WYKONANY Z TWARDEGO METALU TRZPIEŃ ZAOSTRZONY Z JEDNEJ STRONY, Z DRUGIEJ ZAKOŃCZONY PŁASKIM ŁBEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GWÓŹDŹ to:

wykonany z twardego metalu trzpień zaostrzony z jednej strony, z drugiej zakończony płaskim łbem (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GWÓŹDŹ

GWÓŹDŹ to:

przenośnie: największa atrakcja, element, który najbardziej przyciąga uwagę (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYKONANY Z TWARDEGO METALU TRZPIEŃ ZAOSTRZONY Z JEDNEJ STRONY, Z DRUGIEJ ZAKOŃCZONY PŁASKIM ŁBEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.122

GRUNGE, KAMIONKA, KRĄG KULTUROWY, RZUT WOLNY, ALGEBRA LOGIKI, MUSZLA, JUFERS, PLATEROWANIE, PLANTACJA, MIEDZIORYTNICTWO, KIEŁ, FILIGRAN, ZĘBATKA, RYT, NAUPLIUS, GRUPA ACYLOWA, INFLACJA KONSUMENCKA, GOUDA, KONKLUZJA, PUDEŁKO, BIEG, SZTANGA, GLIPTOTEKA, SUCHY TYNK, UWAŻNOŚĆ, SWAP PROCENTOWY, TRYPLA, ŻÓŁW TORNIERA, UNIFIKACJA, DEZOBLIŻANTKA, ZAMIANA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, BIAŁCZAN, ENEOLIT, ELIER, CYTARA, KASETON, ODLEWNIA, KREDYT REWOLWINGOWY, SINGIEL, WILKOM, PIERŚCIEŃ, BAT, AYLOTL, OBRĘCZ, CYTRA, OSOBOMIESIĄC, BIBLIA JAKUBA WUJKA, ZŁOTO, HENRYK IV, CYTRA, KARAKAŁPACJA, AMPUŁA, PUGILARES, KOŁNIERZ, BĘKART, TOPOLOGIA MAGISTRALI, BIAŁKA WIERZBÓWKA, BARKA, DÓŁ GNILNY, FASOLA, BOSAK, PARA, SYNOD, LAYOUT, KRÓBKA, TAŚMA, ZDRADA, STYPENDIUM, SZÓSTAK, MIŁOŚĆ, WERS, WZORZEC UMOWNY, WIATROWISKO, TRZYMANIE STRONY, LIDO, PRZEWÓD KANALIZACYJNY, REWOLWING, STRZAŁKA, DRUT, KIJEK NARCIARSKI, MBIRA, TIURNIURA, POLAROGRAF, BŁYSZCZ, MELANŻ, ŻÓŁWIAK SZANGHAJSKI, FOLK METAL, SITH, MAŁPA NOWEGO ŚWIATA, SPIRALA, NIEDOWŁAD POŁOWICZY, LEWY SIERPOWY, KARPLE, BRUDNICOWATE, KLERK, LINIA GEODEZYJNA, AUTOASEKURACJA, SUBSTYTUCJA, STRASZAKI, BOROWODOREK, REKLAMANT, MODULACJA KRATOWO-KODOWA, OZIĘBŁOŚĆ, SPLOT, HEMISFEREKTOMIA, KOŁEK, AGOGIKA, PODPISEK, KOMPARYCJA, WĘDZONKA, GWIAZDKA, PATRON, SONORYZM, EKOLOGIA EWOLUCYJNA, DWÓJNIAK, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, GŁOSKA PREPALATALNA, DESPOTYZM, KUŹNICTWO, PRZEJŚCIE FAZOWE, KARKAS, SPRĘŻYNA, EKSYKATOR, MONOGENIZM, SORPCJA, PRZESŁUCH ZBIEŻNY, LINIA HODOWLANA, FORMA, KOLCZATKA, FUNDUM, GORSET, SŁUGA, AGAL, KAJUTA, PÓŁSFERZE, PRĄD JEDNOFAZOWY, METALICZNOŚĆ, SZYNA, OKOREK, DESPOCJA, MACZUGA, SIARCZEK, CYJANOŻELAZIAN(II), STRONY, KOCIOŁ, KALIMBA, FILCAK, LANDO, KOLUMNA, MORKA, DYJAMENT, AKWARIUM, APOLIŃSKOŚĆ, JEDNOKLASÓWKA, ZEMSTA FARAONA, KONTERFEKT, NIZIOŁEK, NIŻSZE NACZELNE, EGRETA, CYJANOŻELAZIAN(III), DAKTYL, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, PŁUG JEDNOSKIBOWY, MASŁO MAŚLANE, DŁUGOŚCIOMIERZ ABBEGO, KAMIEŃ MŁYŃSKI, CANCA, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, UMOWA KONTRAKTACJI, AMOS, ODRZYNEK, ANGORA TURECKA, HARAP, HARCOWNIK, KROKIET, KŁĄB, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, SAMORÓBKA, PORTFEL, PAZURNICE, KREACJA, OSOBODZIEŃ, DELEGACJA USTAWOWA, GRUPA SIOSTRZANA, MENISK, MEGAFON, WAŁ, ŁAWKA, NATRYSK, LEOPARD, LOTNIK, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, THRASH, KLOAKA, LUSTRO FENICKIE, MIKROSATELITA, INSIMBI, BRANIE STRONY, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, TEMPO, DZIESIĄTAK, PISECZNICZKA, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, BASAŁYK, PIKIELHAUBA, HOLENDER, ZAWÓR, PÓŁĆWIARTKA, WĄWÓZ, PULARES, WODOROSIARCZAN, PRYSZNIC, STOPA, DOOM METAL, EXLIBRIS, ODLEWARNIA, GLINIAN, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, MM, TIARA, FIZJOKRATYZM, SPUST, PIKA, HERRERAZAUR, MAŁPY SZEROKONOSE, ZATOCZEK, BRUS, UNIKAMERALIZM, ELEKTROSTAT, CHOROBA STRÜMPLLA, WSTĘŻNIAKI, PŁYTA, PAS ORTOPEDYCZNY, ALERGIA PYŁKOWA, BOLEC, TWARDÓWKA, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, LOGIZACJA, NEGATYWIZM, TOMASZEWSKI, DYPTYCH, SZCZECINIAK, JACOBSEN, DECYGRAM, MIKROSOCZEWKA, PUCHAR, KROWA MORSKA, ZERÓWKA, KOZIOŁ, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, SIERPIK, PEŁNY WIATR, PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY, CZAKO, PIANO, JEDNOPARTYJNOŚĆ, POWŁOKA GALWANICZNA, DRUK AKCYDENSOWY, TERMON, WYSZUKIWARKA, TOCZYDŁO, SZARPANKA, MONOCHROMATYZM, DELINA, KRĄŻEK, WIKLINA, KIJ BEJSBOLOWY, RYT, SĄCZEK, TOBOGAN, CHALKOLIT, MONETA BULIONOWA, ASNYK, PROCES ODWRACALNY, RETINOSKOP, MINUTA ŚWIETLNA, JEDNOŚĆ, TABOR, PORTRET TRUMIENNY, DUROPLAST, WIERSZ, NARAMIENNIK, LOK AGNESI, ROZGAŁĘZIENIE, MĄTEWKA, LUSTRO, KREWNY AGNACYJNY, HARTOWNIK, PORAŻENIE MÓZGOWE, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, LUSTRO WENECKIE, KARA UMOWNA, KLEJNOT, MADALA, LATAJĄCY TALERZ, NIEWZAJEMNOŚĆ, ?RODZINA PSZCZELA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.122 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYKONANY Z TWARDEGO METALU TRZPIEŃ ZAOSTRZONY Z JEDNEJ STRONY, Z DRUGIEJ ZAKOŃCZONY PŁASKIM ŁBEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYKONANY Z TWARDEGO METALU TRZPIEŃ ZAOSTRZONY Z JEDNEJ STRONY, Z DRUGIEJ ZAKOŃCZONY PŁASKIM ŁBEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GWÓŹDŹ wykonany z twardego metalu trzpień zaostrzony z jednej strony, z drugiej zakończony płaskim łbem (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GWÓŹDŹ
wykonany z twardego metalu trzpień zaostrzony z jednej strony, z drugiej zakończony płaskim łbem (na 6 lit.).

Oprócz WYKONANY Z TWARDEGO METALU TRZPIEŃ ZAOSTRZONY Z JEDNEJ STRONY, Z DRUGIEJ ZAKOŃCZONY PŁASKIM ŁBEM sprawdź również:

człowiek, który zajmuje się robieniem pizzy ,
Algoasaurus - rodzaj zauropoda o bliżej niesprecyzowanej pozycji systematycznej; żył na przełomie jury i kredy (ok. 150-136 mln lat temu) na terenach południowej Afryki; długość ciała ok. 9 m, wysokość ok. 3 m, masa ok. 10 t ,
wśród planet Układu Słonecznego ,
endemiczny gatunek słodkowodnej ryby karpieńcokształtnej, jedyny przedstawiciel rodzaju Ameca ,
Carex pseudocyperus - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
zdarzenie polegające na emisji promieniowania jonizującego lub substancji promieniotwórczych do otoczenia, mogące przejawiać niekorzystne oddziaływanie na ludzi i środowisko naturalne ,
ruchoma część krosna, na której umocowania jest płocha przybijająca nitkę wątkową ,
zatoka Morza Białego, głębokość do 36 m ,
ekosystem ekologicznie niepełny, niesamowystarczalny, pozbawiony producentów, w którym znajduje się materia pochodząca z zewnątrz ,
rodzaj twardych cukierków owocowych o różnych smakach ,
inhibitor proteazy HIV ,
dramatopisarka angielska ur. 1939, zaliczana do tzw. „młodych gniewnych”; „Smak miodu” ,
zmienność, dostosowywanie się do zmiennych warunków ,
bardzo ciemne, zaciemnione pomieszczenie, zwłaszcza takie, które służy jako więzienie ,
popularny żółty egzotyczny owoc o wydłużonym kształcie; owoc (niesucha torebka, uznawana czasem za jagodę) banana zwyczajnego ,
liściołaz złocisty, liściołaz straszliwy, Phyllobates terribilis - gatunek płaza bezogonowego z rodziny drzewołazowatych, najbardziej jadowity płaz na świecie ,
wrogość wobec Żydów i wszystkiego, co żydowskie ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Anglii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Anglikom ,
stary, sfatygowany but ,
Cycadopsida - monotypowa klasa roślin należąca do gromady nagonasiennych, obejmująca jeden rząd sagowce (Cycadales) z dwiema rodzinami; niektóre gatunki stanowią źródło skrobi (tzw. sago) i zostały rozpowszechnione jako rośliny pokarmowe, inne gatunki są uprawiane jako rośliny ozdobne ,
gatunek krzewu należący do rodziny berberysowatych (Berberidaceae Juss.) ,
sygnalizacyjne urządzenie dźwiękowe o kształcie odwróconego kielicha ,
rzep łopianu ,
antybiotyk beta-laktamowy z grupy cefalosporyn I generacji, pochodna kwasu 7-aminocefalosporanowego (7-ACA) ,
ANHUEJ ,
zespołowa gra sportowa podobna do hokeja na lodzie ,
Dolomedes fimbriatus - gatunek dużego pająka z rodziny darownikowatych (Pisauridae) ,
mieszkanka Niepołomic ,
zgrubienie: skała; bardzo duża skała ,
aromatyczny likier

Komentarze - WYKONANY Z TWARDEGO METALU TRZPIEŃ ZAOSTRZONY Z JEDNEJ STRONY, Z DRUGIEJ ZAKOŃCZONY PŁASKIM ŁBEM. Dodaj komentarz

5+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast