CECHA CZEGOŚ, CO POWSTAŁO W ANTYKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTYCZNOŚĆ to:

cecha czegoś, co powstało w antyku (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO POWSTAŁO W ANTYKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.410

PRZYLEPNOŚĆ, SMAGŁOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, RAFA, NIEDOMIAR, SPACEREK, NIEUŻYTECZNOŚĆ, PRZEJAW, PRZYTOMNOŚĆ, ATRAKCJA, BEZKRYTYCYZM, NIECZUŁOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK, PODGLĄD, PERFIDNOŚĆ, POKŁOSIE, SKŁADNICA, DEKONCENTRACJA, BAJER, FAŁSZYWOŚĆ, MIARA, HISZPAŃSKOŚĆ, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, KONSERWARNIA, KAMIEŃ WĘGIELNY, NISKOŚĆ, DIZAJN, FLEGMA, ŚLISKOŚĆ, AHISTORYCZNOŚĆ, KONTYNGENCJA, WYDMUCHIWACZ, SPIĘTRZENIE, KOBIECOŚĆ, ULEGŁOŚĆ, PODMIOT, CIEŃ, SMAK, PĘD, REMINISCENCJA, PARAMETR JAKOŚCIOWY, SZCZEROŚĆ, SUBTELNOŚĆ, KANCIASTOŚĆ, POWAGA, UFNOŚĆ, AKCENCIK, WILGOTNOŚĆ, PREZENTACJA, PREDYKATYWNOŚĆ, ZŁOŻENIE PODPISU, NIEŚCISŁOŚĆ, MARUDNOŚĆ, WARTOŚĆ, POPITKA, NIEDBAŁOŚĆ, ROZSĄDNOŚĆ, PRAKTYCZNOŚĆ, POŚLEDNIOŚĆ, OSTENTACYJNOŚĆ, RUSKOŚĆ, PARAMETRYZACJA, ODKUP, NIEPRZYJAZNOŚĆ, OSKROBANIE, PLUGAWOŚĆ, AKSAMIT, BAZA, ZMIERZANIE, PION, JEDNOROCZNOŚĆ, WŁADNOŚĆ, OTWARTOŚĆ, OGROMNIASTOŚĆ, SKALA, WYRAZ, KOBIERZEC, WIELOKULTUROWOŚĆ, ZARADNOŚĆ, PRZYLEPNOŚĆ, EGZEKUTYWA, CHMURNOŚĆ, SŁODYCZ, NIEPRAWDZIWOŚĆ, PROFIL, NIEZDOLNOŚĆ, RÓG, TREŚĆ, NIEJEDNORODNOŚĆ, BRZUSIEC, GŁUCHOŚĆ, PAL, ŁONO, TRANZYTYWNOŚĆ, SPRĘŻYSTOŚĆ, FANKA, PODZIAŁKA, WYPUST, POJEDYNCZOŚĆ, KAWAŁ, PRODUKCJA, PRZESZKODA, ZASZCZYTNOŚĆ, ŻWAWOŚĆ, UCHO IGIELNE, OPOZYCJA, PRZEKAZANIE, ROZPUSTA, SCENARIUSZ, ZWAŁ, KWAŚNOŚĆ, POLE, DŁUGONOGOŚĆ, ZAJĄKNIĘCIE, ROZWAGA, RESTAURACJA, STAŻ, ATRAKCYJNOŚĆ, ROZPORZĄDZENIE, ROZMEMŁANIE, PREDYSPOZYCJA, CECHA, NIESKWAPLIWOŚĆ, GŁUPOTA, LOGICZNOŚĆ, KRETYŃSKOŚĆ, UNIKATOWOŚĆ, DOKONANOŚĆ, OBIEKTYWNOŚĆ, CIĘŻKA RĘKA, DOPING, PŁONNOŚĆ, PODDAŃCZOŚĆ, ANTYPATYCZNOŚĆ, SUMARIUSZ, SZYBKOŚĆ, NIESTOSOWNOŚĆ, RENOWACJA, ODWAGA, OSTATNIE SŁOWO, UZNANIE, SŁODYCZ, PODPAŁ, CECHA RUCHU, GLINIANE RĘCE, WIELOFAZOWOŚĆ, ZWAŁA, OŚMIOKROTNOŚĆ, TECHNOLOGICZNOŚĆ, ALBAŃSKOŚĆ, NIEMOC, FOTOTOKSYCZNOŚĆ, PEŁNOLETNOŚĆ, BRYŁA, ADOPCJA, KOMPENSACJA, USTĘPLIWOŚĆ, SMAŻENINA, MAKROCYTOZA, DROBNOŚĆ, WSPÓLNOŚĆ, WYRAZISTOŚĆ, FAKTURA, RZEKA, GUZDRALSTWO, NIEPEŁNOLETNIOŚĆ, PIERWORODZTWO, WIARYGODNOŚĆ, ZACHOWANIE, KĘDZIERZAWOŚĆ, INTERESOWNOŚĆ, POKRYCIE, CELOWOŚĆ, STOPNIOWALNOŚĆ, KSIĄŻKOWOŚĆ, NAMIAR, MATUSZKA, MANIFESTACJA, MALARSTWO, NIEGRZECZNOŚĆ, UCIĄG, PRZEKŁADNIA CIERNA, AKADEMICKOŚĆ, NIEPORZĄDNOŚĆ, IDIOTYZM, OKRĄŻENIE, DZIAŁ, ZGODNOŚĆ, KANARKOWOŚĆ, EMANACJA, BEZTERMINOWOŚĆ, UPROSZCZENIE, ZMOWA MILCZENIA, NUMEREK, OBRAZOWANIE, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, KULOODPORNOŚĆ, WZOREK, SPRAWNOŚĆ, OTWARTOŚĆ, REGAL, SZEŚĆDZIESIĄTKA, BRYNDZA, NIECHĘĆ, PODSZEPT, REJON, BAJEREK, FALA, ZAPORA, AKTYWNOŚĆ, KONIECZNOŚĆ, DETEKTORYSTA, NIEZALEŻNOŚĆ, PROJEKT, NIESKRĘPOWANIE, NIEDYSKRETNOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, SKAŻENIE, KONSERWIARNIA, WIRTUOZOSTWO, TECHNICZNOŚĆ, NIEZAUWAŻENIE, ŁATWOPALNOŚĆ, POWINOWACTWO, NAPEŁNIACZ, KRUCZOŚĆ, PASEK, KONIEC, SSANIE, WYCINEK, NIEDOSTATEK, ENERGICZNOŚĆ, NIEWIDZENIE, NAKŁUCIE, KOMBATANCKOŚĆ, CIĘŻAREK, OGNISKO, MIESZKALNOŚĆ, DESIGN, ZAKŁAD, ZROST, NIEZRĘCZNOŚĆ, ROZDZIAŁKA, SZLACHETNOŚĆ, BEŁKOTLIWOŚĆ, WOLICJONALNOŚĆ, SEKSOWNOŚĆ, WYDAJNOŚĆ, ORIENTACJA, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, WDZIĘK, NORDYCKOŚĆ, PLAN, PRZERAŹLIWOŚĆ, ZWARCIE SZEREGÓW, GAŁKA, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, ODCINEK, MOC, PODOBNOŚĆ, CZYNNIK WYTWÓRCZY, FANATYK, MURZYŃSKOŚĆ, PRZECIWNOŚĆ, DWORSKOŚĆ, ŻELAZNA RĘKA, APOKRYFICZNOŚĆ, NIEKONKRETNOŚĆ, NASADA, PIERWSZOŚĆ, ZWIT, PRECEDENSOWOŚĆ, CECHA PROBIERCZA, KARTA, POLICYJNOŚĆ, MASOWOŚĆ, PLECIONKA, POSTĘPOWANIE, ZALEŻNOŚĆ, MATOWOŚĆ, BAJEREK, MIŁOŚCIWOŚĆ, NIEGODZIWOŚĆ, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, STARANIE, SZCZĘT, NIECZUŁOŚĆ, NIECZYNNOŚĆ, ZSYPISKO, CECHA DYSMORFICZNA, PODŁOŚĆ, ZAPACH, DIACHRONIA, NIEROZEZNANIE, POCHRZĘST, ZACHOWAWCA, ZARYSOWANIE, NARWANIE, TABLICA, ?ZASIEDZIAŁOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.410 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, CO POWSTAŁO W ANTYKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO POWSTAŁO W ANTYKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTYCZNOŚĆ cecha czegoś, co powstało w antyku (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTYCZNOŚĆ
cecha czegoś, co powstało w antyku (na 10 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, CO POWSTAŁO W ANTYKU sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, CO POWSTAŁO W ANTYKU. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x