USZKODZENIE LUB NIEDOSTATEK WPŁYWAJĄCE NEGATYWNIE NA OGÓLNY STAN CZEGOŚ POPRZEZ OBNIŻENIE JEGO WARTOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WADA to:

uszkodzenie lub niedostatek wpływające negatywnie na ogólny stan czegoś poprzez obniżenie jego wartości (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WADA

WADA to:

negatywna cecha osobowości (na 4 lit.)WADA to:

negatywna cecha, właściwość czegoś, która jest odstępstwem od normalnego, zdrowego stanu (na 4 lit.)WADA to:

negatywna strona czegoś (na 4 lit.)WADA to:

powód reklamacji (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "USZKODZENIE LUB NIEDOSTATEK WPŁYWAJĄCE NEGATYWNIE NA OGÓLNY STAN CZEGOŚ POPRZEZ OBNIŻENIE JEGO WARTOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.571

ZNAK INTERPUNKCYJNY, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, CHINE, BUŁGARSKI, TARAN, SSAK, IZBA, DARMOSZKA, KAND, SĄD POLUBOWNY, KOBYŁA, HORMON LOKOMOCYJNY, BEZMIAR, FILTR RODZINNY, PRZYKOP, FLANELA, MATRYCA STRUKTURALNA, KORKOCIĄG, GIRLANDA, GRUPA ACYLOWA, HORMON TROPOWY, DALEKOWZROCZNOŚĆ, ROSOŁEK, MARKIZA, PRĄTNIK ALPEJSKI, TUSZ, PÓŁJAWA, SAUNA, STERTA, SZWEDZKI, ALLEN, KĄDZIEL, PŁATKI ZBOŻOWE, ANTONI, DUSZA, STRONA, KLIMAKS, CHLEB, KOTYLION, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, COKÓŁ, POPĘDLIWOŚĆ, SPINKA, FAŁDA, KWASZONKA, TESTOWANIE WZORCOWE, MUCHY W NOSIE, SZMER, STRATYFIKACJA, ZASUWA, LIPOLIZA, KSIĘGI, IMPAST, HIPODROM, BRZEMIĘ, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, BITMAPA, PARK MASZYNOWY, DODATEK MOTYWACYJNY, SOLANKA, IOWA, WIDŁY, FARMAKOTERAPIA, HAMULEC, KOŁTRYNA, WOLTER, BUDOWA, RAK PRĘGOWANY, ATRAPA, KOŁO, PŁUCZKA, ADIANTUM WŁOSY WENERY, MOTET, RODZINA ZASTĘPCZA, PRZEZIERNIK, ÓSMA CZĘŚĆ, KUPAŹ, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, ROZPAD, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, PRZĘDZENIE, CZYNNIK CHŁODNICZY, OPOZYCJA, PRZĘSŁO, IRENA, PARALALIA, NAMIAR, ODKUP, ŁUPEK PARAFINOWY, RÓŻNICA, AGREGAT KRYSTALICZNY, RUCHY EPEJROGENICZNE, DROGA, SŁOWA, HIPOTEKA KAUCYJNA, WYBIERACZ, ZAPRAWA, BIOTA, STEROWNIK URZĄDZENIA, KLERK, MIMETYZM FORMALNY, ANTAŁEK, GRABINA, TANDEM, PASCHA, POŁĄCZENIE, DACH, ROZKRZEWICIEL, AMFIPRION, KANSAS, STEMPEL, PUSZKA, DERYWACJA WSTECZNA, PLEWA, KLIKER, JEDNOPŁAT, SOLO, STRUCIE, MEDALION, WSTRZYMANIE, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, TRZEŹWOŚĆ, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, DYSCYPLINA, SIMON, MAJORAT, ŚWIADOMOŚĆ, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, OCHRONA, POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI, MORENA, FILAR, ATUT, PERFORACJA, RATYSZCZ, MAKINTOSZ, ETERIA, POWÓZ, KOREKTOR, KOŁEK, KARTA, SZMIRA, SORBET, MACIERZ TRÓJKĄTNA, WARSZTAT STRATEGICZNY, KIWI, ORBITER, SKÓRZAK, ANABIOZA, RÓJKA, BOMBA, MAKAK, ZASIŁEK OKRESOWY, CHRZĄSTNICA KĘDZIERZAWA, ZALESZCZOTEK, WYŚCIGI, GRA HAZARDOWA, SKWARKI, KONCENTRACJA, IDIOM, SREBRZENIE, SŁODZIAK, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, SOSNA GÓRSKA, SKAŁA, CARAT, OCZAROWIEC, ZNAK, BAŻANT, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, SKATING, KOGUT, DULKA, MAHARASZTRA, PODZIELNOŚĆ, WYBRANKA, TARANOWANIE, NIERUCHOMOŚĆ, PULPA, ALKIERZ, ZADRAPNIĘCIE, MYKOHETEROTROF, PLATFORMÓWKA, ZAMYKANIE USZU, OSTATECZNOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ, POŁYSK, KUCHNIA, SERPENTYNA, CZOŁO, MUZYKA, ZIELONE ŚWIATŁO, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, DYMA, POLEWA, TEKSAS, BRZOZA OJCOWSKA, BONOŃCZYK, KONWEKTOR, DEDLAJN, MIERZEJA, JALISCO, ŁUPEK DACHOWY, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, GOŁĄBKI, PAWĘŻ, RÓWNINA SANDROWA, PODWODA, PROGRAM NAPRAWCZY, PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE, TRANSLACJA, SZTURWAŁ, MOMENT, PĘTO, RITA, POSADZKA, PAS DROGOWY, DZIEWCZĘCOŚĆ, RUG, RODODENDRON, AMOK, ŁAMANIE, SUW, ROZMIAR, OLIWA, ODDZIAŁYWANIE, PIĘKNY WIEK, TYMBALIK, KRAŃCÓWKA, FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY, WSZECHMOC, PORYWISTOŚĆ, BORZEŚLAD ZWISŁY, FUTURE SIMPLE, MASKA, BUT, IGLICA, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, STAN, TYMOLEPTYK, STANDARD, STAN KRYTYCZNY, ARCHITEKTONIKA, GŁOSKA NOSOWA, SINICA, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, SOLIDARYZM, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, PARANA, IOWA, NAGRODZENIE, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, KUMA, ZASÓB, MAKARONIARZ, PSEUDOLAGOZUCH, POLIKRYSZTAŁ, SYFEK, KĄPIEL, CHORÓBKA, KOMPLETNOŚĆ, WAHADŁO, ORISA, WSTĘP, INSTYTUCJA KREDYTOWA, PRZYĆMIENIE, WARUNEK, PERMISYWNOŚĆ, KUKLIK SZKARŁATNY, POSTOŁY, HIPOTONIA, CIĄŻA JAJOWODOWA, ILUZYJNOŚĆ, STRZELNICA SPORTOWA, DAWCA, KAPISZON, TROISTOŚĆ, SZTUKA ZDOBNICZA, RATOWNIK MEDYCZNY, ADWOKAT, ZAŁOŻENIE, DZIESIĄTY, ROZPADLISKO, OBOZOWISKO, ANGIELSKA FLEGMA, KROPELKA, FOTOSENSYBILIZATOR, BOZIA, CHOROBA ZARAŹLIWA, GAMA, CYBORIUM, CZAS TERAŹNIEJSZY, DEGRADACJA, POWÓD, LISTA, TYGIEL, AFEKCJA, OGROM, SIŁA DOŚRODKOWA, ?USKOK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.571 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

USZKODZENIE LUB NIEDOSTATEK WPŁYWAJĄCE NEGATYWNIE NA OGÓLNY STAN CZEGOŚ POPRZEZ OBNIŻENIE JEGO WARTOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: USZKODZENIE LUB NIEDOSTATEK WPŁYWAJĄCE NEGATYWNIE NA OGÓLNY STAN CZEGOŚ POPRZEZ OBNIŻENIE JEGO WARTOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WADA uszkodzenie lub niedostatek wpływające negatywnie na ogólny stan czegoś poprzez obniżenie jego wartości (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WADA
uszkodzenie lub niedostatek wpływające negatywnie na ogólny stan czegoś poprzez obniżenie jego wartości (na 4 lit.).

Oprócz USZKODZENIE LUB NIEDOSTATEK WPŁYWAJĄCE NEGATYWNIE NA OGÓLNY STAN CZEGOŚ POPRZEZ OBNIŻENIE JEGO WARTOŚCI sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - USZKODZENIE LUB NIEDOSTATEK WPŁYWAJĄCE NEGATYWNIE NA OGÓLNY STAN CZEGOŚ POPRZEZ OBNIŻENIE JEGO WARTOŚCI. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

x