SKALARNA BEZWYMIAROWA WIELKOŚĆ FIZYCZNA OKREŚLAJĄCA, W JAKIM STOPNIU URZĄDZENIE, ORGANIZM LUB PROCES PRZEKSZTAŁCA ENERGIĘ WYSTĘPUJĄCĄ W JEDNEJ POSTACI W ENERGIĘ W INNEJ POSTACI, STOSUNEK WARTOŚCI WIELKOŚCI WYDAWANEJ PRZEZ UKŁAD DO WARTOŚCI TEJ SAMEJ WIELKOŚCI DOSTARCZANEJ DO TEGO SAMEGO UKŁADU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPRAWNOŚĆ to:

skalarna bezwymiarowa wielkość fizyczna określająca, w jakim stopniu urządzenie, organizm lub proces przekształca energię występującą w jednej postaci w energię w innej postaci, stosunek wartości wielkości wydawanej przez układ do wartości tej samej wielkości dostarczanej do tego samego układu (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SPRAWNOŚĆ

SPRAWNOŚĆ to:

cecha objawiająca się w działaniu, gdy coś robione jest sprawnie, umiejętnie (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

to, czy organizm lub organ są sprawne (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

w etyce: dyspozycja dobrego działania (termin użyty po raz pierwszy przez Arystotelesa) (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

cecha czynności, działania, procesu: to, że coś jest dobrze i sprawnie realizowane, kolejne etapy następują we właściwej kolejności, od razu po sobie i zdają się prowadzić ku zamierzonemu celowi (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

jakaś zdefiniowana umiejętność (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

dobry stan, fakt, że jakieś urządzenie działa, jest na chodzie (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

odznaka harcerska symbolizująca fakt, że dany harcerz wykonał określone zadania i posiadł niezbędne umiejętności (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

cecha czynności, które są sprawnie (zręcznie, umiejętnie, bez trudu) wykonywane (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

cecha kogoś (człowieka, zwierzęcia), kto jest fizycznie sprawny, zdolny do wykonania czynności, która wymaga dobrej kondycji i wyćwiczenia (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

cecha człowieka, który potrafi coś dobrze, sprawnie zrobić (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKALARNA BEZWYMIAROWA WIELKOŚĆ FIZYCZNA OKREŚLAJĄCA, W JAKIM STOPNIU URZĄDZENIE, ORGANIZM LUB PROCES PRZEKSZTAŁCA ENERGIĘ WYSTĘPUJĄCĄ W JEDNEJ POSTACI W ENERGIĘ W INNEJ POSTACI, STOSUNEK WARTOŚCI WIELKOŚCI WYDAWANEJ PRZEZ UKŁAD DO WARTOŚCI TEJ SAMEJ WIELKOŚCI DOSTARCZANEJ DO TEGO SAMEGO UKŁADU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.493

ARKUSZ AUTORSKI, PONTON, UKŁAD KRWIONOŚNY, SĄD WOJSKOWY, WRÓBEL, WĘGIERKA, DŻIHAD, RABARBAR, MARZEC, KAWOWIEC, BARWA, MORION, KĄT DOPISANY, SZATRA, PRZEDSTAWIENIE, TYMOTKA, KOMIZM, LINIA BRZEGOWA, INDYKATOR, KOŃ TORYJSKI, OBERWANIE CHMURY, KAPLERZ, OCIEKACZ, DIAGRAM VENNA, KOLEBKA, POTENCJAŁ ZETA, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, EFEKT MNOŻNIKOWY, OPÓR WZNIESIENIA, SER TWAROGOWY, POBRATYMSTWO, ZBRODNIA HITLEROWSKA, BERET, FLOTA, KOLO, TEMNODONTOZAUR, OMDLAŁOŚĆ, NABRZEŻE, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, CZARNY RYNEK, RACZYNA, AWIZO, OFICER, ALF, SANKCJA, OFICER FLAGOWY, TARCZA, UKŁAD POZAPIRAMIDOWY, ULTRAMARYNA, KŁAKI, KLISZA, ZAWIEW, PRZESZKADZAJKA, OKA, TEORIA MNOGOŚCI, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, MARMURKOWANIE, AMARANT, OBYCZAJE, USTERKA, GĘSTOŚĆ PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, ŁAWA, OKSYBIONT, MISTRZU, TYLOZOID, ZASADA, SAMOKRYTYKA, ŁUSKOWIEC, PREDYKACJA, NABIERKA, DYON, PAPILOT, SKUPIENIE, BŁYSK, PĘCZEK PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, SZEZLONG, ODPADY STAŁE, TEREN ZIELENI, RÓŻDŻKA, PIEC CENTRALNY, WIĄZANIE POJEDYNCZE, FASOWANIE, BEZSTRONNOŚĆ, CIAŁKO, TWARZYCZKA, GIGANT, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, KOMIN, ZBIÓRKA, SZAMERUNEK, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, GRAMOFON, HAMBURGER, MOLESKIN, SZERPA, KOSTUR, JAMA, BIEG, UKŁAD, KRĄŻENIE WIEŃCOWE, SZLAM, KREACJA, RÓŻA SKALNA, KONDUKTANCJA, ROZTOCZE, ODSYŁACZ, OFICER PRASOWY, CZASZA, UMOWA WIĄZANA, ZEROWOŚĆ, GLEBA KOPALNA, PRUSKOŚĆ, IPERYT, RYTOWNICTWO, SYNDYKAT, LINA, NOŻYCE CEN, EWOLUCJA, MĄKA ZIEMNIACZANA, KANOE, NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE, WISIELCZY HUMOR, STARA DUPA, MĄKA RAZOWA, TON, CIS POSPOLITY, TANCERZ, LAWOWANIE, DROGI RODNE, PLATFORMA PROCESOROWA, WIĄD RDZENIA, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, DOGODZENIE SOBIE, MENZURA, ZEBROID, TOPOLOGIA SZYNOWA, JEDNOSTKA METRYCZNA, ŚWIĘTOPIETRZE, SZYFR, KANAŁ NADGARSTKA, COMBER, KRZTUSIEC, TAG, POCHODNIK, PATISON, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, DZIANINA, RENATURACJA BIAŁKA, ODWARSTWIENIE, PROFIL GLEBOWY, ADAGIO, KARPLE, DZIKA KARTA, PASTWA, OBRÓT, RESORT, KANTATA, HEGLIZM, METALICZNOŚĆ, WILGOTNOŚĆ, KURACJA WSTRZĄSOWA, POTNIK, TOR, PARALIZATOR, FLACHA, OPŁATA SANKCYJNA, NIEPRZECIĘTNOŚĆ, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, POMORSKI, KITEL, TERCJARZ, BI, ANTENA YAGI, STOSUNEK, KOPIA FOTOGRAFICZNA, GRUPA ETNICZNA, POSZEWKA, KONTRDEMONSTRACJA, PINGWIN MASKOWY, NADPRZESTRZEŃ, RURKA INTUBACYJNA, WSPÓŁREGENT, MORA, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, KALANDER, MODEL AKTANCJELOWY, APRETURA, CZASOWNIK MODALNY, CYPRYS, MIKROSKOP PORÓWNAWCZY, OGNIWO JĄDROWE, ILUMINACJA, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, BRIENZ, DIDRACHMA, SINGLE MALT, KOSZÓWKI, GENE, CHOROBA WENERYCZNA, PROFESOR, WENUS, TAŚMOWY, RELIKWIE, EMIL, SZPILA, POTENCJOMETRIA, ŁOTOK, HANAFITA, CHABANINA, ORBITAL, IMPOTENCJA, IZOLATKA, PUSZCZYK, TYRANIA, DUPLEKS, TEORIA CIAŁ, PICUŚ, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, AŻUR, KOMPLEKS, CZAIK JESIENNY, CYKL WYDAWNICZY, AUTONOMICZNY SYSTEM GOSPODARCZY, MĄKA ŻYTNIA, OBRÓBKA, DYFUZJA, BILLBOARD, BEATA, BRAMKA HONOROWA, PRZYBLIŻENIE, BOCZNOTRZONOWIEC, BETA BLOKER, PLURALIZM, OPLOT, GNIOT, MADONNA, GRZYBICA CZARNA, POCHŁANIACZ, ZMORA, NADŚWIADOMOŚĆ, DYFUZOR, STAWKA AMORTYZACYJNA, AMUR, AMORTYZACJA PODATKOWA, BIAŁY MARSZ, TEF, PRZESTRZEŃ FAZOWA, AKORD, KADŁUB, ZARZĄDZENIE, TRANSMITANCJA, ZDRAJCA, KLAUZULA UMOWNA, TRYMOWANIE, BURGER, DEPORTACJA, MŁYN WODNY, ŁÓW, ELEKTROLIZER, SZACHY TRZYOSOBOWE, MIKROKOMÓRKA, KUFF, KOLEJKA GÓRSKA, LEGWAN GŁUCHY, MAPA PIKSELI, SILNIK PYŁOWY, MASZYNA ŻAKARDOWA, MINA, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, RAKOWATOŚĆ, KATANGA, KAPUŚCIANA GŁOWA, SIATKA, NYLON, SIARKA POPIOŁOWA, LIBRA, CUCHA, KABESTAN, PLAŻA, MEKINTOSZ, PRZĘDZA, WESTFALKA, KONTROLA ZARZĄDCZA, WIGOŃ, FULAR, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, CZARTER, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, STATECZNIK, WYKONAWCA, PROCES KARNY, WIĘZOZROST WŁÓKNISTY, GOSPODARZ, KĄPIEL OŁOWIANA, ROZTWÓR KOLOIDALNY, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, MINERAŁ, ?MUSZTARDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.493 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKALARNA BEZWYMIAROWA WIELKOŚĆ FIZYCZNA OKREŚLAJĄCA, W JAKIM STOPNIU URZĄDZENIE, ORGANIZM LUB PROCES PRZEKSZTAŁCA ENERGIĘ WYSTĘPUJĄCĄ W JEDNEJ POSTACI W ENERGIĘ W INNEJ POSTACI, STOSUNEK WARTOŚCI WIELKOŚCI WYDAWANEJ PRZEZ UKŁAD DO WARTOŚCI TEJ SAMEJ WIELKOŚCI DOSTARCZANEJ DO TEGO SAMEGO UKŁADU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKALARNA BEZWYMIAROWA WIELKOŚĆ FIZYCZNA OKREŚLAJĄCA, W JAKIM STOPNIU URZĄDZENIE, ORGANIZM LUB PROCES PRZEKSZTAŁCA ENERGIĘ WYSTĘPUJĄCĄ W JEDNEJ POSTACI W ENERGIĘ W INNEJ POSTACI, STOSUNEK WARTOŚCI WIELKOŚCI WYDAWANEJ PRZEZ UKŁAD DO WARTOŚCI TEJ SAMEJ WIELKOŚCI DOSTARCZANEJ DO TEGO SAMEGO UKŁADU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPRAWNOŚĆ skalarna bezwymiarowa wielkość fizyczna określająca, w jakim stopniu urządzenie, organizm lub proces przekształca energię występującą w jednej postaci w energię w innej postaci, stosunek wartości wielkości wydawanej przez układ do wartości tej samej wielkości dostarczanej do tego samego układu (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPRAWNOŚĆ
skalarna bezwymiarowa wielkość fizyczna określająca, w jakim stopniu urządzenie, organizm lub proces przekształca energię występującą w jednej postaci w energię w innej postaci, stosunek wartości wielkości wydawanej przez układ do wartości tej samej wielkości dostarczanej do tego samego układu (na 9 lit.).

Oprócz SKALARNA BEZWYMIAROWA WIELKOŚĆ FIZYCZNA OKREŚLAJĄCA, W JAKIM STOPNIU URZĄDZENIE, ORGANIZM LUB PROCES PRZEKSZTAŁCA ENERGIĘ WYSTĘPUJĄCĄ W JEDNEJ POSTACI W ENERGIĘ W INNEJ POSTACI, STOSUNEK WARTOŚCI WIELKOŚCI WYDAWANEJ PRZEZ UKŁAD DO WARTOŚCI TEJ SAMEJ WIELKOŚCI DOSTARCZANEJ DO TEGO SAMEGO UKŁADU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - SKALARNA BEZWYMIAROWA WIELKOŚĆ FIZYCZNA OKREŚLAJĄCA, W JAKIM STOPNIU URZĄDZENIE, ORGANIZM LUB PROCES PRZEKSZTAŁCA ENERGIĘ WYSTĘPUJĄCĄ W JEDNEJ POSTACI W ENERGIĘ W INNEJ POSTACI, STOSUNEK WARTOŚCI WIELKOŚCI WYDAWANEJ PRZEZ UKŁAD DO WARTOŚCI TEJ SAMEJ WIELKOŚCI DOSTARCZANEJ DO TEGO SAMEGO UKŁADU. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast