WYRÓB NAJCZĘŚCIEJ ARTYSTYCZNY (RZADZIEJ UŻYTKOWY) WYKONANY TECHNIKĄ EMALII LUB Z UŻYCIEM EMALII (NP. FARBY EMALIOWEJ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EMALIA to:

wyrób najczęściej artystyczny (rzadziej użytkowy) wykonany techniką emalii lub z użyciem emalii (np. farby emaliowej) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EMALIA

EMALIA to:

szkliwo - powłoka pokrywająca wyroby ceramiczne (na 6 lit.)EMALIA to:

technika zdobienia wyrobów metalowych, najczęściej złotych lub miedzianych, za pomocą szklistych powłok składających się z mieszaniny sproszkowanych minerałów (piasek, kreda, glina) oraz topników (boraks) z dodatkiem pigmentów, stopionej w temperaturze ok. 800-900°C w specjalnym piecu (na 6 lit.)EMALIA to:

w stomatologii: substancja, którą pokrywa się profilaktycznie zdrowe zęby, która odbudowuje szkliwo i może oddalić wystąpienie próchnicy (na 6 lit.)EMALIA to:

farba lub lakier (zwykle pigmentowany) o niskiej zawartości wypełniaczy, stosowane w celach dekoracyjnych i dla zabezpieczenia powierzchni przed wpływem np. warunków atmosferycznych (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYRÓB NAJCZĘŚCIEJ ARTYSTYCZNY (RZADZIEJ UŻYTKOWY) WYKONANY TECHNIKĄ EMALII LUB Z UŻYCIEM EMALII (NP. FARBY EMALIOWEJ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.629

JĘZYK, OTWÓR, TERMOMETR RNA, PRAWO MAJĄTKOWE, HODOWLA PIERWOTNA, ALMA MATER, KLOPSIK, , REGIONALISTYKA, ŁAPÓWKARSTWO, SEROKONWERSJA, TRANSWESTYTA, KOMIK, STREFA BUFOROWA, DYFUZJA KULTUROWA, RAJKA, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, SÓL, MADZIARKA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, PĘDRAK, OKNO, WIDEOMANIAK, WAGA, RÓWNINA SANDROWA, STACJA, LATARNIA, SITO, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, SPRZĘCIK, BIOTA, ODWIERT, WARNIK, ERUPCJA, FITONCYD, CZOŁO, CEMENT STOMATOLOGICZNY, PŁATNIK, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, PROGRAM, IGŁOWIEC, PIŁA CZOPOWA, KOSTKA, JARZĘBINA, WYWOŁYWACZ, PLAŻA, LITEREK, OKRUCH SKALNY, KIBITKA, MOZART, MISIEK, WAŁ, JEDWAB, HARMONIJKA, ŻYWY TRUP, MAJTEK, ODEZWA, PASAŻ, ANGLOFOBIA, JUBILERSTWO, ODMA OPŁUCNOWA, LEGENDA, MASZT, POPIELNIK, MANTELLOWATE, KOMUNIKATOR, REWALIDACJA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, PIEKARNIK, PACHCIARZ, CHROBOTEK, STARA MALEŃKA, WADA DREWNA, KARBROMAL, SZUM, ALBAŃSKOŚĆ, BIS, SYNOD, PRZEDMIOT, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, WITACZ, OPERACJA LOGICZNA, SKÓRNIK, POSOBOROWIE, KONTYNGENT, PASOŻYT, PUL, GERYLASI, MOC, EWALUACJA SPLOTOWA, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, DRUT, TARAN, OBIEKTYWNOŚĆ, RZEZALNIA, ZATOKA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, KRATKA KSIĘCIA WALII, CARSTWO, PŁYWACZEK, LITEWSKOŚĆ, KALETKA, WINO ZIOŁOWE, ZADANIE, NAROŻNIK, JAŁOWIEC CHIŃSKI, WYWROTKA, ZAWORA, VOLKSDEUTSCH, ROZŁUPKA, ZNAK INTERPUNKCYJNY, CHOWDER, KARP PO POLSKU, ŚMIERDZIUCH, PROROCTWO, EUROWALUTA, DYWDYK, BURZA PIASKOWA, SZTYFT, CZASZA, MINA, SŁODKOŚĆ, NABIODRNIK, TRYMER, MENAŻKA, BOZIA, DOKŁADNOŚĆ, ŻEL, FARMAKOTERAPIA, KLAUZULA UMOWNA, LIBELLA, SPECJAŁ, SPORRAN, MARTWIAK, PRĄD BŁĄDZĄCY, ANGIELCZYK, KAPISZON, GRECKOŚĆ, MOSKALIK, ŻNIWIARKA, ZGRUBIENIE, DEZERTER, POLONEZ, ARMILLA, PROMOTOR, FIZJOLOGIA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, PLAMISTOŚĆ, ZNAK PISARSKI, OWICYD, MOBIL, HANZA, DOBROSĄSIEDZTWO, BEZODPŁYWOWOŚĆ, ANGIELSKA FLEGMA, ZNACZENIE, WĘZEŁ GORDYJSKI, SZARPANKA, JASKÓŁCZE GNIAZDO, ASTROGRAFIA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, WERANDA, GLIZA, PÓŁKOLONIE, METR, KASZTANEK, CUGANT, KORUND, KALETNICTWO, KWATERODAWCA, GALAS, ŚLEPA PRÓBA, ADHD, LICHWIARSTWO, PRZEŚWIETLENIE, GLORIETA, ANGARIA, WYROŚL, BLEJTRAM, MAPA AKUSTYCZNA, ZAŁATWIANIE, KURACJA UDERZENIOWA, BROŃ MASZYNOWA, LATERALNY TRANSFER GENÓW, NÓŻKA, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, REFEKTARZ, DESKA KLOZETOWA, TŁUMIK, SIEROTA ZUPEŁNY, KASZMIR, BRAMKA, LASERUNEK, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, MIKOZA, DYSKRETKA, SAKWA, PIERŚCIEŃ, KASZUBSKOŚĆ, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, PLANETA, CZYSTKA, AFRYKAŃSKOŚĆ, IBERYSTYKA, HEDONIZM ETYCZNY, ŚWIATŁO, BALDACHIM, SZÓSTKA, SIEROTA SPOŁECZNA, HETEROMORFIZM, PAWĘŻ, PIÓRO, SYLWETA, KANTATA, KAWALKATA, WARTOŚĆ, KONWENCJA TURYSTYCZNA, GRÓB SKRZYNKOWY, GOLF, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, POCHODNIK, INWOLUCJA, POMADKA, TAJSTRA, ZANZA, PRYMITYW, KONTROLER, KAZALNICA, REPLIKA, LANDLORD, DYPTYK KONSULARNY, POTOP, ZNAK, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, DRYBLING, JĘZYCZEK U WAGI, AKOMPANIAMENT, LISTEK, WYKRZYKNIENIE, ANSAMBL, KABINA, EMPORA, OSTEOTOMIA, SALCESON, STADIONIK, DWUDZIESTY, MEBEL, LAGUNA, PREFEKT APOSTOLSKI, SKANER BĘBNOWY, KICZ, EGRETA, WROTKARSTWO HOKEJOWE, DRUGI PLAN, KABEL, KROS, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, BINOKLE, ROSZCZENIE REGRESOWE, TAMPON, ŻEBRO, BUŁAT, DIASYSTEM, WYCINEK, KORONKA, SUBSTRAT, PNEUMATOLIZA, AUTKO, SZWEDZKI, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, KRATER PASOŻYTNICZY, RZECZ PRZYSZŁA, KUMOTER, CHARAKTER, RYCERZYK, DIETA, DEPESZOWIEC, GROOMER, STACCATO, EMALIA, ODKOS, PAPILOT, NIEREGULARNOŚĆ, AKCJA, CEBA, NIEDODMA PŁUC, JEZIORO RELIKTOWE, PAPRYKA, NERW CZASZKOWY, KAJAK, GRÓDŹ, BUŁAN, PIANISTYKA, PODZIEMIE, SZNUR, ESESMANKA, HORMON, NEUROPATIA, ?ZWYROL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.629 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYRÓB NAJCZĘŚCIEJ ARTYSTYCZNY (RZADZIEJ UŻYTKOWY) WYKONANY TECHNIKĄ EMALII LUB Z UŻYCIEM EMALII (NP. FARBY EMALIOWEJ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYRÓB NAJCZĘŚCIEJ ARTYSTYCZNY (RZADZIEJ UŻYTKOWY) WYKONANY TECHNIKĄ EMALII LUB Z UŻYCIEM EMALII (NP. FARBY EMALIOWEJ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EMALIA wyrób najczęściej artystyczny (rzadziej użytkowy) wykonany techniką emalii lub z użyciem emalii (np. farby emaliowej) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EMALIA
wyrób najczęściej artystyczny (rzadziej użytkowy) wykonany techniką emalii lub z użyciem emalii (np. farby emaliowej) (na 6 lit.).

Oprócz WYRÓB NAJCZĘŚCIEJ ARTYSTYCZNY (RZADZIEJ UŻYTKOWY) WYKONANY TECHNIKĄ EMALII LUB Z UŻYCIEM EMALII (NP. FARBY EMALIOWEJ) sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - WYRÓB NAJCZĘŚCIEJ ARTYSTYCZNY (RZADZIEJ UŻYTKOWY) WYKONANY TECHNIKĄ EMALII LUB Z UŻYCIEM EMALII (NP. FARBY EMALIOWEJ). Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

x