TO, ŻE KTOŚ ROBI COŚ NIECHLUJNIE, BARDZO NIEDBALE, BEZ PRZYKŁADANIA SIĘ, A NAWET NIE ZWAŻAJĄC NA POPEŁNIONE PRZY TYM BŁĘDY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIECHLUJNOŚĆ to:

to, że ktoś robi coś niechlujnie, bardzo niedbale, bez przykładania się, a nawet nie zważając na popełnione przy tym błędy (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIECHLUJNOŚĆ

NIECHLUJNOŚĆ to:

to, że ktoś nie dba o czystość i porządek w swoim otoczeniu, o schludność swojego stroju, wyglądu (na 12 lit.)NIECHLUJNOŚĆ to:

to, że coś wygląda niechlujnie, jest zrobione, przeprowadzone niechlujnie - bez dbałości o poprawność, wygląd, szczegóły; to, że coś świadczy o czyjejś niechlujności w wykonywaniu czegoś (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE KTOŚ ROBI COŚ NIECHLUJNIE, BARDZO NIEDBALE, BEZ PRZYKŁADANIA SIĘ, A NAWET NIE ZWAŻAJĄC NA POPEŁNIONE PRZY TYM BŁĘDY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.104

KUKU NA MUNIU, ROZSZCZEPIENIE WARGI, PILARZE, CAMORRA, PAT LEGISLACYJNY, STACJE ZLEWNE, TERRARYSTA, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, GEODEZJA SATELITARNA, TYGIEL, WIĘZIEŃ, WYWIAD, MANNA, JAZ RUCHOMY, KOD OGRANICZONY, PUDŁO, NADKRWISTOŚĆ, MACIERZ DOŁĄCZONA, PRZĘŚLIK, DIECEZJA, EDYL, PORWAK, PORTUGALSKI, SKROMNOŚĆ, NADBITKA, DISACHARYD, ŁATWOŚĆ, ODCZYNOWOŚĆ, PLUJKA, IDIOBLAST, SŁUGA BOŻY, ANTYFAN, ZAKRYSTIA, WIRTUOZ, CEMENTOWE BUTY, BEZWIETRZE, PEDAGOG, POTWORA, DRUK BEZADRESOWY, ROZGAŁĘŹNIK, SŁOWACYSTYKA, KULTYWAR, GRUPA ARYLOWA, PASAŻ, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, WNIEBOWSTĄPIENIE, MONTAŻ, SIAJA, STYCZNOŚĆ, MECHANIKA PŁYNÓW, SPÓŹNIALSTWO, KSYLOFON, GLINIASTOŚĆ, TURANOWIE, KLEJARZ, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, POJEMNIK, WPIERDOL, OCZY SZEROKO OTWARTE, ACHEIROPOIETOS, TOLERASTA, NOTARIUSZ, SKUPISKO, MAJAK, JĘZYK DRAWIDYJSKI, FILOLOGIA SERBSKA, WZROST, MULTIPLEKS, FIRMAMENT, BYSTROŚĆ, KANCELISTA, MAJSTERSZTYK, NAUKI O POZNANIU, HAMSUN, WSPÓLNY ZASÓB, WARUNKOWANIE, AHINSA, KNEBEL, MARKIZA, CUDZOŁOŻNICA, STRZAŁA EROSA, WIERSZ, GOSPODARKA WODNA, SOLNICA, SZELMA, SKŁADANKA, KAMIEŃ SŁONECZNY, ŻYŁA LĘDŹWIOWA, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, RODZINA JĘZYKOWA, POSTĘP TECHNICZNY, SYNDROM PARYSKI, DWUNASTKA, INSPEKT, NOWA TWARZ, ROWEREK BIEGOWY, PRZEKLEŃSTWO, FOTOEDYTOR, OBRZYD, SYFEK, AIDEOLOGICZNOŚĆ, IMADŁO ŚLUSARSKIE, GORZELNICTWO, NIEROZUMNOŚĆ, BIOLA, DOROŻKARSTWO, DRAMATYZM, MANIPULACYJNOŚĆ, ROZWÓJ ZALEŻNY, PODKÓWECZKA, IMPAS, GŁOS ELEKTORSKI, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, POWOLNOŚĆ, KOPERTA, ZAKRĘT, ŻOŁNIERZ CZĘSTOCHOWSKI, CENTRALA RYBNA, SIŁA LORENTZA, CZAS, PROCENT SKŁADANY, OWOC RZEKOMY, AWANTUROWANIE SIĘ, PLAKAT, OBRZYD, PRZEKUPKA, NOGA, ŁACINA, ASTROSPEKTROSKOPIA, MANIERYZM, ZŁOTY STRZAŁ, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, NOCEK ORZĘSIONY, SUBKOWY, CHOCHLA, SMOLUCH, EKWIPARTYCJA, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, TEMPERATURA ZAPŁONU, WYRÓB CUKIERNICZY, GARDEROBIANA, PIKNIK, ZASIEDZIAŁOŚĆ, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, MIKROWAGA, KOLĘDOWANIE, ETER KOSMICZNY, HIPOTEZA POMOSTOWA, ALTERNATYWA FREDHOLMA, MACA, SZEW, POLE MAGNETYCZNE, EKSPRES, JEDENASTKA, SAMORZUTNOŚĆ, CZEP, MOKROŚĆ, RAKIETKA TENISOWA, NAJEZDNIK, BIBLISTYKA, FERRIMAGNETYZM, GARDEROBA, SYNONIMIA CAŁKOWITA, WYGNANIEC, ANALIZA TECHNICZNA, OKRYCIE, KOLASA, GRAMATYKA, BONANZA, FINEZYJNOŚĆ, PORZĄDEK JOŃSKI, CIACHO, PŁYNNOŚĆ, MIESZACZ, PRĄD GALWANICZNY, UŻYTEK, DIABEŁ WCIELONY, BEZWŁADNOŚĆ, KRANIOTOMIA, ZWODNICZOŚĆ, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, PIERDU-PIERDU, CIAŁO ACETONOWE, PALCAT, SUKA, PODDANY, WYTRAWERSOWANIE, FESTON, REDA, ATTACHAT, MICHAŁOWICE, KUMOSZKA, GEOFIT RYZOMOWY, MAMUT KOLUMBIJSKI, DYSFONIA, NAWALANKA, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, ALKOHOLAN, MORZE CZARNE, GÓRNICTWO OTWOROWE, WYŻYNKA, KÓŁECZKO, IDEOGRAFIA, RAMFORYNCHOWCE, SEMANTYCZNE NADUŻYCIE, PERUKARSTWO, DWUCUKIER, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, POMYWAK, DRAPIEŻNIK, DRĘTWA, YGGDRASIL, CIEMNICA, TOCZEK, NIANIA, UKŁAD NIEINERCJALNY, POJNIK, SUBSTANCJA, OGŁOSZENIE, KASA ZAPOMOGOWA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ, PYLICA TALKOWA, FARMAKODYNAMIKA, GRUSZKA, LAMPKA WIECZYSTA, SONOMETR, JĘZYK IZOLOWANY, EKSPAT, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, OSKARŻENIE, SZEKSPIR, PLANETARIUM, TEREN ODKRYTY, MŁYNOWY, PŁAWNOŚĆ, KOZOJEBCA, CZUJNIK JONIZACYJNY, ANGIELSKOŚĆ, JAZDA BEZ TRZYMANKI, KOZA SAANEŃSKA, ZAPALNOŚĆ, KOŻUCH, INŻYNIER DUSZ, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, JUNIORKA STARSZA, MOLE, KONWENCJONALIZM, BALON, ŚRYŻ, NAUKI PENALNE, PROTETYKA, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, MASZERUNEK, FREATOFIL, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, ATASZAT, SYSTEM KONSORCYJNY, MAFIJNOŚĆ, GOMBROWICZ, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, WYDATKI MAJĄTKOWE, CZARA, PREZYDENCJALIZM, RÓG, KOLINEACJA PERSPEKTYWICZNA, KOTWICZNIKOWCE, ŚWIATŁA, WIEWIÓRECZNIKOWATE, FIGURA MYŚLI, CIERŃ, WYKONANIE, KOKOSOWY INTERES, FIZYKA PLAZMY, KÓZKI, SPĘKANIE, PRZYWODZICIEL DŁUGI, FOTOGRAF, CZŁOWIEK PIÓRA, KOŃ WŁODZIMIERSKI, JĘZYK, GÓRKA, MACEDONIA, OBŁOK SREBRZYSTY, ŻUBR NIZINNY, SZKATUŁA, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, PISUM, ROZKŁAD, DYNAMIKA, WYSTĘPOWANIE, PIERDOLNIK, EWANGELIA, CZUBEK, PROTOLOGIA, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, AEROLIT, GARBATY ANIOŁ, WĘŻORYBOWATE, NIEOCZYWISTOŚĆ, ?KASA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.104 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE KTOŚ ROBI COŚ NIECHLUJNIE, BARDZO NIEDBALE, BEZ PRZYKŁADANIA SIĘ, A NAWET NIE ZWAŻAJĄC NA POPEŁNIONE PRZY TYM BŁĘDY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE KTOŚ ROBI COŚ NIECHLUJNIE, BARDZO NIEDBALE, BEZ PRZYKŁADANIA SIĘ, A NAWET NIE ZWAŻAJĄC NA POPEŁNIONE PRZY TYM BŁĘDY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIECHLUJNOŚĆ to, że ktoś robi coś niechlujnie, bardzo niedbale, bez przykładania się, a nawet nie zważając na popełnione przy tym błędy (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIECHLUJNOŚĆ
to, że ktoś robi coś niechlujnie, bardzo niedbale, bez przykładania się, a nawet nie zważając na popełnione przy tym błędy (na 12 lit.).

Oprócz TO, ŻE KTOŚ ROBI COŚ NIECHLUJNIE, BARDZO NIEDBALE, BEZ PRZYKŁADANIA SIĘ, A NAWET NIE ZWAŻAJĄC NA POPEŁNIONE PRZY TYM BŁĘDY sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - TO, ŻE KTOŚ ROBI COŚ NIECHLUJNIE, BARDZO NIEDBALE, BEZ PRZYKŁADANIA SIĘ, A NAWET NIE ZWAŻAJĄC NA POPEŁNIONE PRZY TYM BŁĘDY. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

x