UKŁAD ODNIESIENIA, WZGLĘDEM KTÓREGO KAŻDE CIAŁO, NIEPODLEGAJĄCE ZEWNĘTRZNEMU ODDZIAŁYWANIU Z INNYMI CIAŁAMI, PORUSZA SIĘ BEZ PRZYSPIESZENIA (TZN. RUCHEM JEDNOSTAJNYM PROSTOLINIOWYM) LUB POZOSTAJE W SPOCZYNKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UKŁAD INERCJALNY to:

układ odniesienia, względem którego każde ciało, niepodlegające zewnętrznemu oddziaływaniu z innymi ciałami, porusza się bez przyspieszenia (tzn. ruchem jednostajnym prostoliniowym) lub pozostaje w spoczynku (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UKŁAD ODNIESIENIA, WZGLĘDEM KTÓREGO KAŻDE CIAŁO, NIEPODLEGAJĄCE ZEWNĘTRZNEMU ODDZIAŁYWANIU Z INNYMI CIAŁAMI, PORUSZA SIĘ BEZ PRZYSPIESZENIA (TZN. RUCHEM JEDNOSTAJNYM PROSTOLINIOWYM) LUB POZOSTAJE W SPOCZYNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.171

PUSTELNIA, AZTREONAM, OGIEŃ KRZYŻOWY, PROGRAM, IRC, ROZTWÓR KOLOIDOWY, LINIA GŁOWY, WĄŻ, TRANSCENDENCJA, GRUPA ROBOCZA, CZTEROTAKT, GLACE, PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA, AMPUŁKA, DŁUGOSZPON, ŚWIĄTYNIA HYPERTRALNA, NAPÓR, PRÓBA WODY, CZECZOTKA, WSPÓŁCZYNNIK HUMANISTYCZNY, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, MONARCHIANIZM, NAWIS, WRZÓD TRAWIENNY, STACJA ZBORNA, TIPI, WLAN, POKŁAD ŁODZIOWY, WĘZEŁ, TLENOWODÓR, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, BAZYLISZEK, GROSZKI, RUCH IZOSTATYCZNY, UNIA REALNA, PODKŁAD KOLEJOWY, SZCZELINA OCZODOŁOWA, KSIĘGOWOŚĆ, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, SIAD, RADIOELEKTRYKA, KONEWKA, UBOŻENIE, RYSUNKI, STREFA PŁYWÓW, DUET, OKULARY, STACJA, FILM WOJENNY, TEŚCIK, WIELOETAPOWOŚĆ, CHOCHOŁ, OBJAWIENIE, ŁOPATECZKA, BABA-JĘDZA, WYRAJ, SUMA KONTROLNA, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, AMALGAMAT, BLOKHAUZ, EKOGROSZEK, PLATER, ORCZYK, KUCHNIA GAZOWA, BUTERSZNYT, TRANSPORTOWIEC, SEJMIK RELACYJNY, GOL, LOS, WOJNA, HERBATA, OTWÓR STRZAŁOWY, OBRONA ROSYJSKA, OBWIERT, PODATEK LINIOWY, IMPOSTOR, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, FTYZJOLOGIA, TRUMNA, OSOBISTOŚĆ, OKO, ALAN, POWŁOCZKA, NOSOWOŚĆ, MŁYN, POBIAŁKA, SZMER, GŁOŻYNA, TARLATAN, ROZPIĘTOŚĆ, FENIG, UDŹWIG, PISIOR, ŁÓŻECZKO, DOLICHOCEFALIA, KASZA KUKURYDZIANA, WARTOŚĆ DODANA, GENE, WYMÓG, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, HAMBURGER, ŁYDKA, KOR, ELEMENT, AGENT ROZLICZENIOWY, ANTYFONA, KREACJA PIENIĄDZA, SINGIEL, STROFA ALCEJSKA, KRYZYS GOSPODARCZY, KOKTAJL MOŁOTOWA, GÓRALKI, UCHWAŁA, ENKLAWA, NIENOWOCZESNOŚĆ, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, GRZBIETORODY, ROTUŁA, SPĘKANIE, WESTFALKA, WARIACJE, BAR SAŁATKOWY, GARMAŻERIA, TEATR ELŻBIETAŃSKI, MIĘKKI ENTER, SSAKI ŻYWORODNE, SKRZYDŁO, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, WINDSOR, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, STRAJK, DYLETANT, PRZENOSICIEL, TRÓJSZEREG, FUTERAŁ, POLEROWNIK, ŻEBRO, PULSARY, BRUTALNOŚĆ, PROMIENIOWANIE ALFA, ZWÓJ RDZENIOWY, GLORIA, TYP TURAŃSKI, ANTENA YAGI, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, WIDEO, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, WYCHÓD, ŚLIWA, OPARY, BYDLAK, MARS, JĘZYKI AŁTAJSKIE, ROBOCIK, RĄBEK ROGÓWKI, POWTÓRZENIE, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, TRIDUUM, KOMPRADOR, KOMEDIA DELL'ARTE, ODKUP, ANITA, RUDA, SIEROTA NATURALNY, POMOC, PUSZKARZ, PÓŁOKRĄG, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, OSZOŁOM, SZTUCER, PRYSZNIC, KOSTIUM HISTORYCZNY, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, WZÓR CHEMICZNY, FERRIMAGNETYZM, LICEUM, ZWIĄZEK CYKLICZNY, ZWARCIE, DYSTRYBUTOR, WYRACHOWANIE, EKWIPOTENCJALNOŚĆ, PRZEPOCZWARZENIE, ZESZYT, PUZZLE, KOLONISTA, EWEŃSKI, TABU MILCZENIA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, CZARNA ROBOTA, ŁUSKA, ŻELE, ZARZUCAJKA, BEZODPŁYWOWOŚĆ, JELITO PROSTE, PROKARIONT, WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, PRZECIWIEŃSTWO, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, EPISKOPAT, PATYCZAK, DOŁEK, OBRZEŻEK, WEDUTA, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, GWIAZDA WIELOKROTNA, RUNA, LEGALIZACJA PONOWNA, NEWTON, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, SPÓJNIK WYNIKOWY, ŁANIA, DOKTOREK, DYSPROPORCJA, SUBSTANCJA OBCA, SPECJAŁ, ROK PODATKOWY, KULCZYBA WRONIE OKO, ŁAŃCUSZEK, RÓJ, TELEWANGELIZM, OFIARA, SEKWENCJA AMINOKWASÓW, ETIOLOGIA, INWERSJA, GŁUPTAKOWE, LAMPA WYŁADOWCZA, CHEDDAR, HYDRIA, KAPER, DUŃSKI, DELIKATNOŚĆ, BIOFLAWONOID, ZMIERACZEK PLAŻOWY, SIUR, AUTOMAT KOMÓRKOWY, KESON, OWŁOSIENIE, TŁOK, TABLICA STEROWNICZA, TEATYN, EWALUACJA, SZYSZKA, RADIO TAXI, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, IGLAK, EKRAN AKUSTYCZNY, PODUSZKA KURTYNOWA, BALAST, RZEMIEŚLNIK, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, MELANODERMA, ARCHITEKTURA, PRADZIADEK, PROZODIA, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, SZARFMECA, CHŁODNIK, SZAŁAS, KIBOLSTWO, WIZUALNOŚĆ, RUPIA INDYJSKA, EKSPEKTORACJA, EKSPLOATACJA, DIALEKTYKA, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, KINO SAMOCHODOWE, CELEBRACJA, ŚCIGACZ TORPEDOWY, OPROWADZACZKA, STAŻ, OBIEG, SAMOCHODZIARZ, SIŁA PŁYWOWA, WJAZD, GRUPA KARBOKSYLOWA, REOFILE, GALIARDA, TYCZKA, PARK MASZYNOWY, PIEPRZYK, WOLA, DOŚWIADCZENIE, TUNIKA, BEK, LABOLATORIUM, TWARDZINA, RANA WYLOTOWA, OZNACZENIE, OBŁĄKANIEC, NIEDOŻYWIANIE, BROKAT, KARABELA, BARCZATKA BORÓWCZANKA, ?WINDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.171 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UKŁAD ODNIESIENIA, WZGLĘDEM KTÓREGO KAŻDE CIAŁO, NIEPODLEGAJĄCE ZEWNĘTRZNEMU ODDZIAŁYWANIU Z INNYMI CIAŁAMI, PORUSZA SIĘ BEZ PRZYSPIESZENIA (TZN. RUCHEM JEDNOSTAJNYM PROSTOLINIOWYM) LUB POZOSTAJE W SPOCZYNKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UKŁAD ODNIESIENIA, WZGLĘDEM KTÓREGO KAŻDE CIAŁO, NIEPODLEGAJĄCE ZEWNĘTRZNEMU ODDZIAŁYWANIU Z INNYMI CIAŁAMI, PORUSZA SIĘ BEZ PRZYSPIESZENIA (TZN. RUCHEM JEDNOSTAJNYM PROSTOLINIOWYM) LUB POZOSTAJE W SPOCZYNKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UKŁAD INERCJALNY układ odniesienia, względem którego każde ciało, niepodlegające zewnętrznemu oddziaływaniu z innymi ciałami, porusza się bez przyspieszenia (tzn. ruchem jednostajnym prostoliniowym) lub pozostaje w spoczynku (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UKŁAD INERCJALNY
układ odniesienia, względem którego każde ciało, niepodlegające zewnętrznemu oddziaływaniu z innymi ciałami, porusza się bez przyspieszenia (tzn. ruchem jednostajnym prostoliniowym) lub pozostaje w spoczynku (na 15 lit.).

Oprócz UKŁAD ODNIESIENIA, WZGLĘDEM KTÓREGO KAŻDE CIAŁO, NIEPODLEGAJĄCE ZEWNĘTRZNEMU ODDZIAŁYWANIU Z INNYMI CIAŁAMI, PORUSZA SIĘ BEZ PRZYSPIESZENIA (TZN. RUCHEM JEDNOSTAJNYM PROSTOLINIOWYM) LUB POZOSTAJE W SPOCZYNKU sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - UKŁAD ODNIESIENIA, WZGLĘDEM KTÓREGO KAŻDE CIAŁO, NIEPODLEGAJĄCE ZEWNĘTRZNEMU ODDZIAŁYWANIU Z INNYMI CIAŁAMI, PORUSZA SIĘ BEZ PRZYSPIESZENIA (TZN. RUCHEM JEDNOSTAJNYM PROSTOLINIOWYM) LUB POZOSTAJE W SPOCZYNKU. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

x