PRZEN. PODKREŚLENIE CZEGOŚ, POŁOŻENIE NACISKU NA COŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKCENT to:

przen. podkreślenie czegoś, położenie nacisku na coś (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AKCENT

AKCENT to:

cecha wymowy polegająca na wyróżnieniu sylaby lub wyrazu (na 6 lit.)AKCENT to:

sposób wymawiania, wymowa (na 6 lit.)AKCENT to:

znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania (na 6 lit.)AKCENT to:

akcentowanie, wyróżnianie sylab lub wyrazów w wymowie charakterystyczne dla danego języka (na 6 lit.)AKCENT to:

nacisk na sylabę (na 6 lit.)AKCENT to:

wyróżnienie sylaby (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEN. PODKREŚLENIE CZEGOŚ, POŁOŻENIE NACISKU NA COŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.214

CHWYTAK, PRZYWILEJ EREKCYJNY, ODMIERZACZ, DZIWO, UNIWERSYTECKOŚĆ, OGIEŃ, LINEARNOŚĆ, PRZENOŚNIK, KORPORACYJNOŚĆ, KICZ, TRUDNOŚĆ, EKSKLUZYWIZM, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, WIĄZANIE, ROZMIESZCZENIE, WŁAŚCIWOŚĆ, DELIKATNOŚĆ, ZAPEWNIENIE, KOEDUKACYJNOŚĆ, TŁOCZYWO, KROPLA W MORZU POTRZEB, SMRODEK, WIĄZADŁO, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, STAN PSYCHICZNY, CZARNA DZIURA, OBOWIĄZEK, LEWOSKRĘTNOŚĆ, BIZNESIK, KOGUT, NIEWYPARZONA GĘBA, SŁODZIAK, SŁODZIAK, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, RESTAURACJA, KÓŁECZKO, WRZASKLIWOŚĆ, CZASOWNIK DITRANZYTYWNY, MODEL, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, STACJA PRZESYŁOWA, PIERWOCINA, OSTROŚĆ, OPISOWOŚĆ, SĄD, WIECHEĆ, POŻYTEK, NIEJEDNOZNACZNOŚĆ, SŁOWA, WNĘTRZE, ARCYDZIELNOŚĆ, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, OPIS, PRZENIKLIWOŚĆ, WĄTŁOŚĆ, PORUSZENIE, NIESTEROWNOŚĆ, BAŁWOCHWALCZYNI, WŁAMANIE, PRZYSMAK, BEZDENNOŚĆ, WIETRZNOŚĆ, SYSTEMOWOŚĆ, TREŚĆ, DELIBERACJA, WEKSLARZ, BŁYSK, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, PARA, FRASZKA, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, TOPÓR WOJENNY, POKOJOWOŚĆ, ŚLAD, SEKRET, WĄTŁOŚĆ, FALA, ODCISK PALCA, DOJŚCIE, SŁOWIAŃSKOŚĆ, PODSZEPT, NIEOBOJĘTNOŚĆ, SZCZĘKOT, REJESTRANT, NIEWYOBRAŻALNOŚĆ, WNIKLIWOŚĆ, RADZIECKOŚĆ, OSTROŻNOŚĆ, DESKRYPTOR, KOMENTARZ, PEŁNIA, WYRAFINOWANOŚĆ, OBUSTRONNOŚĆ, WYBIERACZ, RZADKOŚĆ, BYDLAK, NIEDOJRZAŁOŚĆ, BŁYSK, WYRAZISTOŚĆ, REGAL, RADYKALNOŚĆ, ŚWIADCZENIE, POWŁÓCZYSTOŚĆ, NAJEMCA, AZJATYCKOŚĆ, POZBYWANIE SIĘ, TYTULIK, DŁUŻNICZKA, CZWARTA CZĘŚĆ, WENTYL, KOŚLAWIEC, ŚRODEK, ZDROWOTNOŚĆ, KAPRYS, SEZAM, TEST, POŁYSK, KILKAKROTNOŚĆ, PODSZYCIE, PORTUGALSKOŚĆ, OKAZAŁOŚĆ, FUNDA, SPECYFIKACJA, DYGITALIZACJA, PRZEDMURZE, KUPIEC, NIECELOWOŚĆ, CIAŁKO BLASZKOWATE, DEPRECJACJA, ODBIÓR, ŚRODEK, STEMPEL, NIEOCZYWISTOŚĆ, DWORNOŚĆ, NASTAWANIE, STAN, EMFAZA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE, MASOŃSKOŚĆ, NERW, ŻARLIWIEC, RATY, STRONA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, OGRANICZNIK, ZNAKOMITOŚĆ, AGREGACJA, CHWIEJNOŚĆ, KOSZTOCHŁONNOŚĆ, WIDZIMISIĘ, FINISZ, DOPŁYW, PLUGAWOŚĆ, PENETRACJA, PŁOMYCZEK, PĘD, ZABYTKOWOŚĆ, ZASADA, NIEDOGAREK, ODCINEK, PIERWOTNOŚĆ, WIZUALIZACJA, SAMOBÓJCA, NIEKONKRETNOŚĆ, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, NIEKOMERCYJNOŚĆ, DRĘTWOTA, PRAGNIENIE, OSPALSTWO, PRZEGLĄD, FORMACJA, TRZEŹWOŚĆ, WYKRZTUSZANIE, CYFRYZACJA, MYJNIA, WYDMUCHIWACZ, ZBAWICIELKA, FANABERIA, SAMOREGULACJA, BEZCELOWOŚĆ, WIEK, EMIGRACYJNOŚĆ, ROZLEGŁOŚĆ, PRZETWÓRCZOŚĆ, SIATKA, MIŁOŚĆ, NIEZAMOŻNOŚĆ, POŁYKACZ, MATKA, UCISK, BAZA, MYJKA, KUCZKA, HONOR, MIARKA, ŚMIECIUCH, REJON, DOSTRZEGALNOŚĆ, PIĘCIOKROTNOŚĆ, MATERIAŁ, MALARSKOŚĆ, AKCENT RETORYCZNY, ŻYWIEC, ZUBOŻANIE, SWOBODA, BAJEREK, ATESTAT, ARCHITEKTURA, NIEDOBÓR, ZACHOWANIE, UFNOŚĆ, PRZYGOTOWANIE, OBRAZ, NIEWYGODA, PROGRESYWIZM, SUKCESYWNOŚĆ, IDIOTYCZNOŚĆ, MISKA, WYGODNICTWO, PARA, KORUPCJOGENNOŚĆ, AWARYJNOŚĆ, KOŚCIELNOŚĆ, POLIMODALNOŚĆ, UKRAIŃSKOŚĆ, EWOKACJA, DZIEŁO SZTUKI, MATCZYNOŚĆ, DEZAWUACJA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, PIĘKNOŚĆ, NIEPORZĄDNOŚĆ, ZNAK ZAPYTANIA, OBCISŁOŚĆ, ODCHYŁKA, NIEDOMIAR, ZAPIS, ŹRÓDŁO, MIEJSKOŚĆ, PODSTAWA, KOMPENSACJA, ADORACJA, SYGNAŁ, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, KOPIEC, KROK, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, ROZDZIAŁ, WYDMUSZKA, ROZPIERACZ, PODMIANKA, WYSYP, SKINIENIE, ŁATWIZNA, PŁONNOŚĆ, WZÓR, DRAPIEŻNOŚĆ, INKLINACJA, NIEJAWNOŚĆ, NIENEUTRALNOŚĆ, DETEKTORYSTYKA, OŚMIOKROTNOŚĆ, CHIŃSKOŚĆ, PĘTLA, KICHA, ZŁUDNOŚĆ, HIPOTEZA PERMANENCJI, OBIEKT, SŁOWO, NABOŻEŃSTWO, RANT, KOD IDENTYFIKACYJNY, NIENATURALNOŚĆ, EGZOTERYCZNOŚĆ, WŁOSKOŚĆ, DURNOŚĆ, PROPAGANDA, PODGLĄD, ZATRZYMANIE, CZERWONA KARTKA, WYPAŁ, RAMA, POTĘGA, ZAOKRĄGLENIE, DZIELNOŚĆ, WYBUCH, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ, NIEMIECKOŚĆ, DRYL, WYLĘGARNIA, DYFERENCJA, GLOBALNOŚĆ, ZMIENNOŚĆ, FAJNOŚĆ, ZATOR, NEGOCJACJA, CHRONICZNOŚĆ, NIECZYNNOŚĆ, ?PUDER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.214 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEN. PODKREŚLENIE CZEGOŚ, POŁOŻENIE NACISKU NA COŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEN. PODKREŚLENIE CZEGOŚ, POŁOŻENIE NACISKU NA COŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKCENT przen. podkreślenie czegoś, położenie nacisku na coś (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKCENT
przen. podkreślenie czegoś, położenie nacisku na coś (na 6 lit.).

Oprócz PRZEN. PODKREŚLENIE CZEGOŚ, POŁOŻENIE NACISKU NA COŚ sprawdź również:

drewno pozyskiwane z drzewa jesionu ,
mordercza furia ,
najważniejszy element procesu myślenia, porządkowania rzeczywistości ,
nadmierna powolność w działaniach ,
musical z Broadwayu ,
PARMEZAN ,
Aegotheles crinifrons - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny sowników (Aegothelidae) ,
rozłożenie światła i cienia w dziele malarskim, graficznym, rysunkowym lub fotograficznym, mające odzwierciedlić przestrzenność form ,
prezydent RP do 1995 ,
sposób wypowiadania się, wypowiedź wierszem; można za jej pomocą tworzyć utwór poetycki lub luźne, wierszowane fragmenty wypowiedzi ,
małe, krępe konie ,
piłkarz, napastnik m.in. Ruchu Chorzów, członek 'srebrnej' drużyny olimpijskiej z Montrealu, obecnie trener ,
skóroskrzydłe; rząd ssaków z fałdami skórnymi umożliwiającymi lit np. lotokot ,
nadmierna pewność siebie; bycie wyniosłym i pysznym ,
jedna z gwiazd w gwiazdozbiorze Bliźniąt ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
tryb pracy skrzyni biegów, w którym wał napędzany sprzęgnięty jest bezpośrednio z wałem wyjściowym, przełożenie takiego biegu jest równe 1 ,
stopień w grupie oficerów młodszych, w XVI w. zastępca hetmana ,
podatek, którego przedmiotem opodatkowania są środki transportu ,
broń obuchowa używana przez Turków i Tatarów ,
duży morski skorupiak pancerzowiec ,
samiec gęsi ,
imię Strasburgera ,
Rollandia rolland - gatunek ptaka z rodziny perkozów (Podicipedidae); zasiedla nizinne regiony południowej części Ameryki Południowej, wysokogórskie jeziora w Andach (tzw. Jeziora Puna) do wysokości 3500-4500 m n.p.m. oraz obszar wybrzeża Pacyfiku w Peru ,
czternasta rocznica; jubileusz jakiegoś wydarzenia obchodzony po 14 latach od dnia, w którym miało miejsce ,
okrągłe okno wypełnione witrażem i ornamentem maswerkowym umieszczone nad głównym portalem kościoła ,
busola służąca do mierzenia odchylenia magnetycznego ,
część radioodbiornika ,
występujące w okresie płodowym połączenie pomiędzy pniem płucnym a początkowym odcinkiem aorty zstępującej, służące do ominięcia krążenia płucnego ,
cecha czegoś, co jest cenne ze względu na wiek, treść, wartość, przechowywane w archiwum, pamiątkowe

Komentarze - PRZEN. PODKREŚLENIE CZEGOŚ, POŁOŻENIE NACISKU NA COŚ. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x