W ARCHITEKTURZE POMIESZCZENIE NA RZUCIE PÓŁKOLA, PÓŁELIPSY LUB WIELOBOKU, DOSTAWIONE DO BRYŁY ŚWIĄTYNI I OTWARTE DO JEJ WNĘTRZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ABSYDA to:

w architekturze pomieszczenie na rzucie półkola, półelipsy lub wieloboku, dostawione do bryły świątyni i otwarte do jej wnętrza (na 6 lit.)APSYDA to:

w architekturze pomieszczenie na rzucie półkola, półelipsy lub wieloboku, dostawione do bryły świątyni i otwarte do jej wnętrza (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ABSYDA

ABSYDA to:

w architekturze pomieszczenie na rzucie półkola, półelipsy lub wieloboku, dostawione do bryły świątyni i otwarte do jej wnętrza (na 6 lit.)ABSYDA to:

APSYDA; pomieszczenie w kościele zamykające prezbiterium lub nawę (na 6 lit.)ABSYDA to:

APSYDA; w kościele półkoliste lub wieloboczne pomieszczenie zamykające prezbiterium (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W ARCHITEKTURZE POMIESZCZENIE NA RZUCIE PÓŁKOLA, PÓŁELIPSY LUB WIELOBOKU, DOSTAWIONE DO BRYŁY ŚWIĄTYNI I OTWARTE DO JEJ WNĘTRZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.337

SĄD KOLEŻEŃSKI, REWOLTA, CZOŁÓWKA, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, KANCONETA, LYCRA, PLAGA, KWASZARNIA, EKRAN, RYBONUKLEAZA, SERW, EKSPERTKA, DZIKA KARTA, KONWIKT, AUTOBUS PRZEGUBOWY, PAS, JEZIORO RELIKTOWE, SPORT ZIMOWY, BŁAZENEK, STRZAŁECZKA, PAJĘCZAK, GREK, KABOTAŻ, KOPS, AFRYKAŃSKOŚĆ, REZERWA, DACH POGRĄŻONY, SZMATA, CYGANKA, WCIĄGARKA, ANGORKA, AKCJA IMIENNA, BADYL, STREFA BUFOROWA, ARKA, PUNKT WITALNY, KORZENIE, ROBOCIK, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, TRYLMA, TRANSEKT, NIEBO, BRUTTO, KUSKUS, ŁAŃCUSZEK, CZARTER, ANARCHIA, KONTUAR, BŁYSK, DEMOTYWATOR, PŁYN ETYLOWY, EKSPANDOR, MARATON, FATALIZM, WSPÓŁŻYCIE, MATERIAŁ SKALNY, TROJACZEK, SĘK, CZYŚCIOSZKA, KURKA ŻÓŁTA, RUG, MARAN, PĘDRAK, PROCES BUDOWLANY, WATERPROOF, PACIORKOWIEC, HODOWLA PIERWOTNA, MANEŻ, POLEWA, ANGLIK, SILNIK CZTEROTAKTOWY, NAKAZ, MUCHA MOKRA, MAJKA, TWIERDZENIE CEVY, PLOTER PŁASKI, KARABELA, PRÓBKA, DOSADNOŚĆ, JON, WULGARYZM, OTĘPIAŁOŚĆ, JEŻOWCE, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, PRÓCHNO, BRĄZOWNIK, CYKL FIGURALNY, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, JAPOŃSKI, RÓG, ARENDA, STOCZNIA, BALONET, KSIĘŻNICZKA, POMADKA, UJŚCIE, OBSERWATORKA, WINO, SZPRYCA, NIEZDOLNOŚĆ, MŁOTEK, FLUORESCENCJA, HULK, BLIŹNIACZOŚĆ, KARTAUN, CUDACZEK, STEROWNIK, FURGON, TEOKRACJA, SAKWA, INSTYTUT, MALINÓWKA, CIĘŻAREK, MLEKO W PROSZKU, UKŁAD ODNIESIENIA, KULA, ETOLA, NADZIENIE, AUTOBUS CZŁONOWY, SEŁEDEC, KAPSLA, USTA, RZECZ WNIESIONA, POWIASTKA FILOZOFICZNA, ŁOŻE, RZECZ NIERUCHOMA, LAPICIDA, UGNIATARKA, ZŁOCIEŃ, BROKER, ŚWIATŁO POSTOJOWE, PIEPRZ RÓŻOWY, BIAŁE PLAMY, ALIENACJA, REKOMPILACJA, SŁAWA, PLEUSTOFIT, WOLNY RODNIK, SKUNKS, WENTYLACJA MECHANICZNA, NIEPOROZUMIENIE, ZREKOMPENSOWANIE, POMOC, WYSTĘPOWANIE, KARKÓWKA, POR, WIERNI, KAJMAKAM, SPAMIK, DOM POSELSKI, BOMBER, OŚWIADCZENIE, STOPKA, BILL, ŁAPOWNICTWO BIERNE, OLĘDER, MAŁŻ, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, TYTUŁ PRASOWY, INTERWENCJA POSELSKA, NA JEŹDŹCA, INTERVIEW, OPĘTANIE, PURUSZA, MITOLOGIZM, OBIEKTYW, EFEKT SNOBIZMU, BURŁAK, MIESZANINA, PARA MINIMALNA, POJEDYNEK, LASKA MARSZAŁKOWSKA, STATUS SPOŁECZNY, JAMRAJ, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, BANKRUCTWO, VIP, SWORZEŃ, AUSZPIK, ODWACH, DOKTOR, REŻYSERKA, FONDUE SEROWE, INFORMACJA POUFNA, ARKADA, SANKI, COŚ NA ZĄB, TAKSYDERMIA, GRANATNIK, INTERPRETACJA, KOZAK, ROKOKO, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, WIERCIPIĘTKA, HOLK, KAMICA, BEATA, PRZEWODNICZĄCY, SALA, BARWA, CZUB, ANTOWIE, HYDROFON, DEZERCJA, MEDYCYNA SPORTOWA, KURACJA UDERZENIOWA, CUDOTWÓRCZYNI, KUDŁACZ, SZAL, POTENCJAŁ DZETA, AKROBATYKA, POLIKRYSZTAŁ, LIPOLIZA, INTRATA, MATRYKUŁA, KLIKER, ŁUG, ŚWIĘTOKRADCZYNI, PRZYKURCZ, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, WYRÓB MEDYCZNY, TWARZOWIEC, HOMOGENIZACJA, ZWARCIE, KOŁTRYNA, MERYSTEM, KONSOLA, RZEZAK, KAWIARKA, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, ZSZYWARKA, CZARNA LISTA, OLEFINA, CUKIER, WYMIENNIKOWNIA, TRAGIZM, SZESNASTY, PÓŁPROFIL, TERSIN, PRZELICZNIK, DRACENA, PODSTAWA, RETARDACJA, BUDKA, SEJSMOGRAM, PUNK ROCK, DEKLARACJA, PROFIT, ABSOLUTYZACJA, PŁOMYK, MIELIZNA, CIEMNIA, ŻARNIK, TRAGIZM, DZIUPLA, CHAŁTURA, LUBASZKA, ŁAKNIENIE SPACZONE, ALBUM, UKŁAD URBANISTYCZNY, UFNOŚĆ, OTWOREK, BERET, MAKINTOSZ, DOKUMENT LOKACYJNY, PRYMITYW, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, GERYLASI, MIECH, JASKÓŁKA, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, PRZYDAWKA, BODZIEC, WARSZTAT STRATEGICZNY, MODUŁ SERWISOWY, PANICHIDIA, REKOMENDACJA, PRZEDSIONEK, KHMER, SZKRAB, KIERKI, FUTRYNA, KULCZYBA WRONIE OKO, RURA GŁOSOWA, PIRANIOWATE, RUBELIT, INDEKS RZECZOWY, KAMIEŃ, IZBA, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, ELEMENT TOCZNY, KICAJ, PROMIENIOWANIE, NIECHLUJA, REFERENCJA, KĘS, FUTURE SIMPLE, KREACJA, ?JĘZYK CHIŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.337 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W ARCHITEKTURZE POMIESZCZENIE NA RZUCIE PÓŁKOLA, PÓŁELIPSY LUB WIELOBOKU, DOSTAWIONE DO BRYŁY ŚWIĄTYNI I OTWARTE DO JEJ WNĘTRZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W ARCHITEKTURZE POMIESZCZENIE NA RZUCIE PÓŁKOLA, PÓŁELIPSY LUB WIELOBOKU, DOSTAWIONE DO BRYŁY ŚWIĄTYNI I OTWARTE DO JEJ WNĘTRZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ABSYDA w architekturze pomieszczenie na rzucie półkola, półelipsy lub wieloboku, dostawione do bryły świątyni i otwarte do jej wnętrza (na 6 lit.)
APSYDA w architekturze pomieszczenie na rzucie półkola, półelipsy lub wieloboku, dostawione do bryły świątyni i otwarte do jej wnętrza (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ABSYDA
w architekturze pomieszczenie na rzucie półkola, półelipsy lub wieloboku, dostawione do bryły świątyni i otwarte do jej wnętrza (na 6 lit.).
APSYDA
w architekturze pomieszczenie na rzucie półkola, półelipsy lub wieloboku, dostawione do bryły świątyni i otwarte do jej wnętrza (na 6 lit.).

Oprócz W ARCHITEKTURZE POMIESZCZENIE NA RZUCIE PÓŁKOLA, PÓŁELIPSY LUB WIELOBOKU, DOSTAWIONE DO BRYŁY ŚWIĄTYNI I OTWARTE DO JEJ WNĘTRZA sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - W ARCHITEKTURZE POMIESZCZENIE NA RZUCIE PÓŁKOLA, PÓŁELIPSY LUB WIELOBOKU, DOSTAWIONE DO BRYŁY ŚWIĄTYNI I OTWARTE DO JEJ WNĘTRZA. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x