WYKONANIE CZYNNOŚCI LITURGICZNYCH, W WYNIKU KTÓRYCH BUDYNEK CZY JAKIŚ PRZEDMIOT PRZEZNACZONY ZOSTAJE WYŁĄCZNIE DO KULTU RELIGIJNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POŚWIĘCENIE to:

wykonanie czynności liturgicznych, w wyniku których budynek czy jakiś przedmiot przeznaczony zostaje wyłącznie do kultu religijnego (na 11 lit.)WYŚWIĘCENIE to:

wykonanie czynności liturgicznych, w wyniku których budynek czy jakiś przedmiot przeznaczony zostaje wyłącznie do kultu religijnego (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POŚWIĘCENIE

POŚWIĘCENIE to:

czyjeś poświęcenie, wyrzeczenia się czegoś dla kogoś lub dla wyższych celów (na 11 lit.)POŚWIĘCENIE to:

wykonanie czynności liturgicznych, w wyniku których budynek czy jakiś przedmiot przeznaczony zostaje wyłącznie do kultu religijnego (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYKONANIE CZYNNOŚCI LITURGICZNYCH, W WYNIKU KTÓRYCH BUDYNEK CZY JAKIŚ PRZEDMIOT PRZEZNACZONY ZOSTAJE WYŁĄCZNIE DO KULTU RELIGIJNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.623

PRZEPLOTKA, EGZOTYK, NADAJNIK TELEWIZYJNY, PALATALIZACJA, OWOC, NASTAWA, BREWIARZ, KORONKA, NADSUBSKRYPCJA, STAWKA AWANSOWA, WYWIADOWCA, WROTKARNIA, ŻYWOTNIK, TRASER, NIBYNÓŻKA, BENARES, OTWARCIE SERCA, WIEŻOWIEC, MANUFAKTURA, WROTOWISKO, DOM PUBLICZNY, HEMIKRYPTOFIT, KANADA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, AUTOBUS SZKOLNY, PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, SZTYWNY DESYGNATOR, GWAŁTOWNOŚĆ, RUŚ HALICKO-WOŁYŃSKA, WIAROŁOMSTWO, ULTRAFILTRACJA, POKÓJ KĄPIELOWY, SYMPOZJUM, DRUK, PIŁKARZYKI, PUBLIKACJA ENCYKLOPEDYCZNA, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, SERNIK, URODZENIE, WOS, PROTANDRIA, WIETRZENIE CHEMICZNE, BROSZKA, RELIKWIE, PRZEŻYCIE, POLITECHNIKA, PROFESKA, ARCYDZIELNOŚĆ, SKARB, BRAMKA LOGICZNA, WAGON TOWAROWY, ROMANISTYKA, WYPITEK, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, FETOSKOPIA, LAWA PODUSZKOWA, GWIAZDA, REKWIZYT MUZYCZNY, KOŁECZEK, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, ATRAPA, OSIOWCE, PLOMBOWIEC, STYL, TEORIA KOLEJEK, SYLWA, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, KUMYS, POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE, MAKROMOLEKUŁA, LOTKA, ETUIDA, JOJOBA, FINTIFLUSZKA, INWEKTYWA, METAMORFIZM PROGRESYWNY, PAUZA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, KOMISARIAT, KREDYT STUDENCKI, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, PSTRYKACZ, ELEKTROWNIA CIEPLNA, FAMA, CIĘŻAR, TFILIN, PERKALIK, SUPERFORTECA, ODKRYWANIE DUSZY, KATIPO, ODWODORNIENIE, INDUKCYJNOŚĆ, RELACJA BINARNA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, ZBYWALNOŚĆ, OLIWA, GAUHATI, SZTYCH, SKÓRZAK, STRUNOWCE, DZIERGACZKA, EXPLORER, PERSEWERACJA, STREFA POŻAROWA, PARALIŻ DECYZYJNY, ZRZĘDLIWOŚĆ, EWOKACJA, ASTROTURFING, KONWOLUCJA, ŻNIWA, PROSUMENT, PIWO, SPIRALA, KONWEKTOR, BIEGŁY SĄDOWY, SZKLANY SUFIT, NADBUDÓWKA, TAZZY, STRZAŁA, BUDYNEK, BETONIARKA, AKADEMIA, SUMA KONTROLNA, BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, ŚWIATŁA DROGOWE, PROCES KARNY, CZOŁG SAPERSKI, IRANISTAŃSKI, INKWIZYCYJNOŚĆ, HARD PORNO, GEOGRAFIA, GRUNEWALD, KOTONINA, ZASIEKI, SFORMUŁOWANIE, FACH, KOSZARY, ŻUBROŃ, HORYZONT ZDARZEŃ, SKAŁA METAMORFICZNA, ALIT, CZUBATOŚĆ, ŚWIĄTYNIA, CECHA DYSTYNKTYWNA, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, SUROWICA, LIZOSOMALNA CHOROBA SPICHRZENIOWA, IZOCHRONA, CIASTKARZ, STUDIO NAGRAŃ, HARMONIJKA, ACETAL, PODATEK RZECZOWY, ZARODNIKOWCE, DOMOFON, ODPOCZYNEK, BUDYNEK PASYWNY, SŁOWACKI, KAMIKAZE, DOBRO POŚLEDNIE, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, SPRZĘG, STWIERDZENIE, SCHRON, IDIOFON, MATERIALIZM EKONOMICZNY, NACZYNKO, ALEGACJA, MAŁPA NOWEGO ŚWIATA, DRĄŻEK SKRĘTNY, BUDOWANIE, TEKA, IRANISTAN, BRZEG ZBIORU, OSOBOWOŚĆ ANALNA, SMALEC, AKT NOTARIALNY, UGRUPOWANIE, TYGRYS, MACIERZ ELEMENTARNA, DRAPACZ, PROTUBERANCJA, BRAT MNIEJSZY, CHLEBEK PSZCZELI, NAKŁUCIE, NEKROPOLIA, CZYNNOŚĆ POZORNA, SCHRONISKO TURYSTYCZNE, WOJSKO, MUTACJA GENOWA, WSPOMNIENIE, USTALENIE, ZATYCZKA DO USZU, POWTÓRZENIE, KORPUS DYPLOMATYCZNY, MITOSPOROWE, BENZYNA SYNTETYCZNA, HUSYTKA, RÓG, KĄPIEL, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, STAUROTEKA, OGÓREK MAŁOSOLNY, ZESPÓŁ, PRAWO WEBERA-FECHNERA, LAMUS, PRZYRA, KANONIK, ARMAGNAC, GRYZIEL ZACHODNI, CZUBATY PAWIAN, CIĄGNIK BALASTOWY, WF, DRZWI WAHADŁOWE, WYRÓB TYTONIOWY, STRZELANINA, E, SANDINISTA, POWTARZALNOŚĆ, SERIA KWALIFIKACYJNA, PRE-PAID, SPRZĘCIK, HISTRA, FIŃSKI, EKONOMIA, ABSOLUTYZM, PLECHA, ŁOTEWSKI, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, PORWAK, JĘZYK SFORMALIZOWANY, FIGURA, URZĄDZENIE, ZABAWKA, EKSPERTKA, NIEZDYSCYPLINOWANIE, MODULACJA SKROŚNA, REKREACJA, ZRĘCZNOŚĆ, ŚMIGŁOWCOWIEC, INWESTYCJA PORTFELOWA, NIEOBYCZAJNOŚĆ, SPRAY, AUTOMAT LOSOWY, SZAROTA NORWESKA, INGRESJA MORSKA, SZPADA, EROZJA ŚNIEŻNA, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, KAPLERZ, UCZELNIA, ŻĄDŁÓWKI, GLUTYNA, STANOWISKO, KIJ, BANIA, OBRAZ KLINICZNY, LEASING FINANSOWY, KACZKA DZIENNIKARSKA, PARAMENTY, PARZYSTOŚĆ, SEKULARYZACJA, NOWOWIERCA, INGRESJA MORZA, PLOTKARSTWO, PISZCZAŁKA WARGOWA, POKRYWKA, MLECZ, SKLERODERMIA, HERBATA CZARNA, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, PROCES HYDROTERMALNY, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, CHRZEST, REAKCJA ZOBOJĘTNIANIA, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, LIST OKÓLNY, NAROST, DYCHOTOMICZNOŚĆ, KRZYŻMO, OAZOWICZ, KLON, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, KORONKOWA ROBOTA, JARZMO, OZONEK, USŁUGA KONSUMPCYJNA, NOŚNIK DANYCH, DROGA EKSPRESOWA, ARPEGGIO, NIESTEROIDOWY LEK PRZECIWZAPALNY, HUMANOID, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, JEZIORO ZASTOISKOWE, PIES POLOWY, DOBRA, JĄKANIE, KAZUISTYKA, GZY, ?OTULINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.623 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYKONANIE CZYNNOŚCI LITURGICZNYCH, W WYNIKU KTÓRYCH BUDYNEK CZY JAKIŚ PRZEDMIOT PRZEZNACZONY ZOSTAJE WYŁĄCZNIE DO KULTU RELIGIJNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYKONANIE CZYNNOŚCI LITURGICZNYCH, W WYNIKU KTÓRYCH BUDYNEK CZY JAKIŚ PRZEDMIOT PRZEZNACZONY ZOSTAJE WYŁĄCZNIE DO KULTU RELIGIJNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POŚWIĘCENIE wykonanie czynności liturgicznych, w wyniku których budynek czy jakiś przedmiot przeznaczony zostaje wyłącznie do kultu religijnego (na 11 lit.)
WYŚWIĘCENIE wykonanie czynności liturgicznych, w wyniku których budynek czy jakiś przedmiot przeznaczony zostaje wyłącznie do kultu religijnego (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POŚWIĘCENIE
wykonanie czynności liturgicznych, w wyniku których budynek czy jakiś przedmiot przeznaczony zostaje wyłącznie do kultu religijnego (na 11 lit.).
WYŚWIĘCENIE
wykonanie czynności liturgicznych, w wyniku których budynek czy jakiś przedmiot przeznaczony zostaje wyłącznie do kultu religijnego (na 11 lit.).

Oprócz WYKONANIE CZYNNOŚCI LITURGICZNYCH, W WYNIKU KTÓRYCH BUDYNEK CZY JAKIŚ PRZEDMIOT PRZEZNACZONY ZOSTAJE WYŁĄCZNIE DO KULTU RELIGIJNEGO sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - WYKONANIE CZYNNOŚCI LITURGICZNYCH, W WYNIKU KTÓRYCH BUDYNEK CZY JAKIŚ PRZEDMIOT PRZEZNACZONY ZOSTAJE WYŁĄCZNIE DO KULTU RELIGIJNEGO. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast