PRZEN. PODKREŚLENIE CZEGOŚ, POŁOŻENIE NACISKU NA COŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKCENT to:

przen. podkreślenie czegoś, położenie nacisku na coś (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AKCENT

AKCENT to:

cecha wymowy polegająca na wyróżnieniu sylaby lub wyrazu (na 6 lit.)AKCENT to:

sposób wymawiania, wymowa (na 6 lit.)AKCENT to:

znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania (na 6 lit.)AKCENT to:

akcentowanie, wyróżnianie sylab lub wyrazów w wymowie charakterystyczne dla danego języka (na 6 lit.)AKCENT to:

nacisk na sylabę (na 6 lit.)AKCENT to:

wyróżnienie sylaby (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEN. PODKREŚLENIE CZEGOŚ, POŁOŻENIE NACISKU NA COŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.214

PREZENTACJA, ZGNIŁOŚĆ, ANALOG, WYBIERACZ, OBROST, RÓŻOWE SŁONIE, STYLISTA, RESIDUUM, ŚMIERDZIEL, DWÓJKA, PRZYWILEJ EREKCYJNY, PROFUZJA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, REALISTYCZNOŚĆ, PIERWORODZTWO, NUMER, HONOR, WSZECHMOC, POMOC, IDENTYFIKOWALNOŚĆ, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, WŁAM, ENUMERACJA, DRĘTWOTA, POCHŁANIACZ, ZAKŁÓCENIE, CYMES, RAPORT, RZESZOTO, ANIMUSZ, NATYWIZM, CHRZEST, OSTROŚĆ, ABSOLUTYSTYCZNOŚĆ, RESTAURATOR, ISTNOŚĆ, KOLEKCJONER, URAZ, OGLĄD, OSTATNI DZWONEK, CHLUBNOŚĆ, ZMIANA, PRZENOSICIEL, NIEWYPARZONA BUZIA, ŚCIANA, WSPÓLNOTOWOŚĆ, DELICJE, APLIKACJA, HEGEMONICZNOŚĆ, PAROKSYTON, JEDNOZNACZNOŚĆ, PODOSTATEK, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, MIĘKKOŚĆ, WSTRZYMANIE, ŻYCIODAJNOŚĆ, PODBITKA, REJON, HUK, NASZYWANIE, SAMOORGANIZACJA, WŁAŚCICIEL, CHIŃSKOŚĆ, RODZAJ, EKLEZJALNOŚĆ, DAR, PRZECIWIEŃSTWO, FARTUCH, KONSTYTUTYWNOŚĆ, OKAZAŁOŚĆ, PRIMA APRILIS, NIEWAŻNOŚĆ, ADAPTACYJNOŚĆ, MOŻNOŚĆ, UZDOLNIENIE, REKOGNICJA, REGULATOR, MIÓD, NIEPOSPOLITOŚĆ, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, ABOMINACJA, NIEMRAWOŚĆ, POWSTRZYMANIE, PRZECIWNIK, HORYZONT, BROŃ, ODCHYŁKA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, KĄPIEL, ZATRZYMANIE, OGIEŃ, DOPŁYW, RADYKALNOŚĆ, WARTOŚCIOWOŚĆ, POŚLEDNIOŚĆ, ZACZEPNOŚĆ, PROTEST, REMINISCENCJA, GRZECZNOŚĆ, PRZEDWIECZNOŚĆ, GŁUPOTA, NIEJASNOŚĆ, TWARDOŚĆ, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, NIESPEŁNIALNOŚĆ, PROFIL, WZIĘCIE POD WŁOS, SYMETRYCZNOŚĆ, NIEPRZYJACIEL, ROZGAŁĘŹNIK, UCHO IGIELNE, HISZPAŃSKOŚĆ, ELIMINACJE, MUR, NOMINALNOŚĆ, PRZYSWAJALNOŚĆ, SIEĆ, DŻUNGLA, WŁADCZOŚĆ, PAKOWNOŚĆ, PRZECZENIE, POWTÓRZENIE, WYPRAWIACZ, AFIRMACJA, PLUGASTWO, PODZIELNOŚĆ, ZWITEK, CZUWANIE, DESENIOWANIE, NIESŁUSZNOŚĆ, POWŁÓCZYSTOŚĆ, ADORACJA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, PROFANATORKA, NAGRODA, WSTRZYMANIE, NIEKOMPETENTNOŚĆ, WYŻ, SZKOŁA, WIDOWNIA, PRZEDMURZE, ŚMIECIUCH, ZBIÓRKA, PROTOTYPOWOŚĆ, TARYFA ULGOWA, KOPIARKA, MUZYKA, SYSTEMOWOŚĆ, BRUTALIZM, ZATRUCIE, CZUB, ARTYSTA, WZGLĄD, SZPATUŁKA, ZAMIENIALNOŚĆ, OBWÓDKA, PRZESŁANIE, ZAINTERESOWANA, DWUWARSTWOWOŚĆ, BEZCELOWOŚĆ, DUPERELA, WYKUP, KOSMOS, NASTĘPSTWO, NIEKOMERCYJNOŚĆ, KOŚCIELNOŚĆ, ŚLAD, PŁOMYK, KSZTAŁT, POŁOŻENIE, ROZSTRÓJ, POPITKA, EGOISTYCZNOŚĆ, NIENOWOCZESNOŚĆ, KAWAŁ, PASMO, PODKŁADKA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, WZOREK, TRAGIZM, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, SŁOWA, WYMIERNIK, WYKRAWACZ, ZDOLNOŚĆ, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, OBŁĘD, MEDIALNOŚĆ, RAMY, UZDOLNIENIA, RĘKA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, FORMA, MACHANIE RĘKĄ, KARTA, ANTYCYPACJA, NIEMIECKOŚĆ, SZCZĘKOT, NIEUŻYTECZNOŚĆ, KLEJARZ, HIMALAJE, PICOWNIK, PRZYSPIESZACZ, PRZEPYCHACZKA, TROISTOŚĆ, KANCIASTOŚĆ, DOMEK Z KART, NIELICZNOŚĆ, WYMIANA, ZAPISYWACZ, OSTATNI KRZYK MODY, BEZMIAR, EGZEKUCJA, DONIESIENIE, MAKABRA, RELACYJNOŚĆ, SIATKA, BRUDAS, OBSYPISKO, ZNAK, BEZGŁOŚNOŚĆ, NACISKANIE, WIDZENIE, PRACOWNIA, PAS, CENZURA, OBLEŚNOŚĆ, POLEW, PIEPRZ, OBLACJA, KATASTROFICZNOŚĆ, ROZCHWIEJ, KLUCZ WIOLINOWY, JASNOŚĆ, ADHEZJA, WYRAŹNOŚĆ, UBOGOŚĆ, AKCENT, DZIECIĘCTWO, KONSENSUALNOŚĆ, DWUSTRONNOŚĆ, ZAGADKOWOŚĆ, PLUGAWOŚĆ, TRĄBA JERYCHOŃSKA, NAPAŚĆ, ODSUWACZ, DROGA PŁCIOWA, KULA U NOGI, NIEUBŁAGALNOŚĆ, ULOTNOŚĆ, WYMIENIACZ, ENERGICZNOŚĆ, NIEDOZWOLONOŚĆ, PASMO, PODSYP, PRZEGLĄD, WŁAŚCIWOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ, SMAŻENINA, NAKŁUCIE, LEGAT, ZEWŁOK, ŁAPACZKA, ZNAK CZASÓW, CZTERDZIESTKA, DOBRE SŁOWO, ŁAPACZ, OBDZIERCA, CUDACTWO, MIŁOŚNICTWO, NIELOTNOŚĆ, DIABELSKOŚĆ, RAMY, KOŚĆ NIEZGODY, PRYWACJA, NACIĄG, MASKOTKA, SUBTELNOŚĆ, FOCH, DŻDŻYSTOŚĆ, KOPIA, WZGLĄD, ZGADYWACZ, PUSTELNICZKA, PRZEKŁADACZ, BRĄZOWNIK, DRWINA, CUDA-NIEWIDY, OBRÓT, UBYTEK, WOLNOŚĆ, ISKRA, MOTYWATOR, NIEOBLICZALNOŚĆ, PRZYPŁYW, PERLUSTRACJA, NADDATEK, TARCZA, TŁUMACZKA, ?WSTAWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.214 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEN. PODKREŚLENIE CZEGOŚ, POŁOŻENIE NACISKU NA COŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEN. PODKREŚLENIE CZEGOŚ, POŁOŻENIE NACISKU NA COŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKCENT przen. podkreślenie czegoś, położenie nacisku na coś (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKCENT
przen. podkreślenie czegoś, położenie nacisku na coś (na 6 lit.).

Oprócz PRZEN. PODKREŚLENIE CZEGOŚ, POŁOŻENIE NACISKU NA COŚ sprawdź również:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka ,
wal biały, Delphinapterus leucas - gatunek walenia z rodziny narwalowatych; zamieszkuje wody Arktyki i subarktyczne ,
żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) ,
(SAL'A); miasto w Słowacji nad Wagiem (kraj zachodniosłowacki), ośrodek przemysłu chemicznego ,
jezioro w Niemczech, u podnóża Alp Bawarskich, powierzchnia 82 km2, głębokość do 73 m ,
pojęcie prawnicze określające obronę własnej osoby lub własnych dóbr w sytuacji zamachu ,
każdy człon, który znajduje się pomiędzy innymi dwoma członami całości ,
utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów ,
malowanie statku mające na celu jego zamaskowanie ,
język, a w zasadzie grupa dialektów i etnolektów, używana przez mieszkańców północnej Grecji, Macedonii, Bułgarii Albanii, spotykany także na terenie Rumunii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny ,
w górnictwie; kloc drewniany w zewnętrznej części stosu ,
motyl z rodziny barczatkowatych, występujący na terenie całego kraju ,
sterowanie wiropłatami za pomocą drążka sterowniczego i elementów sterujących umieszczonych w głowicy wiropłatu ,
łatwopalne paliwo ,
człowiek przyjmujący bierną, obojętną postawę wobec życia ,
gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
mechanizm przenoszący ruch klawiszy na wentyle otwierające dopływ powietrza do piszczałek w organach ,
aparat radiowy umieszczony w jednej skrzynce z magnetofonem ,
niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe ,
rodzaj węgierskiego mięsnego ragout przyrządzanego z mięsa, grzybów i warzyw ,
gągoł, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północną ,
dystrybucja ciepła w obrębie budynku ,
Carex curvata - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
imię Stanek, dziewczyny z gitarą ,
zaprzęg na trzy konie ,
to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami ,
nagroda muzyczna przyznawana wydawnictwu za osiągnięcie przez nie określonego progu sprzedaży ,
ptak z rzędu długoskrzydłych, ze śliny i roślin buduje gniazda jadane pod nazwą jaskółczych; Płw. Indyjski, A. Sundajski, Cejlon, Nowa Gwinea ,
przyprawa, rodzaj pieprzu, wyrabiany z bardzo ostrej papryki Cayenne ,
kompozytor francuski (1892-1974); balety, symfonie, koncerty, utwory kameralne, pieśni, opery; 'Krzysztof Kolumb'

Komentarze - PRZEN. PODKREŚLENIE CZEGOŚ, POŁOŻENIE NACISKU NA COŚ. Dodaj komentarz

2+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast