CHOROBA POWODOWANA MUTACJĄ W GENIE PANK2 I OBJAWIAJĄCA SIĘ OTĘPIENIEM, DYSTONIĄ, UPOŚLEDZENIEM CZYNNOŚCI MÓWIENIA ORAZ PRZEŁYKANIA, A TAKŻE PROBLEMAMI W OBRĘBIE UKŁADU RUCHU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA to:

choroba powodowana mutacją w genie PANK2 i objawiająca się otępieniem, dystonią, upośledzeniem czynności mówienia oraz przełykania, a także problemami w obrębie układu ruchu (na 27 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA POWODOWANA MUTACJĄ W GENIE PANK2 I OBJAWIAJĄCA SIĘ OTĘPIENIEM, DYSTONIĄ, UPOŚLEDZENIEM CZYNNOŚCI MÓWIENIA ORAZ PRZEŁYKANIA, A TAKŻE PROBLEMAMI W OBRĘBIE UKŁADU RUCHU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.260

GRADACJA, MAORI, ZADANIE, POLAROGRAFIA, ROZEDMA, ZGNILEC ZŁOŚLIWY, FLISAK, HALOTRON, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, ŁABĘDŹ, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, KONTROLA AUTOMATYCZNA, SOJUZ, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, WYLĘG, REAKCJA BEZWARUNKOWA, FURUNKULOZA, ARTRETYZM, IZONIAZYD, PŁYTA GŁÓWNA, RYJÓWKA MALUTKA, FRAGMENTACJA PLECHY, SEJM, SYRYNGA, ZESZYT W KRATKĘ, AUROR, ŁOPATKA, NADAKTYWNOŚĆ, EROZJA GENETYCZNA, WSZYSTKOIZM, ARKADA, HALLOTRON, ALBUM, ROUYN, MATERIA, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, OTWÓR WYLOTOWY, OPIEKA SPOŁECZNA, SYNDROM, WĘGLOWIEC, MASTYKS ASFALTOWY, ŁÓDŹ PODWODNA, GRZYB NADRZEWNY, KUTER TORPEDOWY, STOLICA, NUŻYCA, ŚLUZAK, CHAOS, CHARLESTON, CYSTA BAKERA, KOSZULARZ, JĘZYK INDIAŃSKI, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, AŁMA ATA, KRYZYS, CHOROBA WODUNKOWA, OSIEDLENIEC, GOTOWOŚĆ BOJOWA, PROZIAK, SYLABA ZAMKNIĘTA, PAS DROGI GRANICZNEJ, CHAM, MESA, CHŁOPIEC, RYBA, KANAPKA, SIATKA, AERODYNAMIK, BULDOG, MAZAJA, KURS, WAHLIWOŚĆ, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, CHOROBA CANAVAN, WAPNIARKA, BOASZKOWATE, SŁOWIANKA, LORDOSTWO, FARBKA, PERYPATETYK, WIELKA CHOROBA, MASKULINIZM, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, WNIEBOWZIĘTA, SSAK, ZACIESZ, WORCZAKOWATE, FOWIZM, BAWOLE OKO, GHUL, PLAMA, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, WULKAN BŁOTNY, USYTUOWANIE, OLEJOWIEC, ŻURNALISTA, AZDARCHY, SZKIELET OSIOWY, CHART, CHOROBA ROŚLIN, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, WENECJA PÓŁNOCY, KROGULEC ZMIENNY, CZAS WOLNY, SPIRALA, ONTOLOGIA, KORKOCIĄG, RASZPLA PLAMISTA, KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI, KRIONIKA, DIRHAM MAROKAŃSKI, CANZONETTA, OTORYNOLARYNGOLOGIA, TUNEL, ASOCJACJA VATER, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, ELIZJA, BEZGRANICZE, RZEZAK, WIZAŻYSTA, ZAROBEK, TERMIN ZAWITY, POPIELNICZKA, ZASADA, ZWIĄZEK MOTOROWY, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, GŁODOWANIE, KOSZATKA, AMINOKWAS BIOGENNY, MUSZKATELA SZAROSZYJA, JUWENALIA, SZCZERBA, CHEMIA FIZYCZNA, GRZYB SKALNY, MAJÓWKA, WKŁADKA, JĘZYK PENDŻABSKI, POWIEŚĆ GOTYCKA, KUBAS, DOJŚCIE, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, RABV, KONFEKCJONER, AUTOBUS SZYNOWY, KRYNICZANKA, POJAWIENIE SIĘ, HEMATOLOGIA, FILOZOFIA POZNANIA, OLIWKA, KROJCZY, NAWAŁNIK BURY, PODRZEŃ ŻEBROWIEC, PORĘCZ, RAJA GWIAŹDZISTA, PEPERONI, TWARDA DUPA, KNEBEL, RYJEC, MAN, LITR, GEOCHEMIA ORGANICZNA, PODUSZKOWIEC, EN GRISAILLE, SZPRYCKA, KOŻUSZYSKO, ROPUCHY NOSATE, KWADRANS AKADEMICKI, KOŁATKA, DZIAŁ OSOBOWY, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, KONTRWYWIAD, GEMISTA, GRYZIPIÓREK, PERCEPAN, RDZA, ORLICZKA MIECZOWATA, PERKOZ ZAUSZNIK, NIKLOWIEC, KUNA, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, ZMROK, ADWOKAT, KOMENSALIZM, FLAWONOL, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, POLIMORFIZM, ZAJĄC, SALA, PIES NA BABY, NOSEMOZA, ERA KENOZOICZNA, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, SZURPEK SŁOIKOWATY, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, UKŁAD POKARMOWY, ZDOBYWCA, PRODUCENT, KACZKA, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, BIZNES WOMAN, PRZYRZĄD, WISKOZA, NIUCHACZ, UCHWYT, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, NAMOLNOŚĆ, ALKAZAR, KECZUA, CZAS GRAMATYCZNY, PŁASZCZKA NAGA, BIEG ALPEJSKI, MONOCHROMATYZM, MUCHA, JĘZYK PERSKI, PAŁANECZKA GRUBOOGONOWA, DOBB, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, STAN USTALONY, SZYBER, SEJMIK GENERALNY, WYBIEG, NEPTUN, KULTURA ŁUŻYCKA, CYPRYŚNIK BŁOTNY, BIURO, NACZYNIE LIMFATYCZNE, PEDOFIL, CHOROBA REUMATYCZNA, AERONOMIA, ESKORTA, MINERAŁ, EFEKT OWCZEGO PĘDU, LÓD FIRNOWY, CZWARTY ŚWIAT, PIZZA, TRIADA CHARCOTA, KOLEBKA, STRONA BIERNA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, HETEROMORFIZM, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, APELACJA, FARMAKODYNAMIKA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, WINNICA NABOTA, KOSZATNICZKA POSPOLITA, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, BALANTIDIOZA, OLIGOFAG, PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, ZWIĄZEK ORGANICZNY, KOŃ ARDEŃSKI, PERLICA CZARNOSZYJA, WICIOWIEC, KAMIEŃ, NUTACJA, MAŁPY CZŁEKOKSZTAŁTNE, SUPERKLIENT, RYBACZKA, TOR WODNY, OGNISKOWA, NIEZRĘCZNOŚĆ, OOLOGIA, PODSZYWACZ, TEŚCIK, AUTOTELICZNOŚĆ, EV, MAFIA, MECHANIZM JEZDNY, DRAMA, DOBROTLIWOŚĆ, KOMPLIKACJA, KIEROWNIK MUZYCZNY, PRZEPOJA, SILNIK GAŹNIKOWY, PLATAN, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, FURCZAK DŁUGOPIÓRY, HP, NIEMĘSKOŚĆ, DEPRESJA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, OKRĄGŁOŚĆ, GESTIA TRANSPORTOWA, RUCH EKOLOGICZNY, ASPEKT, KRYZYS FINANSOWY, WIZJER, DAMULKA, FILEMON SĘPIOGŁOWY, INTENDENT, SZCZUR PACYFICZNY, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, ?LAMBADZIARA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.260 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOROBA POWODOWANA MUTACJĄ W GENIE PANK2 I OBJAWIAJĄCA SIĘ OTĘPIENIEM, DYSTONIĄ, UPOŚLEDZENIEM CZYNNOŚCI MÓWIENIA ORAZ PRZEŁYKANIA, A TAKŻE PROBLEMAMI W OBRĘBIE UKŁADU RUCHU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHOROBA POWODOWANA MUTACJĄ W GENIE PANK2 I OBJAWIAJĄCA SIĘ OTĘPIENIEM, DYSTONIĄ, UPOŚLEDZENIEM CZYNNOŚCI MÓWIENIA ORAZ PRZEŁYKANIA, A TAKŻE PROBLEMAMI W OBRĘBIE UKŁADU RUCHU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA choroba powodowana mutacją w genie PANK2 i objawiająca się otępieniem, dystonią, upośledzeniem czynności mówienia oraz przełykania, a także problemami w obrębie układu ruchu (na 27 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA
choroba powodowana mutacją w genie PANK2 i objawiająca się otępieniem, dystonią, upośledzeniem czynności mówienia oraz przełykania, a także problemami w obrębie układu ruchu (na 27 lit.).

Oprócz CHOROBA POWODOWANA MUTACJĄ W GENIE PANK2 I OBJAWIAJĄCA SIĘ OTĘPIENIEM, DYSTONIĄ, UPOŚLEDZENIEM CZYNNOŚCI MÓWIENIA ORAZ PRZEŁYKANIA, A TAKŻE PROBLEMAMI W OBRĘBIE UKŁADU RUCHU sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - CHOROBA POWODOWANA MUTACJĄ W GENIE PANK2 I OBJAWIAJĄCA SIĘ OTĘPIENIEM, DYSTONIĄ, UPOŚLEDZENIEM CZYNNOŚCI MÓWIENIA ORAZ PRZEŁYKANIA, A TAKŻE PROBLEMAMI W OBRĘBIE UKŁADU RUCHU. Dodaj komentarz

7+7 =

Poleć nas znajomym:

x