ZDROBNIALE LUB Z UCZUCIEM O KLAPCE; ODSTAJĄCEJ CZĘŚCI JAKIEGOŚ URZĄDZENIA, PRZYRZĄDU SŁUŻĄCEJ DO ZAMYKANIA CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLAPECZKA to:

zdrobniale lub z uczuciem o klapce; odstającej części jakiegoś urządzenia, przyrządu służącej do zamykania czegoś (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLAPECZKA

KLAPECZKA to:

zdrobniale o klapce; ozdobnej części kieszeni w ubraniu wywiniętej i pokrytej innym materiałem (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE LUB Z UCZUCIEM O KLAPCE; ODSTAJĄCEJ CZĘŚCI JAKIEGOŚ URZĄDZENIA, PRZYRZĄDU SŁUŻĄCEJ DO ZAMYKANIA CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.205

BIFORIUM, ROŻEK, ALPAKA, LIMFOBLAST, KURANT, KONTYNGENT, KRATER, ASYSTA, SMAK, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, NIECZUŁOŚĆ, WYKRZTUSZANIE, KOMONICA, USZYSKO, HRABIANKA, ODSYŁACZ, EWOLUCJA KASKADERSKA, PAŃSKOŚĆ, RADIANT, JASIENICA, REGISTER, SERDAK, BARWY NARODOWE, SKOBEL, DZIAŁKA, JANDA, DAMAN, SOSNA GÓRSKA, SKAŁA, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, ANGIELSKA FLEGMA, TĘTNICA BIODROWA WEWNĘTRZNA, PASZTETOWA, SILNIK, MISJONARZ, OSIEMDZIESIĄTKA, PAPROTNIK, MODEL, BOM, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, PAPIEROCH, FUTURE SIMPLE, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, WOLNY ZAWÓD, MODERNA, PILOT, KEFALINA, JAN, PODUSZKA, WARSTWA ABLACYJNA, METAL, PUNKT, KAWALERIA, KARTACZ, WISIELCZY HUMOR, MUZYCZKA, PTASZĄTKO, ODWROTNA STRONA MEDALU, SUBSTANCJA DODATKOWA, OPŁATA CZYNSZOWA, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, CZART, REDAKTOR NACZELNA, KAPITAN, SIEDLISKO, EKONOMIA, ZŁOTOKRET OLBRZYMI, LIS, PŁOZA, OSOWIAŁOŚĆ, OGRANICZENIE WIEKOWE, GRENADYNA, SREBRZENIE, TOWARZYSTWO, PODMIANKA, SYMETRIA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, PAKOWNOŚĆ, FORMACJA, FIGÓWKA, INSTYTUT, AKROSOM, KOMIN, EKSPRES, NAKŁUCIE, SOS, RETRANSMISJA, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, KRAKWA, PRZYLEPNOŚĆ, PIERSIÓWKA, SYNONIM TAKSONOMICZNY, SMOCZEK, WARKOCZ, STANCJA, PATRON, PROCES BIOLOGICZNY, ŁUSKA, DŻIHAD, AKALKULIA, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, MISTYCZNOŚĆ, SEKCJA, MATOWOŚĆ, NOCEK BRANDTA, CIAŁKO MRÓWCZE, SAMPLER, SZCZĘK ORĘŻA, SPORT ZIMOWY, CZŁONEK, LASKA, HYDROFIT, KOŃCÓWKA, ZARODEK, NIECHĘĆ, BRZUSIEC, KLUCZ, PRZYPORA, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, NEKROMANTA, NIEZDARSTWO, PRZYBLIŻENIE, WENTYL, ANTYSZTUKA, PLIK DŹWIĘKOWY, MIODEK, DROBNICA, KWAŚNOŚĆ, HASŁO, TRÓJKĄT BERMUDZKI, GRZAŁKA, NAKŁAD, PUNKT ROSY, ODKRYCIE, WIELKOŚĆ, WYKRAWACZ, BAZA ZAOPATRZENIOWA, GAJA, AKWEN, WILCZE STADO, ISKRA ELEKTRYCZNA, STATYWIK, OBUDOWA, TINGEL-TANGEL, FEERIA, KONIUSZEK, KAJAK, PIÓRKO, CZASOWNIK WIELOKROTNY, FUTRÓWKA, RUMUŃSKOŚĆ, GLORIA, PĘCHERZ, IRRADIACJA, ŁUPACZKA, SZACHY TRZYOSOBOWE, LINIA LOTNICZA, ŚWIĘTOKRADZTWO, PŁASKONOS JASNOGŁOWY, LEGACJA, MASCARPONE, OLEJ JADALNY, CYKL MSZALNY, KULA, KLIPER, FERRYT, SPIEK, ZASADA REAFERENCJI, GĘŚ, WAPORYZACJA, WYDRA, KAWAŁ, RYGIEL, NICI, DRZEWO SOLITEROWE, HIPODROM, ŁĄCZYNA, AKCJA IMIENNA, STONOGA MUROWA, MUZYCZKA, WYŁADOWANIE KORONOWE, BEGONIA, CIOCIA, SUMARYCZNOŚĆ, MIEDNICA, RACHUBA CZASU, WOLUNTARYZM, BOK, MARYJNOŚĆ, ŁUK TĘCZOWY, OFICJALNOŚĆ, RATING, IMMUNOSUPRESOR, KAWOWIEC, TOPENANTA, FRONTON, SATELITA, ILUMINATOR, WYLĘGARNIA, WYŚCIGI KONNE, CZĄSTKA, GŁUPKOWATOŚĆ, OCIO, SPÓJNIK ŁĄCZNY, TOCZKOWCE, LIST OTWARTY, TAJEMNICA, EMOTKA, BAGAŻ, KOMPLIKACJA, PULPIT, KOSZTOCHŁONNOŚĆ, NIEBOŻĘ, PIERSIĄTKA, POWAŻNY WIEK, JELEC, DOŚWIADCZENIE, BLOK LINOWY, SSANIE, NEPAL, KRATKA WENTYLACYJNA, STRAJK, PELA, ANEMOSTAT, STUZŁOTÓWKA, BAGGALA, MISSOURI, TKANKA MIĘKKA, MYSZ WERTYKALNA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, KARMEL, TRAWERS, SER EDAMSKI, AGENT, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, KARAWAN, WAGON POCZTOWY, KSIĘGA, EWOLUCJA, CUGANT, NIEOBLICZALNOŚĆ, OKAP, SERWETECZKA, MONETA BULIONOWA, IKEBANA, LOŻA, OKŁAD, KONWERSJA, LUK ŁADUNKOWY, ZĘBORÓG, BOTY, STATYW, ROM, WOJNA CELNA, KOSMYK, PIĘTRO, KOŁO, ŁAZĘGA, GNUŚNOŚĆ, KOLORYSTYKA, KRUSZNICA, POJAZD KOLEJOWY, KIKUT, ODROŚL, BATALION WARTOWNICZY, ATLAS NIEBA, JĘZYK FLAMANDZKI, REKLAMKA, NORFOLK, DEGRADACJA, KOZAK, LAMPA, ZAKUTY ŁEB, UKŁAD INERCJALNY, SPOJRZENIE, KOZAK, ANTYCYPACJA, KOŻUCH, SKAŻENIE, GŁUPKOWATOŚĆ, TYGIELEK, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, PALEOZOOLOGIA, CZANY, ODLOT, KOŁO PODBIEGUNOWE, DZWONY RUROWE, POSTING, SZPRYCKA, ZAGAJ CZERWIOGUBNY, SANKI, OWAD, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, POWINOWACTWO CHEMICZNE, PATRON, KELOWEJ, TARATAJKA, SER PARMEŃSKI, PRZEBIEG, ?WYBITNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.205 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE LUB Z UCZUCIEM O KLAPCE; ODSTAJĄCEJ CZĘŚCI JAKIEGOŚ URZĄDZENIA, PRZYRZĄDU SŁUŻĄCEJ DO ZAMYKANIA CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE LUB Z UCZUCIEM O KLAPCE; ODSTAJĄCEJ CZĘŚCI JAKIEGOŚ URZĄDZENIA, PRZYRZĄDU SŁUŻĄCEJ DO ZAMYKANIA CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLAPECZKA zdrobniale lub z uczuciem o klapce; odstającej części jakiegoś urządzenia, przyrządu służącej do zamykania czegoś (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLAPECZKA
zdrobniale lub z uczuciem o klapce; odstającej części jakiegoś urządzenia, przyrządu służącej do zamykania czegoś (na 9 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE LUB Z UCZUCIEM O KLAPCE; ODSTAJĄCEJ CZĘŚCI JAKIEGOŚ URZĄDZENIA, PRZYRZĄDU SŁUŻĄCEJ DO ZAMYKANIA CZEGOŚ sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - ZDROBNIALE LUB Z UCZUCIEM O KLAPCE; ODSTAJĄCEJ CZĘŚCI JAKIEGOŚ URZĄDZENIA, PRZYRZĄDU SŁUŻĄCEJ DO ZAMYKANIA CZEGOŚ. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

x