Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA, KTÓRA Z POWODU SWOJEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NIE MOŻE WYKONYWAĆ NIEKTÓRYCH CZYNNOŚCI, PRAC, ZAWODÓW ITD

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INWALIDA to:

osoba niepełnosprawna, która z powodu swojej niepełnosprawności nie może wykonywać niektórych czynności, prac, zawodów itd (na 8 lit.)KALEKA to:

osoba niepełnosprawna, która z powodu swojej niepełnosprawności nie może wykonywać niektórych czynności, prac, zawodów itd (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA, KTÓRA Z POWODU SWOJEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NIE MOŻE WYKONYWAĆ NIEKTÓRYCH CZYNNOŚCI, PRAC, ZAWODÓW ITD". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.869

GACEK WIELKOUCH, HIPERMETROPIA, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, FILM ODWRACALNY, SKARPETKA, ASTER GAWĘDKA, FRYWOLNOŚĆ, WĄS CZUCIOWY, GENERACJA, CUKIER PROSTY, GŁĄB, KWAS BEZTLENOWY, ARNIKA GÓRSKA, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, LITERA KSIĘŻYCOWA, TRWONICIEL, PIŁA, BRAT POLSKI, DOPPELGANGER, ODTWÓRCA, ZASYP, POBRATYMSTWO, NIESAMOISTNOŚĆ, MUGOL, PONAGLENIE, ZAPYLENIE, ROBEREK, COKÓŁ, RACHUNEK BIEŻĄCY, DUPA BLADA, OSŁUPIENIE, ASYRYJSKI, ERUDYTA, NIEPROPORCJONALNOŚĆ, TURAS, MOCZYGĘBA, GŁODOWANIE, KOLUMNA UWIĘZŁA, WZIERNIK, MACIEJ, POZYTYWIZM LOGICZNY, NIEPOJĘTOŚĆ, KAPŁAN, SYRENI ŚPIEW, RACJONAŁ, POSTAĆ LITERACKA, WODA POZAKLASOWA, OSIEMNASTKA, BALOWICZ, LUSTRO, BRYJKA, OŚLICA, WAŁECZEK, ARTYSTKA, ANTYDOGMATYZM, DOBRO WOLNE, TŁO, SPIŻARNY, TON HARMONICZNY, MERYTORYKA, OSOBA TRZECIA, PROMINENT, POKRYWA, DOPEŁNIENIE, OBŻARCIUCH, USŁUGODAWCA, WYBIJACZ, MENTOR, WYRAŻENIE NIEOZNACZONE, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, OBBLIGATO, SPOWALNIACZ, TUBULOPATIA, ŁATA MURARSKA, DIETA ASPIRYNOWA, MIEJSCOWA, GAD, SIATKA, TOREBKA, MAJSTER-KLEPKA, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, RAMADAN, SARONG, SUBREGION, BEZKASTOWIEC, STRONA, ADEPTKA, KARTKA, BOMBER, USŁUGI SPOŁECZNE, JAWNOGRZESZNICA, KIJANKA, ZGROMADZENIE NARODOWE, KOCIOŁEK, PRZEWÓD GOŁY, KŁĘBEK NERWÓW, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, CHUDOŚĆ, PRZECIWNICZKA, DEMIURG, BOT, RUDZIELEC, NEGOCJACJA, KONSTRUKCJA, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, KOLEŻANKA PO FACHU, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY, CIELISTOŚĆ, ZIELONE, PODMIOT GRAMATYCZNY, CIĄG TECHNOLOGICZNY, POSKROMICIEL, MÓWNICA, DÓJKA, MISKA, MISTRZ CEREMONII, OKAP, OSTATNIA, UBRANIÓWKA, DELACJA, SPECJALIZANT, BŁONA ODWRACALNA, BURDON, TRAFNOŚĆ, NERW, LISTOPAD '89, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, SIDLISZ PIWNICZNY, MOCZYMORDA, DROGA LOKALNA, PIERIEDWIŻNIK, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, CZYSTKA ETNICZNA, SAWANT, POSKRAMIACZ, SZTYBLETY, HERETYCZKA, CINKCIARZ, MĘTNOŚĆ, ABLEGAT, APANAŻE, ZABAWOWICZ, WOJSKOWY, CUDOTWÓRCZYNI, GAMAJDA, KOŁO MAŁE, ODPRAWA POŚMIERTNA, ŻELAZICA, PRYZMA, NOWA, ELASTYK, BRZĘKACZ, ROZPACZLIWOŚĆ, ŚLEPY TOR, RYTUAŁ, WATA, BAJAN, NIECZYNNOŚĆ, ŚWIĄD PŁYWAKÓW, BADACZ, ZGNIŁOŚĆ, PEJOTL, ROBOTY PUBLICZNE, DZIEŃ OTWARTY, MŁOTEK, AKCJA, NUREK, SZKARADA, KONFEDERACJA WOJSKOWA, MAŁOLETNIOŚĆ, MARKGRAF, SUBSTANCJA OBCA, OFIARODAWCZYNI, SPOROCYSTA, GRA STRATEGICZNA, ZMIANA PATOLOGICZNA, WANNA, ALKOHOL POLIHYDROKSYLOWY, WSZECHMOC, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, BOEUF STROGONOW, KASZANA, PIERWSZA DAMA, ODCHYŁ, FORMAT BINARNY, FLEGMA, MONOGAMISTKA, MASAJKA, GRZESZNIK, SINGEL, AUDYTOR WEWNĘTRZNY, PĘDZIWIATR, SEMINARZYSTA, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, OBSZAR CELNY, OGIER, SIEROTA ZUPEŁNA, REAKCJA BEZWARUNKOWA, PREFEKT APOSTOLSKI, ZAHIPNOTYZOWANY, POLITYKA BUDŻETOWA, CZYNNIK TERATOGENNY, POSZUKIWACZ, NIEGOTOWOŚĆ, CZYNNOŚĆ WYKONAWCZA, URZĄDZENIE, BRODAWKA STÓP, NIESYMPATYCZNOŚĆ, LOSOWOŚĆ, BURGER, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, FIRMÓWKA, NEOREALIZM, BĄBEL, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, KRWIOPIJCA, NIEGRZECZNOŚĆ, EJEKTOR, CHODZĄCY TRUP, ŚWIECA, SKLERYT, PASCHA, MAMA, KWAZIKRYSZTAŁ, FACH, STRATEGIA, DYSZKANCIK, PORZĄDEK, GÓRKA, AUTUNIT, MCV, ZAPOMINALSKI, WIĄZADŁO, TOWARZYSZKA NIEDOLI, KOMISJA ROZJEMCZA, TRAF, ENTODERMA, PIKNIK, KOLIZJA, INSTRUMENT, BRZYDULA, OSOBA, WIENIEC, JOGURT, SZCZYPCE, RODZIC CHRZESTNY, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, ŁYSIENIE, RYCINA, GRUPA ELIMINACYJNA, CHRYZMO, ELABORACJA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, CZARNA MAGIA, BOŻY BOJOWNIK, STRAŻ GMINNA, KOPIA, BALOTAŻ, MODUŁ MIESZKALNY, SARDYNKA, PRZEWODNICA, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, SPÓŁGŁOSKA SONORNA, SYGNAŁEK, KOSTKA, KALENDARZ KOŚCIELNY, CHWALCA, SYSTEM KRAKOWSKI, CIRRUS, SAMOLUBNY DNA, WAHADŁO, KAWALARZ, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, ALT, DOBRODZIEJKA, WOLNOŚĆ, KOMISARZ, NIEWIERZĄCA, WĘDKARZ, PREMIA TECHNOLOGICZNA, BOLSZEWIZM, PĘCHERZ, SUKA, BEZSTRONNOŚĆ, MIŚ, WYWIAD, GRA CASUAL, ROZBITEK, PRAWO WYZNANIOWE, ESESMANKA, KOŁECZEK, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, DEWELOPER, DOKSOLOGIA, ZAŁOGANT, CHORĄŻY, ETER, KONIUSZEK SERCA, PRZYPADEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.869 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: osoba niepełnosprawna, która z powodu swojej niepełnosprawności nie może wykonywać niektórych czynności, prac, zawodów itd, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA, KTÓRA Z POWODU SWOJEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NIE MOŻE WYKONYWAĆ NIEKTÓRYCH CZYNNOŚCI, PRAC, ZAWODÓW ITD to:
Hasło Opis krzyżówkowy
inwalida, osoba niepełnosprawna, która z powodu swojej niepełnosprawności nie może wykonywać niektórych czynności, prac, zawodów itd (na 8 lit.)
kaleka, osoba niepełnosprawna, która z powodu swojej niepełnosprawności nie może wykonywać niektórych czynności, prac, zawodów itd (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INWALIDA
osoba niepełnosprawna, która z powodu swojej niepełnosprawności nie może wykonywać niektórych czynności, prac, zawodów itd (na 8 lit.).
KALEKA
osoba niepełnosprawna, która z powodu swojej niepełnosprawności nie może wykonywać niektórych czynności, prac, zawodów itd (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x