W PRAWIE: KARA POLEGAJĄCA NA UTRACIE NA RZECZ PAŃSTWA MIENIA NALEŻĄCEGO DO OSOBY SKAZANEJ WYROKIEM SĄDOWYM LUB POSIADANEGO BEZPRAWNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONFISKACJA to:

w prawie: kara polegająca na utracie na rzecz państwa mienia należącego do osoby skazanej wyrokiem sądowym lub posiadanego bezprawnie (na 11 lit.)KONFISKATA to:

w prawie: kara polegająca na utracie na rzecz państwa mienia należącego do osoby skazanej wyrokiem sądowym lub posiadanego bezprawnie (na 10 lit.)PRZEPAD to:

w prawie: kara polegająca na utracie na rzecz państwa mienia należącego do osoby skazanej wyrokiem sądowym lub posiadanego bezprawnie (na 7 lit.)PRZEPADEK to:

w prawie: kara polegająca na utracie na rzecz państwa mienia należącego do osoby skazanej wyrokiem sądowym lub posiadanego bezprawnie (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KONFISKACJA

KONFISKACJA to:

w prawie: kara polegająca na utracie na rzecz państwa mienia należącego do osoby skazanej wyrokiem sądowym lub posiadanego bezprawnie (na 11 lit.)KONFISKACJA to:

wywłaszczenie kogoś z całego lub z części majątku na rzecz państwa (bez odszkodowania) (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W PRAWIE: KARA POLEGAJĄCA NA UTRACIE NA RZECZ PAŃSTWA MIENIA NALEŻĄCEGO DO OSOBY SKAZANEJ WYROKIEM SĄDOWYM LUB POSIADANEGO BEZPRAWNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.688

BALON, PEONIA, BRUK, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, KWASZONKA, PODUSZKA POWIETRZNA, ŻYŁA, WZÓR, KOŁNIERZ MARYNARSKI, GŁOS, DRABINA, SPIRALA, DMUCHAWA, ZESZYT, GRZANKI, SZKLANY SUFIT, ŚCIANKA, KOMPENSATOR CIEPLNY, RUM, TRASZKA GRZEBIENIASTA, CZAPKA WĘGIERSKA, MIKSER, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, DIAGNOSTYKA, NOTOWANIE, ZEKS, KRYTYKA LITERACKA, SER PARMEŃSKI, ODCIEK, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, OKRĘT, SEKS ORALNY, DOKUMENT, RAJDER, EKOGROSZEK, NUROGĘŚ, ALMANACH, HEKSAMETR, NIEEFEKTYWNOŚĆ, MIĘTÓWKA, FROTKA, HETEROFONIA, , PODATEK KOŚCIELNY, EKWILIBRYSTYKA, KARA TALIONU, BRODAWCZYCA KONI, GOŹDZIENIEC, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, BATAGURY, KAMIZELKA, KAPISZON, TRANSWESTYTA, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, POSPÓLNOŚĆ, UDERZENIE, INTRATA, DUCHOWY OJCIEC, GORĄCZKA, NAKO, OLIWA Z OLIWEK, GALARETA, SUW, CIĘŻKI SPRZĘT, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, ATMOSFERA, COTELE, CARPACCIO, ROŚLINA PASTEWNA, POSTOŁ, HALOGENOALKAN, APOGEUM, BOŚNIACKOŚĆ, HEGEMON, DACHÓWKA, WYBUCH, KUBRAK, MAKROFINANSE, DZIECIACZEK, SOS TATARSKI, BURZA PIASKOWA, RÓG, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, ZESPÓŁ CHOROBOWY, KELOWEJ, PIONIER, ROZSZCZEPIENIE WARGI, ALKOHOL ROLNICZY, BAZA LOTNICZA, ADRES, AMNEZJA NASTĘPCZA, PRZEKŁADNIA BOCZNA, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, DANSKER, POPRZEDNICZKA, DESPOCJA, KOMANDOR, WIR PYŁOWY, HAPTOBENTOS, TUZY, OŚLICZKA POSPOLITA, MIARECZKOWANIE KONDUKTOMETRYCZNE, CEWKA, BETACYZM, KSIĘGA HODOWLANA, HEBRAJSKI, HIPOTEKA, BIAŁY MARSZ, ELEKTORAT, URZĄD CENTRALNY, MAJONEZ, PROPORZEC, WYBLINKA, IZOLACJONIZM, JEZIORO PROGLACJALNE, KAPITAŁOWOŚĆ, MURZYŃSKOŚĆ, MATRYCA STRUKTURALNA, EKSPANDER, WOREK, KROTON, SOPEL, ORBITA PARKINGOWA, ZWŁOKI, SKAJLAJT, PRZYJEZDNA, PRZYPAŁ, JEŻYNA, WSPARCIE FINANSOWE, TRANSFER BUDŻETOWY, LICHOTA, LICZEBNIK, LEGAT, DROBNICA, DUUMWIRAT, PCHACZ, PAWĘŻ, GEORGE, ZEFIR, KONFISKATA, ZREKOMPENSOWANIE, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, KARBIDEK, KATAR, ŁUK SKRZELOWY, PAŁĄCZEK, DOBRO, HETERODYNA, JAZ, PROSTOPADŁA, KISZKA PODGARDLANA, WEZWANIE, ROTA, TEMBR, AUTKO, TUBING, PULARES, EKSTRADYCJA, POCIĄGŁOŚĆ, KSIĘŻUNIO, DETAL, DUPEK ŻOŁĘDNY, SALA, MAGDEBURGIA, DANINA, KAKAO, AKCJA IMIENNA, SYNTETYK, KONSYGNATARIUSZ, WITEKS CZCZONY, KAPELMAJSTER, SKORUPA, TUBULOPATIA, ILOŚĆ REFERENCYJNA, ECHOLOKACJA, SKÓRNIK, CUKIER WANILIOWY, RODZICIELSKOŚĆ, PUKLERZ, ACID WESTERN, WIELONARODOWOŚCIOWOŚĆ, ADOLF, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, KOPIA, SZCZAW, BUTELKA, GRANICA, CHWYTACZ, EMIRAT, FRONTALIZM, TARTYNKA, KORPUS, WACHLARZYKOWATE, ŚRODEK KARNY, SZWADRON ŚMIERCI, BEZUCZUCIOWOŚĆ, OGIEŃ PIEKIELNY, SYMBOL, SIŁY, ŚLEPE WROTA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, ZASUWA, DŹWIGARKA, MIODNIK, UJŚCIE, LEKTOR, ŚCIÓŁKOWANIE, KARA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, ROZBÓJNICTWO, SAMPLER, STAN WOLNY, USTERKA, NA PIESKA, PILOT, PROLIFERACJA, BATALIA, TYTOŃ, KORYFEUSZ, PAPIER FOTOGRAFICZNY, PARÓWKA, ZALESZCZOTEK, SZYCH, LWIA CZĘŚĆ, SKIP, RUMIEŃ LOMBARDZKI, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, DYFERENCJA, KOSZARNIAK, KURTYNA, PLEUSTOFIT, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, GALERY, SUBSUMCJA, OBRAZ, SMAROWNICA, HOMOGENAT, DIVA, WIELOPIĘTROWIEC, DEPOZYCJA, PRĄD, SPRZĘCIOR, NIEDOTYKALNOŚĆ, TOM, DRUGIE DNO, OBRONA, UNYTKO, GOŹDZIENIEC, PIESZEK, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, CARAT, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, ERPEG, MITOLOGIZM, WPADKA, GABINET, CZERPAK, FAŁD, ŻÓŁW CĘTKOWANY, NALEŚNIK, EKSTRAWAGANCJA, PLATYNOWIEC, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, PRODUKT, STAN NIETRZEŹWOŚCI, TERMINAL, JAMRAJ, SŁUP, SZCZODRZENIEC, PAKIET STYMULACYJNY, KONGREGACJA, OLEJARSTWO, WIĆ ROŚLINNA, HUCULSKI, PAWANA, ADIDASEK, PRZYTULANKA, HEBAN, ROZZIEW, KRYZA, DEPESZA, WYCHÓD, PRZECIWUTLENIACZ, ROZSZCZEPIENIE, GANC POMADA, BIG BAND, SONDA, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, AKWEN, KEYBORD, AKACJA, PAS, TEOGONIA, NADŻERKA, KOŁO SEGNERA, ADAPTOWANIE SIĘ, PREZENTER, PRÓCHNO, ELANA, ?BOHR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.688 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W PRAWIE: KARA POLEGAJĄCA NA UTRACIE NA RZECZ PAŃSTWA MIENIA NALEŻĄCEGO DO OSOBY SKAZANEJ WYROKIEM SĄDOWYM LUB POSIADANEGO BEZPRAWNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W PRAWIE: KARA POLEGAJĄCA NA UTRACIE NA RZECZ PAŃSTWA MIENIA NALEŻĄCEGO DO OSOBY SKAZANEJ WYROKIEM SĄDOWYM LUB POSIADANEGO BEZPRAWNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONFISKACJA w prawie: kara polegająca na utracie na rzecz państwa mienia należącego do osoby skazanej wyrokiem sądowym lub posiadanego bezprawnie (na 11 lit.)
KONFISKATA w prawie: kara polegająca na utracie na rzecz państwa mienia należącego do osoby skazanej wyrokiem sądowym lub posiadanego bezprawnie (na 10 lit.)
PRZEPAD w prawie: kara polegająca na utracie na rzecz państwa mienia należącego do osoby skazanej wyrokiem sądowym lub posiadanego bezprawnie (na 7 lit.)
PRZEPADEK w prawie: kara polegająca na utracie na rzecz państwa mienia należącego do osoby skazanej wyrokiem sądowym lub posiadanego bezprawnie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONFISKACJA
w prawie: kara polegająca na utracie na rzecz państwa mienia należącego do osoby skazanej wyrokiem sądowym lub posiadanego bezprawnie (na 11 lit.).
KONFISKATA
w prawie: kara polegająca na utracie na rzecz państwa mienia należącego do osoby skazanej wyrokiem sądowym lub posiadanego bezprawnie (na 10 lit.).
PRZEPAD
w prawie: kara polegająca na utracie na rzecz państwa mienia należącego do osoby skazanej wyrokiem sądowym lub posiadanego bezprawnie (na 7 lit.).
PRZEPADEK
w prawie: kara polegająca na utracie na rzecz państwa mienia należącego do osoby skazanej wyrokiem sądowym lub posiadanego bezprawnie (na 9 lit.).

Oprócz W PRAWIE: KARA POLEGAJĄCA NA UTRACIE NA RZECZ PAŃSTWA MIENIA NALEŻĄCEGO DO OSOBY SKAZANEJ WYROKIEM SĄDOWYM LUB POSIADANEGO BEZPRAWNIE sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - W PRAWIE: KARA POLEGAJĄCA NA UTRACIE NA RZECZ PAŃSTWA MIENIA NALEŻĄCEGO DO OSOBY SKAZANEJ WYROKIEM SĄDOWYM LUB POSIADANEGO BEZPRAWNIE. Dodaj komentarz

2+6 =

Poleć nas znajomym:

x