CHOROBA POWODOWANA MUTACJĄ W GENIE PANK2 I OBJAWIAJĄCA SIĘ OTĘPIENIEM, DYSTONIĄ, UPOŚLEDZENIEM CZYNNOŚCI MÓWIENIA ORAZ PRZEŁYKANIA, A TAKŻE PROBLEMAMI W OBRĘBIE UKŁADU RUCHU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA to:

choroba powodowana mutacją w genie PANK2 i objawiająca się otępieniem, dystonią, upośledzeniem czynności mówienia oraz przełykania, a także problemami w obrębie układu ruchu (na 27 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA POWODOWANA MUTACJĄ W GENIE PANK2 I OBJAWIAJĄCA SIĘ OTĘPIENIEM, DYSTONIĄ, UPOŚLEDZENIEM CZYNNOŚCI MÓWIENIA ORAZ PRZEŁYKANIA, A TAKŻE PROBLEMAMI W OBRĘBIE UKŁADU RUCHU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.260

CHOROBA BUSCHKEGO, WŚCIEKŁY PIES, GŁĘBSZE UCZUCIE, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, RZUT OSOBISTY, AGATIS DAMARA, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, OKTET, POMPA TŁOKOWA, SZKIELET, KOFAKTOR, CYBERPANK, PCHŁA MORSKA, KRZYWA ELIPTYCZNA, KIELICH, MINERALOGIA, ŻÓŁWIE, TURECKI, WIRUS WŚCIEKLIZNY, FOTOGRAFISTA, KARTKA, JANUSZ KORWIN-MIKKE, PERFUMA, ERGOTERAPIA, CHOROBA BRUGADÓW, PODMIOT DOMYŚLNY, OZÓR, CUKIER LODOWATY, TORFOWIEC SPICZASTOLISTNY, E-MAIL, BROKATELA, ZASADA PODCZEPIENIA, MOWA WIĄZANA, WESELNIK, BRONA, OGNIOMUR, BLISKOŚĆ, PUNKT PRZYSŁONECZNY, KRAJANKA, DYSTONIA TORSYJNA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, ZABUDOWA ZAGRODOWA, GRUCA, ALFABET MUZYCZNY, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, PLEŚNIAK, POLICJA OBYCZAJOWA, WIELOETATOWOŚĆ, NEOREALIZM, KWALIFIKACJA, BEZŁADNOŚĆ, CHARYZMAT, TAMBOREK, PASKAL, WICIOKRZEW, TAMARYNA BIAŁOCZUBA, SZKIELET OSIOWY, ZGNICIE, BAJECZNOŚĆ, SĄD, KSIĘŻYCE HIPOKRATESA, MYJNIA, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, KOSMOLOGIA, KWADRANT, HARMONIA, DEPTAK, CZARKA, SSAKOPODOBNE, MASZYNA TŁOKOWA, KOD DWÓJKOWY, BAKTERIA ŚLUZOWA, DUJKER JENTINKA, TYFUS PLAMISTY, D, MYKOLOGIA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, EPILEPTOLOGIA, OPĘTANY, ŁAPACZKA RUMOWISKA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PROSTOLINIOWY, ZMIENNA ZWIĄZANA, NASADA, GAZ SZLACHETNY, MIŁORZĄB, TELEMARK, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, STYL ARTYSTYCZNY, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, ZWIERZĘ, STAŁA, JASTRUN, SZYBER, INWENTARYZACJA, ŁUPEK DACHOWY, ODPYLNIA, CHWYTNICA CZERWONOOKA, PRZYCZYNKARZ, MONITOR, BŁONICA KRTANI, ICHTIOZAURY, SKRYTKA DEPOZYTOWA, ROZDANIE, PRĘDKOŚĆ, SZEREG NEPTUNOWY, KOKCYDIOZA, RÓW TEKTONICZNY, PILOT, WĘZEŁ CIEPLNY, ASTRAGAL, OBSERWACJA, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, ZACHLANIE SIĘ, PRZECZENIE, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, ILUZJONIZM, ZROBIENIE MIEJSCA, CHOKER, KONWOJER, NADZORCA SĄDOWY, QUICKSTEP, PŁONNIKI, REZULTATYWNOŚĆ, KOŹLAK PSZENICZNY, AERAL, ZIMNE NÓŻKI, ETER KOSMICZNY, ANTOWIE, ŁUK NOCNY, MRÓWNIK, POJEMNIK, RADIOAKTYWNOŚĆ, STRONA CZYNNA, NUMULIT, WIRTUOZERIA, NADCIEKŁOŚĆ, BASILEUS, PYLICA AZBESTOWA, WALTORNIA, GRZYB SKALNY, GŁODOMÓR, ŻONGLERKA, TEMAT FLEKSYJNY, COMBER, LITOSFERA KONTYNENTALNA, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, ŻYWOTOPISARZ, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, ORDYNUS, CECHA RUCHU, METAMORFIZM PROGRESYWNY, ARCHAISTA, NIESPOKOJNOŚĆ, STENOGRAF, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, OPERA, MYŚLICIEL, KRUSZYNA, REPOZYCJA, TELEKONFERENCJA, PIERWSZY SEKRETARZ, PRZECIWWAGA, RAK KALIFORNIJSKI, EURO TRANCE, CHOROBA CANAVAN, RUDA, PALEOTERIOLOGIA, TERYLEN, AEROLOGIA, BALUT, PARAMEDYK, ART BRUT, PĘDNIK AZYMUTALNY, CHOROBA FRIEDREICHA, EKSPRESJA GENU, TUBULOPATIA, SZEWCZYNA, JĘZYK ROSYJSKI, EPONIM, MINUTA, OKRUSZYNA, SKAZA, TWIERDZENIE PASCALA, SERBSKI, SYNTEZA, ORGANOLOGIA, KOMBINACJA KLASYCZNA, KOŁO, ORIJA, SYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, SEMESTR ZIMOWY, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, PĘTLA HENLEGO, SIEDEMDZIESIĄTKA, BALON RADIOSONDA, OFENSYWA, ZBIORÓWKA, MENISK, MOSKIT, MALKONTENCTWO, LANDSKNECHT, PEŁNOMOCNICTWO, ŻYWA MOWA, FOTOGENICZNOŚĆ, STANOWISKO, ODCZUCIE, KOD, PRĄD STAŁY, SŁOIK, LIBERALIZM SOCJALNY, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, AKTOR KOMICZNY, RAMIENICA OMSZONA, ATOMISTYKA, WILK AMERYKAŃSKI, ZNIECZULENIE, MAKI, MACIEJKA, TŁOK, TARTAN, RZADKOŚĆ, PREPAID, SAMOZATRATA, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, PAPILOT, WOLATUCHA, CZABAN, BREAKDANCE, PRZEŚLADOWANIE, RUCH WZGLĘDNY, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, PIEC WAPIENNY, ATOMISTA, BIAŁA GORĄCZKA, CHAOS, ADHEZJA, ANTYPERTYT, DŻAGA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, ŚWINIOKSZTAŁTNE, STRUŚ MASAJSKI, UBRANIÓWKA, OBRZEŻEK, PERUKARSTWO, DOROSŁOŚĆ, GEOFAG, DRAWIDYJSKI, WEISS, KOMANDO, WYPALANKA, KIJEK, EPOS HOMERYCKI, MANIERKA, MODRZYK CIEMNOGRZBIETY, GĄSKA ZDRADLIWA, ASZKENAZKA, ZAĆMA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, ZAMYKANIE USZU, CHOROBA NAXOS, OBIEKT MOSTOWY, ANTENA YAGI, AGROMETEOROLOGIA, PROCES STACJONARNY, STATEK, MIMEZJA, MINISTRANT ŚWIATŁA, SKROMNIŚ, RUMBA, MARKUR, PORA, OPAL, AZYMUT, POWIEŚCIOPISARZ, TALENT, KONDOR, SZKLIWO, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, MUSSET, HARMONIJKA USTNA, RYBOTERAPIA, WŁÓKIENKO, ADRES KORESPONDENCYJNY, LAS DRĄGOWY, LISZAJ PŁASKI, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, PRZEMYSŁ SIARKOWY, DYFTERIA, ROŚLINA OZDOBNA, ZADANIE, DOM AUKCYJNY, ŁBISKO, DOROBKIEWICZ, LEMING OBROŻNY, SOLARZ, REALIZM MAGICZNY, LĘK DEZINTEGRACYJNY, STEROWANIE KRZEPKIE, ?REDOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.260 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOROBA POWODOWANA MUTACJĄ W GENIE PANK2 I OBJAWIAJĄCA SIĘ OTĘPIENIEM, DYSTONIĄ, UPOŚLEDZENIEM CZYNNOŚCI MÓWIENIA ORAZ PRZEŁYKANIA, A TAKŻE PROBLEMAMI W OBRĘBIE UKŁADU RUCHU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHOROBA POWODOWANA MUTACJĄ W GENIE PANK2 I OBJAWIAJĄCA SIĘ OTĘPIENIEM, DYSTONIĄ, UPOŚLEDZENIEM CZYNNOŚCI MÓWIENIA ORAZ PRZEŁYKANIA, A TAKŻE PROBLEMAMI W OBRĘBIE UKŁADU RUCHU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA choroba powodowana mutacją w genie PANK2 i objawiająca się otępieniem, dystonią, upośledzeniem czynności mówienia oraz przełykania, a także problemami w obrębie układu ruchu (na 27 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA
choroba powodowana mutacją w genie PANK2 i objawiająca się otępieniem, dystonią, upośledzeniem czynności mówienia oraz przełykania, a także problemami w obrębie układu ruchu (na 27 lit.).

Oprócz CHOROBA POWODOWANA MUTACJĄ W GENIE PANK2 I OBJAWIAJĄCA SIĘ OTĘPIENIEM, DYSTONIĄ, UPOŚLEDZENIEM CZYNNOŚCI MÓWIENIA ORAZ PRZEŁYKANIA, A TAKŻE PROBLEMAMI W OBRĘBIE UKŁADU RUCHU sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - CHOROBA POWODOWANA MUTACJĄ W GENIE PANK2 I OBJAWIAJĄCA SIĘ OTĘPIENIEM, DYSTONIĄ, UPOŚLEDZENIEM CZYNNOŚCI MÓWIENIA ORAZ PRZEŁYKANIA, A TAKŻE PROBLEMAMI W OBRĘBIE UKŁADU RUCHU. Dodaj komentarz

5×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast