OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA, KTÓRA Z POWODU SWOJEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NIE MOŻE WYKONYWAĆ NIEKTÓRYCH CZYNNOŚCI, PRAC, ZAWODÓW ITD - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INWALIDA to:

osoba niepełnosprawna, która z powodu swojej niepełnosprawności nie może wykonywać niektórych czynności, prac, zawodów itd (na 8 lit.)KALEKA to:

osoba niepełnosprawna, która z powodu swojej niepełnosprawności nie może wykonywać niektórych czynności, prac, zawodów itd (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA, KTÓRA Z POWODU SWOJEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NIE MOŻE WYKONYWAĆ NIEKTÓRYCH CZYNNOŚCI, PRAC, ZAWODÓW ITD". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.975

MĘDRZEC, KLUBOWICZ, KARBOKSYL, LILIPUTKA, NIEUWAŻNOŚĆ, CÓRA KORYNTU, LICZBA AUTOMORFICZNA, BAKAŁARZ, HOMOGENIZATOR, EKSPREZYDENT, KUPON PODARUNKOWY, GŁUCHOTA WRODZONA, NIEWYPAŁ, PTASZEK, SZNAPS, SAMODZIERŻCA, IMPERATOR, PĘDRAK, DZIEWIĘTNASTKA, IZBA DEPUTOWANYCH, ALUZJA, KRYTERIUM ULICZNE, WRÓŻBIARSTWO, TYKA, NIESPEŁNIALNOŚĆ, PÓŁWYSEP, KURATORKA, STOPIEŃ RÓWNY, BAZYLIKA KATEDRALNA, ASESOR, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, DŁUŻNICZKA, WODA, DUSZYCZKA, REHABILITACJA, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, MAŁOLETNOŚĆ, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, PODSKARBI WIELKI, NEANDERTAL, STARCIE, PLANKTON POLITYCZNY, KONIK, BELKA STROPOWA, ATEUSZ, MCV, EKSPERTKA, EDYCJA, NOWORUSKI, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, NIESKUTECZNOŚĆ, LEGWAN KAMELEONOWATY, TUŁACZ, EJEKTOR, PATRYCJAT, WIATRÓWKA, POTĘGA, PASYWIZM, POCHŁANIACZ, MAJSTERKLEPKA, MECENAS, LEADER, SUCHAREK, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, TELEROBOTYKA, DYSK LOKALNY, MONOMER, PREMIA TECHNOLOGICZNA, ROGATNIK, MAKROPOLECENIE, AGAWOWE, PUDDING, NIMFA, STAŁA FARADAYA, TEORIA FISHERA, KIEROWCA, ANALIZA KONKURENCJI, MONSTRUM, FUNKCJA ZANIEDBYWALNA, TABU MILCZENIA, FAJECZKA, CIĄGNIK ZRYWKOWY, PEREŁKA, PROLETARIUSZ, SUPERIOR, POŚCIELÓWKA, NIEPIŚMIENNOŚĆ, GRUNTÓWKA, POMOC SPOŁECZNA, TRZECIA CZĘŚĆ, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, OBÓJ MIŁOSNY, SUPOZYCJA, TRADYCJONALISTA, MENISK, TŁO, UKRES, DRYFT GENETYCZNY, PODGARDLE, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, SYSTEM ORGANÓW, ŚPIĄCZKA, NIEOCZYWISTOŚĆ, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, ŚMIESZKA, KONKURENTKA, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, BLEFIARZ, NEOTENIA, PRZEKLEŃSTWO, ZAGRANICZNIK, INTERMEZZO, NIESTABILNOŚĆ, NIESTACJONARNOŚĆ, REAGENT, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, LOTNIK, OBIEGNIK, GOL KONTAKTOWY, AMNEZJA WSTECZNA, DYZUNITA, BEZSIŁA, POPIJAŁA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, KOMITET KOORDYNACYJNY, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, LINIA PRZEMIANY, CHWYT PONIŻEJ PASA, KRÓWKA, POSIADACZ ZALEŻNY, ABSTRAKCJA, KREACJONIZM, TREL, KOBIERZEC, PUCH, KANIBALIZACJA, ROZBRATEL, DALEKOWIDZTWO, PCHEŁKI, MIKROWAGA, ZMIERZCH CYWILNY, WIĘZADŁO, MIM, PODUSZKA, ROZPRAWA, TOWARZYSZ NIEDOLI, SENSACJA, KROPLA W MORZU, KAZUISTA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, NIĆ, PŁYWAK, CZARNUCH, OPERATOR, RACA, CZIRLIDERKA, OCEAN, EKSTRAKLASA, WIHAJSTER, SKITOURING, RZECZY OSTATECZNE, FARBOWANY LIS, RZUT, PROSZEK DO PIECZENIA, CHOMIK, TREND HORYZONTALNY, DOSTĘP WARUNKOWY, BĄBEL, KARBONATYT, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, BEZPOWROTNOŚĆ, LEKTOR, WYPRAWIACZ, LORI WYSMUKŁY, NASTAWA OŁTARZOWA, PACZKA, FUNKCJA ADDYTYWNA, RTS, UNIWERSALNOŚĆ, ZIOMUŚ, MIZERIA, OBER, POTENCJA, WŁÓCZYKIJ, MODEL NIEPARAMETRYCZNY, MŁYNOWY, SKĄPIARZ, PEDEL, FIDEIKOMISARZ, PUNKTACJA KANADYJSKA, MAŁGORZATKA, PUŁAP PRAKTYCZNY, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, EWANGELICYZM, PARTIA, MLON, PROFESJA, CZASOWNIK MODALNY, MAŹ PŁODOWA, HUCULSKI, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, IMPLIKANT ISTOTNY, ZAĆMA PODTOREBKOWA TYLNA, PARAFASZYSTA, TYTAN, DEPTAK, VIOLA DA BRACCIO, MŁÓDKA, SPIRALA, WIRUS DENGI, NIEPRZYJACIÓŁKA, BASEN, EWANGELIZATORKA, RÓŻA RÓŻAŃCOWA, SZKOŁA PONADPODSTAWOWA, HIPISKA, ODWÓD, NIEOBYCZAJNOŚĆ, POKER ROZBIERANY, UMOWA ADHEZYJNA, TYTUŁ NAUKOWY, ZMIANA, ANTYKWARK, OŚLA GŁOWA, EUBAKTERIE, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, ŁOPACIARZ, MAGIZM, WOLNA AMERYKANKA, MATKA, TYP SPOD CIEMNEJ GWIAZDY, KOPERTA, PRYWACIARZ, ŚLEPY TOR, GŁOWNIA PYŁKOWA, RUCHY ROBACZKOWE, NOOB, COB, MAGNAT, SYF, TOKSYNA SINICOWA, ZWODZICIEL, VOTUM SEPARATUM, WELON, STRZAŁA, DOGRYWKA, DIELS, KONDOLENCJE, ELEMENT, OLIWA, SKOWYT, CIELĘ, WRAK CZŁOWIEKA, FIZYK, UKŁAD RÓWNAŃ, BRZYDACTWO, DING, STUDZIENKA, DELFIN HEKTORA, FABULARYZACJA, PRĄŻEK, ŚWIDEREK, OBIETNICA WYBORCZA, ROZDZIELCA, KOMŻA, OBRÓT PODATKOWY, OSZUKANIEC, KREOL, GEODEZJA NIŻSZA, TAKSIARA, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, PRZEDODWŁOK, KOK, PLASTOMER, WYDRA, RODZAJ GRAMATYCZNY, CIEPŁO, MOC WYTWÓRCZA, GRAWITON, TELEKS, ŻARLIWIEC, MACIERZ TRANSMITANCJI, KOMUNAŁKA, OBWINIONY, PRAWICOWIEC, ATLANTYDA, USIŁOWANIE, KUCANY, URAZ PSYCHICZNY, KONTENER, SYSTEM ARGENTYŃSKI, AREOGRAFIA, RÓWNIA POCHYŁA, KONTO DEPOZYTOWE, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, LUSTRACJA MAJĄTKOWA, ?DZIEWCZYNA Z SĄSIEDZTWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.975 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA, KTÓRA Z POWODU SWOJEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NIE MOŻE WYKONYWAĆ NIEKTÓRYCH CZYNNOŚCI, PRAC, ZAWODÓW ITD się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA, KTÓRA Z POWODU SWOJEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NIE MOŻE WYKONYWAĆ NIEKTÓRYCH CZYNNOŚCI, PRAC, ZAWODÓW ITD
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INWALIDA osoba niepełnosprawna, która z powodu swojej niepełnosprawności nie może wykonywać niektórych czynności, prac, zawodów itd (na 8 lit.)
KALEKA osoba niepełnosprawna, która z powodu swojej niepełnosprawności nie może wykonywać niektórych czynności, prac, zawodów itd (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INWALIDA
osoba niepełnosprawna, która z powodu swojej niepełnosprawności nie może wykonywać niektórych czynności, prac, zawodów itd (na 8 lit.).
KALEKA
osoba niepełnosprawna, która z powodu swojej niepełnosprawności nie może wykonywać niektórych czynności, prac, zawodów itd (na 6 lit.).

Oprócz OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA, KTÓRA Z POWODU SWOJEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NIE MOŻE WYKONYWAĆ NIEKTÓRYCH CZYNNOŚCI, PRAC, ZAWODÓW ITD sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA, KTÓRA Z POWODU SWOJEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NIE MOŻE WYKONYWAĆ NIEKTÓRYCH CZYNNOŚCI, PRAC, ZAWODÓW ITD. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

x