SPECJALNY FUNDUSZ, KTÓREGO KAPITAŁ JEST PRZEZNACZONY NA WSPARCIE INSTYTUCJI, ORGANIZACJI BĄDŹ JEDNOSTEK W RAZIE WYSTĄPIENIA WYJĄTKOWYCH CZYNNIKÓW (NP. WOJNA, BANKRUCTWO SPOWODOWANE KRACHEM GOSPODARCZYM, SPADEK WARTOŚCI WALUTY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FUNDUSZ STABILIZACYJNY to:

specjalny fundusz, którego kapitał jest przeznaczony na wsparcie instytucji, organizacji bądź jednostek w razie wystąpienia wyjątkowych czynników (np. wojna, bankructwo spowodowane krachem gospodarczym, spadek wartości waluty) (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPECJALNY FUNDUSZ, KTÓREGO KAPITAŁ JEST PRZEZNACZONY NA WSPARCIE INSTYTUCJI, ORGANIZACJI BĄDŹ JEDNOSTEK W RAZIE WYSTĄPIENIA WYJĄTKOWYCH CZYNNIKÓW (NP. WOJNA, BANKRUCTWO SPOWODOWANE KRACHEM GOSPODARCZYM, SPADEK WARTOŚCI WALUTY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.618

DELEGACJA, WIERZBÓWKA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, STAWKA AWANSOWA, ŁAWKA STRZELECKA, GRUPA ALGEBRAICZNA, ESTYMACJA, KIERUNEK, POSŁUCH, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, CZARNA KOMEDIA, IMPERIUM GHISCARI, DIABEŁ WCIELONY, EUROCENTRYZM, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, STANOWISKO, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, PÓŁSFERA, BRAMKA LOGICZNA, GIGA, KODON NONSENSOWNY, ROZPRAWA, ELITARNOŚĆ, CELOWOŚĆ, CIEŃ AKUSTYCZNY, MACIERZ KORELACJI, OTWARTOŚĆ, AMFIBIJNOŚĆ, ADOBE PHOTOSHOP, SYGNAŁ RADIOWY, ROZDZIAŁEK, TORPEDA CIĘŻKA, WYRZUTNIA RAKIETOWA, KUCHNIA MOLEKULARNA, CZERWONIEC, PIEKŁO, STAN CZYNNY, RAJ UTRACONY, LICZBA TRÓJKĄTNA, IMPULS, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, MAMUT KARŁOWATY, SZKUTNIK, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, ARCHIWIZACJA, SPADEK, TRANSAKCJA TERMINOWA, BEZDENNOŚĆ, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, AWERSJA DO RYZYKA, SPRAWA, KORZONEK, WĄTŁOŚĆ, POWYWRACANIE, OSTROSŁUP FOREMNY, AMORY, DYNAMIKA, CZUPURNOŚĆ, BECZKA BEZ DNA, MECHANIZM JARZMOWY, TRAWERS, PROFESKA, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, NAGEL, ŻAGIEL SKOŚNY, NUDYSTKA, NIELOTNOŚĆ, ODTLENIACZ, WKŁUCIE CENTRALNE, TELEMARK, PRYMITYWIZM, ZAWODOWOŚĆ, START MASOWY, STRUKTURA PROSTA, DUPERELA, CHOROBA CYWILIZACYJNA, POSTĘPOWANIE, ZNAK MUZYCZNY, NADZÓR BANKOWY, LOKOMOBILA SAMOJEZDNA, ZUPA PIWNA, ZDRAJCA, PÓŁCIEŃ, FASOLA ZŁOTA, KORMOFITY, ALTANNIK LŚNIĄCY, SAMOCHÓD OSOBOWY, ANORMALNOŚĆ, NIECIEKAWOŚĆ, KWADRATURA KOŁA, ELBAIT, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, MASA KAJMAKOWA, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, ŁOŻYSKOWIEC, MORFOGENEZA, FIZYCZNOŚĆ, NIECZUŁOŚĆ, SŁOIK, WSTĘŻNIAKI, KONFESJONAŁ, CIĄGNIK DROGOWY, KARBOWNIK, NIEAKTUALNOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, MOST PONTONOWY, FRAZA, KIEP, PUSTAK ŚCIENNY, ZDENERWOWANIE, BEZPOWROTNOŚĆ, KARTEL NARKOTYKOWY, HÄNDEL, LENIUCH OSPAŁY, ŁUK, SZCZENIAK, LEK NASENNY, ANTYLOPA KROWIA, AGREGATY MONETARNE, CYWILNOŚĆ, MUSZTARDA, ŻÓŁTAK, OBRÓT PODATKOWY, POEMAT OPISOWY, SROM, DOSKONAŁOŚĆ, CHINOWIEC, ŻURAW, LIDER, KIERAT, OŚWIECICIEL, HISTON ŁĄCZNIKOWY, MORFOLOGIA, BIOGRAFIZM, RYNEK NIEFORMALNY, ŚMIECISKO, DEMENCJA, STROLLER, GŁÓWNY REGULATOR TYLNY, ZAKON, OSTRACYZM, CIĄG DOKŁADNY, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, STYGON, WYZNANIE MOJŻESZOWE, TERATOGEN, ODŁAMKOWY, KAŁKAN, MONARCHIA DZIEDZICZNA, POCIĄG MARSZRUTOWY, UBYTEK, FALKA, CYNKOTYPIA, NIESTANOWCZOŚĆ, KOSTKA BRUKOWA, KĄT UJEMNY, STENWANTA, IMPUTOWANIE, KOD PRZEDROSTKOWY, OJCIEC CHRZESTNY, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, BIEG JAŁOWY, DZIELNICA, PRZEKAZ, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, OBRAZ, WAHADŁOWIEC, BIOKATALIZATOR, PODKŁADKA, AKTYWNOŚĆ, GLADIATORSTWO, DOZOROWIEC, WYSTAWNOŚĆ, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, PIORUNOCHRON, UWERTURA, CIEMNA ENERGIA, GRA NIESKOŃCZONA, ŁASKAWCA, NIESZLACHETNOŚĆ, WYŚMIENITOŚĆ, BEZGUŚCIE, KAMIEŃ, ŚWIADEK JEHOWY, PALEOMAGNETYZM, ZESTAWIK, PRZEWÓD, TŁUSTY DRUK, MAJEUTYKA, IDEAŁ MAKSYMALNY, REPETYTYWNOŚĆ, OKRĄG WPISANY, HEAVY METAL, ASYSTENCJA, LEKKOMYŚLNOŚĆ, PODDIALEKT, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, PRZYCZYNEK, BEZPIECZNIK ELEKTRYCZNY, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, SESJA, MILION, SOLANKA, FIVE O'CLOCK, ZDANIE, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, WETERAN, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, KATEGORYCZNOŚĆ, DELFIN DŁUGONOSY, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, GAZ ŁZAWIĄCY, POWYWRACANIE, POŚWIST, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, NOMENKLATURA PARTYJNA, PŁONNIKI, USKOK, ZWYRODNIENI STAWU BIODROWEGO, ZŁOTE RUNO, JĘZYK BERTA, GRYZETKA, MATAMATOWATE, FLUAV, TRASA KONCERTOWA, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, JAŚMINOWIEC WONNY, HANGAR, ZAPYLACZ, NOMINALIZM, NIEUWAŻNOŚĆ, ŁABĘDZIA SZYJA, GROŹBA KARALNA, UBEZPIECZENIE WYPADKOWE, ZASADA PRZYCZYNOWOŚCI, GORYL NIZINNY, BŁYSTKA OBROTOWA, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, HURTOWNIA DANYCH, HEMATOFAGIA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, LAKSACJA, IRLANDZKOŚĆ, MIECZ UCHYLNY, HARUSPIK, FUNKCJA PROSTA, LANSJER, JUWENALIA, WIDŁOGONKA SIWICA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, KASETA, MASA SPADKOWA, IDENTYFIKACJA, KOSIARKA ROTACYJNA, GOSPODARZ, DINAR, WIELKOŚĆ, ORGANIZM, JANSENIZM, ŻARTOBLIWOŚĆ, FALOWNIK PRĄDU, BUŁGARYSTYKA, RACJONALIZM WZGLĘDNY, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, LICZBA, DOSTĘPNOŚĆ, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, GÓRNICTWO, ROMANSIDŁO, SETKA, PUNKT SIODŁOWY, AUTORAMENT, KLINKIER, FALAFEL, OBIEG OKRĘŻNY, ŻYCIODAJNOŚĆ, SZPIEG GOSPODARCZY, JARZMO, OBSESYJNOŚĆ, WEKSYLOLOGIA, OŚRODEK, PAGODA, UPUST, NIECIEKAWOŚĆ, WAGON BAGAŻOWY, TRANSPORTÓWKA, STEROID, CUKIERNIA, KAUCZUKOWIEC, TREND, BIEG ALPEJSKI, FINITYZM, LITOGRAFIA, KASZTELAN, KUGLARSKOŚĆ, ?OWOLOGIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.618 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPECJALNY FUNDUSZ, KTÓREGO KAPITAŁ JEST PRZEZNACZONY NA WSPARCIE INSTYTUCJI, ORGANIZACJI BĄDŹ JEDNOSTEK W RAZIE WYSTĄPIENIA WYJĄTKOWYCH CZYNNIKÓW (NP. WOJNA, BANKRUCTWO SPOWODOWANE KRACHEM GOSPODARCZYM, SPADEK WARTOŚCI WALUTY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPECJALNY FUNDUSZ, KTÓREGO KAPITAŁ JEST PRZEZNACZONY NA WSPARCIE INSTYTUCJI, ORGANIZACJI BĄDŹ JEDNOSTEK W RAZIE WYSTĄPIENIA WYJĄTKOWYCH CZYNNIKÓW (NP. WOJNA, BANKRUCTWO SPOWODOWANE KRACHEM GOSPODARCZYM, SPADEK WARTOŚCI WALUTY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FUNDUSZ STABILIZACYJNY specjalny fundusz, którego kapitał jest przeznaczony na wsparcie instytucji, organizacji bądź jednostek w razie wystąpienia wyjątkowych czynników (np. wojna, bankructwo spowodowane krachem gospodarczym, spadek wartości waluty) (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FUNDUSZ STABILIZACYJNY
specjalny fundusz, którego kapitał jest przeznaczony na wsparcie instytucji, organizacji bądź jednostek w razie wystąpienia wyjątkowych czynników (np. wojna, bankructwo spowodowane krachem gospodarczym, spadek wartości waluty) (na 21 lit.).

Oprócz SPECJALNY FUNDUSZ, KTÓREGO KAPITAŁ JEST PRZEZNACZONY NA WSPARCIE INSTYTUCJI, ORGANIZACJI BĄDŹ JEDNOSTEK W RAZIE WYSTĄPIENIA WYJĄTKOWYCH CZYNNIKÓW (NP. WOJNA, BANKRUCTWO SPOWODOWANE KRACHEM GOSPODARCZYM, SPADEK WARTOŚCI WALUTY) sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - SPECJALNY FUNDUSZ, KTÓREGO KAPITAŁ JEST PRZEZNACZONY NA WSPARCIE INSTYTUCJI, ORGANIZACJI BĄDŹ JEDNOSTEK W RAZIE WYSTĄPIENIA WYJĄTKOWYCH CZYNNIKÓW (NP. WOJNA, BANKRUCTWO SPOWODOWANE KRACHEM GOSPODARCZYM, SPADEK WARTOŚCI WALUTY). Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast