NABŁONKOWA LUB MIĘŚNIOWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TKANKA to:

nabłonkowa lub mięśniowa (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TKANKA

TKANKA to:

np. łączna (na 6 lit.)TKANKA to:

skupisko komórek (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NABŁONKOWA LUB MIĘŚNIOWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.248

DRIAKIEW, FALA, SEN, PALMETA, SEJSMIKA, TAFELKA, MANIERKA, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, TOTEM, PODDAŃCZOŚĆ, POZIOMNICA, CZUB, BAT, CLERK, EKSPRESJA GENU, JAJA, REZYDUUM, BROKAT, MIĘSIEŃ BRODAWKOWATY, RUCH PRZYSPIESZONY, SZCZELINA LODOWCOWA, NARTA, APOKATASTAZA, ZJAWISKO, BRYTYJSKOŚĆ, KULTYWAR, ŚLIWA, LIBELLA, TOŃ WODNA, KORONA, CZECZOTKA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, POWŁOKA, CIASTO MAKARONIKOWE, RADA, HARISSA, KAMARYLA, ROŻEN, LISTEK, SILNIK INDUKCYJNY, JACHT ŻAGLOWY, SSAK, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, WÓR, DRUK ULOTNY, NAGRODZENIE, REJESTRANT, OBRONA, GRUSZKA, KRATKA, TELETECHNIKA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, MISTRZU, BETON, STRACH BIERNY, STRÓJ, SKRZYNIEC, CHOROBA PLUMMERA, KOMA, GÓRA LODOWA, ZATOKA, SZTUKA DEKORACYJNA, SYMPTOM, NACZYNIE WIEŃCOWE, LEBERKA, SZCZENIACZEK, WYKUPNE, AWAL, MATRYLINEARNOŚĆ, KASZA KUKURYDZIANA, IZOLATORIUM, SKALISKO, WYRAZ BLISKOZNACZNY, MELIORACJA WODNA, DZIEWCZYNIĄTKO, BALET, GORSET ORTOPEDYCZNY, TURECKOŚĆ, DUCHOWY PRZYWÓDCA, STAROSTA GENERALNY, WITAMINKA, JAMRAJ, PAWANA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, OCIEKACZ, TOP, KOREGENT, WIDŁAK, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, TESSERA, ZŁODZIEJKA, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, GUMA, ROSZCZENIE ZWROTNE, KLESZCZOWATE, TYTOŃ, WELUR, DUŃSKI, AGAT MSZYSTY, OBIEG, BELWEDER, KOMISARZ WOJSKOWY, OWOC, PŁÓD, KREACJONIZM, GREGORIANKA, MARKIZETA, ETOLA, MATNIA, STYMULATOR, BALON, KIEŁ, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, KALIKO, ATMOSFERA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, SAKPALTO, UNIA PERSONALNA, URLOP DZIEKAŃSKI, ROZSTRZYGNIĘCIE, NIEZDOLNOŚĆ, KRAN, PRZEMYTNICTWO, ŚCIEŻKA, GAMA, CIĄGI, STWARDNIENIE GUZOWATE, DWORZANIN, GRENADYNA, PRZEWODNICZĄCY, REPLIKA, MADONNA, PIŁKA MECZOWA, OMAM, AMBASADORKA, TERAPIA WSTRZĄSOWA, UGNIATARKA, INSTANCJA, SKOPEK, FASETA, WSPORNIK, INSTALACJA, PIĘCIOGROSZÓWKA, WYDATKI, PODPINKA, WYSTAWCA, ELOPSOPODOBNE, GLORIA, PODZIEMIE, ISTOTA FANTASTYCZNA, ANGOL, INWENTARZ ŻYWY, WYCHODŹTWO, SPADEK, WRAK CZŁOWIEKA, PASTYŁA, SOCZEWKA, PANTOFELNIK, METAL NIEŻELAZNY, KACZKA KRAKWA, ORZECHÓWKA, PODAŻ NIEELASTYCZNA, HIPOTEZA, GALERIA, KASZA GRYCZANA, WIKARIUSZ, NIESPORCZAK, ŻÓŁW MALOWANY, KRÓLOWA NAUK, RABACIK, SEJSMOGRAF, SUPRAPORTA, HABANERA, PULPIT STEROWNICZY, AURA, TRASA WYLOTOWA, INSPEKTOR SZKOLNY, PLUJKA, DYSPEPSJA, ELEKTROLUMINESCENCJA, GUARANA, POLIPTYK, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, SIARKOSÓL, DYMKA, STAN NIETRZEŹWOŚCI, SZUFLA, LEMIESZKA, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, LILA, ŻYWOTOPIS, PROGRAM, ENERGOELEKTRYK, KLEJONKA, MANDARYŃSKI, WITEKS CZCZONY, WYRZUT SUMIENIA, IRYS, BIAŁA BIERKA, KLON, FAJKA, POCENIE, DWUDZIESTY PIERWSZY, WISKOZA, HAUST, ZATOROWOŚĆ, EDYKUŁA, WAGA, LATARNIA, DRAJREP, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, BALSAM KANADYJSKI, PRZYLĄDEK, ANATOMIA, TRAGICZNOŚĆ, UDAWACZ, KOPARKA, MANIERYZM, PALINGENEZA, CZARODZIEJKA, MASKULINIZM, TECZKA PERSONALNA, DYSZKANCIK, NOSICIEL, CZĄSTKA DZIWNA, PLAMA, RZECZOWNIK POSPOLITY, SEKSTANS, POLE, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, PANIER, DEOKSYRYBONUKLEAZA, KLINIEC, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, ZAWŁOKI, GRÓDŹ, CYNIA, PRAWOMOCNOŚĆ, ALLOMETRIA, MASA KAJMAKOWA, CHIŃSKI, BIAKS, CHOROBA ZAKAŹNA, SZCZEP, EDYKUŁ, KALANDER, CARL, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, ZAMIANA, KLEJÓWKA, PRZESMYK, OPONA, WZÓR UŻYTKOWY, ŁUK, KORZYSTNOŚĆ, SŁUŻKA, ARCYDZIEŁO, SMOLUCH, RUCH IZOSTATYCZNY, CHOŁODEĆ, HEDONIZM ETYCZNY, PISECZNICZKA, OWADZIARKI, SSAK WYMARŁY, LODOWIEC NORWESKI, KOBYŁA, KANAŁ, MARKA, DYREKTOR KREATYWNY, MASWERK, KRUPNIK, ALASKAN HUSKY, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, KONTRABANDA, BRYŁA, AUSZPIK, MORWA, NOOB, FORMACJA, PAPROĆ DRZEWIASTA, SIEDLISKO, WIĘZADŁO, KILKAKROTNOŚĆ, GENDER, PRĄTNIKOWE, OBŁOK SREBRZYSTY, JĘZYK, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, KIESZEŃ, LEGOWISKO, CUG, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, SZALONA GŁOWA, PRZYSZŁOŚĆ, DZIAŁANIE, MASKA POŚMIERTNA, NASZ CZŁOWIEK, ?PAŁANKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.248 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NABŁONKOWA LUB MIĘŚNIOWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NABŁONKOWA LUB MIĘŚNIOWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TKANKA nabłonkowa lub mięśniowa (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TKANKA
nabłonkowa lub mięśniowa (na 6 lit.).

Oprócz NABŁONKOWA LUB MIĘŚNIOWA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - NABŁONKOWA LUB MIĘŚNIOWA. Dodaj komentarz

4+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast