĆ, KATASTROFISTA, ŁUPEK SAPROPELOWY, IZBA, KOŁNIERZ, NOŻYCE, GLUKOMETR, SKRZYNKA, RÓJ, SŁUP, SARONG, KROPKOWANIE, OPASKA, AUTOMOBIL, CZYNNOŚĆ MANIPULACYJNA, ŻABKI, MOSTEK KAPITAŃSKI, RÓWNINA SANDROWA, WYMIANA, MATOŁEK, KALETA, SAMOOBRONA, AMUR, PAROKSYTON, KUDŁACZ, OMEN, LASKA, PRZEWRÓT, BRYTFANKA, CZARNA KARTKA, DOK, POŚWIĘCENIE, PSEUDOMORFIZM, BOTTOMLESS, DOMY, KWARTET, WACŁAW, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, TELESKOP, SPÓŁKA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, REFERENDUM LOKALNE, ZAGROŻENIE, BAŃKA, KOMIK, KOROWAJ, SEKS ORALNY, ?MARIO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.196 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NARZĘDZIE DO DOKRĘCANIA LUB ODKRĘCANIA ŚRUB, NAKRĘTEK ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NARZĘDZIE DO DOKRĘCANIA LUB ODKRĘCANIA ŚRUB, NAKRĘTEK ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLUCZ narzędzie do dokręcania lub odkręcania śrub, nakrętek itp (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLUCZ
narzędzie do dokręcania lub odkręcania śrub, nakrętek itp (na 5 lit.).

Oprócz NARZĘDZIE DO DOKRĘCANIA LUB ODKRĘCANIA ŚRUB, NAKRĘTEK ITP sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - NARZĘDZIE DO DOKRĘCANIA LUB ODKRĘCANIA ŚRUB, NAKRĘTEK ITP. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast