DŁUGI I MOCNY PRZEDMIOT, Z WŁÓKIEN, STALI, SKÓRY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH, SŁUŻĄCY DO PRZEMIESZCZANIA CZEGOŚ LUB UTRZYMYWANIA W BEZRUCHU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LINA to:

długi i mocny przedmiot, z włókien, stali, skóry lub tworzyw sztucznych, służący do przemieszczania czegoś lub utrzymywania w bezruchu (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LINA

LINA to:

cięgno całkowicie wiotkie wykonane ze skręconych włókien lub drutów stalowych (na 4 lit.)LINA to:

podtrzymuje windę (na 4 lit.)LINA to:

skręcona z drutów (na 4 lit.)LINA to:

nawinięta na bęben (na 4 lit.)LINA to:

używana do holowania (na 4 lit.)LINA to:

skręcana lub pleciona (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DŁUGI I MOCNY PRZEDMIOT, Z WŁÓKIEN, STALI, SKÓRY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH, SŁUŻĄCY DO PRZEMIESZCZANIA CZEGOŚ LUB UTRZYMYWANIA W BEZRUCHU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.259

BURDON, WSPÓŁŻYCIE, PIECHUR, SZEZLONG, KRĘGOWIEC, ŻYŁA, TATAR, CHOROBA ZARAŹLIWA, JEZIORO GLACJALNE, KIWI, PRZYŚPIEW, LOT, OSADA, WSOBNOŚĆ, KLASTER DYSKOWY, WELON, PRZESTĘPNOŚĆ, RÓŻA, DYWERSJA, SPYCHARKA, POKAZ, OLBRZYM, KARBAMINIAN, OBIEKT, DYWESTYCJA, POCIĄG ROBOCZY, TEST NASKÓRKOWY, BISEKS, POJEDYNEK, ZADOŚĆUCZYNIENIE, UŻĄDLENIE, DURNOŚĆ, KRYSTALIZACJA, BARWA OCHRONNA, FIZJOLOGIA, KAPER, KAMIKADZE, FRASZKA, SOŁTYSOSTWO, SEKSIZM, RZECZ, GWAJAK, TRZĘSIDŁA, PAL, DOMINIUM, DZIANINA, ISTOTA FANTASTYCZNA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, SAKLA, ODSTRZAŁ, ALFABET PUNKTOWY, WIRTUOZERIA, RELA, TATUAŻ, JUBILER, CIĄŻA, ODŁAMKOWY, RAMIĘ, KRATER, ŻYŁKA, BENCHMARK, HYDROBUS, OCHRONNIK, BRYŁKOWATOŚĆ, CZARKA, TAMBOREK, KORNIK, SREBRO, GRAF PODSTAWOWY, ANTYPKA, KOLUMNA, NARTA, ŁUK SKRZELOWY, PIKFAŁ, BRZOZA, TYSIĄCKROTNOŚĆ, EFEKT SORETA, ŁAPACZ, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, EMANUEL, STADIONIK, POWŁOKA, TREL, PRAWIDŁO, WSPORNICA, MELOGRAF, FIZYKA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, PUŁAPKA OFSAJDOWA, CIEŃ, ZBIOROWISKO, LATANIE, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, ŻABA LEOPARDOWA, KLASYFIKACJA, PRZĘDZA, WIDŁY, PRZEWIJAK, KAMICA, SKŁAD, DINO, ŻAGIEW, PADDLE, KOTEW, DRAMATYKA, SCENKA, KREDKA ŚWIECOWA, CENTRALA, CZARNUCH, CANCA, TRIDUUM, GŁUPKOWATOŚĆ, REFORMATOR, KOSMODROM, KULA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, PUNKT OKOSTNOWY, POLE, MAKI, MUESLI, WIELOKSZTAŁTNOŚĆ, PALATYNKA, WIEŚ PLACOWA, GALAS, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, KOLIMATOR, LARYNGEKTOMIA, ODPUST, ZENIT, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, BUSZÓWKA, NARKOTYK, NAPAŚĆ, FONDUE, WAŻNIK, OTWÓR, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, BALSAM, ECHOSONDA, NIENATURALNOŚĆ, WYPALANKA, APARAT REGENERACYJNY, WĄTŁOŚĆ, WSZECHMOCNOŚĆ, COASTER, WIĄZADŁO, CEWKA INDUKCYJNA, IDENTYFIKOWALNOŚĆ, NESTOR, FISZUTKA, DACHÓWKA, SZMACIARZ, ISKRA, ZNACHOR, UKRYCIE, SZCZERBA, WYCISK, MAKROPOLECENIE, GORSET, MIELEC, PALISADA, OBYWATELKA, BAZYLIKA KATEDRALNA, WYPĘDZENIE, SIARCZEK, NAKO, JANCARZ, AUSZPIK, OBIERACZKA, NACISK, POKRYWKA, NAGOŚĆ, PALIWO GAZOWE, SPÓŁKA CICHA, NIEWINNA KREW, BADYLARZ, BODARZ, LATARNIOWIEC, INTELEKTUALIZM, KABEL, SZEWRON, ARBA, SIEĆ NEURONOWA, ŁOŻE, NORMATYWIZACJA, DROŻNOŚĆ, STRZĘP LUDZKI, STACJA POMP, GRZYB NIEJADALNY, TUBULOPATIA, GICZ, KINO DROGI, METODA TERMICZNA, AKCJA IMIENNA, PROWINCJA, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, ŚWIECKOŚĆ, KOLOKWIUM, MATERIAŁ SKALNY, SANKI, ANTECEDENCJA, DECYMA, BŁOTNIAK, OCIOS, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, PŁASKOSZ, MONODIA, PSTRYKACZ, ROZŁOGI, IKEBANA, ZIELONE PŁUCA, ZBROJA PEŁNA, SPACJA, PIANA, WŁAŚCIWOŚĆ, BAGNIAK ZDROJOWY, OKO, PIĘTNASTY, PROINNOWACYJNOŚĆ, PERSONA, DYSZKANCIK, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, REWALORYZACJA, KURSOR, INTENSJA, OCET, OKREŚLNIK, ZBOWID, HUCULSKI, TANIEC, JANUSZ, TRAGIZM, TATRA, MATERIAŁ ŚCIERNY, SZMELC, KOLEC, PANDAN, REGION STREFOWY, CHWYTAK, OKRZEMKI, NIEDOMIAR, MEDIANTA, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, PRZYBLIŻENIE, PRODUKT TRADYCYJNY, ULEGŁOŚĆ, SĘK OTWARTY, GITARA, SZATA, LIŚCIONOGI, HYBRYD, SKLERODERMIA, ANTYKWARK, NIEZNAJOMOŚĆ, MŁAKA, REDAKTOR TECHNICZNY, KARABELA, STRZELBA, PARA UPORZĄDKOWANA, KANAŁ, PUMEKS, PACHOŁ, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, NIEDOWIARSTWO, OKRUCH SKALNY, TRESA, TERMOOBIEG, OBI, KAWAŁEK, STREFA POŻAROWA, REWERSAŁ, KHMER, MŁYN WODNY, UCIOS, JARZMO, HUCUŁ, MONOCHORD, KOCZOWNIK, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, POEMAT, HOSTIA, SYLWETA, ARSENAŁ, OKUCIE, PROMIEŃ, BASEN ARTEZYJSKI, SYMPOZJON, MODEL, KAMICA MOCZOWA, WIELORAK, KROS, MARK, OKOP, BEKA, PAŹDZIERZ, LEPKIE RĘCE, ŁAPOWNICTWO BIERNE, ?PANAMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.259 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DŁUGI I MOCNY PRZEDMIOT, Z WŁÓKIEN, STALI, SKÓRY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH, SŁUŻĄCY DO PRZEMIESZCZANIA CZEGOŚ LUB UTRZYMYWANIA W BEZRUCHU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DŁUGI I MOCNY PRZEDMIOT, Z WŁÓKIEN, STALI, SKÓRY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH, SŁUŻĄCY DO PRZEMIESZCZANIA CZEGOŚ LUB UTRZYMYWANIA W BEZRUCHU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LINA długi i mocny przedmiot, z włókien, stali, skóry lub tworzyw sztucznych, służący do przemieszczania czegoś lub utrzymywania w bezruchu (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LINA
długi i mocny przedmiot, z włókien, stali, skóry lub tworzyw sztucznych, służący do przemieszczania czegoś lub utrzymywania w bezruchu (na 4 lit.).

Oprócz DŁUGI I MOCNY PRZEDMIOT, Z WŁÓKIEN, STALI, SKÓRY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH, SŁUŻĄCY DO PRZEMIESZCZANIA CZEGOŚ LUB UTRZYMYWANIA W BEZRUCHU sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - DŁUGI I MOCNY PRZEDMIOT, Z WŁÓKIEN, STALI, SKÓRY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH, SŁUŻĄCY DO PRZEMIESZCZANIA CZEGOŚ LUB UTRZYMYWANIA W BEZRUCHU. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast