POWSTANIE Z POŁOWY XVII WIEKU DOWODZONE PRZEZ BOHDANA CHMIELNICKIEGO, W KTÓRYM BRALI UDZIAŁ KOZACY ZAPOROSCY I CHŁOPI Z UKRAINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHMIELNICCZYZNA to:

powstanie z połowy XVII wieku dowodzone przez Bohdana Chmielnickiego, w którym brali udział Kozacy zaporoscy i chłopi z Ukrainy (na 15 lit.)POWSTANIE CHMIELNICKIEGO to:

powstanie z połowy XVII wieku dowodzone przez Bohdana Chmielnickiego, w którym brali udział Kozacy zaporoscy i chłopi z Ukrainy (na 23 lit.)WIELKA WOJNA KOZACKA to:

powstanie z połowy XVII wieku dowodzone przez Bohdana Chmielnickiego, w którym brali udział Kozacy zaporoscy i chłopi z Ukrainy (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWSTANIE Z POŁOWY XVII WIEKU DOWODZONE PRZEZ BOHDANA CHMIELNICKIEGO, W KTÓRYM BRALI UDZIAŁ KOZACY ZAPOROSCY I CHŁOPI Z UKRAINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.134

OBÓZ PRACY, MIMESIS, ŻURAWINA, CZEK IMIENNY, KRUPNIK, HOLTER, PRZYSPIESZENIE FERMIEGO, KUFF, LEK ANKSJOLITYCZNY, ROZBIERALNIA, BLOKADA EKONOMICZNA, SYNTETYK, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, POLE BEZWIROWE, AUTOPORTRET, KASAK, DZIEŁO POŚREDNIE, KRZESANY, OTWÓR WYLOTOWY, SKOŃSKI, KUREK, MARZEC, STACJA KLIENCKA, ADWEKCJA, NIEŻYWOTNOŚĆ, REGUŁA SARRUSA, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, ZATOR, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, NASIENNIK, SHOUJOAI, PĘTLA, PADACZKA Z ZASKOCZENIA, NARRACYJNOŚĆ, STREFA NUMERACYJNA, MUSICAL, PATRIARCHAT, FACH, RELATYWIZM, WYRAJ, KOKILKA, TWIERDZENIE KRULLA, WIBRATOR, KRATA, OOST, SILNIK PRZELOTOWY, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, OCEANNIKI, KOREAŃSKI, SAKRAMENT, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, PRAWO OHMA, HEROSTRATYZM, CUCHA, PRZEJEŻDŻAJĄCY, KOMUNA MIEJSKA, SPICHRZA, CYWIL, RAMA, KAZUISTA, PŁYTA KORKOWA, TRATWA, WERSJA LEKTORSKA, LUKA STRATYGRAFICZNA, SAKWA, SZUWAR TATARAKOWY, ZDZIADZIENIE, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, JONOFOR, FAJERWERKI, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, USTRÓJ NIEWOLNICZY, BAŁAGULSZCZYZNA, DWUNASTA, HASTA, ŚREDNIOPŁAT, JĘZYK HETYCKI, AUT BRAMKOWY, ELFICKI, HUBA, ŁOWCZYNI, GRA NIESKOŃCZONA, ZGROMADZENIE ZAKONNE, ŻŁÓB LODOWCOWY, JĘZYK DUNGAŃSKI, RETORYCZNOŚĆ, TAG, SŁUŻBA ZASTĘPCZA, BAKTERIOZA, INSTRUMENT KLAWISZOWY, OPĘTANY, KLASA, WIELOMIAN JEDNORODNY, ZWIERZYNIEC, KONSULTANTKA, BOŻODAJNIA, SZPITALNICTWO, PINKA, SKARBNIK, WIELKA RUŚ, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, JĘZYK WEWNĘTRZNY, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, CEZAR, LECYTYNA, UDŹWIG, POCIĄG EKSPRESOWY, AUT, PRZECIEK, OPŁATA PÓŁKOWA, RÓŻNOWICIOWCE, TKANKA NERWOWA, KOLEKTA, PRERAFAELITYZM, SANIE, DRAGONADA, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, CHORĄGIEW, DARMOCHA, KOMORA PŁYWAKOWA, PODWÓJNY NELSON, RÓŻYCZKA, AMERYKANKA, KERATOPLASTYKA, EPICYKL, MUSZKIETON, NIDA, ROSZCZENIE ZWROTNE, POZYCJONOWANIE, HAPEK, GEHENNA, ODMIENIEC AMERYKAŃSKI, GLORIETA, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, HACKAMORE, KUROBRÓD NOWOZELANDZKI, TON, KOZA BARWNA USZLACHETNIONA, INTERGLACJAŁ, KOSTKI NAPIERA, SEKSTET, ŚWIECA, JAZZÓWKA, PODMIOT DOMYŚLNY, TETRIS, FAWORYT, TORPEDA AKUSTYCZNA, EUROWIZJA, RUSKI, TRISKWELIŃSKI, HORMON TROPOWY, KARMANIOLA, KOKLUSZ, METAPLAN, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, ODRA, MONARCHIA, KWADRAT, SMERF, ŚWIADECTWO, BAS CYFROWANY, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, ZABÓR, DEZINTEGRACJA MROZOWA, POKOLENIE, DUR OSUTKOWY, ENZYM RESTRYKCYJNY, REKTYFIKACJA, JĘZYK SOGDYJSKI, MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI, FALCONI, GIMNASTYKA MÓZGU, PRAWO BIOTA-SAVARTA, SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ, IMID, JORDANEK, MELODIA PRZYSZŁOŚCI, CHOROBA MOTYLICZA, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, PIES PRZECIWPANCERNY, PRZEPUKLINA PĘPOWINOWA, KOLKA JELITOWA, ŻYŁA NABRZUSZNA POWIERZCHNIOWA, ALGORYTM EUKLIDESA, BŁONA MIELINOWA, ANIMACJA, STOPA LODOWCA, IRREDENTA, SZWOLEŻER, WOJNA CELNA, ŁUŻYCKI, WIEK PROKREACYJNY, CHOROBA KŁUSOWA, KASZT, KATALOG SYSTEMATYCZNY, FILM KOSTIUMOWY, KOMPLEKS, ZOOEKDYSON, PAIŹA, SYSTEM DZIESIĄTKOWY, SONATA, NAPRĘŻACZ, OTOCZKA MIELINOWA, SYMETRYCZNOŚĆ, PRZESŁONA, EGOISTKA, LAMINAT, PULOWER, IMIENINY, KREW, PEDAGOGIKA DYREKTYWNA, CZYSZCZARNIA, PIEC TYGLOWY, PROTESTANTYZM, IUE, MIÓD BARTNY, RZĘSISTKOWICA BYDŁA, KURANT, SHOGUN, TARCZA, TERMITIERA, MLECZNIK, OPERA, EGZEMPLARZ OKAZOWY, CERTYFIKAT INWESTYCYJNY, HOTEL ROBOTNICZY, CHOROBA RITTERA, YAOI, SZYMPANS, SOCHACZKI, FILOZOFIA RELIGII, SUKMANA, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, KOMISJA NADZWYCZAJNA, TRWAŁOŚĆ, HIPPISKA, CHANSON, KOŃ LUZYTAŃSKI, SADZAK, ORKIESTRA, PAPIERNICZY, POSTANOWIENIE, ROK SYDERYCZNY, INA, ETYMOLOGIA LUDOWA, SYTUACJA DECYZYJNA, OFERTA WARIANTOWA, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, HAMULEC CIERNY, SKUP INTERWENCYJNY, MAŁPI GAJ, KORSYKAŃSKI, MONDEO, TEKA REDAKCYJNA, NARYS KLESZCZOWY, ZACHOWEK, CZYNNOŚĆ GOSPODARCZA, CEROWNIA, CZUHANIA, DOWÓD POŚREDNI, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, TRYCHOMONADOZA BYDŁA, ESCUDO WSCHODNIOTIMORSKIE, TORPEDA LOTNICZA, KOSTIUMERNIA, BRUNO, SIEĆ, SZKLIWO CERAMICZNE, THRASH, ADRES, OSTATECZNOŚĆ, PRAWO MATERIALNE, SUPERKLIENT, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, CEDET, KUFF, BEGINKI, MIĘSIEŃ PIWNY, PALNIK ARGANDA, KULTURA WIELBARSKA, BALROG, PERKOZEK TRÓJBARWNY, COCKNEY, BALDACH ZŁOŻONY, OPĘTANIE, DOLINA LODOWCOWA, KONWERTOR, MASER GAZOWY, HEGEMONICZNOŚĆ, INTERAKTYWNOŚĆ, MIASTO STAROŻYTNE, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, EMPIRIOKRYTYCYZM, KUBECZEK, WSPÓŁDECYZJA, SARI, PREMIERA, ?KARMIDŁO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.134 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWSTANIE Z POŁOWY XVII WIEKU DOWODZONE PRZEZ BOHDANA CHMIELNICKIEGO, W KTÓRYM BRALI UDZIAŁ KOZACY ZAPOROSCY I CHŁOPI Z UKRAINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: POWSTANIE Z POŁOWY XVII WIEKU DOWODZONE PRZEZ BOHDANA CHMIELNICKIEGO, W KTÓRYM BRALI UDZIAŁ KOZACY ZAPOROSCY I CHŁOPI Z UKRAINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHMIELNICCZYZNA powstanie z połowy XVII wieku dowodzone przez Bohdana Chmielnickiego, w którym brali udział Kozacy zaporoscy i chłopi z Ukrainy (na 15 lit.)
POWSTANIE CHMIELNICKIEGO powstanie z połowy XVII wieku dowodzone przez Bohdana Chmielnickiego, w którym brali udział Kozacy zaporoscy i chłopi z Ukrainy (na 23 lit.)
WIELKA WOJNA KOZACKA powstanie z połowy XVII wieku dowodzone przez Bohdana Chmielnickiego, w którym brali udział Kozacy zaporoscy i chłopi z Ukrainy (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHMIELNICCZYZNA
powstanie z połowy XVII wieku dowodzone przez Bohdana Chmielnickiego, w którym brali udział Kozacy zaporoscy i chłopi z Ukrainy (na 15 lit.).
POWSTANIE CHMIELNICKIEGO
powstanie z połowy XVII wieku dowodzone przez Bohdana Chmielnickiego, w którym brali udział Kozacy zaporoscy i chłopi z Ukrainy (na 23 lit.).
WIELKA WOJNA KOZACKA
powstanie z połowy XVII wieku dowodzone przez Bohdana Chmielnickiego, w którym brali udział Kozacy zaporoscy i chłopi z Ukrainy (na 18 lit.).

Oprócz POWSTANIE Z POŁOWY XVII WIEKU DOWODZONE PRZEZ BOHDANA CHMIELNICKIEGO, W KTÓRYM BRALI UDZIAŁ KOZACY ZAPOROSCY I CHŁOPI Z UKRAINY sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - POWSTANIE Z POŁOWY XVII WIEKU DOWODZONE PRZEZ BOHDANA CHMIELNICKIEGO, W KTÓRYM BRALI UDZIAŁ KOZACY ZAPOROSCY I CHŁOPI Z UKRAINY. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x