WYKONANIE CZYNNOŚCI LITURGICZNYCH, W WYNIKU KTÓRYCH BUDYNEK CZY JAKIŚ PRZEDMIOT PRZEZNACZONY ZOSTAJE WYŁĄCZNIE DO KULTU RELIGIJNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POŚWIĘCENIE to:

wykonanie czynności liturgicznych, w wyniku których budynek czy jakiś przedmiot przeznaczony zostaje wyłącznie do kultu religijnego (na 11 lit.)WYŚWIĘCENIE to:

wykonanie czynności liturgicznych, w wyniku których budynek czy jakiś przedmiot przeznaczony zostaje wyłącznie do kultu religijnego (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POŚWIĘCENIE

POŚWIĘCENIE to:

czyjeś poświęcenie, wyrzeczenia się czegoś dla kogoś lub dla wyższych celów (na 11 lit.)POŚWIĘCENIE to:

wykonanie czynności liturgicznych, w wyniku których budynek czy jakiś przedmiot przeznaczony zostaje wyłącznie do kultu religijnego (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYKONANIE CZYNNOŚCI LITURGICZNYCH, W WYNIKU KTÓRYCH BUDYNEK CZY JAKIŚ PRZEDMIOT PRZEZNACZONY ZOSTAJE WYŁĄCZNIE DO KULTU RELIGIJNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.623

GWIAZDA NEUTRONOWA, INOKULACJA, MIESZANKA BETONOWA, KIERAT, WIESZAK, ELIZJA, MOC, MOIETY, TERMIN ZAWITY, TALIZMAN, MODEL, DEMISEKSUALISTA, WARTOWNIA, RELIKWIE, TROPIK, ZATKANIE DZIURY, KAMIEŃ KOTŁOWY, MINÓG GRECKI, NIEOBYCZAJNOŚĆ, MAŁPY SZEROKONOSE, EWOKACJA, WYWIADOWCA, ŻEGADŁO, OBORA, KREDA, EGOISTKA, FILAKTERIE, WROTKARNIA, ŻYWIENIE, HAJDUK, ZDRADA, GODZINA, KOMISJA SKRUTACYJNA, RAY-BANY, KOMBAJN ZBOŻOWY, BURGER, KREDYT INWESTYCYJNY, UPUST, TRUDNOŚĆ, KRUŻGANEK, RUCH SAMORZĄDOWY, OŁÓWKOWE, ŻYWIEC WIEPRZOWY, KONSEKRACJA, MONOPTEROS, LAMPA RTĘCIOWA, HALA TARGOWA, ŁĄCZNIK STEROWNICZY, ARGUMENT, TRANSGRESJA, TYTULIK, MIKROOTWÓR, LEPTON, ZWIERNIK, PALATALIZACJA, KWEF, BOLOGRAM, ZESTAWIENIE, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, KOMPILACJA, KATAR, ABFARAD, FREERIDE, DOKUMENTACJA BUDOWY, REFERENDUM GMINNE, OSAD DELUWIALNY, SUROWICA, KULTYWAR, GĘŚ, WOLATUCHA, REAKCJA ŁAŃCUCHOWA, RENTOWNOŚĆ OPERACYJNA, BYLICA SKALNA, WAGA MIEJSKA, STRUNA, PIECHOTA ŁANOWA, CZARNA DZIURA, CASUAL, CYKL WYDAWNICZY, GEN SKACZĄCY, ODWRÓT, BOHATER POZYTYWNY, CHROMATYDA SIOSTRZANA, CHRZCIELNICA, TELEMETR, WARCHLAKARNIA, CZANKA, AGNOSTYCYZM, EGZORCYZM, LEBERWURSZT, LEBERA, TANIEC BRZUCHA, MINOWIEC, CEL, URODYNAMIKA, STAW OSADOWY, TERAPIA ZAJĘCIOWA, PRZYCISK, NIEMRAWOŚĆ, KREDYT STUDENCKI, OFIARA ŚMIERTELNA, CZYNNOŚCI DOWODOWE, MĄKA, PRASA, WOTUM, STACJA ORBITALNA, CECHA CZYNNOŚCI, STRATEG, URZĄD POCZTOWY, PENSJA, KOLOROWOŚĆ, PROCES KANONIZACYJNY, GAZ SPALINOWY, LAKRYMATOR, HELIOTROP, CIĄG TECHNOLOGICZNY, AUDIOMETRIA, LISTEK FIGOWY, PAPIER TOALETOWY, DODATEK AKTYWIZACYJNY, JEZIORO BIOGENICZNE, WALNE ZEBRANIE, PĘCHERZYK, PODKŁAD, PERSZERON, WIELOSTOPNIOWOŚĆ, PALCZAKOWATE, OWOC SZUPINKOWY, SIEDLISKO, MANKIET, OLEJ SMAROWY, CUDOWNY OWOC, BIBLIOTEKA, POKÓJ NAUCZYCIELSKI, ATRAPA, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, SZAŁWIA, ADOBE PHOTOSHOP, OSOBA, ODKRYWANIE DUSZY, STÓŁ ZABIEGOWY, UKRAIŃSKI, WLAN, MYŚLIWIEC, RADIACJA ADAPTATYWNA, KOR, REJESTR, TERASA, WŁOSKI, GRAFIK, BRUDY, TANIEC LATYNOAMERYKAŃSKI, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY, OCET WINNY, SYNERGETYKA, ZAKRES ZNACZENIOWY, TAKSA NOTARIALNA, URZĄD, AEDICULA, RUSYFIKACJA, LITOGRAFIA, KONSERWACJA, AGREGACJA, PODWODNY STAWIACZ MIN, NIELUDZKOŚĆ, PALEMONETKA ZMIENNA, CIĘŻKOŚĆ, OKRUTNOŚĆ, NOŚNIK DANYCH, ZABUDOWANIE, ULTRAFILTRACJA, PROKLAMACJA, CHOMIK TYBETAŃSKI, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, KOMBINEZONIK, BARBARZYŃSKOŚĆ, BEZLOTKI, MARATON, RADA NADZORCZA, JĘZYK NIEMIECKI, WŁÓKNO WĘGLOWE, SZKŁO, ZŁOŻE KOPALINY, DEMOKRACJA, ADOPCJA, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, BAŻANT, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, ODWAŻNIK, FILOLOGIA NIEMIECKA, KLAUZULA WALORYZACYJNA, ZASIEK, LEMUR WARI, PRZEDMIOT, KALKA, IZBA CHORYCH, WAGON POCZTOWY, BIORÓŻNORODNOŚĆ, KOREAŃSKI, PODEJRZENIE, KATA, EDUKATOR, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, REJESTRZYK, DYSKWALIFIKACJA, KOMPOSTOWNIK, BĄBELEK, KRATER, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, MACHNIĘCIE RĘKĄ, SKLERODERMIA UKŁADOWA, PUNKT MECZOWY, BUFET, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, OTWARCIE DUSZY, KLEJNOT, POSPOLITE RUSZENIE, ROZMAITOŚĆ ALGEBRAICZNA, WROTOWISKO, PIANO, SAMOWOLKA, KOREK TOPLIWY, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, PRAWOMOCNOŚĆ, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, BIOMARKER, HERBATA CZARNA, KAPŁAN, PINIOR, DZIELNOŚĆ, WORKOWCE, SPICHLERZ, MIASTECZKO KOMUNIKACYJNE, GÓRAL, NAUKA, KONFESJONAŁ, UCZELNIA, REJESTR KOZACKI, POLIEUPLOID, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, BUDYNEK INWENTARSKI, ZBLIŻENIE, PROFANATORKA, KRAJE, PORTFEL WIODĄCY, SPIRALA, BLISKOZNACZNIK, CYLINDER, FORMA, HISTOGENEZA, KREWETKA ZMIENNA, KACZNIK, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, WYSOKOŚCIOWIEC, WANNA, KOŚCIÓŁ, DEIZM, PASTELOWA NORKA, METODA, RZECZOWNIK, KRZEWICIEL, CLIPART, CIURKADEŁKO, GERMANISTYKA, NIEZNAJOMOŚĆ, ZAKON MĘSKI, ESKORTOWIEC, ZORZYNEK, MANUFAKTURA, ROWER GÓRSKI, PARODIA, BIOLA, AWISTA, MATMA, BASEN, SEKWENCJA, DEFENSYWNOŚĆ, FIX, CHMURA KŁĘBIASTA, KORMOFITY, KIERUNKOWOŚĆ, SPRZĘT, ODDZIAŁ RAJDOWY, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, NASTECZNIK, HISTORYZM, FIZYKA, POGOTOWIE, KREWETKA PŁYWAJĄCA, KOSZT KONTROLI, STABILIZATOR, MATRIXY, RANA WYLOTOWA, LEASING FINANSOWY, KAMIENICA, TWIERDZENIE PASCALA, ATAK, KOJIKI, KOSZULA NOCNA, ?LUDY TURAŃSKIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.623 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYKONANIE CZYNNOŚCI LITURGICZNYCH, W WYNIKU KTÓRYCH BUDYNEK CZY JAKIŚ PRZEDMIOT PRZEZNACZONY ZOSTAJE WYŁĄCZNIE DO KULTU RELIGIJNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYKONANIE CZYNNOŚCI LITURGICZNYCH, W WYNIKU KTÓRYCH BUDYNEK CZY JAKIŚ PRZEDMIOT PRZEZNACZONY ZOSTAJE WYŁĄCZNIE DO KULTU RELIGIJNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POŚWIĘCENIE wykonanie czynności liturgicznych, w wyniku których budynek czy jakiś przedmiot przeznaczony zostaje wyłącznie do kultu religijnego (na 11 lit.)
WYŚWIĘCENIE wykonanie czynności liturgicznych, w wyniku których budynek czy jakiś przedmiot przeznaczony zostaje wyłącznie do kultu religijnego (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POŚWIĘCENIE
wykonanie czynności liturgicznych, w wyniku których budynek czy jakiś przedmiot przeznaczony zostaje wyłącznie do kultu religijnego (na 11 lit.).
WYŚWIĘCENIE
wykonanie czynności liturgicznych, w wyniku których budynek czy jakiś przedmiot przeznaczony zostaje wyłącznie do kultu religijnego (na 11 lit.).

Oprócz WYKONANIE CZYNNOŚCI LITURGICZNYCH, W WYNIKU KTÓRYCH BUDYNEK CZY JAKIŚ PRZEDMIOT PRZEZNACZONY ZOSTAJE WYŁĄCZNIE DO KULTU RELIGIJNEGO sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - WYKONANIE CZYNNOŚCI LITURGICZNYCH, W WYNIKU KTÓRYCH BUDYNEK CZY JAKIŚ PRZEDMIOT PRZEZNACZONY ZOSTAJE WYŁĄCZNIE DO KULTU RELIGIJNEGO. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x