PUNKT ORBITY KSIĘŻYCA LUB SZTUCZNEGO SATELITY NAJBARDZIEJ ODLEGŁY OD CZEGOŚ, NP OD ŚRODKA ZIEMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

APOGEUM to:

punkt orbity Księżyca lub sztucznego satelity najbardziej odległy od czegoś, np od środka Ziemi (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: APOGEUM

APOGEUM to:

największa intensywność czegoś, bezmiar, np. apogeum głupoty, szczęścia (na 7 lit.)APOGEUM to:

jedna z apsyd; punkt na orbicie eliptycznej ciała okrążającego Ziemię, znajdujący się najdalej od Ziemi (na 7 lit.)APOGEUM to:

punkt orbity ciała niebieskiego najbardziej oddalony od Ziemi (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PUNKT ORBITY KSIĘŻYCA LUB SZTUCZNEGO SATELITY NAJBARDZIEJ ODLEGŁY OD CZEGOŚ, NP OD ŚRODKA ZIEMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.918

OBSŁUGIWANIE, ELANA, APHELIUM, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, ROŚLINA KOPALNA, GRUSZKA BOKSERSKA, CYWILKI, PENTAPTYK, CZEREMCHA, WYDATEK RZECZOWY, METABAZA, ANTROPOCENTRYZM, TYGIEL, NAKŁUCIE, SZTUKATERIA, GOŚĆ, BLENDA SMOLISTA, ZNAK MUZYCZNY, RUMUNKA, KAPELMISTRZ, USZKO, DEKLARACJA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, TORNADO, CHOCHOŁEK, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, KORKOWIEC, METFORMINA, KORONA, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, SPOTKANIE MODLITEWNE, SPODENKI, EPIZOOCJA, REMBRANDT, PODRYG, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, PROTEZA, ZARANIE, NIESTACJONARNOŚĆ, PSYCHOLOGIA, NIECZYNNOŚĆ, GRZYB SIARKOWY, KEM, GWASZ, POLARYZACJA JONOWA, WARIATKA, WELUR, DESZCZ, BRYTFANKA, SZPULA, UKŁAD CAŁKUJĄCY, KRYPTODEPRESJA, FAZA, ZGĘSTEK, CHRZEST BOJOWY, KONFESJA, ZAOPATRZENIE, GŁUCHY TELEFON, KACZKA KRAKWA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, EUROPEJSKOŚĆ, OFICJALNOŚĆ, GITARA KLASYCZNA, AMINOKWAS, CHUSTA, MIKROMIERZ, LINIA LOTNICZA, KORDON, OBÓZ, NIKIELINA, WYGŁOS ABSOLUTNY, BILLBOARD, PRZEWRÓSŁO, WYŻYNY, SELSYN, DZIESIĘCIOLECIE, TECZKA PERSONALNA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, HERBATA, KSIĘGA, POPRAWKA, BAKTERIA, DROGA BEZPRZETARGOWA, KURZYSKO, AZOLLA PAPROTKOWA, UNISONO, PIERWOCINA, KOSÓWKA, ROKOWANIA ZBIOROWE, SALETRA, OKO OPATRZNOŚCI, SZKLANKA, BADACZ POLARNY, KĘS, CHWAST, UZNANIE, NISZA, TERRANIE, ŚWIT, JAWNOGRZESZNICA, MANIFESTACJA, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, KLASTER, PROCES GEOLOGICZNY, POWIERNICTWO, PŁYTA DETONACYJNA, SOLIDARYZM, BROKAT, EKSPOZYCJA, BOKÓWKA, DEKLARACJA, KRAKOWIAK, NIEMIECKOŚĆ, PEDOFILIA, KLIN, SZASZŁYKARNIA, GWIAZDA NOWA, PRZEJAZD KOLEJOWY, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, DIABELSKOŚĆ, PLUSKWIAK WODNY, KOMORA NABOJOWA, MIMEOGRAF, NOMOKANON, GŁOWOCIS, OREGANO, PIROGRAFIA, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, KREPA, KURATOR, KILOWAT, TASZCZYN PSZCZELI, KREOL, PIERWSZY OFICER, PIĄTY, NIEGOTOWOŚĆ, WALIDACJA, ŚLEPY NABÓJ, MINIATURA, TRINIA, OLIWA Z OLIWEK, OBCISŁOŚĆ, DREN, LUTNIA, AFISZ, WEDGE, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, ROBOTA, UKŁAD PLANETARNY, ROZSZCZEPIENIE, PRZEWÓD RATUNKOWY, DOBYTEK, POLE ELEKTRYCZNE, ZGRZEWKA, KONGLOMERACJA, NIEŚWIADOMOŚĆ, SKRĘTNIK, POSTAĆ, MURARKA, LENIWOŚĆ, RADA, JOY, PUNKT, OLEJ, LATARNIA MORSKA, PODSTAWA, PIANISTYKA, PEWNOŚĆ, STATEK KOSMICZNY, LOBOTOMIA, ADOPCJA, ŚWIATŁO, KOMPENSATOR CIEPLNY, PORT MORSKI, OKRĄGŁOŚĆ, GIGANT, STANOWISKO, FAŁDA, WEDUTA, DEZAKTYWACJA, DETEKTORYSTA, ZAPOŻYCZENIE, KLIENT, GORSET, WSTĘP, PUKLERZ, ROZPRUWACZ, KRWAWNIK, BATAGURY, KOPUŁA PANCERNA, WYKRAWACZ, POWŁÓCZYSTOŚĆ, REGENERAT, CEROFERARIUSZ, AKCJA, NET, WIATROWNICA, FEJHOA, DĄŻENIE, WYZWOLICIEL, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, ROZMYSŁ, SZLIF BRYLANTOWY, POKREWIEŃSTWO, AUGUR, KLAPKA, REJON, PUNKT ROSY, OTĘPIENIE, NIEKLAROWNOŚĆ, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, PLANTACJA, PROJEKT, GATUNEK, ŁOTEWSKI, CUDEŃKO, NIECHLUJNOŚĆ, BAR, GALON, NALEŚNIK, NADZÓR INWESTORSKI, GUZDRALSTWO, AUTONOMICZNOŚĆ, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, KREACJA PIENIĄDZA, GWIAZDKA, DEFORMACJA, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, TONACJA, ZNACZNIK, KOSMOGONIA, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, GWAJAKOWIEC, OCHRONA ŚRODOWISKA, MIERNIK, POLEWA, JEDNOSTKA ASTRONOMICZNA, KOMPLETNOŚĆ, ŻYWIEC, GRZYB ATOMOWY, REWALIDACJA, KRAN, IRYS, PASEK, PRZEZNACZENIE, ZBRODNIA HITLEROWSKA, BON OŚWIATOWY, KREOLKA, GŁUPOTA, WOJSKA INŻYNIERYJNE, ŻAGIEW, ZAŁOM, BREAKDANCE, POMOC, WARSTWOWOŚĆ, WYNAGRODZENIE, CIĄG, LASONOGI, SŁONIOROŚL, TESSERA, HIERARCHIA, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, CHÓR, DNO, DUM-DUM, MIKROSTRUKTURA, CZARNY PUNKT, GRZYB, TRĄBA POWIETRZNA, HACJENDA, NIEMIECKI, LIPA, SENIOR, MARATON, INWEKTYWA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, UZBROJENIE, LUFA, MOŻLIWOŚĆ, PERFUZJA, EKRAN AKUSTYCZNY, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, SZTURMAK, AMUR, MEDYCYNA SPORTOWA, FUTRO, WŁOCHACZ, EKLIPTYKA, POCIĄGŁOŚĆ, CZABAN, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, KASA, WĄTEK, KATASTROFISTA, DYMISJA, PŁATEK, ?WIZJA LOKALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.918 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PUNKT ORBITY KSIĘŻYCA LUB SZTUCZNEGO SATELITY NAJBARDZIEJ ODLEGŁY OD CZEGOŚ, NP OD ŚRODKA ZIEMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PUNKT ORBITY KSIĘŻYCA LUB SZTUCZNEGO SATELITY NAJBARDZIEJ ODLEGŁY OD CZEGOŚ, NP OD ŚRODKA ZIEMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
APOGEUM punkt orbity Księżyca lub sztucznego satelity najbardziej odległy od czegoś, np od środka Ziemi (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

APOGEUM
punkt orbity Księżyca lub sztucznego satelity najbardziej odległy od czegoś, np od środka Ziemi (na 7 lit.).

Oprócz PUNKT ORBITY KSIĘŻYCA LUB SZTUCZNEGO SATELITY NAJBARDZIEJ ODLEGŁY OD CZEGOŚ, NP OD ŚRODKA ZIEMI sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - PUNKT ORBITY KSIĘŻYCA LUB SZTUCZNEGO SATELITY NAJBARDZIEJ ODLEGŁY OD CZEGOŚ, NP OD ŚRODKA ZIEMI. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x